Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:saft

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:saft [2019/06/21 14:27]
ugne
lt:saft [2020/07/29 11:23] (esamas)
lida [2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius]
Linija 3: Linija 3:
 SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams. SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams.
  
-===== Rinkmenos dalių pildymo taisyklės =====+:!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos, informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas,​ t. y. SAF-T sistema tikrina ar su dokumentų pateikta informacija atitinka korespondencijos įrašų informacija.** 
 + 
 + 
 +**__Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose,​ kurios susikuria nuo dokumentų. Šiose korespondencijose atlikus pakeitimus - atsiras nesutapimai tarp dokumento informacijos ir korespondencijos. Šiuos neatitikimus SAF-T sistema gali atpažinti kaip kritines klaidas.__** 
 + 
 +===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės =====
 {{ :​lt:​saf-t.png?​nolink |}} {{ :​lt:​saf-t.png?​nolink |}}
  
Linija 12: Linija 17:
   * SI - pardavimų duomenys;   * SI - pardavimų duomenys;
   * PI - pirkimų duomenys;   * PI - pirkimų duomenys;
-  * PA - mokįjimų duomenys;+  * PA - mokėjimų duomenys;
   * AS - ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys.   * AS - ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys.
  
-===== Sąskaitų plano paruošimas =====+===== 2. Sąskaitų plano paruošimas =====
  
 Pirmasis žingsnis ruošiant failą pateikimui į SAF-T - sąskaitų plane surašyti atitikmenis pagal VMI rekomenduojamą sąskaitų planą. Pirmasis žingsnis ruošiant failą pateikimui į SAF-T - sąskaitų plane surašyti atitikmenis pagal VMI rekomenduojamą sąskaitų planą.
Linija 25: Linija 30:
 {{ :​lt:​dd.png?​nolink |}} {{ :​lt:​dd.png?​nolink |}}
  
-==== VMI rekomenduojamas sąskaitų planas ====+==== 2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas ====
  
 https://​www.vmi.lt/​cms/​saf-t https://​www.vmi.lt/​cms/​saf-t
Linija 31: Linija 36:
 {{ :​lt:​zz.png?​nolink |}} {{ :​lt:​zz.png?​nolink |}}
  
-===== Rinkmenos formavimas ===== 
  
-SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos → SAF-T ataskaita+===== 3. Pagrindiniai nustatymai =====
  
-Filtruoti galite: +==== 3.1. Transporto parametrai ====
-  * Nuo - nuo kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;​ +
-  * Iki - iki kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui.+
  
-Taip pat, galite ​pasižymėti varneles dalių, kurios turi patektiį Jūsų ​SAF-T rinkmenos failą.+Trnasporto paramtruose (NUSTATYMAI->​BENDRI NUSTATYMAI->​TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą **SAF-T** ​galite ​atsifiltruoti ​SAF-T paremtrus. **PARAMETRAS 1** laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.
  
-Iš Directo ​šiai dienai galite susiformuoti:+  * **EORINumber** - Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas); 
 +  * **TaxRegistrationNumber** - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės,​ pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas); 
 +  * **TaxType** - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. ​Iš galimo reikšmių sąrašo ​šiame elemente galimi pasirinkimai„B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė),​ „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas) 
 +===== 4. Rinkmenos formavimas =====
  
-1. Antraštė+SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos → SAF-T ataskaita
  
-2.1 Didžioji knyga  +Nurodykite:​ 
 +  * **Nuo** - nuo kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;​ 
 +  * **Iki** - iki kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;​ 
 +  * **Dalių skaičius:​** -  įrašykite,​ kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/​registrų sąskaitų;​ 
 +  * **Rinkmenos dalis:** - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate;​ 
 +  * **Duomenų tipas:** - rinkmenos dalis (pagal nutylėjimą požymis visada bus "​F"​)
  
-2.2 Pirkėjas  ​+Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą.
  
-2.3 Tiekėjas ​+Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti:​
  
-2.8 Prekės/​paslaugos  ​+  * **1. Antraštė** 
 +  * **2.1 Didžioji knyga** 
 +  * 2.2 Pirkėjas 
 +  * 2.3 Tiekėjas 
 +  * 2.8 Prekės/​paslaugos 
 +  * 2.9 Atsargos 
 +  * 2.10 Turtas
  
-2.9 Atsargos  ​+Galite formuoti po 1, kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis.
  
-2.10 Turtas+:!: 1. Antraštė - šią dalį reikia žymėti visą laiką.
  
-Galite formuoti po 1, kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis.+{{ :​lt:​saf_t_ats.png?nolink |}}
  
-{{ :​lt:​saf_t.png?​nolink |}} 
  
 Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką "​ATASKAITA"​. Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką "​ATASKAITA"​.
Linija 65: Linija 80:
  
 Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau. Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau.
 +
 +
 +===== 5. Reikšmių aprašymai (nuo 2017 m.) =====
 +FIXME
 +==== 1. Antraštė ====
 +
 +Pagrindinė įmonės informacija bei failo struktūros infroamcija.
 +
 +  * **1.1. AuditFileVersion** - visada: **1.1**;
 +  * **1.2. AuditFileCountry** - visada: **LT**;
 +  * **1.3 AuditFileDateCreated** - visada ataskaios formavimo laikas (formatas: 05/07/2020 09:37:25);
 +  * **1.4. SoftwareCompanyName** - visada: **UAB DIRECTO**
 +  * **1.5. SoftwareID** - visada: **DIRECTO**
 +  * **1.6. SoftwareVersion** - visada: **LIVE**
 +  * **1.7.1. RegistrationNumber** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės kodas**;
 +  * **1.7.2. EORINumber** - iš transporto parametero, kurio dodas **EORINumber**;​
 +  * **1.7.3. Name** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės pavadinimas**;​
 +  * **1.7.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **1.7.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **1.7.4.3. City** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **1.7.4.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **1.7.4.5. Country** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Country**;​
 +  * **1.7.4.6. AddressType** - visada **BA**
 +  * **1.7.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **1.7.4.8. FullAddress** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės juridinis adresas**;
 +  * **1.7.5.1.1. FirstName ** - failą formuojančio asmens vardas iš vartotojo kortelės iki pirmo tarpo;
 +  * **1.7.5.1.2. LastName** - failą formuojančio asmens iš vartotojo kortelės paskutinis žodis;
 +  * **1.7.5.2. Telephone** - failą formuojančio asmens iš darbuotojo kortelės laukelio **Namų telefonas:​**;​
 +  * **1.7.5.3. Email** - failą formuojančio asmens el. paštas iš darbuotojo kortelės **El. paštas**;
 +  * **1.7.6.1. TaxRegistrationNumber** - iš transporto parametero, kurio kodas **TaxRegistrationNumber**;​
 +  * **1.7.6.2. TaxType** - iš transporto parametero, kurio dodas **TaxType**,​ jei nenurodyta įsirašo **BA**; ​
 +  * **1.7.6.3. Country** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Country**;​
 +  * **1.7.7.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **1.7.7.2. BankAccountNumber** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Įmonės banko sąskaita**;​
 +  * **1.8. DefaultCurrencyCode** - iš pagrindinių nustatymų laukelio **Sistemos valiuta**;
 +  * **1.9.1. SelectionStartDate** - data iš ataskaitos filtrų **Nuo**;
 +  * **1.9.2. SelectionEndDate** - data iš ataskaitos filtrų **Iki**;
 +  * **1.9.3. PeriodStart** - data iš ataskaitos filtrų **Nuo**;
 +  * **1.9.5. PeriodEnd** - data iš ataskaitos filtrų **Iki**;
 +  * **1.10. TaxAccountingBasis** - visada **K**;
 +  * **1.11. FiscalYearFrom** - iš ataskaitos filtro **Nuo** paimami metai, mėnuo iš pagrindinio nustatymo **Fiscal year Start**, diena visada pirma;
 +  * **1.12. FiscalYearTo** - iš ataskaitos filtro **Iki** paimami metai, mėnuo iš pagindinio nustatymo **Fiscal year Start**, diena visada pirma, pridedami vieni metai ir minusuojama viena diena;
 +  * **1.13. Entity** - iš pagrindinių nustatymų **Lango pavadinime trumpas įmonės kodas** (reikšmė bus atvaizduojama didžiosiomis raidėmis);
 +  * **1.14. DataType** - iš ataskaitos filtro **Duomenų tipas:**;
 +  * **1.15. NumberOfParts** - iš ataskaitos filtro **Dalių skaičius**,​ jei reikšmė nenurodyta įsirašo **1**;
 +  * **1.16. PartNumber** - iš ataskaitos filtro **Rinkmenos dalis**, jei reikšmė nenurodyta įsirašo **1**
 +
 +
 +==== 2.1 Didžioji knyga ====
 +
 +Buhalterinių sąskaitų duomenys. ​
 +
 +  * **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**;
 +  * **2.1.1.2. AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**;​
 +  * **2.1.1.3. AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS NUMERIS**;
 +  * **2.1.1.4. AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**;​
 +  * **2.1.1.5. AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ**:
 +    * Jei klasė "0 (Turtas)"​ - įrašoma **IT**
 +    * Jei klasė "1 (Įsipareigojimai)"​ - įrašoma **I**
 +    * Jei klasė "2 (Nuosavas kapitalas)"​ - įrašoma **NK**
 +    * Jei klasė "3 (Pajamos)"​ - įrašoma **P**
 +    * Jei klasė "4 (Sąnaudos)"​ - įrašoma **S**
 +    * Jei klasė "5 (Ne balanso)"​ - įrašoma **TT**
 +    * Kitais atvejais bisada **KT**
 +  * Debeto arba kredito reikšmės:
 +    * **2.1.1.6. OpeningDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą "​Nuo"​ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 +      * Jei reikšmė **mažiau už 0** - reikšmė neatvaizduojama;​
 +      * Jei reikšmė **lygi 0 arba daugiau už nulį** - atvaizduojamas skirtumas;
 +    * **2.1.1.7. OpeningCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą "​Nuo"​ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 +      * Jei reikšmė **lygi 0 arba daugiau už nulį** - reikšmė neatvaizduojama;​
 +      * Jei reikšmė **mažiau už 0** - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
 +    * **2.1.1.8. ClosingDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą "​Iki"​ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 +      * Jei reikšmė **mažiau už 0** - reikšmė neatvaizduojama;​
 +      * Jei reikšmė **lygi 0 arba daugiau už nulį** - atvaizduojamas skirtumas
 +    * **2.1.1.9. ClosingCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą "​Iki"​ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 +      * Jei reikšmė **lygi 0 arba daugiau už nulį** - reikšmė neatvaizduojama;​
 +      * Jei reikšmė **mažiau už 0** - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
 +  * **2.1.1.10. GroupingCategory** - informacija neatvaizduojama
 +  * **2.1.1.11. GroupingCode** - informacija neatvaizduojama
 +
 +==== 2.2 Pirkėjai ====
 +
 +
 +  * **2.2.1.1. ​ RegistrationNumber** - pirkėjo kortelės laukelio **Įm. kodas** informacija;​
 +  * **2.2.1.2. Name** - pirkėjo pavadinimas (70 pirmų simbolių);
 +  * **2.2.1.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.2.1.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.2.1.3.3. City** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **2.2.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **2.2.1.3.5. Country** - pirkėjo kortelės laukelio **Šalis** informacija (šalies kodas);
 +  * **2.2.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė **BA**. Pirkėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T kliento adreso tipas**. Galimi pasirinkimai:​
 +    * **BA** - Buveinės adresas;
 +    * **KA** - Korespondencijos adresas;
 +    * **RA** - Registracijos adresas;
 +    * **KT** - Kitas adresas;
 +  * **2.2.1.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.2.1.3.8. FullAddress** - Informacija atvaizduojama iš laukelių:
 +    * **Gatvė**
 +    * **Miestas**
 +    * **Šalis**
 +  * **2.2.1.4.1. ContactPerson**:​
 +  * **2.2.1.4.1.1. FirstName** - Iš pirkėjo kortelės laukelio **Atstovas** iki pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **2.2.1.4.1.2. LastName** - Iš pirkėjo kortelės laukelio **Atstovas** po pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **2.2.1.4.2. Telephone** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.2.1.4.3. Email** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.2.1.5.1. TaxRegistrationNumber** - pirkėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.**, jei reikšmė ne **ND** ir užpildytas. Jei ši reikšmė netinka, informaciją galimą nurodyti pirkėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas** bei pasirinkti atitinkamą reikšmę aprašyta punkte **2.2.1.5.2. TaxType** ​
 +  * **2.2.1.5.2. TaxType** - - pirkėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.**, jei reikšmė ne **ND** ir užpildytas ir nepriskirta reikšmė duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas** įrašoma **PVM**. Mokesčių mokėtojo registracijos tipą galima pakeisti pirkėjo duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodo tipas**. Galimi pasirinkimai:​
 +    * **MMR** - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
 +    * **PVM** - PVM mokėtojo kodas;
 +    * **UUK** - Ūkininko ūkio kodas;
 +    * **KT** - Kita;
 +  * **2.2.1.5.3. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.2.1.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.2.1.6.2. BankAccountNumber** - iš pirkėjo kortelės laukelio **Bankas**, kitu atveju laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **2.2.1.7. CustomerID** - pirkėjo kodas;
 +  * **2.2.1.8. SelfBillingIndicator** - pirkėjo kortelės duomenų laukas **SAF-T - Ar sąskaitas išrašo pats prekių gavėjas** Parenkama reikšmė **V**. Jei reikšmė neparinkta - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.2.1.9.1. AccountID** - pirkėjo skolos sąskaita; FIXME
 +  * Debeto arba kredito reikšmės:
 +    * **2.2.1.9.2. OpeningDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 +      * Jei reikšmė mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;​
 +      * Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - atvaizduojamas skirtumas;
 +    * **2.2.1.9.3. OpeningCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 +      * Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - reikšmė neatvaizduojama;​
 +      * Jei reikšmė mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
 +    * **2.2.1.9.4. ClosingDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą „Iki“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 +      * Jei reikšmė mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;​
 +      * Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - atvaizduojamas skirtumas
 +    * **2.2.1.9.5. ClosingCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą „Iki“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 +      * Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - reikšmė neatvaizduojama;​
 +      * Jei reikšmė mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas; ​
 +  * **2.2.1.14.1.1. InvoiceNo** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.2.1.14.1.2. InvoiceDate** - informacija neatvaizduojama; ​
 +  * **2.2.1.14.1.3. GLPostingDate** - informacija neatvaizduojama; ​
 +  * **2.2.1.14.1.4. TransactionID** - informacija neatvaizduojama; ​
 +  * **2.2.1.14.1.5. Amount** - informacija neatvaizduojama; ​
 +  * **2.2.1.14.1.6. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.2.1.14.1.6.A. CurrencyCode1** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.2.1.14.1.7. UnpaidAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.2.1.14.1.8. CurrencyUnpaidAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.2.1.14.1.9. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.2.1.14.1.10. DebitCreditIndicator** - informacija neatvaizduojama.
 +
 +==== 2.3 Tiekėjai ====
 +
 +  * **2.3.1.1. RegistrationNumber** - teikėjo kortelės laukelio **Įm. kodas** informacija;​
 +  * **2.3.1.2. Name** - tiekėjo pavadinimas (iki 70 pirmų simbolių);
 +  * **2.3.1.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.3.1.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.3.1.3.3. City** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **2.3.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **2.3.1.3.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija (šalies kodas);
 +  * **2.3.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė BA. Tiekėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T tiekėjo adreso tipas**. Galimi pasirinkimai
 +    * BA - Buveinės adresas;
 +    * KA - Korespondencijos adresas;
 +    * RA - Registracijos adresas;
 +    * KT - Kitas adresas;
 +  * **2.3.1.3.7. Region ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.3.1.3.8. FullAddress** - Informacija atvaizduojama iš laukelių:
 +    * **Gatvė**
 +    * **Miestas**
 +    * **Šalis**
 +  * **2.3.1.4. Contact** - kontaktinis asmuo;
 +  * **2.3.1.4.1. ContactPerson**:​
 +  * **2.3.1.4.1.1. FirstName** - Iš tiekėjo kortelės laukelio **Atstovas** iki pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **2.3.1.4.1.2. LastName** - Iš pirkėjo kortelės laukelio **Atstovas** po pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **2.3.1.4.1.3. Telephone** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.3.1.4.1.4. Email** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.3.1.5. TaxRegistration**:​
 +  * **2.3.1.5.1. TaxRegistrationNumber** - tiekėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.**, jei reikšmė ne ND ir užpildytas. Jei ši reikšmė netinka, informaciją galimą nurodyti tiekėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokesčių mokėtojo kodas** bei pasirinkti atitinkamą reikšmę aprašyta punkte **2.2.1.5.2. TaxType**;
 +  * **2.3.1.5.2. TaxType** - tiekėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.**, jei reikšmė ne **ND** ir užpildytas ir nepriskirta reikšmė duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokesčių mokėtojo kodas** įrašoma **PVM**. Mokesčių mokėtojo registracijos tipą galima pakeisti tiekėjo duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas**. Galimi pasirinkimai:​
 +    * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
 +    * PVM - PVM mokėtojo kodas;
 +    * UUK - Ūkininko ūkio kodas;
 +    * KT - Kita;
 +  * **2.3.1.5.3. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.3.1.6. BankAccount**:​
 +  * **2.3.1.6.1. IBANNumber** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.3.1.6.2. BankAccountNumber** - iš tiekėjo kortelės laukelio **Banko sąskaita** banko rekvizitų skiltyje, kitu atveju laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **2.3.1.7. SupplierID** - tiekėjo kortelės kodas;
 +  * **2.3.1.8. SelfBillingIndicator** -  tiekėjo kortelės duomenų laukas **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** Parenkama reikšmė **V**. Jei reikšmė neparinkta - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.3.1.9. Accounts** -
 +  * **2.3.1.9.1. AccountID**:​ FIXME
 +  * Debeto arba kredito reikšmės:
 +    * **2.3.1.9.2. OpeningDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 +      * Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;​
 +      * Jei reikšmė daugiau už 0 - atvaizduojamas skirtumas;
 +    * **2.3.1.9.3. OpeningCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 +      * Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
 +      * Jei reikšmė daugiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;​
 +    * **2.3.1.9.4. ClosingDebitBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 +      * Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;​
 +      * Jei reikšmė daugiau už 0 - atvaizduojamas skirtumas;
 +    * **2.3.1.9.5. ClosingCreditBalance** - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
 +      * Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
 +      * Jei reikšmė daugiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;​
 +  * **2.3.1.14. OpenPurchaseInvoices**:​
 +  * **2.3.1.14.1. OpenPurchaseInvoice**:​
 +  * **2.3.1.14.1.1. InvoiceNo** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.3.1.14.1.2. InvoiceDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.3.1.14.1.3. GLPostingDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.3.1.14.1.4. TransactionID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.3.1.14.1.5. Amount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.3.1.14.1.6. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.3.1.14.1.6.A. CurrencyCode1** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.3.1.14.1.7. UnpaidAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.3.1.14.1.8. CurrencyUnpaidAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.3.1.14.1.9. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.3.1.14.1.10. DebitCreditIndicator** - informacija neatvaizduojama.
 +
 +==== 2.4 Mokesčių klasifikatoriai ====
 +
 +Mokesčių klasifikatoriaus duomenys.
 +
 +  * **2.4.1.1. TaxType** - visada įsirašo reikšmė **PVM**;
 +  * **2.4.1.2. Description** - visada įsirašo reikšmė **Pridėtinės vertės mokestis**;
 +  * **2.4.1.3.1. TaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **KODAS**;
 +  * **2.4.1.3.4. Description** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **APRAŠYMAS**;​
 +  * **2.4.1.3.5. TaxPercentage**:​
 +    * Jei duomenų lauko **PVM klasifikatorius** parametre nurodyta reikšmė **-** atvaizduojamas procentas = **0**;
 +    * Jei duomenų lauko **PVM klasifikatorius** parametre nurodyta reikšmė **skaičius** atvaizduojamas šis skaičius;
 +    * Jei naudojamas menamas PVM, ir jo procentas daugiau už 0, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **MENAMO PVM %**;
 +    * Kitais atvejais, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio **PVM%**;
 +  * **2.4.1.3.6.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.4.1.3.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.4.1.3.7. Country** - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko **SAF-T ŠALIES KOAS**;
 +  * **2.4.1.3.8. STITaxCode** - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko **PVM KLASIFIKATORIUS**;​
 +
 +
 +:!: **Country** - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui,​ NL arba NLD – Nyderlandai.
 +
 +:?: Jei menamo PVM procentas (**MENAMO PVM %**) yra lygus 0, informacija apie procentą bus imama iš laukelio **PVM%**
 +
 +
 +==== 2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius ====
 +
 +
 +Informacija apie naudojamus matavimo vienetus.
 +
 +Matavimo vienetai yra tikrinami prekių kortelių laukelyje **Vienetas**. Į failą yra traukiami unikalūs matavimo vienetai, t. y. jei vienetas kartojasi keliose kortelėse, informacija bus įkelta tik vieną kartą.
 +
 +  * **2.5.1.1. UnitOfMeasure** - prekės kortelės laukelio **Vienetas** informacija;​
 +  * **2.5.1.2. Description** - prekės kortelės laukelio **Vienetas** informacija.
 +==== 2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius ====
 +
 +Informacija apie projektus ir objektus.
 +  * **2.6.1.1. AnalysisType**:​
 +    * Objekto reikšmė iš laukelio **PAGRINDINIS** jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OB**;
 +    * Projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**;
 +  * **2.6.1.2. AnalysisTypeDescription**
 +    * Pagrindinio objekto pavadinimas,​ jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJEKTAS**;​
 +    * Pagrindinio projketo pavadinimas,​ jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**;​
 +    * Kitais atvejais - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **2.6.1.3. AnalysisID**
 +    * Objekto kodas;
 +    * Projekto kodas;
 +  * **2.6.1.4. AnalysisIDDescription**
 +    * Objekto pavadinimas;​
 +    * Projekto pavadinimas.
 +  * **2.6.1.5. STIAnalysisID** -informacija neatvaizduojama.
 +
 +==== 2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai ====
 +
 +Visada pateikiama informacija apie atsargų judėjimo tipus.
 +
 +  * **2.7.1.1. MovementType** - pateikiami judėjimų tipai:
 +    * **PARD**;
 +    * **PIR**;
 +    * **PP**;
 +    * **PG**;
 +    * **PRG**;
 +    * **VP**;
 +    * **N**;
 +    * **KT**;
 +  * **2.7.1.2. Description** - kiekvienam judėjimo tipui priskiriamas pavadinimas:​
 +    * Jei tipas **PARD** - aprašymas įsikels **Pardavimas**;​
 +    * Jei tipas **PIR** - aprašymas įsikels **Pirkimas**;​
 +    * Jei tipas **PP** - aprašymas įsikels **Pagaminta produkcija**;​
 +    * Jei tipas **PG** - aprašymas įsikels **Pardavimų grąžinimas**;​
 +    * Jei tipas **PRG** - aprašymas įsikels **Pirkimų grąžinimas**;​
 +    * Jei tipas **VP** - aprašymas įsikels **Vidinis perkėlimas**;​
 +    * Jei tipas **N** - aprašymas įsikels **Nurašymas**;​
 +    * Jei tipas **KT** - aprašymas įsikels **Kita**.
 +
 +==== 2.8 Prekės/​paslaugos ====
 +
 +Informacija apie prekes ir paslaugas.
 +
 +  * **2.8.1.1. ProductCode** - prekės, paslaugos kodas;
 +  * **2.8.1.2. GoodsServicesID**:​
 +    * pagal prekės kortelėje parinktą tipą įsirašys reikšmės:
 +      * **PS** - jei tipas **Paprasta/​paslauga**;​
 +      * **PR** - jei tipas **Sandėlio prekė**;
 +      * **PR** - jei tipas **Rental**;
 +  * **2.8.1.3. ProductGroup** - prekės, paslaugos klasės kodas;
 +  * **2.8.1.4. Description** - prekės, paslaugos pavadinimas;​
 +  * **2.8.1.5. ValuationMethod** - pagal reikšmė iš pagrindinių nustatymų **Sandėlio ID įterpti užsakymą**:​
 +    * Jei nurodyta reikšmė yra **A** taikoma FIFO metodas - **FIFO**
 +    * Jei nurodyta reikšmė yra **B** taikoma LIFO metodas - **LIFO**
 +    * Kitaias atvejais laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **2.8.1.6. UOMBase** - iš prekės kortelės laukelio **Vienetas**;​
 +  * **2.8.1.7. UOMStandard** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **2.8.1.8. UOMToUOMBaseConversionFactor** - visada reikšmė **1**;
 +  * **2.8.1.9.1. TaxType** - bus įrašoma reikšmė **PVM**;
 +  * **2.8.1.9.2. TaxCode**:
 +    * iš prekės kortelės išvardinami PVM kodai iš laukelių:
 +      * **Viet. PVM**;
 +      * **ES PVM**;
 +      * **Eksp. PVM**
 +      * **ES PVM 2**;
 +      * **ES PVM 3**;
 +      * **Koncerno PVM**;
 +    * Jei PVM tarifai neparinkti prekės kortelėje - informaicja atvaizduojama iš prekės klasės:
 +      * **VIET PVM**;
 +      * **ES PVM**;
 +      * **ES2 PVM**;
 +      * **ES3 PVM**;
 +      * **EKSP PVM**;
 +      * **KONCERNO PVM**
 +
 +
 +==== 2.9 Atsargos ==== 
 +
 +Prekių informacija kurios buvo sandelyje iki filtruojamo periodo pradžios ir likutis nelygus 0 arba prekės, kurių kiekis nelygus 0, tačiau patenka į filtruojamą perioda.
 +
 +  * **2.9.1. PhysicalStockEntry**:​
 +  * **2.9.1.1 WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.2. StockOwner** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.3. StockOwnerID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.4. ProductCode** - prekės kodas iš prekės kortelės;
 +  * **2.9.1.5. ProductType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.6. ProductStatus** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.7. CustomsProcedures** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.7.1. CustomsProcedure** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.7.1.1. CustomsProcedureName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.7.1.2. CustomsAuthorizationDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.7.1.3. CustomsAuthorizationNumber** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.7.1.4. CustomsAuthorizationGoodsNomenclatureCode ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.8. UOMPhysicalStock** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.9. UOMToUOMBaseConversionFactor** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.10. UnitPrice** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.11. OpeningStockQuantity** - sumuojamas prekės kiekis iki formuojamos ataskaitos periodo pradžios (__ne imtinai__);
 +  * **2.9.1.12. OpeningStockValue** - prekės kiekio ir kainos sandugos suma iki formuojamos ataskaitos periodo pradžios (__ne imtinai__);
 +  * **2.9.1.13. ClosingStockQuantity** -  sumuojamas prekės kiekis iki formuojamos ataskaitos periodo pabaigos (__imtinai__);​
 +  * **2.9.1.14. ClosingStockValue** - prekės kiekio ir kainos sandugos suma iki formuojamos ataskaitos periodo pabaigos (__imtinai__);​
 +  * **2.9.1.15. StockCharacteristics** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.15.1. StockCharacteristicsValues** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.15.1.1. StockCharacteristic** -
 +  * **2.9.1.15.1.2. StockCharacteristicValue** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16. PhysicalStockAcquisitions** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16.1. PhysicalStockAcquisition** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16.1.1. Supplier** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16.1.1.1. RegistrationNumber** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16.1.1.2. Name** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16.1.2. DateOfAcquisition** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16.1.3. InvoiceNo** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16.1.4. InvoiceDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16.1.5. GLPostingDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16.1.6. AcquiredQuantity** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16.1.7. StockRemainderQuantity** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.9.1.16.1.8. StockRemainderAmount ** - informacija neatvaizduojama.
 +  ​
 +==== 2.10 Turtas ==== 
 +
 +FIXME
 +
 +Turto duomenys. ​
 +
 +  * **2.10. Asset** -
 +  * **2.10.1.1. AssetID** -
 +  * **2.10.1.2. AccountID** -
 +  * **2.10.1.3. Description** -
 +  * **2.10.1.4. AssetsregistrationID** -
 +  * **2.10.1.5. Suppliers** -
 +  * **2.10.1.5.1. Supplier** -
 +  * **2.10.1.5.1.1. SupplierName** -
 +  * **2.10.1.5.1.2. SupplierID** -
 +  * **2.10.1.5.1.3. PostalAddress** -
 +  * **2.10.1.5.1.3.1. StreetName** -
 +  * **2.10.1.5.1.3.2. Number** -
 +  * **2.10.1.5.1.3.3. City** -
 +  * **2.10.1.5.1.3.4. PostalCode** -
 +  * **2.10.1.5.1.3.5. Country** -
 +  * **2.10.1.5.1.3.6. AddressType** -
 +  * **2.10.1.5.1.3.7. Region** -
 +  * **2.10.1.5.1.3.8. FullAddress** -
 +  * **2.10.1.6. DateOfAcquisition** -
 +  * **2.10.1.7.** StartUpDate-
 +  * **2.10.1.8. Valuations** -
 +  * **2.10.1.8.1. Valuation** -
 +  * **2.10.1.8.1.1. AssetValuationType** -
 +  * **2.10.1.8.1.2. ValuationClass** -
 +  * **2.10.1.8.1.3. AccountID** -
 +  * **2.10.1.8.1.4. AcquisitionAndProductionCostsBegin** -
 +  * **2.10.1.8.1.5. AcquisitionAndProductionCostsEnd ** -
 +  * **2.10.1.8.1.6. InvestmentSupport** -
 +  * **2.10.1.8.1.6.A. AccountID1** -
 +  * **2.10.1.8.1.7. AssetLifeYear** -
 +  * **2.10.1.8.1.8. AssetLifeMonth** -
 +  * **2.10.1.8.1.9. ImpairmentOfAssets** -
 +  * **2.10.1.8.1.9.1. ImpairmentOfAsset** -
 +  * **2.10.1.8.1.9.1.1. ImpairmentOfAssetsDate** -
 +  * **2.10.1.8.1.9.1.2. ImpairmentOfAssets** -
 +  * **2.10.1.8.1.9.1.3. EliminationOfAssets** -
 +  * **2.10.1.8.1.9.1.4. EliminationOfAssetsDate** -
 +  * **2.10.1.8.1.9.1.5. AccountID** -
 +  * **2.10.1.8.1.10. Transfers** -
 +  * **2.10.1.8.1.11. TransfersDate** -
 +  * **2.10.1.8.1.12. AssetDisposal** -
 +  * **2.10.1.8.1.13. AssetDisposalDate** -
 +  * **2.10.1.8.1.14. BookValueBegin** -
 +  * **2.10.1.8.1.15. DepreciationMethod** -
 +  * **2.10.1.8.1.16. DepreciationPercentage** -
 +  * **2.10.1.8.1.17. DepreciationForPeriod** -
 +  * **2.10.1.8.1.17.A. AccountID2** -
 +  * **2.10.1.8.1.18. Appreciations** -
 +  * **2.10.1.8.1.18.1. Appreciation** -
 +  * **2.10.1.8.1.18.1.1. AppreciationSum** -
 +  * **2.10.1.8.1.18.1.2. AppreciationDate** -
 +  * **2.10.1.8.1.18.1.3. DepreciationMethod** -
 +  * **2.10.1.8.1.18.1.4. DepreciationPercentage** -
 +  * **2.10.1.8.1.18.1.5. DepreciationForPeriod** -
 +  * **2.10.1.8.1.18.1.6. AccountID** -
 +  * **2.10.1.8.1.18.1.7. DebitCreditIndicator** -
 +  * **2.10.1.8.1.19. ExtraordinaryDepreciationsForPeriod ** -
 +  * **2.10.1.8.1.19.1. ExtraordinaryDepreciationForPeriod ** -
 +  * **2.10.1.8.1.19.1.1. ExtraordinaryDepreciationMethod** -
 +  * **2.10.1.8.1.19.1.2. ExtraordinaryDepreciati onForPeriod** -
 +  * **2.10.1.8.1.20. AccumulatedDepreciation** -
 +  * **2.10.1.8.1.21. AccumulatedDepreciationOfAppreciation** -
 +  * **2.10.1.8.1.22. BookValueEnd** -
 +  * **2.10.1.9. DepreciationDate** -
 +==== 2.11 Savininkai, akcininkai ====
 +
 +Informacija apie savininkus akcininkus bus imama iš tiekėjų kortelių.
 +
 +Kad tiekėjo informacija atsispindėtų šioje dalyje reikia, tiekėjo kortelėje, duomenų lauke **SAF_T_OWNERS** pažymėti **TAIP**
 +
 +  * **2.11.1. OwnerID** - tiekėjo kortelės laukelis **Įm. kodas**;
 +  * **2.11.2. OwnerName** - tiekėjo kortelės laukelis **Pavadinimas**;​
 +  * **2.11.3. AccountID** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **2.11.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.11.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.11.4.3. City** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **2.11.4.4 PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **2.11.4.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelis **Šalis** (šalies kodas);
 +  * **2.11.4.6. AddressType** - visada **BA**;
 +  * **2.11.4.7.Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.11.4.8. FullAddress** - Informacija atvaizduojama iš laukelių:
 +    * **Gatvė**
 +    * **Miestas**
 +    * **Šalis**
 +  * **2.11.5. SharesQuantity** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.11.6. SharesAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.11.7. SharesType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.11.8. SharesAcquisitionDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **2.11.9. SharesTransfersDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +
 +==== 3. Didžiosios knygos įrašai ====
 +
 +Korespondėncijos dokumentų informacija.
 +
 +  * **3.1. NumberOfEntries** - korespondencijų eilučių skaičius, kur eilutės data patenka į ataskaitos filtruojamą periodą. Eilučių grupavimas vykdomas pagal:
 +    * korespondencijos dokumento tipą;
 +    * dokumento numerį;
 +    * eilutės datą;
 +    * dokumento antraštės aprašymą;
 +    * dokumento išsaugojimo datą (arba dookumento antraštės datą);
 +    * eilutės periodo skaidymą (būsimųjų laikotarpių sąnaudos);
 +  * **3.2. TotalDebit** - tikrinama ar eilutės data patenka į filtruojamą ataskaitos periodą, kur: eilutėje nurodyta buhalterinė sąskaita ir debetas arba kreditas nelygus 0:
 +    * Jei debetas - kreditas daugiau už 0, atvaizduojamas debeto ir kredito skirtumas (apvalinimas iki 2 skaičių po kablelio);
 +    * Kitais atvejais paliekamas tuščias;
 +  * **3.3. TotalCredit** - tikrinama ar eilutės data patenka į filtruojamą ataskaitos periodą, kur: eilutėje nurodyta buhalterinė sąskaita ir debetas arba kreditas nelygus 0:
 +    * Jei debetas - kreditas mažiau už 0, atvaizduojamas teigiamas debeto ir kredito skirtumas (apvalinimas iki 2 skaičių po kablelio);
 +    * Kitais atvejais paliekamas tuščias;
 +  * **3.4. Journals**:
 +  * **3.4.1. Journal**:
 +  * **3.4.1.1. JournalID** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **3.4.1.2. Description** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **3.4.1.3. Type** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **3.4.1.4. Transactions**:​
 +  * **3.4.1.4.1. Transaction**:​
 +  * **3.4.1.4.1.1. TransactionID**:​
 +    * Jei dokumento eilutės turi datas - Dokumento tipas+dokumento numeris+eilutės data;
 +    * Jei dokumento eilutės neturi datos - Dokumento tipas+numeris;​
 +  * **3.4.1.4.1.2. Period** - iš korespondencijos eilutės datos mėnesio atimama pagrindinio nustatymo **Fiscal year Start** reikšmė;
 +  * **3.4.1.4.1.3. PeriodYear** - korespondencijos eilutės datos metai;
 +  * **3.4.1.4.1.4. TransactionDate** - korespondencijos eilutės data be laiko;
 +  * **3.4.1.4.1.5. Description** - dokumento antraštės aprašymas, iki 255 simbolių;
 +  * **3.4.1.4.1.6. SystemEntryDate** - dokumento saugojimo data, jei datos nėra - korespondencijos data;
 +  * **3.4.1.4.1.7. GLPostingDate** - korespondencijos eilutės data be laiko;
 +  * **3.4.1.4.1.8. CustomerID** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **3.4.1.4.1.9. SupplierID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.10. SystemID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11. Lines**:
 +  * **3.4.1.4.1.11.1. Line**:
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.1. RecordID** - korespondencijos dokumento tipas+numeris+eilutės numeris;
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.2. AccountID** - buhalterinės sąskaitos numeris iš dokumento laukelio **Sąskaita**;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.3. Analyses**:
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType**:​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID**:​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3. AnalysisAmount**:​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.4. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.5. CustomerID**:​
 +    * Eilutėje nurodyto pirkėjo kodas;
 +    * Jei pirkėjas nenurodytas - laukelis paliekamas tuščias;
 +    * Jei nurodytas ir pirkėjas ir tiekėjas - įkeliamas tiekėjas;
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.6. SupplierID** -
 +    * Eilutėje nurodyto tiekėjo kodas;
 +    * Jei pirkėjas nenurodytas - laukelis paliekamas tuščias;
 +    * Jei nurodytas ir pirkėjas ir tiekėjas - įkeliamas tiekėjas;
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.7. Description** - korespondencijos eilutės aprašymas, iki 255 simboli7;
 +  * Debeto arba kredito reikšmės (korespondencijos eilutės):
 +    * **3.4.1.4.1.11.1.8. DebitAmount**:​
 +      * **3.4.1.4.1.11.1.8.1. Amount** - kai debetas - kreditas yra daugiau už 0 - atvaizduojama skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio;
 +      * **3.4.1.4.1.11.1.8.2. CurrencyCode** -  kai debetas - kreditas yra daugiau už nulį, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**,​ ir laukelio **Valiutos debetas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiuta**,​ kitais atvejais informacija neatvaizduojama;​
 +      * **3.4.1.4.1.11.1.8.3. CurrencyAmount** - kai debetas - kreditas yra daugiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**,​ ir laukelio **Valiutos debetas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiutos debetas**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;​
 +    * **3.4.1.4.1.11.1.9. CreditAmount**:​
 +      * **3.4.1.4.1.11.1.9.1. Amount** - kai debetas - kreditas yra mažiau už nulį - atvaizduojama teigiamas skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;​
 +      * **3.4.1.4.1.11.1.9.2. CurrencyCode** - kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**,​ ir laukelio **Valiutos kreditas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiuta**,​ kitais atvejais informacija neatvaizduojama;​
 +      * **3.4.1.4.1.11.1.9.3. CurrencyAmount** -kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**,​ ir laukelio **Valiutos kreditas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiutos kreditas**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10. TaxInformations**:​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1. TaxInformation**:​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6. TaxAmount**
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **3.4.1.4.1.11.1.10.1.8. TaxDeclarationPeriod ** - informacija neatvaizduojama.
 +  ​
 +
 +==== 4.1 Pardavimo dokumentai ====
 +
 +Patvirtintų pardavimo sąskaitų infroamcija,​ kurių data patenka į filtruojamą,​ formuojamo SAF-T failo periodą.
 +
 +  * **4.1. SalesInvoices**:​
 +  * **4.1.1. NumberOfEntries** - pardavimo sąksaitų skaičius, kur sąskaitos data patenka į filtruojama,​ formuojamo SAF-T failo periodą, tik patvirtinti dokumentai, sąskaitos suma be PVM nelygi 0;
 +  * **4.1.2. TotalDebit** - sąskaitų suma su PVM, daugiau arba lygi 0; 
 +  * **4.1.3. TotalCredit** - sąskaitų suma su PVM, mažiau už 0, rezultatas atvaizduojamas teigiamas;
 +  * **4.1.4. Invoice**:
 +  * **4.1.4.1. InvoiceNo** - pardavimo sąskaitos numeris iš laueklio **Sąskaita**,​ kur sąskaitos suma be PVM nelygi 0;
 +  * **4.1.4.2. CustomerInfo**:​
 +  * **4.1.4.2.1. CustomerID** - pardavimo sąskaitos pirkėjo kodas iš laueklio **Pirkėjas**;​
 +  * **4.1.4.2.2. Name** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.2.3. BillingAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.2.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.2.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.2.3.3. City** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.2.3.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.2.3.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.2.3.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.2.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.2.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.2.4. TaxRegistrationNumber** - jei pirkėjo kortelės laukelyje **PVM mok. k.** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM mok. k.**; kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš pirkėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas**, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.1.4.2.5. TaxType**:
 +    * Jei pirkėjo kortelės laukelyje **PVM mok. k.** nenurodyta reikšmė **ND** ir pirkėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** neparinkta kita reikšmė - atvaizduojama **PVM**;
 +    * Jei pirkėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** parinkta reikšmė - atvaizduojama parinkta reikšmė iki pimo brūkšnelio;​
 +  * **4.1.4.2.6. Country** - pirkėjo kortelės laukelio **Šalis** informaicja;​
 +  * **4.1.4.3. SupplierInfo** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.1. SupplierID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.2. Name** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.3. BillingAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.3.3. City** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.3.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.3.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.3.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.4. TaxRegistrationNumber** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.5. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.3.6. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.4. AccountID** - pardavimo sąskaitos laukelis **Skolos sąskaita**;​
 +  * **4.1.4.5. InvoiceDate** - pardavimo sąskaitos laukelis **Sąskaitos data**, be laiko;
 +  * **4.1.4.6. InvoiceType**:​
 +    * Jei pagrindiniuose nustatymuose nurodytas įmonės PVM kodas laukelyje **Įmonės PVM mokėtojo kodas**:
 +      * **D** - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas **DEBETINĖ**;​
 +      * **K** - jei suma be PVM mažiau už 0;
 +      * **S** - kitais atvejais;
 +    * Jei pagrindiniuose nustatymuose nenurodytas įmonės PVM kodas laukelyje **Įmonės PVM mokėtojo kodas**:
 +      * **DS** - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas **DEBETINĖ**;​
 +      * **KS** - jei suma be PVM mažiau už 0;
 +      * **SF** - kitais atvejais;
 +  * **4.1.4.7. ShipTo**:
 +  * **4.1.4.7.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.7.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.7.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.7.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.7.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.7.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.7.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.7.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.7.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.7.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.7.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8. ShipFrom** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.8.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.9. SelfBillingIndicator** - iš pirkėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas**;
 +  * **4.1.4.10. GLPostingDate** - korespondencijos data be laiko, jei nėra - pardavimo sąskaitos data be laiko;
 +  * **4.1.4.11. SystemID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.12. TransactionID** - visada **ARVE** ir pardavimo sąskaitos numeris iš laukelio **Sąskaita**;​
 +  * **4.1.4.13. Line**: :!: atvaizduoja tik tų eilučių reikšmės kur yra užpildytas laukelis **Prekė**:
 +  * **4.1.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris;
 +  * **4.1.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**,​ jei laukelis tuščias iš pagrindinių nustatymų **Sąskaitos kreditas - pardavimai**;​
 +  * **4.1.4.13.3. Analysis** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.4. OrderReferences** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.4.1. OriginatingON** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.4.2. OrderDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5. ShipTo** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.5.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6. ShipFrom** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.6.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.7. GoodsServicesID**:​
 +    * **PS** - Kai prekės tipas **paslauga**;​
 +    * **PR** - kitais atvejais;
 +  * **4.1.4.13.8. ProductCode** - prekės kodas
 +  * **4.1.4.13.9. Delivery**:
 +  * **4.1.4.13.9.1. MovementReference** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.1.4.13.9.2. DeliveryDate** - pardavimo sąskaitos data;
 +  * **4.1.4.13.9.3. DeliveryPeriod** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.9.3.1. FromDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.9.3.2. ToDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.10. Quantity** - pardavimo sąskaitos laukelis **Kiekis** teigiama reikšmė su dviem skaičiaias po kablelio;
 +  * **4.1.4.13.11. InvoiceUOM** - sąskaitos laukelis **Matas**, jei nenurodyta visada **vnt.** ​
 +  * **4.1.4.13.12. UOMToUOMBaseConversionFactor** - visada **1**;
 +  * **4.1.4.13.13. UnitPrice**:​
 +    * kai kiekis nelygus 0 - eilutės suma be PVM dalinam iš kiekio - reikšmė atvaizduojama teigiama, du skaičiai po kablelio;
 +    * kitais atvejais atvaizduojama **0**;
 +  * **4.1.4.13.14. TaxPointDate** - pardavimo sąskaitos data be laiko;
 +  * **4.1.4.13.15. Description** - pardavimo sąskaitos eilutė **Aprašymas** iki 256 simbolių;
 +  * **4.1.4.13.16. InvoiceLineAmount**:​
 +  * **4.1.4.13.16.1. Amount** - eilutės lauelis **Iš viso**, apvalinimas iki dviejų skaičių po kablelio, atvaizduojama teigiama reikšmė;
 +  * **4.1.4.13.16.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.16.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.17. DebitCreditIndicator**:​
 +    * **K** - jei kiekis daugiau arba lygu 0;
 +    * **D** - kitais atvejais;
 +  * **4.1.4.13.18. ShippingCostsAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.18.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.18.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.18.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.19. TaxInformation**:​
 +  * **4.1.4.13.19.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.19.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.19.3. TaxPercentage** -informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.19.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.19.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.19.6. TaxAmount**:​
 +  * **4.1.4.13.19.6.1. Amount** - **S su PVM - Iš viso**, apvalinimas iki dviejų skaičių po kablelio, teigiama reikšmė;
 +  * **4.1.4.13.19.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.19.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.19.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.13.19.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.14. References** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.14.1. CreditNote** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.14.1.1. Reference** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.14.1.2. Reason** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.15. Settlement** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.15.1. SettlementDiscount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.15.2. SettlementAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.15.2.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.15.2.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.15.2.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.15.3. SettlementDueDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.15.4. SettlementDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.15.5. PaymentMechanism** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.15.6. DebitCreditIndicator** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16. DocumentTotals**:​
 +  * **4.1.4.16.1. TaxInformationTotals** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16.1.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16.1.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16.1.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16.1.6. TaxAmount**:​
 +  * **4.1.4.16.1.6.1. Amount** - sąskaitos suma su PVM - sąskaitos suma be PVM, atvaizduojama teigiama reikšmė, du skaičiai po kablelio;
 +  * **4.1.4.16.1.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16.1.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16.2. ShippingCostsAmountTotal** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.1.4.16.3. NetTotal** - sąskaitos sume be PVM, teigiama suma, du skaičiai po kablelio;
 +  * **4.1.4.16.4. GrossTotal** - sąskaitos suma su PVM, teigiama suma, du skaičiai po kablelio;
 +  * **4.1.4.17. GLTransactionID** - informacija neatvaizduojama.
 +==== 4.2 Pirkimo (įsigijimų) apskaitos dokumentai ====
 +
 +Patvirtintų pirkimo sąskaitų infroamcija,​ kurių data patenka į filtruojamą,​ formuojamo SAF-T failo periodą.
 +
 +  * **4.2. PurchaseInvoices**:​
 +  * **4.2.1. NumberOfEntries** - pirkimo sąksaitų skaičius;
 +  * **4.2.2. TotalDebit** - pirkimo sąskaitų suma su PVM, daugiau už 0;
 +  * **4.2.3. TotalCredit** - pirkimo sąskaitų suma su PVM, mažiau už 0, rezultatas atvaizduojamas teigiamas;
 +  * **4.2.4. Invoice**: ​
 +  * **4.2.4.1. InvoiceNo** - pirkimo sąskaitos numeris iš laueklio **Numeris**;​
 +  * **4.2.4.2. CustomerInfo**:​
 +  * **4.2.4.2.1. CustomerID** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.2. Name** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.3. BillingAddress** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.3.1. StreetName** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.3.2. Number** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.3.3. City** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.3.4. PostalCode** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.3.5. Country** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.3.6. AddressType** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.3.7. Region** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.3.8. FullAddress** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.4. TaxRegistrationNumber** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.5. TaxType** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.2.6. Country** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.3. SupplierInfo**:​
 +  * **4.2.4.3.1. SupplierID** -  pirkimo sąskaitos tiekėjo kodas iš laueklio **Tiekėjas**;​
 +  * **4.2.4.3.2. Name** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.3.3.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.3.3.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.3.3.3. City** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.3.3.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.3.3.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.3.3.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.3.3.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber**:​
 +    * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM tarifas**;
 +    * Kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas**, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.2.4.3.5. TaxType**:
 +    * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** nenurodyta reikšmė **ND** ir tiekėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** neparinkta kita reikšmė - atvaizduojama **PVM**;
 +    * Jei tiekėjo kortelės duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** parinkta reikšmė - atvaizduojama parinkta reikšmė iki pirmo brūkšnelio;​
 +  * **4.2.4.3.6. Country** - tiekėjo kortelės laukelio **Šalis** informaicja;​
 +  * **4.2.4.4. AccountID** -  pirkimo sąskaitos laukelio **Kreditinė sąskaita** sąskaita;
 +  * **4.2.4.5. InvoiceDate** - pirkimo sąskaitos laukelis **Sąskaitos data**, be laiko;
 +  * **4.2.4.6. InvoiceType**:​ FIXME patikrinti kaip atrodo jei ND FIXME
 +    * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** nurodyta reikšmė:
 +      * **D** - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas **DEBETINĖ**;​
 +      * **K** - jei suma su PVM mažiau už 0;
 +      * **S** - kitais atvejais;
 +    * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** neurodyta reikšmė:
 +      * **DS** - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas **DEBETINĖ**;​
 +      * **KS** - jei suma su PVM mažiau už 0;
 +      * **SF** - kitais atvejais;
 +  * **4.2.4.7. ShipTo**:
 +  * **4.2.4.7.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.7.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.7.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.7.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.7.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.7.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.7.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.7.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.7.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.7.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.7.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.7.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8. ShipFrom** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.8.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.9. SelfBillingIndicator** - iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas**;
 +  * **4.2.4.10. GLPostingDate** - korespondencijos data be laiko;
 +  * **4.2.4.11. SystemID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.12. TransactionID** - visada **OST** ir pirkimo sąskaitos numeris iš laukelio **Numeris**;​
 +  * **4.2.4.13. Line**:
 +  * **4.2.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris;
 +  * **4.2.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**;​
 +  * **4.2.4.13.3. Analysis** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.4. OrderReferences** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.4.1. OriginatingON** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.4.2. OrderDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5. ShipTo** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.5.4.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6. ShipFrom** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.1. DeliveryID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.2. DeliveryDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.3. WarehouseID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.4. Address** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.4.1. StreetName** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.4.2. Number** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.4.3. City** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.4.4. PostalCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.4.5. Country** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.4.6. AddressType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.4.7. Region** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.6.4.8 FullAddress** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.7. GoodsServicesID**:​
 +    * **PS** - Kai prekės tipas paslauga;
 +    * **PR** - kitais atvejais;
 +  * **4.2.4.13.8. ProductCode** - prekės kodas iš laukelio **Prekė**, jei laukelis tuščias - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.9. Delivery**:
 +  * **4.2.4.13.9.1. MovementReference** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.2.4.13.9.2. DeliveryDate** - pardavimo sąskaitos data, be laiko;
 +  * **4.2.4.13.9.3. DeliveryPeriod** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.9.3.1. FromDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.9.3.2. ToDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.10. Quantity**:
 +    * Informacija iš laukelio **Kiekis**, apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio
 +      * jei reikšmė lygu 0 arba tuščia reikšmė - visada **1**;
 +      * jei reikšmė neigiama - atvaizduojama teigiama reikšmė;
 +  * **4.2.4.13.11. InvoiceUOM** - visada reikšmė **vnt.**
 +  * **4.2.4.13.12. UOMToUOMBaseConversionFactor** - visada **1**;
 +  * **4.2.4.13.13. UnitPrice** - visada teigiama reikšmė
 +    * Jei kiekis lygu 0 ir suma neužpildyta laukelyje **Be PVM** reikšmė atvaizduojama **1**;
 +    * Jei kiekis nelygus 0 - laukelis **Be PVM** dalinamas iš laukelio **Kiekis**
 +    * Jei reikšmės laukelyje **Be PVM** ir;/arba **Kiekis** neupildytos - sakičiavimams naudojama reikšmė **1** (**Be PVM** dalinama **Kiekis**);​
 +    * Jei kieks lygu 0, atvaizduojama informaicja iš laukelio **Be PVM**;
 +  * **4.2.4.13.14. TaxPointDate** - pirkimo sąskaitos data be laiko;
 +  * **4.2.4.13.15. Description** - pirkimo sąskaitos eilutė **Aprašymas** iki 256 simbolių;
 +  * **4.2.4.13.16. InvoiceLineAmount**:​
 +  * **4.2.4.13.16.1. Amount** - apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio, reikšmė visada teigiam:
 +    * Jei laukelis **Be PVM** neužpildytas - atvaizduojama reikšmė **0.00**;
 +    * Kitais atvejais atvaizduojama laukelio **Be PVM** infromacija
 +  * **4.2.4.13.16.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.16.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.17. DebitCreditIndicator**:​ FIXME testuoti po pakeitimų FIXME
 +    * **K** - jei eilutės suma **Be PVM** mažiau už 0;
 +    * **D** - kitais atvejais;
 +  * **4.2.4.13.18. ShippingCostsAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.18.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.18.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.18.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.19. TaxInformation**:​
 +  * **4.2.4.13.19.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.19.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.19.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.19.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.19.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.19.6. TaxAmount**:​
 +  * **4.2.4.13.19.6.1. Amount** - laukelio **PVM suma** informacija,​ apvalinama iki dviejų, teigiamas skaičius. Jei reikšmė neužpildyta - atvaizduojama 0.00 FIXME testuoti po pakeitimų FIXME
 +  * **4.2.4.13.19.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.19.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.19.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.13.19.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.14. References** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.14.1. CreditNote** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.14.1.1. Reference** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.14.1.2. Reason** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.15. Settlement** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.15.1. SettlementDiscount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.15.2. SettlementAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.15.2.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.15.2.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.15.2.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.15.3. SettlementDueDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.15.4. SettlementDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.15.5. PaymentMechanism** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.15.6. DebitCreditIndicator** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.16. DocumentTotals**:​
 +  * **4.2.4.16.1. TaxInformationTotals**:​
 +  * **4.2.4.16.1.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.16.1.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.16.1.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.16.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.16.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.16.1.6. TaxAmount**:​
 +  * **4.2.4.16.1.6.1. Amount** - antraštės laukelio **PVM suma**, atvaizduojama teigiama reikšmė, du skaičiai po kablelio;
 +  * **4.2.4.16.1.6.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.16.1.6.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.16.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.16.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.16.2. ShippingCostsAmountTotal** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.2.4.16.3. NetTotal** - sąskaitos sume be PVM (**Suma su PVM - PVM suma**), teigiama suma, du skaičiai po kablelio;
 +  * **4.2.4.16.4. GrossTotal** - sąskaitos suma **Suma su PVM**, teigiama suma, du skaičiai po kablelio;
 +  * **4.2.4.17. GLTransactionID** - informacija neatvaizduojama.
 +
 +==== 4.3 Mokėjimai ====
 +FIXME
 +
 +Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų dokumentus.
 +
 +  * **4.3.4.1. PaymentRefNo**
 +    * Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
 +    * KIO arba KPO dokumento Nr.;
 +    * Kasos čekio dokumento Nr.;
 +  * **4.3.4.2. PeriodYear** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.3. TransactionID**
 +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
 +    * KIO arba KPO dokumento Nr.;
 +    * Kasos čekio dokumento Nr.;
 +  * **4.3.4.4. TransactionDate**
 +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento data;
 +    * KIO arba KPO dokumento data;
 +    * Kasos čekio dokumento data;
 +  * **4.3.4.5. PaymentMethod**
 +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje **PASLAUGOS KODAS** reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių:
 +      * **BP** - Banko pavedimas;
 +      * **KPO** - Kasos pajamų orderis;
 +      * **KIO** - Kasos išlaidų orderis;
 +      * **KV** - Kasos kvitas;
 +      * **CP** - Cash pool;
 +      * **C** - Čekis;
 +      * **U** - Užskaita;
 +      * **KT** - Kita;
 +:!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė **BP**. Jei ši reikšmė netinka, atlikite veiksmus nurodytus **4.3.4.5.** punkte.
 +    * KIO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KIO**;
 +    * KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **KPO**;
 +    * Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė **C**;
 +  * **4.3.4.6.1. IBANNumber**
 +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo **BANKO SĄSKAITA** informacija;​
 +    * KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
 +    * Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.3.4.6.2. BankAccountNumber** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.7. Description**
 +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis **Pastaba**;​
 +    * FIXME KIO arba KPO dokumento laukelis **Aprašymas**,​ jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
 +    * Kasos čekio dokumento laukelis **Pastaba**,​ jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.3.4.8. SystemID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.9.1. LineNumber**
 +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.;
 +    * KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė **1**;
 +    * FIXME Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė **1**;
 +  * **4.3.4.9.2. SourceDocumentID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.9.3. AccountID**
 +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija;​
 +    * KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio **SĄSKAITA** informacija;​
 +    * Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio **GRYNŲJŲ SĄSKAITA**;​
 +  * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - išvardinamos reikšmės:
 +    * Pagrindinio objekto pavadinimas,​ jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJEKTAS**;​
 +    * Pagrindinio projketo pavadinimas,​ jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**; ​
 +  * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - išvardinamos reikšmės:
 +    * Objekto kodas;
 +    * Projekto kodas;
 +  * **4.3.4.9.4.3.1. Amount**
 +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma;
 +    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija;​
 +    * Kasos čekio dokumento bendra suma;
 +  * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode**
 +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kokas;
 +    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija;​
 +    * Kasos čekio dokumento valiuta;
 +  * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount**
 +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma;
 +    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma"​** informacija;​
 +    * Kasos čekio dokumento suma;
 +  * **4.3.4.9.5. CustomerID**
 +    * pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; :?: jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
 +    * KIO laukelis paliekamas tuščias;
 +    * KPO dokumento laukelio **Pirkėjas** informacija;​
 +    * Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas;
 +  * **4.3.4.9.6. SupplierID**
 +  * apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; :?: jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
 +    * KIO dokumento laukelio **Tiekėjas** informacija,​ jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
 +    * KPO laukelis paliekamas tuščias;
 +    * Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.3.4.9.7. TaxPointDate**
 +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės data, jei data nenurodyta eilutėje - dokumento data;
 +    * KIO arba KPO dokumento data;
 +    * Kasos čekio dokumento data;
 +  * **4.3.4.9.8. Description** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator**:​
 +    * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **TAIP**:
 +      * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas;
 +      * **K** - jei pinigų gavimas neigiamas;
 +      * **K** - jei apmokėjimas teigiamas;
 +      * **D** - jei apmokėjimas neigiamas;
 +      * **D** - jei KPO teigiamas;
 +      * **K** - jei KPO neigiamas;
 +      * **K** - jei KIO teigiamas;
 +      * **D** - jei KIO neigiamas;
 +      * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas;
 +      * **K** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas;
 +    * Jei nustatymas **Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos** pažymėtas **NE**:
 +      * **D** - jei pinigų gavimas teigiamas;
 +      * **D** - jei pinigų gavimas neigiamas;
 +      * **K** - jei apmokėjimas teigiamas;
 +      * **K** - jei apmokėjimas neigiamas;
 +      * **D** - jei KPO teigiamas;
 +      * **D** - jei KPO neigiamas;
 +      * **K** - jei KIO teigiamas;
 +      * **K** - jei KIO neigiamas;
 +      * **D** - jei kasos čekio dokumentas teigiamas;
 +      * **D** - jei kasos čekio dokumentas neigiamas;
 +  * **4.3.4.9.10.1. Amount**
 +  * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma;
 +    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija;​
 +    * Kasos čekio dokumento suma;
 +  * **4.3.4.9.10.2. CurrencyCode**
 +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos dokas;
 +    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Valiuta** informacija;​
 +    * Kasos čekio dokumento valiuta;
 +  * **4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount**
 +    * pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma;
 +    * KIO arba KPO dokumento laukelio **Bendra suma** informacija;​
 +    * Kasos čekio dokumento suma;
 +  * **4.3.4.9.11.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.9.11.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.9.11.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.9.11.4 ​ TaxBase** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.9.11.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.9.11.6.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode ** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.3.4.9.11.7. TaxExemp** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.9.11.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.10.1. ​ SettlementDiscount** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.10.2.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.3.4.10.2.2. CurrencyCode** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.3.4.10.3. SettlementDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.10.4. PaymentMechanism** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.11.1. TaxInformationTotals** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.11.1.1. TaxType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.11.1.2. TaxCode** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.11.1.3. TaxPercentage** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.11.1.4. TaxBase** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.11.1.5. TaxBaseDescription** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.11.1.6.1. Amount** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.3.4.11.1.7. TaxExemptionReason** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.11.1.8. TaxDeclarationPeriod** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.11.2. NetTotal** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.3.4.11.3. GrossTotal**
 +    * apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumento suma;
 +    * KIO arba KPO dokumento suma;
 +    * Kasos čekio dokumento suma.
 +
 +==== 4.4 Prekių judėjimas ====
 +
 +FIXME
 +
 +  * **4.4. MovementOfGoods**:​
 +  * **4.4.1. * NumberOfMovementLines** - FIXME
 +  * **4.4.2. * TotalQuantityReceived** - FIXME
 +  * **4.4.3. * TotalQuantityIssued** - FIXME
 +  * **4.4.4. * StockMovement**:​
 +  * **4.4.4.1. * MovementReference** - dokumento numeris;
 +  * **4.4.4.2. * MovementDate** - dokumento data;
 +  * **4.4.4.3. ​ MovementPostingDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.4. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke **SAFT_MovementType** nenurodyta kitas tipas:
 +    * **PARD** - jei kasos čekis, pardavimo sąskaita, prekių pristatymas;​
 +    * **PIR** - jei prekių priėmimas;
 +    * **PP** - jei gamybos lentelės;
 +    * **PG** - jei neigiamas kasos čekis arba pardavimo sąskaita arba prekių grąžinimo dokumentai;
 +    * **PRG** - jei neigiamas prekių priėmimas;
 +    * **VP** - jei prekių judėjimai;
 +    * **N** - jei nurašymai nuo sandėlio;
 +    * **KT** - jei kainos pokyčiai, inventorizacija;​
 +  * **4.4.4.6. ​ SystemID** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.7. ​ DocumentReference **:
 +  * **4.4.4.7.1. * DocumentType ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.7.2. * DocumentNumber ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.7.3. ​ DocumentLine ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8. * Lines  ** - Dokumento eilutės / įrašai Dokumento eilutės / įrašai.
 +  * **4.4.4.8.1. * Line **:
 +  * **4.4.4.8.1.1. * LineNumber **:
 +  * **4.4.4.8.1.2. * AccountID ​ **:
 +    * Prekės klasėje esanti sandėlio sąskaita nurodyta laukelyje **SANDĖLIO SĄSKAITA**;​
 +    * Jei sandėlio klasėje nenurodyta sandėlio kortelėje esanti sąskaita ​ laukelyje **SĄSKAITA**;​
 +    * Kitais atvejais iš pagrindinių nustatymų **Sandėlio pajamų debetas**
 +  * ** 4.4.4.8.1.3. * TransactionID ** - Dokumento tipas + numeris + eilutės data;
 +  * ** 4.4.4.8.1.4. * CustomerID ​ ** - pirkėjo kodas, jei informacijos nėra, laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.4.4.8.1.5. * SupplierID ​ ** - tiekėjo kodas, jei informacijos nėra, laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.4.4.8.1.6. ​ ShipsTo **:
 +  * **4.4.4.8.1.6.1. ​ ShipTo **:
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.1. ​ DeliveryID ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.2. ​ DeliveryDate ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.3. ​ WarehouseID ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4. ​ Address **:
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.1. ​ StreetName ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.2. ​ Number ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.3. * City ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.4. * PostalCode ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.5. * Country ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.6. * AddressType ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.7. ​ Region ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.6.1.4.8. ​ FullAddress ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * ** 4.4.4.8.1.7. ​ ShipsFrom **:
 +  * **4.4.4.8.1.7.1. ​ ShipFrom **:
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.1. ​ DeliveryID ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.2. ​ DeliveryDate ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.3. ​ WarehouseID ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4. ​ Address **: 
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.1. ​ StreetName ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.2. ​ Number ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.3. * City ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.4. * PostalCode ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.5. * Country ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.6. * AddressType ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.7. Region ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.7.1.4.8. ​ FullAddress ** - Ninformacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.8. * ProductCode** - prekės kodas;
 +  * **4.4.4.8.1.9. * Quantity ** - prekės kiekis;
 +  * **4.4.4.8.1.10. ​ UnitOfMeasure ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.11. ​ UOMToUOMPhysical ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.12. * BookValue ** - prekės vieneto kaina iš prekės istorijos; ​
 +  * **4.4.4.8.1.13. * MovementSubType ** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **4.4.4.8.1.14. ​ MovementComments ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.15. ​ TaxInformations **:
 +  * **4.4.4.8.1.15.1. ​ TaxInformation **:
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.1. ​ TaxType ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.2. ​ TaxCode ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.3. ​ TaxPercentage ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.4. ​ TaxBase ** -informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.5. ​ TaxBaseDescription ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.6. * TaxAmount ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.6.1. * Amount ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.6.2. ​ CurrencyCode ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.6.3. ​ CurrencyAmount ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.7. ​ TaxExemptionReason ** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.15.1.8. ​ TaxDeclarationPeriod ** -  informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.16. ​ MovementType** - informacija neatvaizduojama;​
 +  * **4.4.4.8.1.17. * DebitCreditIndicator **:
 +    * **D** - jei istorijoje yra teigiama;
 +    * **K** - jei istorijoje yra neigiama;
 +  * **4.4.4.9. ​ GLTransactionID ** - informacija neatvaizduojama;​
 + 
 +
 +==== 4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto ====
 +
 +FIXME
 +
 +  * **4.5. ​  ​AssetTransactions **:
 +  * **4.5.1. * NumberOfAssetTransactions ** - FIXME
 +  * **4.5.2. * AssetTransaction **:
 +  * **4.5.2.1. * AssetTransactionID ** - FIXME
 +  * **4.5.2.2. * AssetID ** - FIXME
 +  * **4.5.2.3. * AssetTransactionType ** - FIXME
 +  * **4.5.2.4. ​ Description ** - FIXME
 +  * **4.5.2.5. * AssetTransactionDate ** - FIXME
 +  * **4.5.2.6. Supplier **:
 +  * **4.5.2.6.1. * SupplierName ​ ** - FIXME
 +  * **4.5.2.6.2. * SupplierID ​ ** - FIXME
 +  * **4.5.2.6.3. * PostalAddress **:
 +  * **4.5.2.6.3.1. ​ StreetName ** - FIXME 
 +  * **4.5.2.6.3.2. ​ Number ** - FIXME
 +  * **4.5.2.6.3.3. * City ** - FIXME
 +  * **4.5.2.6.3.4. * PostalCode ** - FIXME
 +  * **4.5.2.6.3.5. * Country ** - FIXME
 +  * **4.5.2.6.3.6. * AddressType ** - FIXME
 +  * **4.5.2.6.3.7. ​ Region ** - FIXME
 +  * **4.5.2.6.3.8. ​ FullAddress ** - FIXME
 +  * **4.5.2.7. * TransactionID ** - FIXME
 +  * **4.5.2.8. * AssetTransactionValuations **:
 +  * **4.5.2.8.1. * AssetTransactionValuation **:
 +  * **4.5.2.8.1.1. ​ AssetValuationType ** - FIXME
 +  * **4.5.2.8.1.2. * AcquisitionAndProduc tionCostsOnTransaction ** - FIXME
 +  * **4.5.2.8.1.3. * BookValueOnTransaction ** - FIXME
 +  * **4.5.2.8.1.4. * AssetTransactionAmount ** - FIXME
 +  * **4.5.2.8.1.5. * DebitCreditIndicator ** - FIXME
 +
 +
 +===== 6. ☎ Dažniausiai užduodami klausimai =====
 +
 +==== 6.1. Dokumentų tipai =====
 +
 +  * **FIN** - Korespondencija;​
 +  * **TASU** - Apmokėjimas;​
 +  * **LAEK** - Pinigų gavimai;
 +  * **TASA** - Sudengimai;
 +  * **KVAL** - KIO;
 +  * **KSIS** - KPO;
 +  * **KLIIK** - Pinigų judėjimas (Grynųjų judėjimas);​
 +  * **KULUT** - Išlaidos;
 +  * **VMAKS** - Išlaidų apmokėjimas;​
 +  * **PALK** - Darbo užmokestis;​
 +  * **PER_TASU** - Darbo užmokesčio mokėjimai;
 +  * **OST** - Pirkimo sąskaita;
 +  * **ARVE** - Pardavimo sąskaita;
 +  * **INV** - Ilgalaikis turtas;
 +  * **LS** - Prekių priėmimas;
 +  * **HIND** - Kainos pokytis (Kaina);
 +  * **LM** - Nurašymas;
 +  * **TOOT** - Gamybos lentelė (Gamyba);
 +  * **LAH** - Pristatymas;​
 +  * **TAG** - Grąžintos prekės (Grąžinimas);​
 +  * **LIIK** - Judėjimas;
 +  * **LINV** - Inventorizacija;​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 + 
 +
  
lt/saft.1561116460.txt.gz · Keista: 2019/06/21 14:27 vartotojo ugne