Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:saft

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:saft [2020/01/14 11:54]
lida [2.8 Prekės/paslaugos]
lt:saft [2020/07/29 11:23] (esamas)
lida [2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius]
Linija 2: Linija 2:
  
 SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams. SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams.
 +
 +:!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos, informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas,​ t. y. SAF-T sistema tikrina ar su dokumentų pateikta informacija atitinka korespondencijos įrašų informacija.**
 +
 +
 +**__Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose,​ kurios susikuria nuo dokumentų. Šiose korespondencijose atlikus pakeitimus - atsiras nesutapimai tarp dokumento informacijos ir korespondencijos. Šiuos neatitikimus SAF-T sistema gali atpažinti kaip kritines klaidas.__**
  
 ===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės ===== ===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės =====
Linija 12: Linija 17:
   * SI - pardavimų duomenys;   * SI - pardavimų duomenys;
   * PI - pirkimų duomenys;   * PI - pirkimų duomenys;
-  * PA - mokįjimų duomenys;+  * PA - mokėjimų duomenys;
   * AS - ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys.   * AS - ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys.
  
Linija 77: Linija 82:
  
  
-===== 5. Reikšmių aprašymai (nuo 2018 m.) =====+===== 5. Reikšmių aprašymai (nuo 2017 m.) =====
 FIXME FIXME
 ==== 1. Antraštė ==== ==== 1. Antraštė ====
Linija 83: Linija 88:
 Pagrindinė įmonės informacija bei failo struktūros infroamcija. Pagrindinė įmonės informacija bei failo struktūros infroamcija.
  
-  * **1.1. AuditFileVersion** - +  * **1.1. AuditFileVersion** - visada: **1.1**; 
-  * **1.2. AuditFileCountry** - +  * **1.2. AuditFileCountry** - visada: **LT**; 
-  * **1.3 AuditFileDateCreated** - +  * **1.3 AuditFileDateCreated** - visada ataskaios formavimo laikas (formatas: 05/07/2020 09:37:25); 
-  * **1.4. SoftwareCompanyName** - +  * **1.4. SoftwareCompanyName** - visada: **UAB DIRECTO** 
-  * **1.5. SoftwareID** - +  * **1.5. SoftwareID** - visada: **DIRECTO** 
-  * **1.6. SoftwareVersion** -+  * **1.6. SoftwareVersion** - visada: **LIVE**
   * **1.7.1. RegistrationNumber** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės kodas**;   * **1.7.1. RegistrationNumber** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės kodas**;
   * **1.7.2. EORINumber** - iš transporto parametero, kurio dodas **EORINumber**;​   * **1.7.2. EORINumber** - iš transporto parametero, kurio dodas **EORINumber**;​
   * **1.7.3. Name** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės pavadinimas**;​   * **1.7.3. Name** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės pavadinimas**;​
-  * **1.7.4.1. StreetName** -  +  * **1.7.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **1.7.4.2. Number** -  +  * **1.7.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **1.7.4.3. City** - +  * **1.7.4.3. City** - laukelis paliekamas tuščias; 
-  * **1.7.4.4. PostalCode** -+  * **1.7.4.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;
   * **1.7.4.5. Country** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Country**;​   * **1.7.4.5. Country** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Country**;​
-  * **1.7.4.6. AddressType** - +  * **1.7.4.6. AddressType** - visada **BA** 
-  * **1.7.4.7. Region** -   +  * **1.7.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **1.7.4.8. FullAddress** -  +  * **1.7.4.8. FullAddress** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės juridinis adresas**; 
-  * **1.7.5.1.1. FirstName ** - failą formuojančio asmens vardas; +  * **1.7.5.1.1. FirstName ** - failą formuojančio asmens vardas ​iš vartotojo kortelės iki pirmo tarpo
-  * **1.7.5.1.2. LastName** - failą formuojančio asmens ​pavardė; +  * **1.7.5.1.2. LastName** - failą formuojančio asmens ​iš vartotojo kortelės paskutinis žodis
-  * **1.7.5.2. Telephone** -  +  * **1.7.5.2. Telephone** - failą formuojančio asmens iš darbuotojo kortelės laukelio **Namų telefonas:​**;​ 
-  * **1.7.5.3. Email** - failą formuojančio asmens el. paštas. +  * **1.7.5.3. Email** - failą formuojančio asmens el. paštas ​iš darbuotojo kortelės **Elpaštas**; 
-  * **1.7.6.1. TaxRegistrationNumber** - iš transporto parametero, kurio dodas **TaxRegistrationNumber**;​ +  * **1.7.6.1. TaxRegistrationNumber** - iš transporto parametero, kurio kodas **TaxRegistrationNumber**;​ 
-  * **1.7.6.2. TaxType** - iš transporto parametero, kurio dodas **TaxType**;​  +  * **1.7.6.2. TaxType** - iš transporto parametero, kurio dodas **TaxType**, jei nenurodyta įsirašo **BA**;  
-  * **1.7.6.3. Country** -  +  * **1.7.6.3. Country** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Country**;​ 
-  * **1.7.7.1. IBANNumber** -+  * **1.7.7.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama;​
   * **1.7.7.2. BankAccountNumber** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės banko sąskaita**;​   * **1.7.7.2. BankAccountNumber** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės banko sąskaita**;​
-  * **1.8. DefaultCurrencyCode** - +  * **1.8. DefaultCurrencyCode** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Sistemos valiuta**; 
-  * **1.9.1. SelectionStartDate** - +  * **1.9.1. SelectionStartDate** - data iš ataskaitos filtrų **Nuo**; 
-  * **1.9.2. SelectionEndDate** - +  * **1.9.2. SelectionEndDate** - data iš ataskaitos filtrų **Iki**; 
-  * **1.9.3. PeriodStart** - +  * **1.9.3. PeriodStart** - data iš ataskaitos filtrų **Nuo**; 
-  * **1.9.5. PeriodEnd** - +  * **1.9.5. PeriodEnd** - data iš ataskaitos filtrų **Iki**; 
-  * **1.10. TaxAccountingBasis** - +  * **1.10. TaxAccountingBasis** - visada **K**; 
-  * **1.11. FiscalYearFrom** - +  * **1.11. FiscalYearFrom** - iš ataskaitos filtro **Nuo** paimami metai, mėnuo iš pagrindinio nustatymo **Fiscal year Start**, diena visada pirma; 
-  * **1.12. FiscalYearTo** -  +  * **1.12. FiscalYearTo** - iš ataskaitos filtro **Iki** paimami metai, mėnuo iš pagindinio nustatymo **Fiscal year Start**, diena visada pirma, pridedami vieni metai ir minusuojama viena diena; 
-  * **1.13. Entity** - +  * **1.13. Entity** - iš pagrindinių nustatymų **Lango pavadinime trumpas įmonės kodas** (reikšmė bus atvaizduojama didžiosiomis raidėmis); 
-  * **1.14. DataType** - +  * **1.14. DataType** - iš ataskaitos filtro **Duomenų tipas:**; 
-  * **1.15. NumberOfParts** - +  * **1.15. NumberOfParts** - iš ataskaitos filtro **Dalių skaičius**,​ jei reikšmė nenurodyta įsirašo **1**; 
-  * **1.16. PartNumber** -+  * **1.16. PartNumber** - iš ataskaitos filtro **Rinkmenos dalis**, jei reikšmė nenurodyta įsirašo **1**
  
  
Linija 129: Linija 134:
   * **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**;   * **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**;
   * **2.1.1.2. AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**;​   * **2.1.1.2. AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**;​
-  * **2.1.1.3. AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄKSAITOS ​NUMERIS**;+  * **2.1.1.3. AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS ​NUMERIS**;
   * **2.1.1.4. AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**;​   * **2.1.1.4. AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**;​
-  * **2.1.1.5. AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ** +  * **2.1.1.5. AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ**: 
-  * **2.1.1.6. OpeningDebitBalance** -  +    * Jei klasė "0 (Turtas)"​ - įrašoma **IT** 
-  * **2.1.1.8. ClosingDebitBalance** - +    * Jei klasė "1 (Įsipareigojimai)"​ - įrašoma **I** 
 +    * Jei klasė "2 (Nuosavas kapitalas)"​ - įrašoma **NK** 
 +    * Jei klasė "3 (Pajamos)"​ - įrašoma **P** 
 +    * Jei klasė "4 (Sąnaudos)"​ - įrašoma **S** 
 +    * Jei klasė "5 (Ne balanso)"​ - įrašoma **TT** 
 +    * Kitais atvejais bisada **KT** 
 +  ​* Debeto arba kredito reikšmės:​ 
 +    ​* **2.1.1.6. OpeningDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą "​Nuo"​ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: 
 +      * Jei reikšmė **mažiau už 0** - reikšmė neatvaizduojama;​ 
 +      * Jei reikšmė **lygi 0 arba daugiau už nulį** - atvaizduojamas skirtumas;​ 
 +    * **2.1.1.7. OpeningCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą "​Nuo"​ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: 
 +      * Jei reikšmė **lygi 0 arba daugiau už nulį** - reikšmė neatvaizduojama;​ 
 +      * Jei reikšmė **mažiau už 0** - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;​ 
 +    ​* **2.1.1.8. ClosingDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą "​Iki"​ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: 
 +      * Jei reikšmė **mažiau už 0** - reikšmė neatvaizduojama;​ 
 +      * Jei reikšmė **lygi 0 arba daugiau už nulį** - atvaizduojamas skirtumas 
 +    * **2.1.1.9. ClosingCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą "​Iki"​ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: 
 +      * Jei reikšmė **lygi 0 arba daugiau už nulį** - reikšmė neatvaizduojama;​ 
 +      * Jei reikšmė **mažiau už 0** - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;​ 
 +  * **2.1.1.10. GroupingCategory** - informacija neatvaizduojama 
 +  * **2.1.1.11. GroupingCode** - informacija neatvaizduojama
  
-arba+==== 2.2 Pirkėjai ====
  
-  * **2.1.1.7. OpeningCreditBalance** -  
-  * **2.1.1.9. ClosingCreditBalance** -  
  
-  * **2.1.1.10. ​GroupingCategory** - +  * **2.2.1.1.  RegistrationNumber** - pirkėjo kortelės laukelio **Įm. kodas** informacija;​ 
-  * **2.1.1.11GroupingCode** -+  * **2.2.1.2. Name** - pirkėjo pavadinimas (70 pirmų simbolių);​ 
 +  * **2.2.1.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.2.1.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.2.1.3.3. City** - laukelis paliekamas tuščias;​ 
 +  * **2.2.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;​ 
 +  * **2.2.1.3.5. Country** - pirkėjo kortelės laukelio **Šalis** informacija (šalies kodas); 
 +  * **2.2.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė **BA**. Pirkėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T kliento adreso tipas**. Galimi pasirinkimai:​ 
 +    * **BA** - Buveinės adresas; 
 +    * **KA** - Korespondencijos adresas; 
 +    * **RA** - Registracijos adresas; 
 +    * **KT** - Kitas adresas; 
 +  * **2.2.1.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.2.1.3.8. FullAddress** - Informacija atvaizduojama iš laukelių:​ 
 +    * **Gatvė** 
 +    * **Miestas** 
 +    * **Šalis** 
 +  * **2.2.1.4.1. ContactPerson**:​ 
 +  * **2.2.1.4.1.1. FirstName** - Iš pirkėjo kortelės laukelio **Atstovas** iki pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;​ 
 +  * **2.2.1.4.1.2. LastName** - Iš pirkėjo kortelės laukelio **Atstovas** po pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;​ 
 +  * **2.2.1.4.2. Telephone** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.2.1.4.3. Email** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.2.1.5.1. TaxRegistrationNumber** - pirkėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.**, jei reikšmė ne **ND** ir užpildytas. Jei ši reikšmė netinka, informaciją galimą nurodyti pirkėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas** bei pasirinkti atitinkamą reikšmę aprašyta punkte **2.2.1.5.2. TaxType**  
 +  * **2.2.1.5.2. TaxType** - - pirkėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.**, jei reikšmė ne **ND** ir užpildytas ir nepriskirta reikšmė duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas** įrašoma **PVM**. Mokesčių mokėtojo registracijos tipą galima pakeisti pirkėjo duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodo tipas**. Galimi pasirinkimai:​ 
 +    * **MMR** - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; 
 +    * **PVM** - PVM mokėtojo kodas; 
 +    * **UUK** - Ūkininko ūkio kodas; 
 +    * **KT** - Kita; 
 +  * **2.2.1.5.3. Country** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.2.1.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.2.1.6.2. BankAccountNumber** - iš pirkėjo kortelės laukelio **Bankas**, kitu atveju laukelis paliekamas tuščias;​ 
 +  * **2.2.1.7. CustomerID** - pirkėjo kodas; 
 +  * **2.2.1.8. SelfBillingIndicator** - pirkėjo kortelės duomenų laukas **SAF-T - Ar sąskaitas išrašo pats prekių gavėjas** Parenkama reikšmė **V**. Jei reikšmė neparinkta - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.2.1.9.1. AccountID** - pirkėjo skolos sąskaita; FIXME 
 +  * Debeto arba kredito reikšmės:​ 
 +    * **2.2.1.9.2. OpeningDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: 
 +      * Jei reikšmė mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;​ 
 +      * Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - atvaizduojamas skirtumas;​ 
 +    * **2.2.1.9.3. OpeningCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: 
 +      * Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - reikšmė neatvaizduojama;​ 
 +      * Jei reikšmė mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;​ 
 +    * **2.2.1.9.4. ClosingDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą „Iki“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: 
 +      * Jei reikšmė mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;​ 
 +      * Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - atvaizduojamas skirtumas 
 +    * **2.2.1.9.5. ClosingCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą „Iki“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: 
 +      * Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - reikšmė neatvaizduojama;​ 
 +      * Jei reikšmė mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;  
 +  * **2.2.1.14.1.1. InvoiceNo** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.2.1.14.1.2. InvoiceDate** - informacija neatvaizduojama;​  
 +  * **2.2.1.14.1.3. GLPostingDate** - informacija neatvaizduojama;​  
 +  * **2.2.1.14.1.4. TransactionID** - informacija neatvaizduojama;​  
 +  * **2.2.1.14.1.5. Amount** - informacija neatvaizduojama;​  
 +  * **2.2.1.14.1.6. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.2.1.14.1.6.A. CurrencyCode1** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.2.1.14.1.7. UnpaidAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.2.1.14.1.8. CurrencyUnpaidAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.2.1.14.1.9. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.2.1.14.1.10. ​DebitCreditIndicator** - informacija neatvaizduojama. 
 + 
 +==== 2.3 Tiekėjai ==== 
 + 
 +  * **2.3.1.1. RegistrationNumber** - teikėjo kortelės laukelio **Įmkodas** informacija;​ 
 +  * **2.3.1.2. Name** - tiekėjo pavadinimas (iki 70 pirmų simbolių);​ 
 +  * **2.3.1.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.3.1.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.3.1.3.3. City** - laukelis paliekamas tuščias;​ 
 +  * **2.3.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;​ 
 +  * **2.3.1.3.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija (šalies kodas); 
 +  * **2.3.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė BA. Tiekėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T tiekėjo adreso tipas**. Galimi pasirinkimai 
 +    * BA - Buveinės adresas; 
 +    * KA - Korespondencijos adresas; 
 +    * RA - Registracijos adresas; 
 +    * KT - Kitas adresas; 
 +  * **2.3.1.3.7. Region ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.3.1.3.8. FullAddress** - Informacija atvaizduojama iš laukelių:​ 
 +    * **Gatvė** 
 +    * **Miestas** 
 +    * **Šalis** 
 +  * **2.3.1.4. Contact** - kontaktinis asmuo; 
 +  * **2.3.1.4.1. ContactPerson**:​ 
 +  * **2.3.1.4.1.1. FirstName** - Iš tiekėjo kortelės laukelio **Atstovas** iki pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;​ 
 +  * **2.3.1.4.1.2. LastName** - Iš pirkėjo kortelės laukelio **Atstovas** po pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;​ 
 +  * **2.3.1.4.1.3. Telephone** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.3.1.4.1.4. Email** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.3.1.5. TaxRegistration**:​ 
 +  * **2.3.1.5.1. TaxRegistrationNumber** - tiekėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.**, jei reikšmė ne ND ir užpildytas. Jei ši reikšmė netinka, informaciją galimą nurodyti tiekėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokesčių mokėtojo kodas** bei pasirinkti atitinkamą reikšmę aprašyta punkte **2.2.1.5.2. TaxType**;​ 
 +  * **2.3.1.5.2. TaxType** - tiekėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.**, jei reikšmė ne **ND** ir užpildytas ir nepriskirta reikšmė duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokesčių mokėtojo kodas** įrašoma **PVM**. Mokesčių mokėtojo registracijos tipą galima pakeisti tiekėjo duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas**. Galimi pasirinkimai:​ 
 +    * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas; 
 +    * PVM - PVM mokėtojo kodas; 
 +    * UUK - Ūkininko ūkio kodas; 
 +    * KT - Kita; 
 +  * **2.3.1.5.3. Country** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.3.1.6. BankAccount**:​ 
 +  * **2.3.1.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.3.1.6.2. BankAccountNumber** - iš tiekėjo kortelės laukelio **Banko sąskaita** banko rekvizitų skiltyje, kitu atveju laukelis paliekamas tuščias;​ 
 +  * **2.3.1.7. SupplierID** - tiekėjo kortelės kodas; 
 +  * **2.3.1.8. SelfBillingIndicator** -  tiekėjo kortelės duomenų laukas **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** Parenkama reikšmė **V**. Jei reikšmė neparinkta - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.3.1.9. Accounts** - 
 +  * **2.3.1.9.1. AccountID**:​ FIXME 
 +  * Debeto arba kredito reikšmės:​ 
 +    * **2.3.1.9.2. OpeningDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: 
 +      * Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;​ 
 +      * Jei reikšmė daugiau už 0 - atvaizduojamas skirtumas;​ 
 +    * **2.3.1.9.3. OpeningCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: 
 +      * Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;​ 
 +      * Jei reikšmė daugiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;​ 
 +    * **2.3.1.9.4. ClosingDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: 
 +      * Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;​ 
 +      * Jei reikšmė daugiau už 0 - atvaizduojamas skirtumas;​ 
 +    * **2.3.1.9.5. ClosingCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas: 
 +      * Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;​ 
 +      * Jei reikšmė daugiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.3.1.14. OpenPurchaseInvoices**:​ 
 +  * **2.3.1.14.1. OpenPurchaseInvoice**:​ 
 +  * **2.3.1.14.1.1. InvoiceNo** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.3.1.14.1.2. InvoiceDate** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.3.1.14.1.3. GLPostingDate** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.3.1.14.1.4. TransactionID** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.3.1.14.1.5. Amount** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.3.1.14.1.6. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.3.1.14.1.6.A. CurrencyCode1** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.3.1.14.1.7. UnpaidAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.3.1.14.1.8. CurrencyUnpaidAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.3.1.14.1.9. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **2.3.1.14.1.10. DebitCreditIndicator** - informacija neatvaizduojama. 
 ==== 2.4 Mokesčių klasifikatoriai ==== ==== 2.4 Mokesčių klasifikatoriai ====
-FIXME 
  
 Mokesčių klasifikatoriaus duomenys. Mokesčių klasifikatoriaus duomenys.
  
-  * **2.4.1.1. TaxType** - įsirašo reikšmė **PVM**; +  * **2.4.1.1. TaxType** - visada ​įsirašo reikšmė **PVM**; 
-  * **2.4.1.2. Description** - įsirašo reikšmė **Pridėtinės vertės mokestis**;+  * **2.4.1.2. Description** - visada ​įsirašo reikšmė **Pridėtinės vertės mokestis**;
   * **2.4.1.3.1. TaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **KODAS**;   * **2.4.1.3.1. TaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **KODAS**;
   * **2.4.1.3.4. Description** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **APRAŠYMAS**;​   * **2.4.1.3.4. Description** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **APRAŠYMAS**;​
   * **2.4.1.3.5. TaxPercentage**:​   * **2.4.1.3.5. TaxPercentage**:​
 +    * Jei duomenų lauko **PVM klasifikatorius** parametre nurodyta reikšmė **-** atvaizduojamas procentas = **0**;
 +    * Jei duomenų lauko **PVM klasifikatorius** parametre nurodyta reikšmė **skaičius** atvaizduojamas šis skaičius;
     * Jei naudojamas menamas PVM, ir jo procentas daugiau už 0, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **MENAMO PVM %**;     * Jei naudojamas menamas PVM, ir jo procentas daugiau už 0, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **MENAMO PVM %**;
     * Kitais atvejais, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **PVM%**;     * Kitais atvejais, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **PVM%**;
-  * **2.4.1.3.6.1. Amount** - +  * **2.4.1.3.6.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **2.4.1.3.6.2. CurrencyCode** -  +  * **2.4.1.3.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount** - +  * **2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​ 
-  * **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES KOAS**+  * **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES KOAS**;
   * **2.4.1.3.8. STITaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko **PVM KLASIFIKATORIUS**;​   * **2.4.1.3.8. STITaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko **PVM KLASIFIKATORIUS**;​
  
Linija 167: Linija 315:
  
 ==== 2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius ==== ==== 2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius ====
 +
  
 Informacija apie naudojamus matavimo vienetus. Informacija apie naudojamus matavimo vienetus.
Linija 183: Linija 332:
     * Pagrindinio objekto pavadinimas,​ jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJEKTAS**;​     * Pagrindinio objekto pavadinimas,​ jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJEKTAS**;​
     * Pagrindinio projketo pavadinimas,​ jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**;​     * Pagrindinio projketo pavadinimas,​ jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**;​
 +    * Kitais atvejais - laukelis paliekamas tuščias;
   * **2.6.1.3. AnalysisID**   * **2.6.1.3. AnalysisID**
     * Objekto kodas;     * Objekto kodas;
Linija 189: Linija 339:
     * Objekto pavadinimas;​     * Objekto pavadinimas;​
     * Projekto pavadinimas.     * Projekto pavadinimas.
-  * **2.6.1.5. STIAnalysisID** -+  * **2.6.1.5. STIAnalysisID** -informacija neatvaizduojama.
  
 ==== 2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai ==== ==== 2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai ====
-FIXME 
  
-Informacija ​apie atsargų judėjimo tipus.+Visada pateikiama informacija ​apie atsargų judėjimo tipus.
  
-  * **2.7.1.1. MovementType** +  * **2.7.1.1. MovementType** ​- pateikiami judėjimų tipai: 
-    * **PARD** ​- informacija apie dokumentus:​__ PARDAVIMO SĄSKAITOS, KASOS ČEKIAI, IR PRISTATYMAI__+    * **PARD**; 
-    * **PIR** ​- informacija apie dokumentus: __PREKIŲ PRIĖMIMAI__+    * **PIR**; 
-    * **PP** ​- informacija apie dokumentus: __GAMYBOS LENTELĖS__+    * **PP**; 
-    * **PG** ​- informacija apie dokumentus: __NEIGIAMOS PARDAVIMO SĄSKAITOS, KASOS ČEKIAI, GRĄŽINTOS PREKĖS__+    * **PG**; 
-    * **PRG** ​- informacija apie dokumentus: __NEIGIAMI PREKIŲ PRIMĖMIMAI__+    * **PRG**; 
-    * **VP** ​- informacija apie dokumentus:​__ PREKIŲ JUDĖJIMAS__+    * **VP**; 
-    * **N** - informacija apie dokumentus: __NURAŠYMAI NUO SANDĖLIO__+    * **N**; 
-    * **KT** ​- informacija apie dokumentus: __SANDĖLIO INVENTORIZACIJOS,​ KAINOS POKYČIAI, SĄNAUDOS__+    * **KT**; 
-  * **2.7.1.2. Description** +  * **2.7.1.2. Description** ​- kiekvienam judėjimo tipui priskiriamas pavadinimas:​ 
-    * Jei kodas **PARD** - aprašymas įsikels **Pardavimas**;​ +    * Jei tipas **PARD** - aprašymas įsikels **Pardavimas**;​ 
-    * Jei kodas **PIR** - aprašymas įsikels **Pirkimas**;​ +    * Jei tipas **PIR** - aprašymas įsikels **Pirkimas**;​ 
-    * Jei kodas **PP** - aprašymas įsikels **Pagaminta produkcija**;​ +    * Jei tipas **PP** - aprašymas įsikels **Pagaminta produkcija**;​ 
-    * Jei kodas **PG** - aprašymas įsikels **Pardavimų grąžinimas**;​ +    * Jei tipas **PG** - aprašymas įsikels **Pardavimų grąžinimas**;​ 
-    * Jei kodas **PRG** - aprašymas įsikels **Pirkimų grąžinimas**;​ +    * Jei tipas **PRG** - aprašymas įsikels **Pirkimų grąžinimas**;​ 
-    * Jei kodas **VP** - aprašymas įsikels **Vidinis perkėlimas**;​ +    * Jei tipas **VP** - aprašymas įsikels **Vidinis perkėlimas**;​ 
-    * Jei kodas **N** - aprašymas įsikels **Nurašymas**;​ +    * Jei tipas **N** - aprašymas įsikels **Nurašymas**;​ 
-    * Jei kodas **KT** - aprašymas įsikels **Kita**.+    * Jei tipas **KT** - aprašymas įsikels **Kita**.
  
 ==== 2.8 Prekės/​paslaugos ==== ==== 2.8 Prekės/​paslaugos ====
-FIXME 
  
 Informacija apie prekes ir paslaugas. Informacija apie prekes ir paslaugas.
Linija 225: Linija 373:
       * **PS** - jei tipas **Paprasta/​paslauga**;​       * **PS** - jei tipas **Paprasta/​paslauga**;​
       * **PR** - jei tipas **Sandėlio prekė**;       * **PR** - jei tipas **Sandėlio prekė**;
-      * **PS** - jei tipas **Rental**;+      * **PR** - jei tipas **Rental**;
   * **2.8.1.3. ProductGroup** - prekės, paslaugos klasės kodas;   * **2.8.1.3. ProductGroup** - prekės, paslaugos klasės kodas;
   * **2.8.1.4. Description** - prekės, paslaugos pavadinimas;​   * **2.8.1.4. Description** - prekės, paslaugos pavadinimas;​
-  * **2.8.1.5. ValuationMethod** -  +  * **2.8.1.5. ValuationMethod** - pagal reikšmė iš pagrindinių nustatymų **Sandėlio ID įterpti užsakymą**:​ 
-  * **2.8.1.6. UOMBase** - laukelis paliekamas tuščias;​ +    Jei nurodyta reikšmė yra **A** taikoma FIFO metodas ​**FIFO** 
-  * **2.8.1.7UOMStandard** - prekės kortelės ​laukelis ​**VIENETAS**; +    * Jei nurodyta reikšmė yra **B** taikoma LIFO metodas - **LIFO** 
-  * **2.8.1.8UOMToUOMBaseConversionFactor** - laukelis paliekamas tuščias;+    * Kitaias atvejais ​laukelis paliekamas tuščias;​ 
 +  * **2.8.1.6UOMBase** - iš prekės kortelės ​laukelio ​**Vienetas**; 
 +  * **2.8.1.7UOMStandard** - laukelis paliekamas tuščias
 +  * **2.8.1.8. UOMToUOMBaseConversionFactor** - visada reikšmė **1**;
   * **2.8.1.9.1. TaxType** - bus įrašoma reikšmė **PVM**;   * **2.8.1.9.1. TaxType** - bus įrašoma reikšmė **PVM**;
-  * **2.8.1.9.2. TaxCode** ​iš prekės kortelės išvardinami PVM kodai, jei nėra prekės kortelėje - informaicja atvaizduojama iš prekės klasės.+  * **2.8.1.9.2. TaxCode**
 +    * iš prekės kortelės išvardinami PVM kodai iš laukelių:​ 
 +      * **Viet. PVM**; 
 +      * **ES PVM**; 
 +      * **Eksp. PVM** 
 +      * **ES PVM 2**; 
 +      * **ES PVM 3**; 
 +      * **Koncerno PVM**; 
 +    * Jei PVM tarifai neparinkti ​prekės kortelėje - informaicja atvaizduojama iš prekės klasės
 +      * **VIET PVM**; 
 +      * **ES PVM**; 
 +      * **ES2 PVM**; 
 +      * **ES3 PVM**; 
 +      * **EKSP PVM**; 
 +      * **KONCERNO PVM**
  
 +
 +==== 2.9 Atsargos ==== 
 +
 +Prekių informacija kurios buvo sandelyje iki filtruojamo periodo pradžios ir likutis nelygus 0 arba prekės, kurių kiekis nelygus 0, tačiau patenka į filtruojamą perioda.
 +
 +  * **2.9.1. PhysicalStockEntry**:​
 +  * **2.9.1.1 WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.2. StockOwner** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.3. StockOwnerID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.4. ProductCode** - prekės kodas iš prekės kortelės;
 +  * **2.9.1.5. ProductType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.6. ProductStatus** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.7. CustomsProcedures** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.7.1. CustomsProcedure** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.7.1.1. CustomsProcedureName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.7.1.2. CustomsAuthorizationDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.7.1.3. CustomsAuthorizationNumber** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.7.1.4. CustomsAuthorizationGoodsNomenclatureCode ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.8. UOMPhysicalStock** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.9. UOMToUOMBaseConversionFactor** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.10. UnitPrice** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.11. OpeningStockQuantity** - sumuojamas prekės kiekis iki formuojamos ataskaitos periodo pradžios (__ne imtinai__);
 +  * **2.9.1.12. OpeningStockValue** - prekės kiekio ir kainos sandugos suma iki formuojamos ataskaitos periodo pradžios (__ne imtinai__);
 +  * **2.9.1.13. ClosingStockQuantity** -  sumuojamas prekės kiekis iki formuojamos ataskaitos periodo pabaigos (__imtinai__);​
 +  * **2.9.1.14. ClosingStockValue** - prekės kiekio ir kainos sandugos suma iki formuojamos ataskaitos periodo pabaigos (__imtinai__);​
 +  * **2.9.1.15. StockCharacteristics** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.15.1. StockCharacteristicsValues** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.15.1.1. StockCharacteristic** -
 +  * **2.9.1.15.1.2. StockCharacteristicValue** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16. PhysicalStockAcquisitions** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16.1. PhysicalStockAcquisition** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16.1.1. Supplier** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16.1.1.1. RegistrationNumber** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16.1.1.2. Name** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16.1.2. DateOfAcquisition** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16.1.3. InvoiceNo** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16.1.4. InvoiceDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16.1.5. GLPostingDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16.1.6. AcquiredQuantity** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16.1.7. StockRemainderQuantity** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16.1.8. StockRemainderAmount ** - informacija neatvaizduojama.
 +  ​
 +==== 2.10 Turtas ==== 
 +
 +FIXME
 +
 +Turto duomenys. ​
 +
 +  * **2.10. Asset** -
 +  * **2.10.1.1. AssetID** -
 +  * **2.10.1.2. AccountID** -
 +  * **2.10.1.3. Description** -
 +  * **2.10.1.4. AssetsregistrationID** -
 +  * **2.10.1.5. Suppliers** -
 +  * **2.10.1.5.1. Supplier** -
 +  * **2.10.1.5.1.1. SupplierName** -
 +  * **2.10.1.5.1.2. SupplierID** -
 +  * **2.10.1.5.1.3. PostalAddress** -
 +  * **2.10.1.5.1.3.1. StreetName** -
 +  * **2.10.1.5.1.3.2. Number** -
 +  * **2.10.1.5.1.3.3. City** -
 +  * **2.10.1.5.1.3.4. PostalCode** -
 +  * **2.10.1.5.1.3.5. Country** -
 +  * **2.10.1.5.1.3.6. AddressType** -
 +  * **2.10.1.5.1.3.7. Region** -
 +  * **2.10.1.5.1.3.8. FullAddress** -
 +  * **2.10.1.6. DateOfAcquisition** -
 +  * **2.10.1.7.** StartUpDate-
 +  * **2.10.1.8. Valuations** -
 +  * **2.10.1.8.1. Valuation** -
 +  * **2.10.1.8.1.1. AssetValuationType** -
 +  * **2.10.1.8.1.2. ValuationClass** -
 +  * **2.10.1.8.1.3. AccountID** -
 +  * **2.10.1.8.1.4. AcquisitionAndProductionCostsBegin** -
 +  * **2.10.1.8.1.5. AcquisitionAndProductionCostsEnd ** -
 +  * **2.10.1.8.1.6. InvestmentSupport** -
 +  * **2.10.1.8.1.6.A. AccountID1** -
 +  * **2.10.1.8.1.7. AssetLifeYear** -
 +  * **2.10.1.8.1.8. AssetLifeMonth** -
 +  * **2.10.1.8.1.9. ImpairmentOfAssets** -
 +  * **2.10.1.8.1.9.1. ImpairmentOfAsset** -
 +  * **2.10.1.8.1.9.1.1. ImpairmentOfAssetsDate** -
 +  * **2.10.1.8.1.9.1.2. ImpairmentOfAssets** -
 +  * **2.10.1.8.1.9.1.3. EliminationOfAssets** -
 +  * **2.10.1.8.1.9.1.4. EliminationOfAssetsDate** -
 +  * **2.10.1.8.1.9.1.5. AccountID** -
 +  * **2.10.1.8.1.10. Transfers** -
 +  * **2.10.1.8.1.11. TransfersDate** -
 +  * **2.10.1.8.1.12. AssetDisposal** -
 +  * **2.10.1.8.1.13. AssetDisposalDate** -
 +  * **2.10.1.8.1.14. BookValueBegin** -
 +  * **2.10.1.8.1.15. DepreciationMethod** -
 +  * **2.10.1.8.1.16. DepreciationPercentage** -
 +  * **2.10.1.8.1.17. DepreciationForPeriod** -
 +  * **2.10.1.8.1.17.A. AccountID2** -
 +  * **2.10.1.8.1.18. Appreciations** -
 +  * **2.10.1.8.1.18.1. Appreciation** -
 +  * **2.10.1.8.1.18.1.1. AppreciationSum** -
 +  * **2.10.1.8.1.18.1.2. AppreciationDate** -
 +  * **2.10.1.8.1.18.1.3. DepreciationMethod** -
 +  * **2.10.1.8.1.18.1.4. DepreciationPercentage** -
 +  * **2.10.1.8.1.18.1.5. DepreciationForPeriod** -
 +  * **2.10.1.8.1.18.1.6. AccountID** -
 +  * **2.10.1.8.1.18.1.7. DebitCreditIndicator** -
 +  * **2.10.1.8.1.19. ExtraordinaryDepreciationsForPeriod ** -
 +  * **2.10.1.8.1.19.1. ExtraordinaryDepreciationForPeriod ** -
 +  * **2.10.1.8.1.19.1.1. ExtraordinaryDepreciationMethod** -
 +  * **2.10.1.8.1.19.1.2. ExtraordinaryDepreciati onForPeriod** -
 +  * **2.10.1.8.1.20. AccumulatedDepreciation** -
 +  * **2.10.1.8.1.21. AccumulatedDepreciationOfAppreciation** -
 +  * **2.10.1.8.1.22. BookValueEnd** -
 +  * **2.10.1.9. DepreciationDate** -
 ==== 2.11 Savininkai, akcininkai ==== ==== 2.11 Savininkai, akcininkai ====
  
Linija 243: Linija 520:
   * **2.11.1. OwnerID** - tiekėjo kortelės laukelis **Įm. kodas**;   * **2.11.1. OwnerID** - tiekėjo kortelės laukelis **Įm. kodas**;
   * **2.11.2. OwnerName** - tiekėjo kortelės laukelis **Pavadinimas**;​   * **2.11.2. OwnerName** - tiekėjo kortelės laukelis **Pavadinimas**;​
-  * **2.11.3. AccountID** - +  * **2.11.3. AccountID** - laukelis paliekamas tuščias;
   * **2.11.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​   * **2.11.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
   * **2.11.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​   * **2.11.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
   * **2.11.4.3. City** - laukelis paliekamas tuščias;   * **2.11.4.3. City** - laukelis paliekamas tuščias;
   * **2.11.4.4 PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;   * **2.11.4.4 PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;
-  * **2.11.4.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelis **Šalis**;​ +  * **2.11.4.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelis **Šalis** ​(šalies kodas)
-  * **2.11.4.6. AddressType** - +  * **2.11.4.6. AddressType** - visada **BA**;
   * **2.11.4.7.Region** - informacija neatvaizduojama;​   * **2.11.4.7.Region** - informacija neatvaizduojama;​
-  * **2.11.4.8. FullAddress** - +  * **2.11.4.8. FullAddress** - Informacija atvaizduojama iš laukelių:​ 
 +    * **Gatvė** 
 +    * **Miestas** 
 +    * **Šalis**
   * **2.11.5. SharesQuantity** - informacija neatvaizduojama;​   * **2.11.5. SharesQuantity** - informacija neatvaizduojama;​
   * **2.11.6. SharesAmount** - informacija neatvaizduojama;​   * **2.11.6. SharesAmount** - informacija neatvaizduojama;​
Linija 258: Linija 538:
   * **2.11.9. SharesTransfersDate** - informacija neatvaizduojama;​   * **2.11.9. SharesTransfersDate** - informacija neatvaizduojama;​
  
 +==== 3. Didžiosios knygos įrašai ====
 +
 +Korespondėncijos dokumentų informacija.
 +
 +  * **3.1. NumberOfEntries** - korespondencijų eilučių skaičius, kur eilutės data patenka į ataskaitos filtruojamą periodą. Eilučių grupavimas vykdomas pagal:
 +    * korespondencijos dokumento tipą;
 +    * dokumento numerį;
 +    * eilutės datą;
 +    * dokumento antraštės aprašymą;
 +    * dokumento išsaugojimo datą (arba dookumento antraštės datą);
 +    * eilutės periodo skaidymą (būsimųjų laikotarpių sąnaudos);
 +  * **3.2. TotalDebit** - tikrinama ar eilutės data patenka į filtruojamą ataskaitos periodą, kur: eilutėje nurodyta buhalterinė sąskaita ir debetas arba kreditas nelygus 0:
 +    * Jei debetas - kreditas daugiau už 0, atvaizduojamas debeto ir kredito skirtumas (apvalinimas iki 2 skaičių po kablelio);
 +    * Kitais atvejais paliekamas tuščias;
 +  * **3.3. TotalCredit** - tikrinama ar eilutės data patenka į filtruojamą ataskaitos periodą, kur: eilutėje nurodyta buhalterinė sąskaita ir debetas arba kreditas nelygus 0:
 +    * Jei debetas - kreditas mažiau už 0, atvaizduojamas teigiamas debeto ir kredito skirtumas (apvalinimas iki 2 skaičių po kablelio);
 +    * Kitais atvejais paliekamas tuščias;
 +  * **3.4. Journals**:
 +  * **3.4.1. Journal**:
 +  * **3.4.1.1. JournalID** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **3.4.1.2. Description** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **3.4.1.3. Type** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **3.4.1.4. Transactions**:​
 +  * **3.4.1.4.1. Transaction**:​
 +  * **3.4.1.4.1.1. TransactionID**:​
 +    * Jei dokumento eilutės turi datas - Dokumento tipas+dokumento numeris+eilutės data;
 +    * Jei dokumento eilutės neturi datos - Dokumento tipas+numeris;​
 +  * **3.4.1.4.1.2. Period** - iš korespondencijos eilutės datos mėnesio atimama pagrindinio nustatymo **Fiscal year Start** reikšmė;
 +  * **3.4.1.4.1.3. PeriodYear** - korespondencijos eilutės datos metai;
 +  * **3.4.1.4.1.4. TransactionDate** - korespondencijos eilutės data be laiko;
 +  * **3.4.1.4.1.5. Description** - dokumento antraštės aprašymas, iki 255 simbolių;
 +  * **3.4.1.4.1.6. SystemEntryDate** - dokumento saugojimo data, jei datos nėra - korespondencijos data;
 +  * **3.4.1.4.1.7. GLPostingDate** - korespondencijos eilutės data be laiko;
 +  * **3.4.1.4.1.8. CustomerID** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **3.4.1.4.1.9. SupplierID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.10. SystemID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11. Lines**:
 +  * **3.4.1.4.1.11.1. Line**:
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.1. RecordID** - korespondencijos dokumento tipas+numeris+eilutės numeris;
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.2. AccountID** - buhalterinės sąskaitos numeris iš dokumento laukelio **Sąskaita**;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.3. Analyses**:
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType**:​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID**:​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3. AnalysisAmount**:​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.4. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.5. CustomerID**:​
 +    * Eilutėje nurodyto pirkėjo kodas;
 +    * Jei pirkėjas nenurodytas - laukelis paliekamas tuščias;
 +    * Jei nurodytas ir pirkėjas ir tiekėjas - įkeliamas tiekėjas;
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.6. SupplierID** -
 +    * Eilutėje nurodyto tiekėjo kodas;
 +    * Jei pirkėjas nenurodytas - laukelis paliekamas tuščias;
 +    * Jei nurodytas ir pirkėjas ir tiekėjas - įkeliamas tiekėjas;
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.7. Description** - korespondencijos eilutės aprašymas, iki 255 simboli7;
 +  * Debeto arba kredito reikšmės (korespondencijos eilutės):
 +    * **3.4.1.4.1.11.1.8. DebitAmount**:​
 +      * **3.4.1.4.1.11.1.8.1. Amount** - kai debetas - kreditas yra daugiau už 0 - atvaizduojama skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio;
 +      * **3.4.1.4.1.11.1.8.2. CurrencyCode** -  kai debetas - kreditas yra daugiau už nulį, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**,​ ir laukelio **Valiutos debetas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiuta**,​ kitais atvejais informacija neatvaizduojama;​
 +      * **3.4.1.4.1.11.1.8.3. CurrencyAmount** - kai debetas - kreditas yra daugiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**,​ ir laukelio **Valiutos debetas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiutos debetas**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;​
 +    * **3.4.1.4.1.11.1.9. CreditAmount**:​
 +      * **3.4.1.4.1.11.1.9.1. Amount** - kai debetas - kreditas yra mažiau už nulį - atvaizduojama teigiamas skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;​
 +      * **3.4.1.4.1.11.1.9.2. CurrencyCode** - kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**,​ ir laukelio **Valiutos kreditas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiuta**,​ kitais atvejais informacija neatvaizduojama;​
 +      * **3.4.1.4.1.11.1.9.3. CurrencyAmount** -kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**,​ ir laukelio **Valiutos kreditas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiutos kreditas**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10. TaxInformations**:​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1. TaxInformation**:​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6. TaxAmount**
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.8. TaxDeclarationPeriod ** - informacija neatvaizduojama.
 +  ​
 +
 +==== 4.1 Pardavimo dokumentai ====
 +
 +Patvirtintų pardavimo sąskaitų infroamcija,​ kurių data patenka į filtruojamą,​ formuojamo SAF-T failo periodą.
 +
 +  * **4.1. SalesInvoices**:​
 +  * **4.1.1. NumberOfEntries** - pardavimo sąksaitų skaičius, kur sąskaitos data patenka į filtruojama,​ formuojamo SAF-T failo periodą, tik patvirtinti dokumentai, sąskaitos suma be PVM nelygi 0;
 +  * **4.1.2. TotalDebit** - sąskaitų suma su PVM, daugiau arba lygi 0; 
 +  * **4.1.3. TotalCredit** - sąskaitų suma su PVM, mažiau už 0, rezultatas atvaizduojamas teigiamas;
 +  * **4.1.4. Invoice**:
 +  * **4.1.4.1. InvoiceNo** - pardavimo sąskaitos numeris iš laueklio **Sąskaita**,​ kur sąskaitos suma be PVM nelygi 0;
 +  * **4.1.4.2. CustomerInfo**:​
 +  * **4.1.4.2.1. CustomerID** - pardavimo sąskaitos pirkėjo kodas iš laueklio **Pirkėjas**;​
 +  * **4.1.4.2.2. Name** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.2.3. BillingAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.2.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.2.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.2.3.3. City** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.2.3.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.2.3.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.2.3.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.2.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.2.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.2.4. TaxRegistrationNumber** - jei pirkėjo kortelės laukelyje **PVM mok. k.** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM mok. k.**; kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš pirkėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas**, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.1.4.2.5. TaxType**:
 +    * Jei pirkėjo kortelės laukelyje **PVM mok. k.** nenurodyta reikšmė **ND** ir pirkėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** neparinkta kita reikšmė - atvaizduojama **PVM**;
 +    * Jei pirkėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** parinkta reikšmė - atvaizduojama parinkta reikšmė iki pimo brūkšnelio;​
 +  * **4.1.4.2.6. Country** - pirkėjo kortelės laukelio **Šalis** informaicja;​
 +  * **4.1.4.3. SupplierInfo** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.1. SupplierID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.2. Name** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.3. BillingAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.3.3. City** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.3.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.3.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.3.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.4. TaxRegistrationNumber** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.5. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.6. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.4. AccountID** - pardavimo sąskaitos laukelis **Skolos sąskaita**;​
 +  * **4.1.4.5. InvoiceDate** - pardavimo sąskaitos laukelis **Sąskaitos data**, be laiko;
 +  * **4.1.4.6. InvoiceType**:​
 +    * Jei pagrindiniuose nustatymuose nurodytas įmonės PVM kodas laukelyje **Įmonės PVM mokėtojo kodas**:
 +      * **D** - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas **DEBETINĖ**;​
 +      * **K** - jei suma be PVM mažiau už 0;
 +      * **S** - kitais atvejais;
 +    * Jei pagrindiniuose nustatymuose nenurodytas įmonės PVM kodas laukelyje **Įmonės PVM mokėtojo kodas**:
 +      * **DS** - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas **DEBETINĖ**;​
 +      * **KS** - jei suma be PVM mažiau už 0;
 +      * **SF** - kitais atvejais;
 +  * **4.1.4.7. ShipTo**:
 +  * **4.1.4.7.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.7.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.7.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.7.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.7.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.7.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.7.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.7.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.7.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.7.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.7.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8. ShipFrom** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.9. SelfBillingIndicator** - iš pirkėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas**;
 +  * **4.1.4.10. GLPostingDate** - korespondencijos data be laiko, jei nėra - pardavimo sąskaitos data be laiko;
 +  * **4.1.4.11. SystemID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.12. TransactionID** - visada **ARVE** ir pardavimo sąskaitos numeris iš laukelio **Sąskaita**;​
 +  * **4.1.4.13. Line**: :!: atvaizduoja tik tų eilučių reikšmės kur yra užpildytas laukelis **Prekė**:
 +  * **4.1.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris;
 +  * **4.1.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**,​ jei laukelis tuščias iš pagrindinių nustatymų **Sąskaitos kreditas - pardavimai**;​
 +  * **4.1.4.13.3. Analysis** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.4. OrderReferences** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.4.1. OriginatingON** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.4.2. OrderDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5. ShipTo** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6. ShipFrom** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.7. GoodsServicesID**:​
 +    * **PS** - Kai prekės tipas **paslauga**;​
 +    * **PR** - kitais atvejais;
 +  * **4.1.4.13.8. ProductCode** - prekės kodas
 +  * **4.1.4.13.9. Delivery**:
 +  * **4.1.4.13.9.1. MovementReference** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.1.4.13.9.2. DeliveryDate** - pardavimo sąskaitos data;
 +  * **4.1.4.13.9.3. DeliveryPeriod** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.9.3.1. FromDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.9.3.2. ToDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.10. Quantity** - pardavimo sąskaitos laukelis **Kiekis** teigiama reikšmė su dviem skaičiaias po kablelio;
 +  * **4.1.4.13.11. InvoiceUOM** - sąskaitos laukelis **Matas**, jei nenurodyta visada **vnt.** ​
 +  * **4.1.4.13.12. UOMToUOMBaseConversionFactor** - visada **1**;
 +  * **4.1.4.13.13. UnitPrice**:​
 +    * kai kiekis nelygus 0 - eilutės suma be PVM dalinam iš kiekio - reikšmė atvaizduojama teigiama, du skaičiai po kablelio;
 +    * kitais atvejais atvaizduojama **0**;
 +  * **4.1.4.13.14. TaxPointDate** - pardavimo sąskaitos data be laiko;
 +  * **4.1.4.13.15. Description** - pardavimo sąskaitos eilutė **Aprašymas** iki 256 simbolių;
 +  * **4.1.4.13.16. InvoiceLineAmount**:​
 +  * **4.1.4.13.16.1. Amount** - eilutės lauelis **Iš viso**, apvalinimas iki dviejų skaičių po kablelio, atvaizduojama teigiama reikšmė;
 +  * **4.1.4.13.16.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.16.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.17. DebitCreditIndicator**:​
 +    * **K** - jei kiekis daugiau arba lygu 0;
 +    * **D** - kitais atvejais;
 +  * **4.1.4.13.18. ShippingCostsAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.18.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.18.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.18.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.19. TaxInformation**:​
 +  * **4.1.4.13.19.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.19.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.19.3. TaxPercentage** -informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.19.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.19.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.19.6. TaxAmount**:​
 +  * **4.1.4.13.19.6.1. Amount** - **S su PVM - Iš viso**, apvalinimas iki dviejų skaičių po kablelio, teigiama reikšmė;
 +  * **4.1.4.13.19.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.19.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.19.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.19.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.14. References** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.14.1. CreditNote** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.14.1.1. Reference** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.14.1.2. Reason** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.15. Settlement** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.15.1. SettlementDiscount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.15.2. SettlementAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.15.2.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.15.2.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.15.2.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.15.3. SettlementDueDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.15.4. SettlementDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.15.5. PaymentMechanism** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.15.6. DebitCreditIndicator** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16. DocumentTotals**:​
 +  * **4.1.4.16.1. TaxInformationTotals** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16.1.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16.1.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16.1.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16.1.6. TaxAmount**:​
 +  * **4.1.4.16.1.6.1. Amount** - sąskaitos suma su PVM - sąskaitos suma be PVM, atvaizduojama teigiama reikšmė, du skaičiai po kablelio;
 +  * **4.1.4.16.1.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16.1.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16.2. ShippingCostsAmountTotal** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16.3. NetTotal** - sąskaitos sume be PVM, teigiama suma, du skaičiai po kablelio;
 +  * **4.1.4.16.4. GrossTotal** - sąskaitos suma su PVM, teigiama suma, du skaičiai po kablelio;
 +  * **4.1.4.17. GLTransactionID** - informacija neatvaizduojama.
 +==== 4.2 Pirkimo (įsigijimų) apskaitos dokumentai ====
 +
 +Patvirtintų pirkimo sąskaitų infroamcija,​ kurių data patenka į filtruojamą,​ formuojamo SAF-T failo periodą.
 +
 +  * **4.2. PurchaseInvoices**:​
 +  * **4.2.1. NumberOfEntries** - pirkimo sąksaitų skaičius;
 +  * **4.2.2. TotalDebit** - pirkimo sąskaitų suma su PVM, daugiau už 0;
 +  * **4.2.3. TotalCredit** - pirkimo sąskaitų suma su PVM, mažiau už 0, rezultatas atvaizduojamas teigiamas;
 +  * **4.2.4. Invoice**: ​
 +  * **4.2.4.1. InvoiceNo** - pirkimo sąskaitos numeris iš laueklio **Numeris**;​
 +  * **4.2.4.2. CustomerInfo**:​
 +  * **4.2.4.2.1. CustomerID** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.2. Name** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.3. BillingAddress** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.3.1. StreetName** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.3.2. Number** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.3.3. City** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.3.4. PostalCode** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.3.5. Country** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.3.6. AddressType** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.3.7. Region** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.3.8. FullAddress** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.4. TaxRegistrationNumber** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.5. TaxType** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.6. Country** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.3. SupplierInfo**:​
 +  * **4.2.4.3.1. SupplierID** -  pirkimo sąskaitos tiekėjo kodas iš laueklio **Tiekėjas**;​
 +  * **4.2.4.3.2. Name** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.3.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.3.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.3.3.3. City** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.3.3.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.3.3.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.3.3.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.3.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber**:​
 +    * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM tarifas**;
 +    * Kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas**, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.2.4.3.5. TaxType**:
 +    * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** nenurodyta reikšmė **ND** ir tiekėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** neparinkta kita reikšmė - atvaizduojama **PVM**;
 +    * Jei tiekėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** parinkta reikšmė - atvaizduojama parinkta reikšmė iki pirmo brūkšnelio;​
 +  * **4.2.4.3.6. Country** - tiekėjo kortelės laukelio **Šalis** informaicja;​
 +  * **4.2.4.4. AccountID** -  pirkimo sąskaitos laukelio **Kreditinė sąskaita** sąskaita;
 +  * **4.2.4.5. InvoiceDate** - pirkimo sąskaitos laukelis **Sąskaitos data**, be laiko;
 +  * **4.2.4.6. InvoiceType**:​ FIXME patikrinti kaip atrodo jei ND FIXME
 +    * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** nurodyta reikšmė:
 +      * **D** - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas **DEBETINĖ**;​
 +      * **K** - jei suma su PVM mažiau už 0;
 +      * **S** - kitais atvejais;
 +    * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** neurodyta reikšmė:
 +      * **DS** - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas **DEBETINĖ**;​
 +      * **KS** - jei suma su PVM mažiau už 0;
 +      * **SF** - kitais atvejais;
 +  * **4.2.4.7. ShipTo**:
 +  * **4.2.4.7.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.7.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.7.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.7.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.7.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.7.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.7.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.7.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.7.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.7.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.7.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.7.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8. ShipFrom** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.9. SelfBillingIndicator** - iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas**;
 +  * **4.2.4.10. GLPostingDate** - korespondencijos data be laiko;
 +  * **4.2.4.11. SystemID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.12. TransactionID** - visada **OST** ir pirkimo sąskaitos numeris iš laukelio **Numeris**;​
 +  * **4.2.4.13. Line**:
 +  * **4.2.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris;
 +  * **4.2.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**;​
 +  * **4.2.4.13.3. Analysis** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.4. OrderReferences** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.4.1. OriginatingON** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.4.2. OrderDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5. ShipTo** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6. ShipFrom** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.4.8 FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.7. GoodsServicesID**:​
 +    * **PS** - Kai prekės tipas paslauga;
 +    * **PR** - kitais atvejais;
 +  * **4.2.4.13.8. ProductCode** - prekės kodas iš laukelio **Prekė**, jei laukelis tuščias - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.9. Delivery**:
 +  * **4.2.4.13.9.1. MovementReference** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.2.4.13.9.2. DeliveryDate** - pardavimo sąskaitos data, be laiko;
 +  * **4.2.4.13.9.3. DeliveryPeriod** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.9.3.1. FromDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.9.3.2. ToDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.10. Quantity**:
 +    * Informacija iš laukelio **Kiekis**, apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio
 +      * jei reikšmė lygu 0 arba tuščia reikšmė - visada **1**;
 +      * jei reikšmė neigiama - atvaizduojama teigiama reikšmė;
 +  * **4.2.4.13.11. InvoiceUOM** - visada reikšmė **vnt.**
 +  * **4.2.4.13.12. UOMToUOMBaseConversionFactor** - visada **1**;
 +  * **4.2.4.13.13. UnitPrice** - visada teigiama reikšmė
 +    * Jei kiekis lygu 0 ir suma neužpildyta laukelyje **Be PVM** reikšmė atvaizduojama **1**;
 +    * Jei kiekis nelygus 0 - laukelis **Be PVM** dalinamas iš laukelio **Kiekis**
 +    * Jei reikšmės laukelyje **Be PVM** ir;/arba **Kiekis** neupildytos - sakičiavimams naudojama reikšmė **1** (**Be PVM** dalinama **Kiekis**);​
 +    * Jei kieks lygu 0, atvaizduojama informaicja iš laukelio **Be PVM**;
 +  * **4.2.4.13.14. TaxPointDate** - pirkimo sąskaitos data be laiko;
 +  * **4.2.4.13.15. Description** - pirkimo sąskaitos eilutė **Aprašymas** iki 256 simbolių;
 +  * **4.2.4.13.16. InvoiceLineAmount**:​
 +  * **4.2.4.13.16.1. Amount** - apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio, reikšmė visada teigiam:
 +    * Jei laukelis **Be PVM** neužpildytas - atvaizduojama reikšmė **0.00**;
 +    * Kitais atvejais atvaizduojama laukelio **Be PVM** infromacija
 +  * **4.2.4.13.16.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.16.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.17. DebitCreditIndicator**:​ FIXME testuoti po pakeitimų FIXME
 +    * **K** - jei eilutės suma **Be PVM** mažiau už 0;
 +    * **D** - kitais atvejais;
 +  * **4.2.4.13.18. ShippingCostsAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.18.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.18.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.18.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.19. TaxInformation**:​
 +  * **4.2.4.13.19.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.19.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.19.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.19.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.19.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.19.6. TaxAmount**:​
 +  * **4.2.4.13.19.6.1. Amount** - laukelio **PVM suma** informacija,​ apvalinama iki dviejų, teigiamas skaičius. Jei reikšmė neužpildyta - atvaizduojama 0.00 FIXME testuoti po pakeitimų FIXME
 +  * **4.2.4.13.19.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.19.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.19.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.19.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.14. References** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.14.1. CreditNote** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.14.1.1. Reference** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.14.1.2. Reason** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.15. Settlement** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.15.1. SettlementDiscount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.15.2. SettlementAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.15.2.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.15.2.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.15.2.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.15.3. SettlementDueDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.15.4. SettlementDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.15.5. PaymentMechanism** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.15.6. DebitCreditIndicator** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.16. DocumentTotals**:​
 +  * **4.2.4.16.1. TaxInformationTotals**:​
 +  * **4.2.4.16.1.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.16.1.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.16.1.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.16.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.16.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.16.1.6. TaxAmount**:​
 +  * **4.2.4.16.1.6.1. Amount** - antraštės laukelio **PVM suma**, atvaizduojama teigiama reikšmė, du skaičiai po kablelio;
 +  * **4.2.4.16.1.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.16.1.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.16.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.16.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.16.2. ShippingCostsAmountTotal** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.16.3. NetTotal** - sąskaitos sume be PVM (**Suma su PVM - PVM suma**), teigiama suma, du skaičiai po kablelio;
 +  * **4.2.4.16.4. GrossTotal** - sąskaitos suma **Suma su PVM**, teigiama suma, du skaičiai po kablelio;
 +  * **4.2.4.17. GLTransactionID** - informacija neatvaizduojama.
  
 ==== 4.3 Mokėjimai ==== ==== 4.3 Mokėjimai ====
Linija 264: Linija 1020:
 Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų dokumentus. Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų dokumentus.
  
-  * **4.3.4.1. PaymentRefNo** ​- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;+  * **4.3.4.1. PaymentRefNo** 
 +    * Pinigų gavimo arba apmokėjimo ​dokumento Nr.; 
 +    * KIO arba KPO dokumento Nr.; 
 +    * Kasos čekio ​dokumento Nr.;
   * **4.3.4.2. PeriodYear** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.3.4.2. PeriodYear** - informacija neatvaizduojama;​
-  * **4.3.4.3. TransactionID** ​pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.; +  * **4.3.4.3. TransactionID** 
-  * **4.3.4.4. TransactionDate** ​pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento data; +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo ​dokumento Nr.; 
-  * **4.3.4.5. PaymentMethod** ​pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje **PASLAUGOS KODAS** reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių:​ +    * KIO arba KPO dokumento Nr.; 
-    * **BP** - Banko pavedimas;​ +    * Kasos čekio ​dokumento Nr.; 
-    * **KPO** - Kasos pajamų orderis; +  * **4.3.4.4. TransactionDate** 
-    * **KIO** - Kasos išlaidų orderis; +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo ​dokumento data; 
-    * **KV** - Kasos kvitas; +    * KIO arba KPO dokumento data; 
-    * **CP** - Cash pool; +    * Kasos čekio ​dokumento data; 
-    * **C** - Čekis; +  * **4.3.4.5. PaymentMethod** 
-    * **U** - Užskaita;​ +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje **PASLAUGOS KODAS** reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių:​ 
-    * **KT** - Kita; +      * **BP** - Banko pavedimas;​ 
-  * **4.3.4.6.1. IBANNumber** ​apmokėjimo tipo **BANKO SĄSKAITA** informacija;​+      * **KPO** - Kasos pajamų orderis; 
 +      * **KIO** - Kasos išlaidų orderis; 
 +      * **KV** - Kasos kvitas; 
 +      * **CP** - Cash pool; 
 +      * **C** - Čekis; 
 +      * **U** - Užskaita;​ 
 +      * **KT** - Kita
 +:!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė **BP**. Jei ši reikšmė netinka, atlikite veiksmus nurodytus **4.3.4.5.** punkte. 
 +    * KIO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KIO**; 
 +    * KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KPO**; 
 +    * Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **C**
 +  * **4.3.4.6.1. IBANNumber** 
 +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, ​apmokėjimo tipo **BANKO SĄSKAITA** informacija
 +    * KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias;​ 
 +    * Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
   * **4.3.4.6.2. BankAccountNumber** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.3.4.6.2. BankAccountNumber** - informacija neatvaizduojama;​
-  * **4.3.4.7. Description** ​pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis **Pastaba**;​+  * **4.3.4.7. Description** 
 +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis **Pastaba**
 +    * FIXME KIO arba KPO dokumento laukelis **Aprašymas**,​ jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;​ 
 +    * Kasos čekio dokumento laukelis **Pastaba**,​ jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
   * **4.3.4.8. SystemID** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.3.4.8. SystemID** - informacija neatvaizduojama;​
-  * **4.3.4.9.1. LineNumber** ​pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.;+  * **4.3.4.9.1. LineNumber** 
 +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.
 +    * KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė **1**; 
 +    * FIXME Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė **1**;
   * **4.3.4.9.2. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.3.4.9.2. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama;​
-  * **4.3.4.9.3. AccountID** ​apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija;​+  * **4.3.4.9.3. AccountID** 
 +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, ​apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija
 +    * KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija;​ 
 +    * Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio **GRYNŲJŲ SĄSKAITA**;
   * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - išvardinamos reikšmės:   * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - išvardinamos reikšmės:
     * Pagrindinio objekto pavadinimas,​ jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJEKTAS**;​     * Pagrindinio objekto pavadinimas,​ jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJEKTAS**;​
Linija 290: Linija 1072:
     * Objekto kodas;     * Objekto kodas;
     * Projekto kodas;     * Projekto kodas;
-  * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** ​pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma; +  * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** 
-  * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** ​pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kokas; +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės ​suma; 
-  * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** ​pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma; +    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija;​ 
-  * **4.3.4.9.5. CustomerID** ​pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; :?: jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;​ +    * Kasos čekio dokumento bendra ​suma; 
-  * **4.3.4.9.6. SupplierID** ​apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; :?: jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;​ +  * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** 
-  * **4.3.4.9.7. TaxPointDate** ​pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės data, jei data nenurodyta eilutėje - dokumento data;+    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kokas
 +    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija;​ 
 +    * Kasos čekio dokumento valiuta
 +  * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** 
 +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos ​suma; 
 +    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma"​** informacija;​ 
 +    * Kasos čekio dokumento ​suma; 
 +  * **4.3.4.9.5. CustomerID** 
 +    * pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; :?: jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias
 +    * KIO laukelis paliekamas tuščias;​ 
 +    * KPO dokumento laukelio **Pirkėjas** informacija;​ 
 +    * Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas
 +  * **4.3.4.9.6. SupplierID** 
 +  * apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; :?: jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;​ 
 +    * KIO dokumento laukelio **Tiekėjas** informacija,​ jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;​ 
 +    * KPO laukelis paliekamas tuščias;​ 
 +    * Kasos čekio dokumente ​laukelis paliekamas tuščias;​ 
 +  * **4.3.4.9.7. TaxPointDate** 
 +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės data, jei data nenurodyta eilutėje - dokumento data; 
 +    * KIO arba KPO dokumento data; 
 +    * Kasos čekio ​dokumento data;
   * **4.3.4.9.8. Description** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.3.4.9.8. Description** - informacija neatvaizduojama;​
   * **4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator**:​   * **4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator**:​
Linija 303: Linija 1105:
       * **K** - jei apmokėjimas teigiamas;       * **K** - jei apmokėjimas teigiamas;
       * **D** - jei apmokėjimas neigiamas;       * **D** - jei apmokėjimas neigiamas;
 +      * **D** - jei KPO teigiamas;
 +      * **K** - jei KPO neigiamas;
 +      * **K** - jei KIO teigiamas;
 +      * **D** - jei KIO neigiamas;
 +      * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas;
 +      * **K** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas;
     * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **NE**:     * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **NE**:
       * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas;       * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas;
Linija 308: Linija 1116:
       * **K** - jei apmokėjimas teigiamas;       * **K** - jei apmokėjimas teigiamas;
       * **K** - jei apmokėjimas neigiamas;       * **K** - jei apmokėjimas neigiamas;
-  ​* **4.3.4.9.10.1. Amount** ​eilutės suma; +      * **D** - jei KPO teigiamas;​ 
-  * **4.3.4.9.10.2. CurrencyCode** eilutės valiutos dokas; +      * **D** - jei KPO neigiamas;​ 
-  * **4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount** ​eilutės valiutos suma;+      * **K** - jei KIO teigiamas;​ 
 +      * **K** - jei KIO neigiamas;​ 
 +      * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas;​ 
 +      * **D** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas;​ 
 +  ​* **4.3.4.9.10.1. Amount** 
 +  * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento ​eilutės ​suma; 
 +    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija;​ 
 +    * Kasos čekio dokumento ​suma; 
 +  * **4.3.4.9.10.2. CurrencyCode** 
 +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento ​eilutės valiutos dokas
 +    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija;​ 
 +    * Kasos čekio dokumento valiuta
 +  * **4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount** 
 +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento ​eilutės valiutos ​suma; 
 +    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija;​ 
 +    * Kasos čekio dokumento ​suma;
   * **4.3.4.9.11.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.3.4.9.11.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​
   * **4.3.4.9.11.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.3.4.9.11.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;​
Linija 339: Linija 1162:
   * **4.3.4.11.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.3.4.11.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;​
   * **4.3.4.11.2. NetTotal** - informacija neatvaizduojama;​   * **4.3.4.11.2. NetTotal** - informacija neatvaizduojama;​
-  * **4.3.4.11.3. GrossTotal** ​apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumento suma.+  * **4.3.4.11.3. GrossTotal** 
 +    * apmokėjimo arba pinigų gavimo ​dokumento suma; 
 +    * KIO arba KPO dokumento suma; 
 +    * Kasos čekio ​dokumento suma. 
 + 
 +==== 4.4 Prekių judėjimas ==== 
 + 
 +FIXME 
 + 
 +  * **4.4. MovementOfGoods**:​ 
 +  * **4.4.1. * NumberOfMovementLines** - FIXME 
 +  * **4.4.2. * TotalQuantityReceived** - FIXME 
 +  * **4.4.3. * TotalQuantityIssued** - FIXME 
 +  * **4.4.4. * StockMovement**:​ 
 +  * **4.4.4.1. * MovementReference** - dokumento numeris; 
 +  * **4.4.4.2. * MovementDate** - dokumento data; 
 +  * **4.4.4.3. ​ MovementPostingDate** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.4. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke **SAFT_MovementType** nenurodyta kitas tipas: 
 +    * **PARD** - jei kasos čekis, pardavimo sąskaita, prekių pristatymas;​ 
 +    * **PIR** - jei prekių priėmimas;​ 
 +    * **PP** - jei gamybos lentelės;​ 
 +    * **PG** - jei neigiamas kasos čekis arba pardavimo sąskaita arba prekių grąžinimo dokumentai;​ 
 +    * **PRG** - jei neigiamas prekių priėmimas;​ 
 +    * **VP** - jei prekių judėjimai;​ 
 +    * **N** - jei nurašymai nuo sandėlio;​ 
 +    * **KT** - jei kainos pokyčiai, inventorizacija;​ 
 +  * **4.4.4.6. ​ SystemID** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.7. ​ DocumentReference **: 
 +  * **4.4.4.7.1. * DocumentType ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.7.2. * DocumentNumber ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.7.3. ​ DocumentLine ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8. * Lines  ** - Dokumento eilutės / įrašai Dokumento eilutės / įrašai. 
 +  * **4.4.4.8.1. * Line **: 
 +  * **4.4.4.8.1.1. * LineNumber **: 
 +  * **4.4.4.8.1.2. * AccountID ​ **: 
 +    * Prekės klasėje esanti sandėlio sąskaita nurodyta laukelyje **SANDĖLIO SĄSKAITA**;​ 
 +    * Jei sandėlio klasėje nenurodyta sandėlio kortelėje esanti sąskaita ​ laukelyje **SĄSKAITA**;​ 
 +    * Kitais atvejais iš pagrindinių nustatymų **Sandėlio pajamų debetas** 
 +  * ** 4.4.4.8.1.3. * TransactionID ** - Dokumento tipas + numeris + eilutės data; 
 +  * ** 4.4.4.8.1.4. * CustomerID ​ ** - pirkėjo kodas, jei informacijos nėra, laukelis paliekamas tuščias;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.5. * SupplierID ​ ** - tiekėjo kodas, jei informacijos nėra, laukelis paliekamas tuščias;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.6. ​ ShipsTo **: 
 +  * **4.4.4.8.1.6.1. ​ ShipTo **: 
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.1. ​ DeliveryID ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.2. ​ DeliveryDate ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.3. ​ WarehouseID ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4. ​ Address **: 
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.1. ​ StreetName ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.2. ​ Number ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.3. * City ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.4. * PostalCode ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.5. * Country ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.6. * AddressType ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.7. ​ Region ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.8. ​ FullAddress ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * ** 4.4.4.8.1.7. ​ ShipsFrom **: 
 +  * **4.4.4.8.1.7.1. ​ ShipFrom **: 
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.1. ​ DeliveryID ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.2. ​ DeliveryDate ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.3. ​ WarehouseID ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4. ​ Address **:  
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.1. ​ StreetName ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.2. ​ Number ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.3. * City ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.4. * PostalCode ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.5. * Country ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.6. * AddressType ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.7. Region ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.8. ​ FullAddress ** - Ninformacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.8. * ProductCode** - prekės kodas; 
 +  * **4.4.4.8.1.9. * Quantity ** - prekės kiekis; 
 +  * **4.4.4.8.1.10. ​ UnitOfMeasure ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.11. ​ UOMToUOMPhysical ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.12. * BookValue ** - prekės vieneto kaina iš prekės istorijos;  
 +  * **4.4.4.8.1.13. * MovementSubType ** - laukelis paliekamas tuščias;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.14. ​ MovementComments ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.15. ​ TaxInformations **: 
 +  * **4.4.4.8.1.15.1. ​ TaxInformation **: 
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.1. ​ TaxType ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.2. ​ TaxCode ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.3. ​ TaxPercentage ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.4. ​ TaxBase ** -informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.5. ​ TaxBaseDescription ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.6. * TaxAmount ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.6.1. * Amount ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.6.2. ​ CurrencyCode ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.6.3. ​ CurrencyAmount ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.7. ​ TaxExemptionReason ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.8. ​ TaxDeclarationPeriod ** -  informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.16. ​ MovementType** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  * **4.4.4.8.1.17. * DebitCreditIndicator **: 
 +    * **D** - jei istorijoje yra teigiama; 
 +    * **K** - jei istorijoje yra neigiama; 
 +  * **4.4.4.9. ​ GLTransactionID ** - informacija neatvaizduojama;​ 
 +  
 + 
 +==== 4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto ==== 
 + 
 +FIXME 
 + 
 +  * **4.5. ​  ​AssetTransactions **: 
 +  * **4.5.1. * NumberOfAssetTransactions ** - FIXME 
 +  * **4.5.2. * AssetTransaction **: 
 +  * **4.5.2.1. * AssetTransactionID ** - FIXME 
 +  * **4.5.2.2. * AssetID ** - FIXME 
 +  * **4.5.2.3. * AssetTransactionType ** - FIXME 
 +  * **4.5.2.4. ​ Description ** - FIXME 
 +  * **4.5.2.5. * AssetTransactionDate ** - FIXME 
 +  * **4.5.2.6. Supplier **: 
 +  * **4.5.2.6.1. * SupplierName ​ ** - FIXME 
 +  * **4.5.2.6.2. * SupplierID ​ ** - FIXME 
 +  * **4.5.2.6.3. * PostalAddress **: 
 +  * **4.5.2.6.3.1. ​ StreetName ** - FIXME  
 +  * **4.5.2.6.3.2. ​ Number ** - FIXME 
 +  * **4.5.2.6.3.3. * City ** - FIXME 
 +  * **4.5.2.6.3.4. * PostalCode ** - FIXME 
 +  * **4.5.2.6.3.5. * Country ** - FIXME 
 +  * **4.5.2.6.3.6. * AddressType ** - FIXME 
 +  * **4.5.2.6.3.7. ​ Region ** - FIXME 
 +  * **4.5.2.6.3.8. ​ FullAddress ** - FIXME 
 +  * **4.5.2.7. * TransactionID ** - FIXME 
 +  * **4.5.2.8. * AssetTransactionValuations **: 
 +  * **4.5.2.8.1. * AssetTransactionValuation **: 
 +  * **4.5.2.8.1.1. ​ AssetValuationType ** - FIXME 
 +  * **4.5.2.8.1.2. * AcquisitionAndProduc tionCostsOnTransaction ** - FIXME 
 +  * **4.5.2.8.1.3. * BookValueOnTransaction ** - FIXME 
 +  * **4.5.2.8.1.4. * AssetTransactionAmount ** - FIXME 
 +  * **4.5.2.8.1.5. * DebitCreditIndicator ** - FIXME 
 + 
 + 
 +===== 6. ☎ Dažniausiai užduodami klausimai ===== 
 + 
 +==== 6.1. Dokumentų tipai ===== 
 + 
 +  * **FIN** - Korespondencija;​ 
 +  * **TASU** - Apmokėjimas;​ 
 +  * **LAEK** - Pinigų gavimai; 
 +  * **TASA** - Sudengimai;​ 
 +  * **KVAL** - KIO; 
 +  * **KSIS** - KPO; 
 +  * **KLIIK** - Pinigų judėjimas (Grynųjų judėjimas);​ 
 +  * **KULUT** - Išlaidos;​ 
 +  * **VMAKS** - Išlaidų apmokėjimas;​ 
 +  * **PALK** - Darbo užmokestis;​ 
 +  * **PER_TASU** - Darbo užmokesčio mokėjimai;​ 
 +  * **OST** - Pirkimo sąskaita;​ 
 +  * **ARVE** - Pardavimo sąskaita;​ 
 +  * **INV** - Ilgalaikis turtas; 
 +  * **LS** - Prekių priėmimas;​ 
 +  * **HIND** - Kainos pokytis (Kaina); 
 +  * **LM** - Nurašymas;​ 
 +  * **TOOT** - Gamybos lentelė (Gamyba); 
 +  * **LAH** - Pristatymas;​ 
 +  * **TAG** - Grąžintos prekės (Grąžinimas);​ 
 +  * **LIIK** - Judėjimas;​ 
 +  * **LINV** - Inventorizacija;​ 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
  
lt/saft.1578995683.txt.gz · Keista: 2020/01/14 11:54 vartotojo lida