Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:per_persoon

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

lt:per_persoon [2020/04/27 11:21] (esamas)
ieva sukurtas
Linija 1: Linija 1:
 +====== Darbuotojų kortelių sukūrimas ir pagrindinės informacijos pildymas ======
 +<​BOOKMARK:​per_persoon> ​
  
 +===== Darbuotojų kortelių kūrimas =====
 +
 +Darbuotojų korteles galima sukurti dviem būdais:
 +
 +  * **Pirmas būdas.** Jei darbuotojas turi prisijungimą prie Directo sistemos, galime automatiškai sukurti darbuotojo kortelę. Eikite Nustatymai→Bendri nustatymai→Vartotojai. Atsidarykite vartotojo kortelę ir prie nustatymo „Darbuotojas“ parinkite TAIP.
 +
 +{{ :​lt:​vartotojo_kortele_darbuotojas.png |}}
 +
 +  * **Antras būdas.** Jei darbuotojas sistema nesinaudoja,​ iškart yra kuriama darbuotojo kortelė. Eikite PERSONALAS→Dokumentai→Darbuotojai. Spauskite F2-NAUJAS. Įrašykite darbuotojo kodą (be lietuviškų raidžių) ir darbuotojo vardą, pavardę. Spauskite IŠSAUGOTI.
 +
 +{{ :​lt:​darbuotojo_kortele.png |}}
 +
 +===== Informacija apie darbuotoją =====
 +
 +Pirmiausia reikėtų užsipildyti bendrąją informaciją apie darbuotoją. Eikite: PERSONALAS →Dokumentai→Darbuotojai. Atsidarykite darbuotojo kortelę.
 +
 +==== Pagrindinė informacija ====
 +
 +Šioje skiltyje pildoma bendra informacija apie darbuotoją. Čia svarbiausia įrašyti: ​  
 +  * asmens kodą,
 +  * gimimo datą, ​
 +  * adresą. ​
 +
 +Taip pat galima įrašyti jo darbo bei asmeninį numerį, el.pašto adresą, parašą laiškuose ir įvesti kitą informaciją.
 +
 +{{ :​lt:​darbuotojo_kortele_pagrindine_informacija.png |}}
 +
 +==== Darbo santykiai ====
 +
 +Kita darbuotojų kortelės skiltis – darbo santykiai. Šioje skiltyje pildoma informacija:​
 +  * Tipas – gali būti: sutartis, sutarties pakeitimas, sutarties nutraukimas,​ praktikos sutartis ir kt.
 +  * Etapas – terminuota, neterminuota,​ bandomasis laikotarpis ir kt.
 +  * Sutartis – sutarties numeris.
 +  * Pradžios data – pirmoji darbuotojo darbo diena.
 +  * Darbo krūvis – darbo etatas.
 +  * Padalinys – galima suskirstyti į departamentus,​ padalinius, skyrius.
 +  * Pareigos – galima priskirti darbuotojams pareigas,
 +  * Vadovas – tiesioginis vadovas (pvz., skyriaus vadovas).
 +
 +{{ :​lt:​darbuotojo_kortele_darbo_santykiai.png |}}
 +
 +Jei darbuotojas įmonėje nebedirba, stulpelyje Pabaigos data įrašykite paskutinę jo darbo dieną ir uždėkite varnelę Uždarytas. ​
 +
 +{{ :​lt:​darbo_santykiai_atleidimas.png |}}
 +
 +Jei keitėsi darbo sutartis, pildykite kitą eilutę su nauja informacija ir uždarykite prieš tai buvusią eilutę (įrašykite Pabaigos datą ir pažymėkite Uždarytas).
 +
 +{{ :​lt:​darbo_santykiai_pakeitimas.png |}}
 +
 +Jei darbuotojui yra paskirtas bandomasis laikotarpis,​ jo pabaigą galite nurodyti laukelyje „Band. l-pis“.
 +
 +{{ :​lt:​darbo_santykiai_bandomasis_laikotarpis.png |}}
 +
 +
 +==== Darbo užmokestis ====
 +
 +Viena svarbiausių skilčių darbuotojo kortelėje – Darbo užmokesčio modulis. Ši dalis yra padalinta į keturias dalis:
 +
 +**1 dalis – informacinio pobūdžio.** Svarbūs laukai:
 +  * Bankas – parinkite darbuotojo banką.
 +  * Banko sąskaita – įrašykite darbuotojo banko sąskaitą.
 +  * NPD – visada turi būti parinkta Taip. Tai reiškia, kad darbuotojui bus skaičiuojamas NPD.
 +  * Atostogų metodas – visada turi būti parinkta Taip. Šį nustatymą reikia pasirinkti, norint, kad darbuotojui būtų kaupiamos atostogos.
 +  * El. paštas DU lapeliams – jei planuojate siųsti darbo užmokesčio lapelius darbuotojui iš Directo sistemos, čia įrašykite jo asmeninį el.paštą.
 +  * PDF slaptažodis – įrašykite unikalų slaptažodį,​ kurį darbuotojas turės įvesti, kai norės peržiūrėti darbo užmokesčio lapelį gautą į el. pašto dėžutę.
 +
 +{{ :​lt:​darbuotojo_kortele_du.png |}}
 +
 +
 +**2 dalis – darbo užmokesčio formulės:​**
 +  * Mokestis – įrašome darbuotojo mėnesį (jei asmuo gauna fiksuotą DU) arba valandinį (jei darbuotojui yra taikomas valandinis DU) darbo užmokestį prieš mokesčius.
 +  * Formulė – iš sąrašo parinkite darbo užmokesčio formulę:
 +  - MAIN arba PAGR – pagrindinis darbo užmokestis,​ jei darbuotojas dirba įprastu darbu grafiku, t.y. 40 valandų per savaitę,
 +  - SHIFT arba PAGR_SL – jei darbuotojas dirba slenkančiu grafiku ir gauna fiksuotą mėnesinį darbo užmokestį,​
 +  - HOUR arba VALANDA – jei darbuotojui yra taikomas valandinis darbo užmokestis.
 +  * Vartotojas – turi būti parinktas pats darbuotojas. Šis nustatymas reikalingas,​ jegu dirbama HOUR arba SHIFT.
 +  * Pradžios data – diena, nuo kada yra taikomas toks darbo užmokestis.
 +
 +{{ :​lt:​darbuotojo_kortele_darbo_uzmokestis.png |}}
 +
 +Jei darbuotojui keičiasi darbo užmokestis,​ esamoje eilutėje reikia įrašyti pabaigos datą ir pildyti naują eilutę.
 +
 +{{ :​lt:​darbuotojo_kortele_du_pasikeitimas.png |}}
 +
 +**3 dalis – mokesčių formulės.** Čia turi būti:
 +
 +Uždėta viena iš GPM formulių:
 +  - PIT_0 (GPM_0) – jei darbuotojui netaikomas NPD,
 +  - PIT_F (GPM_F) – jei darbuotojui NPD skaičiuojamas pagal formulę.
 +
 +Varnelė PENSION (PENSIJA) turi būti uždėta, jei darbuotojas kaupia pensiją.
 +
 +Kitų varnelių dėti nereikia.
 +
 +{{ :​lt:​darbuotojo_kortele_mokesciai.png |}}
 +
 +**4 dalis – atostogos:​**
 +  * Prie kiekvienų metų įrašytas skaičius dienų, kiek per tuos metus darbuotojas gali sukaupti atostogų. ​
 +  * Laukelyje „BalansasII“ įrašomas atostogų likutis dienai prieš, nuo kada pradedama vesti informacija apie darbuotojo nedarbingumus Directo sistemoje. Pavyzdžiui,​ jei Directo sistemoje nedarbingumus pradėsite žymėti nuo 20X7 m. sausio 1 d., laukelyje „Balansas“ įrašykite darbuotojo nepanaudotų atostogų likutį 20X6 m. gruodžio 31 d.
 +
 +:?: BalansasI - žymimas atostogų likutis kalendorinėmis dienomis.
 +
 +:?: BalansasII - žymimas atostogų likutis darbo dienomis.
 +
 +
 +{{ :​lt:​darbuotojo_kortele_atostogu_dienos.png |}}
 +
 +Jeigu darbuotojui nuo X dienos prisideda papildomos atostogų dienos, pvz. nuo 20XX m. rugpjūčio 1 d. darbuotojui už nepertraukiamą darbą suteikiama papildomai 1 diena. Tuomet laukelyje papildomos dienos vedame:
 +
 +{{ :​lt:​darbuotojo_kortele_papildomos_dienos.png |}}
 +
 +Jeigu darbuotojui nuo X dienos kaups mažiau 1 diena. Tuomet laukelyje DATA įrašome nuo kada bus sumažintas atostogų skaičius, o laukelyje DIENOS įrašome -1.
 +
 +==== Kita informacija apie darbuotoją ====
 +
 +Kitos skiltys, esančios darbuotojo kortelėje:
 +  * Išsilavinimas – galite įsivesti informaciją apie darbuotojo išsilavinimą.
 +
 +{{ :​lt:​darbuotojo_kortele_issilavinimas.png |}}
 +
 +  * Dokumentai – galite įsivesti informaciją apie darbuotojų asmens tapatybės dokumentus, aukštosios mokyklos diplomus ar kt.
 +
 +{{ :​lt:​darbuotojo_kortele_dokumentai.png |}}
 +
 +  * Susiję asmenys – galite įsivesti informaciją apie darbuotojo šeimos narius ar kitus asmenis, kurie yra susiję su darbuotoju.
 +
 +{{ :​lt:​darbuotojo_kortele_asmenys.png |}}
 +
 +  * Turtas – galite priskirti įmonei priklausantį turtą, kuris yra perduotas naudoti darbuotojui.
 +
 +{{ :​lt:​darbuotojo_kortele_turtas.png |}}
 +
 +==== Papildoma informacija ====
 +
 +Jei norite įsivesti daugiau informacijos apie darbuotoją ir neradote reikiamo laukelio darbuotojo kortelėje, galite susikurti papildomus laukus.
 +
 +{{ :​lt:​darbuotojo_kortele_prideti_laukai.png |}}
 +
 +Nuorodos:
 +
 +  * [[lt:​du_formos|Darbo užmokesčio formos/​deklaracijos]]
lt/per_persoon.txt · Keista: 2020/04/27 11:21 vartotojo ieva