Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:settings

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:settings [2019/06/11 15:56]
ugne
lt:settings [2019/09/12 13:47] (esamas)
ieva
Linija 74: Linija 74:
 {{ :​lt:​numeracijos.png?​nolink&​500 |}} {{ :​lt:​numeracijos.png?​nolink&​500 |}}
  
 +==== Apžvalgų tipai ====
 +
 +
 +Apžvalga – tai darbuotojo vertinimo dokumentas, remiantis atitinkamu apžvalgos tipu.
 +
 +Apžvalgos (apžvalgų dokumentai) dažniausiai naudojamos klausimynams,​ vartotojų apklausoms vykdyti. Apžvalgų tipai kuriami tam, kad vėliau galėtume kurti apžvalgų dokumentus. ​
 +
 +Norėdami sukurti naują apžvalgos tipą, eikite:
 +
 +PAGRINDINIS MENIU-> Nustatymai->​ Bendri nustatymai -> Apžvalgų tipai-> F2-NAUJAS.
 +
 +Būtina užpildyti laukus:
 +
 +  * Kodas - sutrumpintas apžvalgos tipo pavadinimas. ​
 +  * Laukelis - sutrumpintas apžvalgos kriterijaus pavadinimas (koduotė).
 +  * Pavadinimas - apžvalgos kriterijaus pavadinimas.
 +  * Privaloma - nustatymas, apibrėžiantis ar kriterijų bus privaloma užpildyti.
 +  * Tipas - apžvalgos kriterijaus tipas (kriterijaus reikšmė gali būti parenkama iš sudaryto sąrašo, įrašoma ranka kaip tekstas ir t.t.).
 +  * Reikšmės - jei tipas "​Sąrašas",​ nurodome kokios reikšmės bus galimos tame sąraše.
 +  * Eilės nr. - klausimo eilės numeris
 +
 +
 +{{:​lt:​apzvalgu_tipai.jpg|}}
 +
 +Kai turime sukurtą apžvalgos tipą, pagal jį galima kurti apžvalgą:
 +
 +Norėdami sukurti naują apžvalgą, eikite:
 +PAGRINDINIS MENIU-> BENDRAS->​ Dokumentai->​ Apžvalgos->​ F2-NAUJAS.
 +
 +Apžvalgos gali būti naudojamos plačiai, t.y. atostogų prašymų vedimui arba darbuotojų apklausai.
  
 <​BOOKMARK:​hankija_klass>​ <​BOOKMARK:​hankija_klass>​
Linija 130: Linija 160:
  
 {{ :​lt:​slaptazodzio_panaikinimas.png?​600 |}} {{ :​lt:​slaptazodzio_panaikinimas.png?​600 |}}
 +
 +
 +<​BOOKMARK:​tegevusplaan>​
 +==== Veiksmų planas ====
 +
 +Veiksmas - įvykis ar operacija.
 +
 +Veiksmų planas - planavimo elementas, įvykdyti veiksmams.
 +
 +Veiksmų planai naudojami automatiniam įvykių kūrimui. Norėdami sukurti naują veiksmų planą, eikite: NUSTATYMAINustatymai→BENDRI NUSTATYMAI→VEIKSMŲ PLANAS
 +
 +Pildomi laukai:
 +  * Data – nuo kurios datos pradedamas veiksmas, t.y. įvykių kūrimas. Ji gali būti imama pagal sutartyje esančias datas: sutarties pradžia, sutarties pabaiga, pardavimo pradžia, pardavimo pabaiga;
 +  * Laiko tipas ir kiekis – periodas, per kurį turėtų būti sukurtas atitinkamas kiekis įvykių. Pavyzdžiui,​ jei parinkote tipas - „diena“ ir kiekis - „3“, tai įvykiai bus kuriami kas trečią dieną;
 +  * Aprašymas – įvykio apibūdinimas;​
 +  * Tipas – įvykio tipas kuris bus priskiriamas naujai sukurtam įvykiui;
 +  * Būklė – įvykio būklė kuri bus priskiriama naujai sukurtaam įvykiui;
 +  * El. paštas – ar bus siunčiama informacija el. paštu apie sukurtą įvykį. Jis siunčiamas asmeniui, nurodytam sutarties laukelyje „Atsakingas“. Jeigu reikia, kad informaciją gautų keli asmenys, galima kurti pašto dėžutės vartotoją, nurodyti jį "​Atsakingas"​ laukelyje, iš jos bus persiunčiamas laiškas keliems asmenims;
 +  * Įv. trukmė d. (Laiko langas) – kiek tęsis įvykis (laikotarpis nuo įvykio pradžios iki įvykio pabaigos);
 +  * Iš anksto – Prieš kiek laiko kursis įvykis. Pavyzdžiui,​ jei įvykis turėtų būti sukurtas 1 mėnesio dieną, o šiame laukelyje įrašyta 10, tai įvykis bus sukurtas praėjusio mėnesio 20 dieną. T.y. prieš 10 dienų;
 +  * Pirmenybė - Veiksmų planas gali turėti kelis veiksmus. Vienas veiksmas – viena eilutė. Pavyzdžiui,​ turime aptarnavimą 1 k. per metus, 1 k. per ketvirtį ir 1 k. per mėnesį. Taigi turėtume veiksmų planą su 3 eilutėmis. Jeigu sutaps tada, kurią dieną turi kurtis visi 3 šie įvykiai, tada kursis įvykis su pirmenybe 1;
 +  * Pasikartojantis – ar įvykis turėtų būti kuriamas reguliariai;​
 +  * Prekė – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta prekė;
 +  * Kiekis – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta kiekis;
 +  * Uždarytas - veiksmų planas stabdomas ir įvykiai pagal jį nebekuriami.
 +
 +:?: PAVYZDYS
 +
 +Pagal šį veiksmų planą įvykiai pradedami kurti nuo sutarties pradžios, kasdien po 1 įvykį. Įvykio aprašymas, kuris įsikelia automatiškai – „Kasdienis įvykių kūrimas“. Įvykio tipas - „išsiųsta el. paštu“. Įvykio būklė – „Naujas įvykis“. Apie įvykio sukūrimą siunčiama žinutė el. paštu (vartotojui,​ kuris nurodytas sutarties laukelyje „Atsakingas“). Laikotarpis nuo įvykio pradžios iki pabaigos – 5 dienos. Įvykis kuriamas reguliariai („Pasikartojantis“). Į įvykio kortelę „Darbai“ (antras burbuliukas) įsikelia 20 vnt. prekės "​PR00006"​.
 +
 +{{ :​lt:​veiksmu_planas.png |}}
 +
 +Po veiksmų plano sukūrimo, jis yra priskiriamas sutartyje, stulpelis '​Veiksmų planas'​.
 +
 +{{ :​lt:​veiksmu_planas_sutartis.png |}}
  
  
Linija 187: Linija 252:
 ==== Objektai ==== ==== Objektai ====
  
-Norėdami sukurti naują objektą, eikite NUSTATYMAI → Bendri nustatymai ​→ Objektai. Spaudžiate F2 arba mygtukas "​F2-naujas"​.+Norėdami sukurti naują objektą, eikite NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI ​→ OBJEKTAI. Spaudžiate F2 arba mygtukas "​F2-naujas"​.
  
 Būtina užpildyti laukus: Būtina užpildyti laukus:
Linija 210: Linija 275:
 {{ :​lt:​objekt.png?​600 |}} {{ :​lt:​objekt.png?​600 |}}
  
 +
 +<​BOOKMARK:​finkm>​
 +==== PVM tarifai ====
 +
 +Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – mokestis, imamas nuo papildomai sukurtos vertės, taip pat antkainių.
 +
 +Norėdami sukurti naują PVM tarifą, eikite: NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai
 +
 +Spauskite "​F2-Naujas"​.
 +
 +Būtina užpildyti šiuos laukus:
 +  * KODAS – PVM tarifo kodas - turi būti sekantis, eilės tvarka, parenkamas kodas. Įvedus kitokį kodą, sistema jį pakeis į sekantį kodą eilės tvarką;
 +  * APRAŠYMAS – PVM tarifo pavadinimas;​
 +  * PVM – įrašomas skaičius, t.y. koks taikomas PVM procentas (reikia rašyti, pavyzdžiui,​ 18, o ne 18%).
 +
 +{{ :​lt:​pvm_tarifai_9.png |}}
 +
 +=== Menamas PVM tarifas ===
 +
 +Menamam PVM būtina užpildyti šiuos laukelius:
 +  * KODAS – PVM tarifo kodas - turi būti sekantis, eilės tvarka, parenkamas kodas. Įvedus kitokį kodą, sistema jį pakeis į sekantį kodą eilės tvarką;
 +  * APRAŠYMAS – PVM tarifo pavadinimas;​
 +  * PVM – įrašomas 0.
 +  * MENAMO PVM % - įrašomas 21.
 +  * MENAMO PVM SĄSK. D - įrašoma buh. sąskaita kuri bus debetuojama.
 +  * MENAMO PVM SĄSK. K - įrašoma buh. sąskaita kuri bus kredituojama.
 +
 +{{ :​lt:​menamas_pvm_1.png |}}
  
 ===== Personalo nustatymai ===== ===== Personalo nustatymai =====
Linija 222: Linija 315:
  
 {{ :​lt:​avanso_mokesciu_formule.png?​800 |}} {{ :​lt:​avanso_mokesciu_formule.png?​800 |}}
 +
 +==== Duomenų tipai ====
 +
 +Darbuotojo kortelės skiltyse “Darbo santykiai”,​ “Išsilavinimas”,​ “Dokumentai”,​ “Asmenys” ir “Turtas” esančius pasirinkimus koreguoti ar pridėti naujus galite per personalo nustatymus.
 +
 +Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Duomenų tipai. Čia yra penki pasirinkimai – darbo santykiai, išsilavinimas,​ dokumentai, asmenys ir turtas. Paspaudus ant vieno iš jų pildykite norimą informaciją. Ji atsiras kaip pasirinkimai atitinkamose darbuotojo kortelės skiltyse. ​
 +
 +=== Darbo santykiai ===
 +
 +Darbo santykius galite apsirašyti,​ žemiau užpildę šiuo laukelius:
 +  - Vardas -aprašomas darbo sutarties tipas.
 +  - Epatai - sutartys gali būti suskirstytos į tipus, pvz. terminuota, neterminuota.
 +
 +{{ :​lt:​duomenu_tipai_darbo_santykiai.png |}}
 +
 +=== Išsilavinimai ===
 +
 +Duomenų tipe IŠSILAVINIMAI galite apsirašyti išsilavinimo laipsnį, instituciją bei būklę.
 +
 +{{ :​lt:​duomenu_tipai_issilavinimas.png |}}
 +
 +=== Dokumentai ===
 +
 +Duomenų tipe DOKUMENTAI galite apsirašyti dokumentų tipus, pvz. asmens tapatybės kortelė, pasas, sertifikatai,​ diplomai ir kt.
 +
 +{{ :​lt:​duomenu_tipai_dokumentai.png |}}
 +
 +=== Asmenys ===
 +
 +Duomenų tipe ASMENYS galite apsirašyti šeimos narius ar kitus susijusius asmenis su darbuotoju. ​
 +
 +{{ :​lt:​duomenu_tipai_asmenys.png |}}
 +
 +=== Turtas ===
 +
 +Duomenų tipe TURTAS galite apsirašyti turto tipus, kuriuos vėliau darbuotojo kortelėje galėsite prisikirti darbuotojui.
 +
 +{{ :​lt:​duomenu_tipai_turtas.png |}}
 +
 +==== Mokesčių formulės ====
 +
 +Mokesčių formulės yra kuriamos, einate: NUSTATYMAI -> Personalo nustatymai -> Mokesčių formulės.
 +
 +=== Darbuotojo mokami mokesčiai ===
 +
 +== SOCIAL_E – darbuotojo PSD įmoka ==
 +
 +Ši formulė turi būti užpildyta taip:
 +  * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita,
 +  * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai,
 +  * Tipas – Darbuotojo mokestis,
 +  * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo,​ kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį.
 +  * Eilutėse prie „%“ – 19.5 
 +
 +{{ :​lt:​sodra_darbuotojas.png |}}
 +
 +== PENSION – papildomas darbuotojo kaupimas pensijai ==
 +
 +Šio mokesčio formulėje laukai turi būti užpildyti taip:
 +  * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita,
 +  * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai,
 +  * Tipas – Darbuotojo mokestis,
 +  * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo,​ kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį.
 +  * Eilutėse prie „%“ – 3. 
 +
 +{{ :​lt:​pensija.png |}}
 +
 +== PIT – Gyventojų pajamų mokestis ==
 +
 +Šio mokesčio yra dvi formulės – PIT_F ir PIT_0. Pirmoji formulė naudojama, kai žmogui yra taikomas NPD ir NPD skaičiuojamas pagal formulę, antroji formulė naudojama, kai darbuotojui netaikomas NPD skaičiavimas. ​
 +GPM reikalingos dvi įsipareigojimų sąskaitos:
 +  * Tarpinė GPM sąskaita – priskaitant darbo užmokestį kredituosis (didės likutis),
 +  * Mokėtino GPM sąskaita – apmokant darbo užmokestį kredituosis ši sąskaita (didės likutis) ir debetuosis tarpinė GPM sąskaita (mažės likutis).
 +Dvi gyventojų pajamų mokesčio formulės reikalingos todėl, nes tikrasis įsipareigojimas sumokėti GPM į biudžetą atsiranda tik tada, kai darbo užmokestis darbuotojui išmokamas, o ne priskaitomas.
 +GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui taikomas NPD – mokesčių formulė PIT_F:
 +  * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita,
 +  * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM,
 +  * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita,
 +  * Tipas – Darbuotojo mokestis,
 +  * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo,​ kuri bus vėliau įtraukiama į GPM, darbo užmokesčio žiniaraštį,​ atlyginimo lapelius.
 +  * Neapmokestinama suma – 300,
 +  * Laisvas % – įrašykite -15, 
 +  * Free % after – 555, 
 +  * Eilutėse prie „%“ – 20. 
 +
 +{{ :​lt:​gpm_npd_taikomas.png |}}
 +
 +GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui nėra taikomas NPD skaičiavimas – mokesčių formulė PIT_0:
 +  * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita,
 +  * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM,
 +  * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita,
 +  * Tipas – Darbuotojo mokestis,
 +  * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo,​ kuri bus vėliau įtraukiama į GPM, darbo užmokesčio žiniaraštį,​ atlyginimo lapelius.
 +  * Eilutėse prie „%“ – 20. 
 +
 +{{ :​lt:​pit_0.png |}}
 +
 +=== Darbdavio mokami mokesčiai ===
 +
 +== SOCIAL – darbdavio PSD įmoka ==
 +
 +Ši formulė turi būti užpildyta taip:
 +  * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita,
 +  * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai,
 +  * Tipas – Darbuotojo mokestis,
 +  * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo,​ kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį.
 +  * Eilutėse prie „%“ – 1.77
 +
 +{{ :​lt:​social.png |}} 
 +
 +==== Nedarbingumo tipai ====
 +
 +Visus nedarbingumo tipus peržiūrėti ir kurti naujus galite per Personalo nustatymus. ​
 +Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Nedarbingumo tipai. Norėdami kurti naują tipą, spauskite mygtuką F2- NAUJAS.
 + 
 +Nedarbingumo tipo pasirinkimai:​
 +  * Kodas – kodas, kurį matysite sistemoje (rašykite be lietuviškų raidžių).
 +  * Aprašymas – nedarbingumo tipo pavadinimas.
 +  * Sutrumpintas kodas – nedarbingumo tipo žymėjimo kodas. Įprastai Kodas ir Sutrumpintas kodas sutampa (pvz., A, K, MA).
 +  * Baigiasi – ar baigiasi darbo dienos:
 +  - Taip – jei nedarbingumo metu nėra dirbama (pvz., atostogos, liga);
 +  - Ne – jei nedarbingumo metu yra dirbame (pvz., komandiruotė);​
 +  * Mažina atostogų dienas – ar mažina sukauptų atostogų skaičių:
 +  - Taip – jei mažina (tik atostogoms);​
 +  - Ne – jei nemažina;
 +  - Adds – nemažina ir didina sukauptas atostogų dienas (rinktis, kai darbuotojas komandiruotėje savaitgalį ar kitą laisvą dieną ir jam yra suteikiama papildoma atostogų diena).
 +  * Didina sukauptas atostogų dienas – ar didėja sukauptų atostogų skaičius:
 +  - Taip – jei didėja;
 +  - Ne – jei nedidina (tik neapmokamos atostogos).
 +
 +{{ :​lt:​nedarbingumo_tipas.png |}}
 +
 +==== Padaliniai ====
 +
 +Įmonės padalinius susivesti reikia personalo nustatymuose. ​
 +Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Padaliniai. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite padalinio kodą (be lietuviškų raidžių) ir pavadinimą.
 +
 +{{ :​lt:​darbuotojas_padaliniai.png |}}
 +
 +==== Pareigos ====
 +Darbuotojų pareigas susivesti reikia personalo nustatymuose. Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Pareigos. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite pareigų kodą (be lietuviškų raidžių) ir aprašymą.
 +
 +{{ :​lt:​darbuotojas_pareigos.png |}}
 +
 +==== Švenčių dienos ====
 +
 +Šventinės dienos įvedamos: NUSTATYMAI->​ Personalo nustatymai->​ Švenčių dienos.
 +
 +Laukai šventinės dienos kortelėje:
 +  * Data – nedarbo dienos data,
 +  * Pavadinimas – aprašymas, kokia tai poilsio diena,
 +  * Kiek mažina darbo valandas dienai prieš šventę – įrašykite valandų skaičių, kiek darbo diena prieš šventinę dieną, bus sutrumpinta.
 +
 +{{ :​lt:​sventine_diena.png |}}
  
 ===== Sandėlio nustatymai ===== ===== Sandėlio nustatymai =====
Linija 346: Linija 593:
  
 Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą.
 +
 +<​BOOKMARK:​mr_eelarve.asp>​
 +==== Pardavimų biudžetas ====
 +
 +=== Biudžeto parametrai ===
 +
 +Pardavimo budžetai kuriami NUSTATYMAI→PARDAVIMŲ NUSTATYMAI→PARDAVIMŲ BIUDŽETAI
 +
 +Galite spausti „F2-Naujas“ arba atsidarus jau sukurtą biužetą jį kopijuoti:
 +
 +  * **Numeracija** - pasirinkite numeraciją;​
 +  * **Tipas** - pasrininkite arba yrašykite biužeto tipą. Vieną tipą galima priskirti ne vienam biudžetui. Pardavimo biudžeto ataskaitoje pagal šį tipą bus galima matyti kelių biudžetų analizę;
 +  * **Laikotarpis** - nurodykite nuo kada galioja biudžetas, jei žinote - galite nurodyti biudžeto pabaigą;
 +  * **Uždarytas** - biudžetą uždarius, nebgalima bus jo pasirinkti;
 +  * **Aprašymas** - įrašykite biudžeto pavadinimą ar aprašymą
 +  * **Parametrai** - pažymėkite kokią informaciją norėsite stebėti;
 +  * **Tikslai** - pažymėkite kokį rezultatą norėsite nagrinėti;
 +  * Spauskite „Išsaugoti“
 +
 +{{ :​lt:​pardavimo_biudzeto_kurimas.png |}}
 +
 +
 +=== Biudžeto informacija ===
 +
 +  * **Data** - nurodykite datą nuo kada galioja biudžetas (data užsipildys automatiškai jei yra užpildyta informaicja apie laikotarpį);​
 +  * **Description** - galite įrašyti eilutės aprašymą;
 +  * **Pirkėjas** - pasirinkite pirkėją;
 +  * **Projektas** - pasirinkite projektą;
 +  * **PREKĖ** - pasirinkite prekę;
 +  * **Kiekis** - įrašykite,​ pagal biudžetą, numatytą kiekį;
 +  * **BP** - galite nurodyti, pagal biudžetą, numatytą pelną;
 +  * **Apyvarta** - įrašykite,​ pagal biudžetą, numatytą apyvartą;
 +  * Spauskite „Išsaugoti“
 +
 +{{ :​lt:​pardavimo_biudzeto_pildymas.png |}}
  
 ===== Asmeniniai nustatymai ===== ===== Asmeniniai nustatymai =====
Linija 357: Linija 639:
 {{ :​lt:​vartotojo_nustatymai.png?​800 |}}  {{ :​lt:​vartotojo_nustatymai.png?​800 |}} 
  
 +==== Peržiūros/​dokumentų keitimas ====
 +
 +Norėdami keisti peržiūros dokumentus, eikite: NUSTATYMAI→ASMENINIAI NUSTATYMAI→VARTOTOJAS
 +
 +  * Eilutės naujame dokumente - kiek eilučių yra atidaroma kuriant naują dokumentą (informacija apie prekes);
 +  * Po išsaugojimo prideda - kiek dar eilučių pridedama išsaugojus dokumentą;
 +  * Eilutės sąraše - kiek eilučių (dokumentų) matoma dokumentų peržiūros lange.
 +
 +Kad išsaugotumėte nustatymus, apatinėje lango dalyje spauskite "​Išsaugoti"​.
 +
 +{{ :​lt:​perziura_dokumentu_keitimas.png |}} 
lt/settings.1560257804.txt.gz · Keista: 2019/06/11 15:56 vartotojo ugne