Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:yld_numbriseeriad

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:yld_numbriseeriad [2020/06/30 17:19]
ugne [Vartotojo numeracijos]
lt:yld_numbriseeriad [2020/07/09 16:33] (esamas)
modesta [Eshop numeracijos]
Linija 1: Linija 1:
-====== Dokumentų numeracijos ====== 
-Norėdami sukurti naują dokumentų numeraciją,​ eikite: 
  
-NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Nustatymai ir spauskite mygtuką F2-Naujas. 
  
-Pildomi laukai: 
-  * KODAS - numeracijos kodas; ​ 
-  * PAVADINIMAS- numeracijos pavadinimas; ​ 
-  * NR PRASIDEDA - numeracijos pradinis skaičius, nuo kurio prasideda numeracija; ​ 
-  * NR BAIGIASI - numeracijos paskutinis skaičius, kuriuo baigiasi numeracija; ​ 
-  * PRADŽIOS DATA - nuo kokios datos pradedant ši numeracija gali būti naudojama; ​ 
-  * PABAIGOS DATA - iki kokios datos ši numeracija gali būti naudojama; ​ 
-  * UŽDARYTAS - Ne - numeraciją galima naudoti, Taip - numeracijos negalima naudoti; ​ 
-  * NAUJAS NR - kokia numeracija bus kita, kai baigsis šios numeracijos galiojimo laiko intervalas. ​ 
  
-{{ :​lt:​numeracijos.png?​nolink&​500 |}} 
  
-===== Trūkstamo numerio įterpimas ===== 
-Ši numeracija kuriama taip pat, kaip ir kitos numeracijos,​ tačiau prieš kiekvieną kartą įterpiant ją į dokumentą, reikia ją pakoreguoti. ​ 
-Kiekvieną kartą, kai norėsite įterpti reikiamą numerį į sąskaitą, prieš tai pakoreguokite jos pradžios ir pabaigos numerį: 
-  * NR PRASIDEDA - vienu skaičiumi mažesnis reikalingas įterpimui numeris 
-  * NR BAIGIASI - reikalingas įterpimui numeris 
- 
- 
-Pavyzdžiui,​ norėdami įterpti numerį 190024, rašykite: ​ 
-  * NR PRASIDEDA - 190023 (vienu mažesnis) 
-  * NR BAIGIASI 190024 (norimas numeris) 
-{{ :​lt:​iterpimui.png?​nolink&​500 |}} 
- 
-====== Finansinių dokumentų numeracijos ====== 
-Norėdami sukurti naują finansinę (korespondencijų) numeraciją,​ eikite: ​ 
- 
-NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Finansinių dok. numeriai ir spauskite mygtuką F2-Naujas. 
- 
-Laukai pildomi analogiškai kaip ir dokumentų numeracijose. ​ 
- 
-:?: Greitesniam abiejų numeracijų sukūrimui: galite daryti kopiją nuo praėjusių metų, tačiau įsitikinkite,​ kad visi laukai bus pakeisti pagal aukščiau esantį aprašymą. 
- 
-:?: Jeigu tą pačią numeraciją naudojate keliems metams, nepamirškite pratęsti jos galiojimo laukelyje "​PABAIGOS DATA". 
- 
-====== Eshop numeracijos ====== 
-Jei yra siunčiami dokumentai iš eshop ir naudojama Directo numeracija, turite atlikti vieną iš šių žingsnių: 
-  * Naujųjų kalendorinių metų išvakarėse prasitęsti einamųjų metų numeraciją,​ kad dar galiotų sausio pirmosiomis dienomis, kol susikursite naują numeraciją;​ 
-  * Susikurti naują numeraciją ir ją priskirti XML vartotojui. Priskirti numeraciją galite NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Vartotojai ir spaudžiame ant XML vartotojo kodo. Laukelyje NUMERACIJA nurodome naujos numeracijos kodą, išsaugome. ​ 
  
 ====== Vartotojo numeracijos ====== ====== Vartotojo numeracijos ======
lt/yld_numbriseeriad.1593526762.txt.gz · Keista: 2020/06/30 17:19 vartotojo ugne