Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:saft

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:saft [2020/05/21 16:28]
lida [4.4 Prekių judėjimas]
lt:saft [2020/05/29 08:40] (esamas)
lida [4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto]
Linija 17: Linija 17:
   * SI - pardavimų duomenys;   * SI - pardavimų duomenys;
   * PI - pirkimų duomenys;   * PI - pirkimų duomenys;
-  * PA - mokįjimų duomenys;+  * PA - mokėjimų duomenys;
   * AS - ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys.   * AS - ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys.
  
Linija 341: Linija 341:
  
 ==== 2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai ==== ==== 2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai ====
-FIXME 
  
 Visada pateikiama informacija apie atsargų judėjimo tipus. Visada pateikiama informacija apie atsargų judėjimo tipus.
Linija 539: Linija 538:
  
 ==== 3. Didžiosios knygos įrašai ==== ==== 3. Didžiosios knygos įrašai ====
-FIXME 
  
 Korespondėncijos dokumentų informacija. Korespondėncijos dokumentų informacija.
Linija 563: Linija 561:
   * **3.4.1.4. Transactions**:​   * **3.4.1.4. Transactions**:​
   * **3.4.1.4.1. Transaction**:​   * **3.4.1.4.1. Transaction**:​
- 
-FIXME 
   * **3.4.1.4.1.1. TransactionID**:​   * **3.4.1.4.1.1. TransactionID**:​
-    * Jei dokumento eilutės turi datas - Dokumento tipas+numeris+eilutės data;+    * Jei dokumento eilutės turi datas - Dokumento tipas+dokumento ​numeris+eilutės data;
     * Jei dokumento eilutės neturi datos - Dokumento tipas+numeris;​     * Jei dokumento eilutės neturi datos - Dokumento tipas+numeris;​
-  * **3.4.1.4.1.2. Period** - skaičiuojami ​nesiai nuo pagrindinio nustatymo **Fiscal year Start** ​FIXME +  * **3.4.1.4.1.2. Period** - iš korespondencijos eilutės datos nesio atimama ​pagrindinio nustatymo **Fiscal year Start** ​reikšmė; 
-  * **3.4.1.4.1.3. PeriodYear** - FIXME +  * **3.4.1.4.1.3. PeriodYear** - korespondencijos eilutės datos metai; 
-  * **3.4.1.4.1.4. TransactionDate** - dokumento ​data; +  * **3.4.1.4.1.4. TransactionDate** - korespondencijos eilutės ​data be laiko
-  * **3.4.1.4.1.5. Description** - dokumento aprašymas;​ +  * **3.4.1.4.1.5. Description** - dokumento ​antraštės ​aprašymas, iki 255 simbolių
-  * **3.4.1.4.1.6. SystemEntryDate** - dokumento ​sukūrimo ​data; +  * **3.4.1.4.1.6. SystemEntryDate** - dokumento ​saugojimo data, jei datos nėra - korespondencijos ​data; 
-  * **3.4.1.4.1.7. GLPostingDate** - dokumento ​eilutės data, jei eilutėje datos nėra - dokumento data;+  * **3.4.1.4.1.7. GLPostingDate** - korespondencijos ​eilutės data be laiko;
   * **3.4.1.4.1.8. CustomerID** - laukelis paliekamas tuščias;   * **3.4.1.4.1.8. CustomerID** - laukelis paliekamas tuščias;
-  * **3.4.1.4.1.9. SupplierID** - laukelis paliekamas tuščias;+  * **3.4.1.4.1.9. SupplierID** - informacija neatvaizduojama;
   * **3.4.1.4.1.10. SystemID** - informacija neatvaizduojama;​   * **3.4.1.4.1.10. SystemID** - informacija neatvaizduojama;​
-  * **3.4.1.4.1.11. Lines** ​- FIXME +  * **3.4.1.4.1.11. Lines**: 
-  * **3.4.1.4.1.11.1. Line** ​- FIXME +  * **3.4.1.4.1.11.1. Line**: 
-  * **3.4.1.4.1.11.1.1. RecordID** - Dokumento ​tipas+numeris+eilutės ​data;+  * **3.4.1.4.1.11.1.1. RecordID** - korespondencijos dokumento ​tipas+numeris+eilutės ​numeris;
   * **3.4.1.4.1.11.1.2. AccountID** - buhalterinės sąskaitos numeris iš dokumento laukelio **Sąskaita**;​   * **3.4.1.4.1.11.1.2. AccountID** - buhalterinės sąskaitos numeris iš dokumento laukelio **Sąskaita**;​
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3. Analyses** ​- FIXME +  * **3.4.1.4.1.11.1.3. Analyses**: 
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType** ​- FIXME +  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType**: 
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID** ​- FIXME +  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID**: 
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3. AnalysisAmount** ​- FIXME +  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3. AnalysisAmount**: 
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - FIXME +  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.2. CurrencyCode** - +  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.3. CurrencyAmount** - FIXME+  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
   * **3.4.1.4.1.11.1.4. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama;​   * **3.4.1.4.1.11.1.4. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama;​
   * **3.4.1.4.1.11.1.5. CustomerID**:​   * **3.4.1.4.1.11.1.5. CustomerID**:​
Linija 597: Linija 593:
     * Jei pirkėjas nenurodytas - laukelis paliekamas tuščias;     * Jei pirkėjas nenurodytas - laukelis paliekamas tuščias;
     * Jei nurodytas ir pirkėjas ir tiekėjas - įkeliamas tiekėjas;     * Jei nurodytas ir pirkėjas ir tiekėjas - įkeliamas tiekėjas;
-  * **3.4.1.4.1.11.1.7. Description** - eilutės aprašymas;​ +  * **3.4.1.4.1.11.1.7. Description** - korespondencijos ​eilutės aprašymas, iki 255 simboli7
-  * Debeto arba kredito reikšmės:+  * Debeto arba kredito reikšmės ​(korespondencijos eilutės):
     * **3.4.1.4.1.11.1.8. DebitAmount**:​     * **3.4.1.4.1.11.1.8. DebitAmount**:​
-      * **3.4.1.4.1.11.1.8.1. Amount** - eilutės debeto sumajei suma yra debeto laukelyje+      * **3.4.1.4.1.11.1.8.1. Amount** - kai debetas - kreditas yra daugiau už 0 - atvaizduojama skirtumasiki dviejų skaičių po kablelio
-      * **3.4.1.4.1.11.1.8.2. CurrencyCode** - eilutės valiutos kodas, jei suma yra debeto ​laukelyje;​ +      * **3.4.1.4.1.11.1.8.2. CurrencyCode** -  kai debetas - kreditas ​yra daugiau už nulį, ir parinkta valiuta ​laukelyje ​**Valiuta**,​ ir laukelio **Valiutos debetas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiuta**,​ kitais atvejais informacija neatvaizduojama
-      * **3.4.1.4.1.11.1.8.3. CurrencyAmount** - eilutės valiutos suma, jei suma yra debeto ​laukelyje;+      * **3.4.1.4.1.11.1.8.3. CurrencyAmount** - kai debetas - kreditas ​yra daugiau už 0, ir parinkta valiuta ​laukelyje ​**Valiuta**,​ ir laukelio **Valiutos debetas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiutos debetas**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
     * **3.4.1.4.1.11.1.9. CreditAmount**:​     * **3.4.1.4.1.11.1.9. CreditAmount**:​
-      * **3.4.1.4.1.11.1.9.1. Amount** - eilutės kredito suma, jei suma yra kredito laukelyje+      * **3.4.1.4.1.11.1.9.1. Amount** - kai debetas - kreditas ​yra mažiau už nulį - atvaizduojama teigiamas skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio, kitais atvejais informacija neatvaizduojama
-      * **3.4.1.4.1.11.1.9.2. CurrencyCode** - eilutės valiutos kodas, jei suma yra kredito ​laukelyje;​ +      * **3.4.1.4.1.11.1.9.2. CurrencyCode** - kai debetas - kreditas ​yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta ​laukelyje ​**Valiuta**,​ ir laukelio **Valiutos kreditas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiuta**,​ kitais atvejais informacija neatvaizduojama
-      * **3.4.1.4.1.11.1.9.3. CurrencyAmount** -eilutės valiutos suma, jei suma yra kredito ​laukelyje;​ +      * **3.4.1.4.1.11.1.9.3. CurrencyAmount** -kai debetas - kreditas ​yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta ​laukelyje ​**Valiuta**,​ ir laukelio **Valiutos kreditas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiutos kreditas**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama
-  * **3.4.1.4.1.11.1.10. TaxInformations** +  * **3.4.1.4.1.11.1.10. TaxInformations**: 
-  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1. TaxInformation** ​- informacija neatvaizduojama;​+  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1. TaxInformation**:
   * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​   * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​
   * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;​   * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;​
Linija 615: Linija 611:
   * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;​   * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;​
   * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6. TaxAmount**   * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6. TaxAmount**
-  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.1. Amount**+  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.1. Amount** - informacija neatvaizduojama
-    * Tikrinama PVM tarifo laukai: +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama
-      * **pardavimų pvm sąskaita**;​ +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
-      * **pirkimo pvm sąskaita**;​ +
-      * **menamo pvm sąsk. D**; +
-      * **menamo pvm sąsk. K**; +
-    * Informacija atvaizduojama tada jei buhalterinė sąskaita sutampa su eilutėje nurodytame PVM tarife buhalterine sąsakita  ​kitu atveju laukelis paliekamas tuščias+
-  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.2. CurrencyCode** - eilutės valiutos kodas+
-  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.3. CurrencyAmount** - eilutės valiutos suma;+
   * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;​   * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;​
   * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.8. TaxDeclarationPeriod ** - informacija neatvaizduojama.   * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.8. TaxDeclarationPeriod ** - informacija neatvaizduojama.
Linija 629: Linija 619:
  
 ==== 4.1 Pardavimo dokumentai ==== ==== 4.1 Pardavimo dokumentai ====
-FIXME 
  
-  ​* **4.1. SalesInvoices** ​- +Patvirtintų pardavimo sąskaitų infroamcija,​ kurių data patenka į filtruojamą,​ formuojamo SAF-T failo periodą. 
-  * **4.1.1. NumberOfEntries** - + 
-  * **4.1.2. TotalDebit** - +  ​* **4.1. SalesInvoices**: 
-  * **4.1.3. TotalCredit** - +  * **4.1.1. NumberOfEntries** - pardavimo sąksaitų skaičius, kur sąskaitos data patenka į filtruojama,​ formuojamo SAF-T failo periodą, tik patvirtinti dokumentai, sąskaitos suma be PVM nelygi 0; 
-  * **4.1.4. Invoice** ​- +  * **4.1.2. TotalDebit** - sąskaitų suma su PVM, daugiau arba lygi 0;  
-  * **4.1.4.1. InvoiceNo** - +  * **4.1.3. TotalCredit** - sąskaitų suma su PVM, mažiau už 0, rezultatas atvaizduojamas teigiamas; 
-  * **4.1.4.2. CustomerInfo** ​- +  * **4.1.4. Invoice**: 
-  * **4.1.4.2.1. CustomerID** - +  * **4.1.4.1. InvoiceNo** - pardavimo sąskaitos numeris iš laueklio **Sąskaita**,​ kur sąskaitos suma be PVM nelygi 0; 
-  * **4.1.4.2.2. Name** - +  * **4.1.4.2. CustomerInfo**: 
-  * **4.1.4.2.3. BillingAddress** - +  * **4.1.4.2.1. CustomerID** - pardavimo sąskaitos pirkėjo kodas iš laueklio **Pirkėjas**;​ 
-  * **4.1.4.2.3.1. StreetName** - +  * **4.1.4.2.2. Name** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.2.3.2. Number** - +  * **4.1.4.2.3. BillingAddress** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.2.3.3. City** - +  * **4.1.4.2.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.2.3.4. PostalCode** - +  * **4.1.4.2.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.2.3.5. Country** - +  * **4.1.4.2.3.3. City** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.2.3.6. AddressType** - +  * **4.1.4.2.3.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.2.3.7. Region** - +  * **4.1.4.2.3.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.2.3.8. FullAddress** - +  * **4.1.4.2.3.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.2.4. TaxRegistrationNumber** - +  * **4.1.4.2.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.2.5. TaxType** - +  * **4.1.4.2.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.2.6. Country** - +  * **4.1.4.2.4. TaxRegistrationNumber** - jei pirkėjo kortelės laukelyje **PVM mok. k.** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM mok. k.**; kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš pirkėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas**, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias; 
-  * **4.1.4.3. SupplierInfo** - +  * **4.1.4.2.5. TaxType**
-  * **4.1.4.3.1. SupplierID** - +    * Jei pirkėjo kortelės laukelyje **PVM mok. k.** nenurodyta reikšmė **ND** ir pirkėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** neparinkta kita reikšmė - atvaizduojama **PVM**; 
-  * **4.1.4.3.2. Name** - +    * Jei pirkėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** parinkta reikšmė - atvaizduojama parinkta reikšmė iki pimo brūkšnelio;​ 
-  * **4.1.4.3.3. BillingAddress** - +  * **4.1.4.2.6. Country** - pirkėjo kortelės laukelio **Šalis** informaicja;​ 
-  * **4.1.4.3.3.1. StreetName** - +  * **4.1.4.3. SupplierInfo** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.3.3.2. Number** - +  * **4.1.4.3.1. SupplierID** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.3.3.3. City** - +  * **4.1.4.3.2. Name** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.3.3.4. PostalCode** - +  * **4.1.4.3.3. BillingAddress** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.3.3.5. Country** - +  * **4.1.4.3.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.3.3.6. AddressType** - +  * **4.1.4.3.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.3.3.7. Region** - +  * **4.1.4.3.3.3. City** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.3.3.8. FullAddress** - +  * **4.1.4.3.3.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.3.4. TaxRegistrationNumber** - +  * **4.1.4.3.3.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.3.5. TaxType** - +  * **4.1.4.3.3.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.3.6. Country** - +  * **4.1.4.3.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.4. AccountID** - +  * **4.1.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.5. InvoiceDate** - +  * **4.1.4.3.4. TaxRegistrationNumber** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.6. InvoiceType** - +  * **4.1.4.3.5. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.7. ShipTo** ​- +  * **4.1.4.3.6. Country** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.7.2. DeliveryDate** - +  * **4.1.4.4. AccountID** - pardavimo sąskaitos laukelis **Skolos sąskaita**;​ 
-  * **4.1.4.7.3. WarehouseID** - +  * **4.1.4.5. InvoiceDate** - pardavimo sąskaitos laukelis **Sąskaitos data**, be laiko; 
-  * **4.1.4.7.4. Address** - +  * **4.1.4.6. InvoiceType**: 
-  * **4.1.4.7.4.1. StreetName** - +    * Jei pagrindiniuose nustatymuose nurodytas įmonės PVM kodas laukelyje **Įmonės PVM mokėtojo kodas**: 
-  * **4.1.4.7.4.2. Number** - +      * **D** - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas **DEBETINĖ**;​ 
-  * **4.1.4.7.4.3. City** - +      * **K** - jei suma be PVM mažiau už 0; 
-  * **4.1.4.7.4.4. PostalCode** - +      * **S** - kitais atvejais; 
-  * **4.1.4.7.4.5. Country** - +    * Jei pagrindiniuose nustatymuose nenurodytas įmonės PVM kodas laukelyje **Įmonės PVM mokėtojo kodas**: 
-  * **4.1.4.7.4.6. AddressType** - +      * **DS** - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas **DEBETINĖ**;​ 
-  * **4.1.4.7.4.7. Region** - +      * **KS** - jei suma be PVM mažiau už 0; 
-  * **4.1.4.7.4.8. FullAddress** - +      * **SF** - kitais atvejais; 
-  * **4.1.4.8. ShipFrom** - +  * **4.1.4.7. ShipTo**: 
-  * **4.1.4.8.1. DeliveryID** - +  * **4.1.4.7.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.8.2. DeliveryDate** - +  * **4.1.4.7.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.8.3. WarehouseID** - +  * **4.1.4.7.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.8.4. Address** - +  * **4.1.4.7.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.8.4.1. StreetName** - +  * **4.1.4.7.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.8.4.2. Number** - +  * **4.1.4.7.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.8.4.3. City** - +  * **4.1.4.7.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.8.4.4. PostalCode** - +  * **4.1.4.7.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.8.4.5. Country** - +  * **4.1.4.7.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.8.4.6. AddressType** - +  * **4.1.4.7.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.8.4.7. Region** - +  * **4.1.4.7.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.8.4.8. FullAddress** - +  * **4.1.4.8. ShipFrom** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.9. SelfBillingIndicator** - +  * **4.1.4.8.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.10. GLPostingDate** - +  * **4.1.4.8.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.11. SystemID** - +  * **4.1.4.8.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.12. TransactionID** - +  * **4.1.4.8.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13. Line** ​- +  * **4.1.4.8.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.1. LineNumber** - +  * **4.1.4.8.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.2. AccountID** - +  * **4.1.4.8.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.3. Analysis** - +  * **4.1.4.8.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - +  * **4.1.4.8.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - +  * **4.1.4.8.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount** - +  * **4.1.4.8.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - +  * **4.1.4.8.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - +  * **4.1.4.9. SelfBillingIndicator** - iš pirkėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas**; 
-  * **4.1.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - +  * **4.1.4.10. GLPostingDate** - korespondencijos data be laiko, jei nėra - pardavimo sąskaitos data be laiko; 
-  * **4.1.4.13.4. OrderReferences** - +  * **4.1.4.11. SystemID** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.4.1. OriginatingON** - +  * **4.1.4.12. TransactionID** - visada **ARVE** ir pardavimo sąskaitos numeris iš laukelio **Sąskaita**;​ 
-  * **4.1.4.13.4.2. OrderDate** - +  * **4.1.4.13. Line**: :!: atvaizduoja tik tų eilučių reikšmės kur yra užpildytas laukelis **Prekė**: 
-  * **4.1.4.13.5. ShipTo** - +  * **4.1.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris; 
-  * **4.1.4.13.5.1. DeliveryID** - +  * **4.1.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**,​ jei laukelis tuščias iš pagrindinių nustatymų **Sąskaitos kreditas - pardavimai**;​ 
-  * **4.1.4.13.5.2. DeliveryDate** - +  * **4.1.4.13.3. Analysis** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.5.3. WarehouseID** - +  * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.5.4. Address** - +  * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.5.4.1. StreetName** - +  * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.5.4.2. Number** - +  * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.5.4.3. City** - +  * **4.1.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.5.4.4. PostalCode** - +  * **4.1.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.5.4.5. Country** - +  * **4.1.4.13.4. OrderReferences** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.5.4.6. AddressType** - +  * **4.1.4.13.4.1. OriginatingON** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.5.4.7. Region** - +  * **4.1.4.13.4.2. OrderDate** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.5.4.8. FullAddress** - +  * **4.1.4.13.5. ShipTo** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.6. ShipFrom** - +  * **4.1.4.13.5.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.6.1. DeliveryID** - +  * **4.1.4.13.5.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.6.2. DeliveryDate** - +  * **4.1.4.13.5.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.6.3. WarehouseID** - +  * **4.1.4.13.5.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.6.4. Address** - +  * **4.1.4.13.5.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.6.4.1. StreetName** - +  * **4.1.4.13.5.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.6.4.2. Number** - +  * **4.1.4.13.5.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.6.4.3. City** - +  * **4.1.4.13.5.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.6.4.4. PostalCode** - +  * **4.1.4.13.5.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.6.4.5. Country** - +  * **4.1.4.13.5.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.6.4.6. AddressType** - +  * **4.1.4.13.5.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.6.4.7. Region** - +  * **4.1.4.13.5.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.6.4.8. FullAddress** - +  * **4.1.4.13.6. ShipFrom** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.7. GoodsServicesID** - +  * **4.1.4.13.6.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.8. ProductCode** - +  * **4.1.4.13.6.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.9. Delivery** ​- +  * **4.1.4.13.6.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.9.1. MovementReference** - +  * **4.1.4.13.6.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.9.2. DeliveryDate** - +  * **4.1.4.13.6.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.9.3. DeliveryPeriod** - +  * **4.1.4.13.6.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.9.3.1. FromDate** - +  * **4.1.4.13.6.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.9.3.2. ToDate** - +  * **4.1.4.13.6.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.10. Quantity** - +  * **4.1.4.13.6.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.11. InvoiceUOM** - +  * **4.1.4.13.6.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.12. UOMToUOMBaseConversionFactor** - +  * **4.1.4.13.6.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.13. UnitPrice** - +  * **4.1.4.13.6.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.14. TaxPointDate** - +  * **4.1.4.13.7. GoodsServicesID**: 
-  * **4.1.4.13.15. Description** - +    * **PS** - Kai prekės tipas **paslauga**;​ 
-  * **4.1.4.13.16. InvoiceLineAmount** ​- +    * **PR** - kitais atvejais; 
-  * **4.1.4.13.16.1. Amount** - +  * **4.1.4.13.8. ProductCode** - prekės kodas 
-  * **4.1.4.13.16.2. CurrencyCode** - +  * **4.1.4.13.9. Delivery**: 
-  * **4.1.4.13.16.3. CurrencyAmount** - +  * **4.1.4.13.9.1. MovementReference** - laukelis paliekamas tuščias; 
-  * **4.1.4.13.17. DebitCreditIndicator** - +  * **4.1.4.13.9.2. DeliveryDate** - pardavimo sąskaitos data; 
-  * **4.1.4.13.18. ShippingCostsAmount** - +  * **4.1.4.13.9.3. DeliveryPeriod** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.18.1. Amount** - +  * **4.1.4.13.9.3.1. FromDate** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.18.2. CurrencyCode** - +  * **4.1.4.13.9.3.2. ToDate** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.18.3. CurrencyAmount** - +  * **4.1.4.13.10. Quantity** - pardavimo sąskaitos laukelis **Kiekis** teigiama reikšmė su dviem skaičiaias po kablelio; 
-  * **4.1.4.13.19. TaxInformation** - +  * **4.1.4.13.11. InvoiceUOM** - sąskaitos laukelis **Matas**, jei nenurodyta visada **vnt.** ​ 
-  * **4.1.4.13.19.1. TaxType** - +  * **4.1.4.13.12. UOMToUOMBaseConversionFactor** - visada **1**; 
-  * **4.1.4.13.19.2. TaxCode** - +  * **4.1.4.13.13. UnitPrice**
-  * **4.1.4.13.19.3. TaxPercentage** - +    * kai kiekis nelygus 0 eilutės suma be PVM dalinam iš kiekio - reikšmė atvaizduojama teigiama, du skaičiai po kablelio; 
-  * **4.1.4.13.19.4. TaxBase** - +    * kitais atvejais atvaizduojama **0**; 
-  * **4.1.4.13.19.5. TaxBaseDescription** - +  * **4.1.4.13.14. TaxPointDate** - pardavimo sąskaitos data be laiko; 
-  * **4.1.4.13.19.6. TaxAmount** - +  * **4.1.4.13.15. Description** - pardavimo sąskaitos eilutė **Aprašymas** iki 256 simbolių; 
-  * **4.1.4.13.19.6.1. Amount** - +  * **4.1.4.13.16. InvoiceLineAmount**: 
-  * **4.1.4.13.19.6.2. CurrencyCode** - +  * **4.1.4.13.16.1. Amount** - eilutės lauelis **Iš viso**, apvalinimas iki dviejų skaičių po kablelio, atvaizduojama teigiama reikšmė; 
-  * **4.1.4.13.19.6.3. CurrencyAmount** - +  * **4.1.4.13.16.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.19.7. TaxExemptionReason** - +  * **4.1.4.13.16.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.13.19.8. TaxDeclarationPeriod** - +  * **4.1.4.13.17. DebitCreditIndicator**: 
-  * **4.1.4.14. References** - +    * **K** - jei kiekis daugiau arba lygu 0; 
-  * **4.1.4.14.1. CreditNote** - +    * **D** - kitais atvejais; 
-  * **4.1.4.14.1.1. Reference** - +  * **4.1.4.13.18. ShippingCostsAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.14.1.2. Reason** - +  * **4.1.4.13.18.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.15. Settlement** - +  * **4.1.4.13.18.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.15.1. SettlementDiscount** - +  * **4.1.4.13.18.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.15.2. SettlementAmount** - +  * **4.1.4.13.19. TaxInformation** - eilutės suma su PVM - eilutės suma be PVM, apvalinimas iki dviejų skaičių po kablelio, teigiama reikšmė; FIXME 
-  * **4.1.4.15.2.1. Amount** - +  * **4.1.4.13.19.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.15.2.2. CurrencyCode** - +  * **4.1.4.13.19.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.15.2.3. CurrencyAmount** - +  * **4.1.4.13.19.3. TaxPercentage** -informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.15.3. SettlementDueDate** - +  * **4.1.4.13.19.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.15.4. SettlementDate** - +  * **4.1.4.13.19.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.15.5. PaymentMechanism** - +  * **4.1.4.13.19.6. TaxAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.15.6. DebitCreditIndicator** - +  * **4.1.4.13.19.6.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.16. DocumentTotals** ​- +  * **4.1.4.13.19.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.16.1. TaxInformationTotals** - +  * **4.1.4.13.19.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.16.1.1. TaxType** - +  * **4.1.4.13.19.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.16.1.2. TaxCode** - +  * **4.1.4.13.19.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.16.1.3. TaxPercentage** - +  * **4.1.4.14. References** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.16.1.4. TaxBase** - +  * **4.1.4.14.1. CreditNote** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.16.1.5. TaxBaseDescription** - +  * **4.1.4.14.1.1. Reference** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.16.1.6. TaxAmount** ​- +  * **4.1.4.14.1.2. Reason** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.16.1.6.1. Amount** - +  * **4.1.4.15. Settlement** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.16.1.6.2. CurrencyCode** - +  * **4.1.4.15.1. SettlementDiscount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.16.1.6.3. CurrencyAmount** - +  * **4.1.4.15.2. SettlementAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.16.1.7. TaxExemptionReason** - +  * **4.1.4.15.2.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.16.1.8. TaxDeclarationPeriod** - +  * **4.1.4.15.2.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.16.2. ShippingCostsAmountTotal** - +  * **4.1.4.15.2.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.16.3. NetTotal** - +  * **4.1.4.15.3. SettlementDueDate** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.16.4. GrossTotal** - +  * **4.1.4.15.4. SettlementDate** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.1.4.17. GLTransactionID** -+  * **4.1.4.15.5. PaymentMechanism** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.1.4.15.6. DebitCreditIndicator** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.1.4.16. DocumentTotals**: 
 +  * **4.1.4.16.1. TaxInformationTotals** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.1.4.16.1.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.1.4.16.1.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.1.4.16.1.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.1.4.16.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.1.4.16.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.1.4.16.1.6. TaxAmount**: 
 +  * **4.1.4.16.1.6.1. Amount** - sąskaitos suma su PVM - sąskaitos suma be PVM, atvaizduojama teigiama reikšmė, du skaičiai po kablelio; 
 +  * **4.1.4.16.1.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.1.4.16.1.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.1.4.16.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.1.4.16.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.1.4.16.2. ShippingCostsAmountTotal** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.1.4.16.3. NetTotal** - sąskaitos sume be PVM, teigiama suma, du skaičiai po kablelio; 
 +  * **4.1.4.16.4. GrossTotal** - sąskaitos suma su PVM, teigiama suma, du skaičiai po kablelio; 
 +  * **4.1.4.17. GLTransactionID** - informacija neatvaizduojama.
 ==== 4.2 Pirkimo (įsigijimų) apskaitos dokumentai ==== ==== 4.2 Pirkimo (įsigijimų) apskaitos dokumentai ====
 FIXME FIXME
  
 +Patvirtintų pirkimo sąskaitų infroamcija,​ kurių data patenka į filtruojamą,​ formuojamo SAF-T failo periodą.
  
-  * **4.2. PurchaseInvoices** ​- +  * **4.2. PurchaseInvoices**: 
-  * **4.2.1. NumberOfEntries** - +  * **4.2.1. NumberOfEntries** - pirkimo sąksaitų skaičius, kur pirkimo sąskaitos suma be PVM nelygi 0; 
-  * **4.2.2. TotalDebit** - +  * **4.2.2. TotalDebit** - pirkimo sąskaitų suma su PVM, daugiau arba lygi 0; 
-  * **4.2.3. TotalCredit** - +  * **4.2.3. TotalCredit** - pirkimo sąskaitų suma su PVM, mažiau už 0, rezultatas atvaizduojamas teigiamas; 
-  * **4.2.4. Invoice** ​- +  * **4.2.4. Invoice** 
-  * **4.2.4.1. InvoiceNo** - +  * **4.2.4.1. InvoiceNo** - pirkimo sąskaitos numeris iš laueklio **Numeris**,​ kur pirkimo sąskaitos suma be PVM nelygi 0 
-  * **4.2.4.2. CustomerInfo** ​- +  * **4.2.4.2. CustomerInfo**: 
-  * **4.2.4.2.1. CustomerID** - +  * **4.2.4.2.1. CustomerID** -  ​informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.2.2. Name** - +  * **4.2.4.2.2. Name** -  ​informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.2.3. BillingAddress** - +  * **4.2.4.2.3. BillingAddress** -  ​informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.2.3.1. StreetName** - +  * **4.2.4.2.3.1. StreetName** -  ​informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.2.3.2. Number** - +  * **4.2.4.2.3.2. Number** -  ​informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.2.3.3. City** - +  * **4.2.4.2.3.3. City** -  ​informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.2.3.4. PostalCode** - +  * **4.2.4.2.3.4. PostalCode** -  ​informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.2.3.5. Country** - +  * **4.2.4.2.3.5. Country** -  ​informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.2.3.6. AddressType** - +  * **4.2.4.2.3.6. AddressType** -  ​informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.2.3.7. Region** - +  * **4.2.4.2.3.7. Region** -  ​informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.2.3.8. FullAddress** - +  * **4.2.4.2.3.8. FullAddress** -  ​informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.2.4. TaxRegistrationNumber** - +  * **4.2.4.2.4. TaxRegistrationNumber** -  ​informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.2.5. TaxType** - +  * **4.2.4.2.5. TaxType** -  ​informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.2.6. Country** - +  * **4.2.4.2.6. Country** -  ​informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.3. SupplierInfo** ​- +  * **4.2.4.3. SupplierInfo**: 
-  * **4.2.4.3.1. SupplierID** - +  * **4.2.4.3.1. SupplierID** -  ​pirkimo sąskaitos tiekėjo kodas iš laueklio **Tiekėjas**;​ 
-  * **4.2.4.3.2. Name** - +  * **4.2.4.3.2. Name** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.3.3.1. StreetName** - +  * **4.2.4.3.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.3.3.2. Number** - +  * **4.2.4.3.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.3.3.3. City** - +  * **4.2.4.3.3.3. City** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.3.3.4. PostalCode** - +  * **4.2.4.3.3.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.3.3.5. Country** - +  * **4.2.4.3.3.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.3.3.6. AddressType** - +  * **4.2.4.3.3.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.3.3.7. Region** - +  * **4.2.4.3.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.3.3.8. FullAddress** - +  * **4.2.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber** - +  * **4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber**
-  * **4.2.4.3.5. TaxType** - +    * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM tarifas**;​ 
-  * **4.2.4.3.6. Country** - +    * Kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas**, jei reikšmė nenurodta ​laukelis paliekamas tuščias; 
-  * **4.2.4.4. AccountID** - +  * **4.2.4.3.5. TaxType**
-  * **4.2.4.5. InvoiceDate** - +    * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** nenurodyta reikšmė **ND** ir tiekėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** neparinkta kita reikšmė - atvaizduojama **PVM**; 
-  * **4.2.4.6. InvoiceType** - +    * Jei tiekėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** parinkta reikšmė ​atvaizduojama parinkta reikšmė iki pirmo brūkšnelio;​ 
-  * **4.2.4.7. ShipTo** ​- +  * **4.2.4.3.6. Country** - tiekėjo kortelės laukelio **Šalis** informaicja;​ 
-  * **4.2.4.7.1. DeliveryID** - +  * **4.2.4.4. AccountID** -  ​pirkimo sąskaitos laukelio **Kreditinė sąskaita** sąskaita; 
-  * **4.2.4.7.2. DeliveryDate** - +  * **4.2.4.5. InvoiceDate** - pirkimo sąskaitos laukelis **Sąskaitos data**, be laiko; 
-  * **4.2.4.7.3. WarehouseID** - +  * **4.2.4.6. InvoiceType** - FIXME 
-  * **4.2.4.7.4. Address** - +  * **4.2.4.7. ShipTo**: 
-  * **4.2.4.7.4.1. StreetName** - +  * **4.2.4.7.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.7.4.2. Number** - +  * **4.2.4.7.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.7.4.3. City** - +  * **4.2.4.7.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.7.4.4. PostalCode** - +  * **4.2.4.7.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.7.4.5. Country** - +  * **4.2.4.7.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.7.4.6. AddressType** - +  * **4.2.4.7.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.7.4.7. Region** - +  * **4.2.4.7.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.7.4.8. FullAddress** - +  * **4.2.4.7.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.8. ShipFrom** - +  * **4.2.4.7.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.8.1. DeliveryID** - +  * **4.2.4.7.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.8.2. DeliveryDate** - +  * **4.2.4.7.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.8.3. WarehouseID** - +  * **4.2.4.7.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.8.4. Address** - +  * **4.2.4.8. ShipFrom** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.8.4.1. StreetName** - +  * **4.2.4.8.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.8.4.2. Number** - +  * **4.2.4.8.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.8.4.3. City** - +  * **4.2.4.8.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.8.4.4. PostalCode** - +  * **4.2.4.8.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.8.4.5. Country** - +  * **4.2.4.8.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.8.4.6. AddressType** - +  * **4.2.4.8.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.8.4.7. Region** - +  * **4.2.4.8.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.8.4.8. FullAddress** - +  * **4.2.4.8.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.9. SelfBillingIndicator** - +  * **4.2.4.8.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.10. GLPostingDate** - +  * **4.2.4.8.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.11. SystemID** - +  * **4.2.4.8.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.12. TransactionID** - +  * **4.2.4.8.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13. Line** ​- +  * **4.2.4.9. SelfBillingIndicator** - iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas**; 
-  * **4.2.4.13.1. LineNumber** - +  * **4.2.4.10. GLPostingDate** - korespondencijos data be laiko, jei nėra - pirkimo sąskaitos data be laiko; 
-  * **4.2.4.13.2. AccountID** - +  * **4.2.4.11. SystemID** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.3. Analysis** - +  * **4.2.4.12. TransactionID** - visada **OST** ir pirkimo sąskaitos numeris iš laukelio **Numeris**;​ 
-  * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - +  * **4.2.4.13. Line**: 
-  * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - +  * **4.2.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris; 
-  * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount** - +  * **4.2.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**,​ jei laukelis tuščias iš pagrindinių nustatymų Sąskaitos kreditas - pardavimai; 
-  * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - +  * **4.2.4.13.3. Analysis** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - +  * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - +  * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.4. OrderReferences** - +  * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.4.1. OriginatingON** - +  * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.4.2. OrderDate** - +  * **4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.5. ShipTo** - +  * **4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.5.1. DeliveryID** - +  * **4.2.4.13.4. OrderReferences** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.5.2. DeliveryDate** - +  * **4.2.4.13.4.1. OriginatingON** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.5.3. WarehouseID** - +  * **4.2.4.13.4.2. OrderDate** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.5.4. Address** - +  * **4.2.4.13.5. ShipTo** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.5.4.1. StreetName** - +  * **4.2.4.13.5.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.5.4.2. Number** - +  * **4.2.4.13.5.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.5.4.3. City** - +  * **4.2.4.13.5.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.5.4.4. PostalCode** - +  * **4.2.4.13.5.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.5.4.5. Country** - +  * **4.2.4.13.5.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.5.4.6. AddressType** - +  * **4.2.4.13.5.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.5.4.7. Region** - +  * **4.2.4.13.5.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.5.4.8. FullAddress** - +  * **4.2.4.13.5.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.6. ShipFrom** - +  * **4.2.4.13.5.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.6.1. DeliveryID** - +  * **4.2.4.13.5.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.6.2. DeliveryDate** - +  * **4.2.4.13.5.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.6.3. WarehouseID** - +  * **4.2.4.13.5.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.6.4. Address** - +  * **4.2.4.13.6. ShipFrom** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.6.4.1. StreetName** - +  * **4.2.4.13.6.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.6.4.2. Number** - +  * **4.2.4.13.6.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.6.4.3. City** - +  * **4.2.4.13.6.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.6.4.4. PostalCode** - +  * **4.2.4.13.6.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.6.4.5. Country** - +  * **4.2.4.13.6.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.6.4.6. AddressType** - +  * **4.2.4.13.6.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.6.4.7. Region** - +  * **4.2.4.13.6.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.6.4.8 FullAddress** - +  * **4.2.4.13.6.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.7. GoodsServicesID** - +  * **4.2.4.13.6.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.8. ProductCode** - +  * **4.2.4.13.6.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.9. Delivery** ​- +  * **4.2.4.13.6.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.9.1. MovementReference** - +  * **4.2.4.13.6.4.8 FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.9.2. DeliveryDate** - +  * **4.2.4.13.7. GoodsServicesID** - FIXME 
-  * **4.2.4.13.9.3. DeliveryPeriod** - +  * **4.2.4.13.8. ProductCode** - FIXME 
-  * **4.2.4.13.9.3.1. FromDate** - +  * **4.2.4.13.9. Delivery**: 
-  * **4.2.4.13.9.3.2. ToDate** - +  * **4.2.4.13.9.1. MovementReference** - laukelis paliekamas tuščias; 
-  * **4.2.4.13.10. Quantity** - +  * **4.2.4.13.9.2. DeliveryDate** - pardavimo sąskaitos data; 
-  * **4.2.4.13.11. InvoiceUOM** - +  * **4.2.4.13.9.3. DeliveryPeriod** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.12. UOMToUOMBaseConversionFactor** - +  * **4.2.4.13.9.3.1. FromDate** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.13. UnitPrice** - +  * **4.2.4.13.9.3.2. ToDate** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.14. TaxPointDate** - +  * **4.2.4.13.10. Quantity** - FIXME 
-  * **4.2.4.13.15. Description** - +  * **4.2.4.13.11. InvoiceUOM** - FIXME 
-  * **4.2.4.13.16. InvoiceLineAmount** ​- +  * **4.2.4.13.12. UOMToUOMBaseConversionFactor** - visada **1**; 
-  * **4.2.4.13.16.1. Amount** - +  * **4.2.4.13.13. UnitPrice** - FIXME 
-  * **4.2.4.13.16.2. CurrencyCode** - +  * **4.2.4.13.14. TaxPointDate** - pirkimo sąskaitos data be laiko; 
-  * **4.2.4.13.16.3. CurrencyAmount** - +  * **4.2.4.13.15. Description** - pirkimo sąskaitos eilutė **Aprašymas** iki 256 simbolių; 
-  * **4.2.4.13.17. DebitCreditIndicator** - +  * **4.2.4.13.16. InvoiceLineAmount**: 
-  * **4.2.4.13.18. ShippingCostsAmount** - +  * **4.2.4.13.16.1. Amount** - FIXME 
-  * **4.2.4.13.18.1. Amount** - +  * **4.2.4.13.16.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.18.2. CurrencyCode** - +  * **4.2.4.13.16.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.18.3. CurrencyAmount** - +  * **4.2.4.13.17. DebitCreditIndicator**- ​FIXME 
-  * **4.2.4.13.19. TaxInformation** ​- +  * **4.2.4.13.18. ShippingCostsAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.19.1. TaxType** - +  * **4.2.4.13.18.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.19.2. TaxCode** - +  * **4.2.4.13.18.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.19.3. TaxPercentage** - +  * **4.2.4.13.18.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.19.4. TaxBase** - +  * **4.2.4.13.19. TaxInformation**: 
-  * **4.2.4.13.19.5. TaxBaseDescription** - +  * **4.2.4.13.19.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.19.6. TaxAmount** - +  * **4.2.4.13.19.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.19.6.1. Amount** - +  * **4.2.4.13.19.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.19.6.2. CurrencyCode** - +  * **4.2.4.13.19.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.19.6.3. CurrencyAmount** - +  * **4.2.4.13.19.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.19.7. TaxExemptionReason** - +  * **4.2.4.13.19.6. TaxAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.13.19.8. TaxDeclarationPeriod** - +  * **4.2.4.13.19.6.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.14. References** - +  * **4.2.4.13.19.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.14.1. CreditNote** - +  * **4.2.4.13.19.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.14.1.1. Reference** - +  * **4.2.4.13.19.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.14.1.2. Reason** - +  * **4.2.4.13.19.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.15. Settlement** - +  * **4.2.4.14. References** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.15.1. SettlementDiscount** - +  * **4.2.4.14.1. CreditNote** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.15.2. SettlementAmount** - +  * **4.2.4.14.1.1. Reference** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.15.2.1. Amount** - +  * **4.2.4.14.1.2. Reason** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.15.2.2. CurrencyCode** - +  * **4.2.4.15. Settlement** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.15.2.3. CurrencyAmount** - +  * **4.2.4.15.1. SettlementDiscount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.15.3. SettlementDueDate** - +  * **4.2.4.15.2. SettlementAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.15.4. SettlementDate** - +  * **4.2.4.15.2.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.15.5. PaymentMechanism** - +  * **4.2.4.15.2.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.15.6. DebitCreditIndicator** - +  * **4.2.4.15.2.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.16. DocumentTotals** ​- +  * **4.2.4.15.3. SettlementDueDate** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.16.1. TaxInformationTotals** - +  * **4.2.4.15.4. SettlementDate** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.16.1.1. TaxType** - +  * **4.2.4.15.5. PaymentMechanism** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.16.1.2. TaxCode** - +  * **4.2.4.15.6. DebitCreditIndicator** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.16.1.3. TaxPercentage** - +  * **4.2.4.16. DocumentTotals**: 
-  * **4.2.4.16.1.4. TaxBase** - +  * **4.2.4.16.1. TaxInformationTotals** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.16.1.5. TaxBaseDescription** - +  * **4.2.4.16.1.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.16.1.6. TaxAmount** ​- +  * **4.2.4.16.1.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.16.1.6.1. Amount** - +  * **4.2.4.16.1.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.16.1.6.2. CurrencyCode** - +  * **4.2.4.16.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.16.1.6.3. CurrencyAmount** - +  * **4.2.4.16.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.16.1.7. TaxExemptionReason** - +  * **4.2.4.16.1.6. TaxAmount**: 
-  * **4.2.4.16.1.8. TaxDeclarationPeriod** - +  * **4.2.4.16.1.6.1. Amount** - sąskaitos suma su PVM - sąskaitos suma be PVM, atvaizduojama teigiama reikšmė, du skaičiai po kablelio; 
-  * **4.2.4.16.2. ShippingCostsAmountTotal** - +  * **4.2.4.16.1.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.16.3. NetTotal** - +  * **4.2.4.16.1.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.16.4. GrossTotal** - +  * **4.2.4.16.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **4.2.4.17. GLTransactionID** -+  * **4.2.4.16.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.2.4.16.2. ShippingCostsAmountTotal** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.2.4.16.3. NetTotal** - sąskaitos sume be PVM, teigiama suma, du skaičiai po kablelio; 
 +  * **4.2.4.16.4. GrossTotal** - sąskaitos suma su PVM, teigiama suma, du skaičiai po kablelio; 
 +  * **4.2.4.17. GLTransactionID** - informacija neatvaizduojama.
  
 ==== 4.3 Mokėjimai ==== ==== 4.3 Mokėjimai ====
Linija 1230: Linija 1242:
 FIXME FIXME
  
-  * **4.5. ​  ​AssetTransactions ** - Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus,​ nematerialaus ir finansinio turto) Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus,​ nematerialaus ir finansinio turto). ​ +  * **4.5. ​  ​AssetTransactions **: 
-  * **4.5.1. * NumberOfAssetTransactions ** - Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių dėl turto (materialaus,​ nematerialaus ir finansinio turto) skaičius Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių dėl turto (materialaus,​ nematerialaus ir finansinio turto) skaičius. +  * **4.5.1. * NumberOfAssetTransactions ** - FIXME 
-  * **4.5.2. * AssetTransaction ** - Ūkinė operacija ar ūkinis įvykis Ūkinė operacija ar ūkinis įvykis. ​ +  * **4.5.2. * AssetTransaction **: 
-  * **4.5.2.1. * AssetTransactionID ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr. Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio unikalus kodas. +  * **4.5.2.1. * AssetTransactionID ** - FIXME 
-  * **4.5.2.2. * AssetID ** - Turto (materialaus,​ nematerialaus ir finansinio turto) identifikacinis kodas Unikalus turto identifikacinis kodas. ​ +  * **4.5.2.2. * AssetID ** - FIXME 
-  * **4.5.2.3. * AssetTransactionType ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipas Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio tipas. Pasirinkimai:​ „I“ (Įsigijimas),​ „NUR“ (Nurašymas),​ „NUS“ (Nusidėvėjimas),​ „VJ“ (Vidinis judėjimas),​ „KT“ (Kita). ​ +  * **4.5.2.3. * AssetTransactionType ** - FIXME 
-  * **4.5.2.4. ​ Description ** - Aprašymas Detalesnis ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio aprašymas, pvz., ilgalaikio turto įsigijimas išperkamosios nuomos būdu ir kt. +  * **4.5.2.4. ​ Description ** - FIXME 
-  * ** 4.5.2.5. * AssetTransactionDate ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio data Data, kada įvyko konkreti ūkinė operacija ar įvykis. ​ +  * **4.5.2.5. * AssetTransactionDate ** - FIXME 
-  * **4.5.2.6. Supplier ** - Tiekėjas Tiekėjas. ​ +  * **4.5.2.6. Supplier **: 
-  * ** 4.5.2.6.1. * SupplierName ​ ** - Tiekėjo pavadinimas Tiekėjo pavadinimas. +  * **4.5.2.6.1. * SupplierName ​ ** - FIXME 
-  * **4.5.2.6.2. * SupplierID ​ ** - Tiekėjo Nr. Tiekėjo unikalus kodas subjekto apskaitos sistemoje. +  * **4.5.2.6.2. * SupplierID ​ ** - FIXME 
-  * **4.5.2.6.3. * PostalAddress ** - Adresas Informacija apie turto tiekėjo adresą. +  * **4.5.2.6.3. * PostalAddress **: 
-  * **4.5.2.6.3.1. ​ StreetName ** - Gatvės pavadinimas Gatvės pavadinimas. ​ +  * **4.5.2.6.3.1. ​ StreetName ** - FIXME  
-  * **4.5.2.6.3.2. ​ Number ** - Numeris Pastato, buto numeris. +  * **4.5.2.6.3.2. ​ Number ** - FIXME 
-  * **4.5.2.6.3.3. * City ** - Miestas Miestas. +  * **4.5.2.6.3.3. * City ** - FIXME 
-  * **4.5.2.6.3.4. * PostalCode ** - Pašto kodas Pašto kodas. +  * **4.5.2.6.3.4. * PostalCode ** - FIXME 
-  * **4.5.2.6.3.5. * Country ** - Valstybė Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui,​ NL arba NLD – Nyderlandai. Teikiant tikslinės teritorijos,​ neturinčios kodo pagal ISO 3166-1, informaciją,​ elemente „Region“ pateikiamas kodas pagal ISO 3166-2 standartą, o šiame elemente nurodomas valstybės, kuriai priklauso regionas, kodas pagal ISO 3166-1 (pvz., PT).  +  * **4.5.2.6.3.5. * Country ** - FIXME 
-  * **4.5.2.6.3.6. * AddressType ** - Adresotipas Eilutė, skirta keliems adresams atskirti, nurodant adreso tipą. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai:​ „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „SIA“ (Sąskaitos išrašymo adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „KT“ (Kitas adresas). ​ +  * **4.5.2.6.3.6. * AddressType ** - FIXME 
-  * **4.5.2.6.3.7. ​ Region ** - Savivaldybė Savivaldybė. Teikiant informaciją apie tikslinę teritoriją,​ neturinčią kodo pagal ISO 3166-1 (pvz., Azorų salos), ​ nurodomas regiono kodas pagal ISO 3166-2 standartą (pvz., „PT-20“). +  * **4.5.2.6.3.7. ​ Region ** - FIXME 
-  * **4.5.2.6.3.8. ​ FullAddress ** - Nestruktūrizuotas adresas Adresas, rašomas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.), užpildomas tuo atveju, kai nėra galimybės pateikti struktūrizuoto. +  * **4.5.2.6.3.8. ​ FullAddress ** - FIXME 
-  * **4.5.2.7. * TransactionID ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio Nr. Unikalus numeris, kuris priskirtas ūkinei operacijai / įvykiui ir kuris gali būti grindžiamas viena ar keliomis serijomis. +  * **4.5.2.7. * TransactionID ** - FIXME 
-  * **4.5.2.8. * AssetTransactionValuations ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertės Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertės. ​ +  * **4.5.2.8. * AssetTransactionValuations **: 
-  * **4.5.2.8.1. * AssetTransactionValuation ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertė Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio vertė. +  * **4.5.2.8.1. * AssetTransactionValuation **: 
-  * **4.5.2.8.1.1. ​ AssetValuationType ** - Turto įvertinimo būdas Turto apskaitymo būdas po pirminio įvertinimo. Pasirinkimai:​ „IS“ (Įsigijimo savikaina), „PV“ (Perkainojimo vertė), „KT“ (Kita). ​ +  * **4.5.2.8.1.1. ​ AssetValuationType ** - FIXME 
-  * **4.5.2.8.1.2. * AcquisitionAndProduc tionCostsOnTransaction ** - Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ​ Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio datai. +  * **4.5.2.8.1.2. * AcquisitionAndProduc tionCostsOnTransaction ** - FIXME 
-  * **4.5.2.8.1.3. * BookValueOnTransaction ** - Turto balansinė vertė ​ Turto balansinė vertė (suma) ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio datai. ​ +  * **4.5.2.8.1.3. * BookValueOnTransaction ** - FIXME 
-  * **4.5.2.8.1.4. * AssetTransactionAmount ** - Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma (tikroji vertė). +  * **4.5.2.8.1.4. * AssetTransactionAmount ** - FIXME 
-  * **4.5.2.8.1.5. * DebitCreditIndicator ** - Debeto arba kredito požymis Debeto arba kredito požymis (D – debetas, K – kreditas). ​+  * **4.5.2.8.1.5. * DebitCreditIndicator ** - FIXME
  
lt/saft.1590067709.txt.gz · Keista: 2020/05/21 16:28 vartotojo lida