Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:per_palgavalem

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

lt:per_palgavalem [2020/07/09 14:54] (esamas)
modesta sukurtas
Linija 1: Linija 1:
 +==== Darbo užmokesčių formulės ====
  
 +=== Pagrindinio darbo užmokesčio (MAIN) formulės kūrimas ===
 +
 +Jei norite sukurti naują fiksuoto darbo užmokesčio skaičiavimo formulę eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.
 +
 +Pildoma informacija:​
 +
 +  * **Kodas** - formulės kodas, darbo užmokesčio formulės trumpinys (rašykite be lietuviškų raidžių ir be tarpų);
 +  * **Aprašymas** - darbo užmokesčio formulės pavadinimas;​
 +  * **Debetas** - parinkite darbo užmokesčio formulės sąnaudų sąskaitą;
 +  * **Kreditas** - parinkite mokėtino darbo užmokesčio įsipareigojimų sąskaitą;
 +  * **Tipas** - diena arba mėnuo;
 +  * Uždėkite varnelę **Veikia vidutinį darbo užmokestį** - formulė darys įtaką vidurkių skaičiavimui;​
 +  * **Klasė** - pasirinkite **DU_SALARY**;​
 +  * **PD** - pasirinkite **01_PAGRINDINIS_MAIN**.
 +
 +{{ :​lt:​du_form_main_antras.png |}}
 +
 +Burbuliuke **MOKESČIŲ FORMULĖS** yra išvardintos visos mokesčių formulės ir prie jų yra trys pasirinkimai:​
 +   * **Taip** - visada taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokestčio formulę;
 +   * **Yra** - taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę tik tada, kai mokestis pažymėtas darbuotojo kortelėje;
 +   * **Ne** -  niekada netaikyti šio mokesčio skaičiuojant išmokamą darbo užmokesčio pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę:
 +
 +Šioje dalyje pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei:
 +
 +{{ :​lt:​du_form_main.png |}}
 +
 +
 +Skiltyje **NEDARBINGUMO TIPAI** yra išvardinti visi sistemoje esantys nedarbingumo tipai:
 +  * **Dauginama** – nurodomas koeficientas ties tuo nedarbingumo tipu, kuris daro įtaka aprašomai darbo užmokesčio formulei:
 +     * Jei koeficientas yra teigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę didėja;
 +     * Jei koeficientas neigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę mažėja;
 +  * Didėja ar mažėja darbo užmokestis pagal vidutinį dienos darbo užmokestį už tiek dienų, kiek darbuotojas turėjo tą nedarbingumą;​
 +  * **Nuo kurios dienos** ir **Iki kurios dienos** – nurodome, nuo kelintos iki kelintos nedarbingumo dienos mokamas arba nemokamas darbo užmokestis pagal šį nedarbingumą:​
 +      * Jei darbo užmokestis didėja ar mažėja už visas dienas to nedarbingumo,​ laukelius palikite tuščius;
 +      * Ligos atveju bus nuo 0 iki 2. 
 +  * **Šventinės dienos** – žymime šią varnelę, jei nedarbingumas darbo užmokesčio dydžiui turi įtakos ir tuomet, kai tas nedarbingumas buvo šventinę dieną. ​
 +
 +Šiame burbuliuke pasirenkate kokie nedarbingumo tipai bus taikomi šiai formulei:
 +
 +{{ :​lt:​du_form_main_nedarbing.png |}}
 +
 +=== Avanso formulės kūrimas ===
 +
 +Jeigu yra išmokami avansai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.
 +
 +Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą. Visi kiti laukeliai turi likti tušti, varnelės visos nuimtos, skiltyje „Mokesčių formulės“ visur turi būti parinkta „Ne“, skiltyje „Nedarbingumo tipai“ – viskas tuščia.
 +
 +{{ :​lt:​avanso_mokesciu_formule.png?​800 |}}
 +
 +=== Atostogų formulės kūrimas ===
 +
 +Jeigu yra išmokami atostoginiai,​ reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.
 +
 +Pildoma informacija:​
 +
 +  * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas;
 +  * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas;​
 +  * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą;
 +  * Uždėkite varnelę "​ATOSTOGOS";​
 +  * Tipas - diena;
 +  * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. Pasirinkimai:​ TAIP - visuomet taikys šią mokesčių formulę, YRA - taikys šią mokesčiųformulę,​ jeigu bus užpildyta darbuotojo kortelėje skiltyje DU MOKDULIS, NE - netaikys šios mokesčių formulės.
 +
 +{{ :​lt:​du_holidays.png |}}
 +
 +  * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą.
 +
 +{{ :​lt:​hol_nedar.png |}}
 +
 +=== Ligos formulės kūrimas ===
 +
 +Jeigu darbuotojas sirgo ir reikia išmokėti už sirgtas dienas, tuomet reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.
 +
 +Pildoma informacija:​
 +
 +  * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas;
 +  * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas;​
 +  * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą;
 +  * Tipas - diena;
 +  * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei.
 +
 +{{ :​lt:​du_liga.png |}}
 +
 +  * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą.
 +
 +{{ :​lt:​liga1.png |}}
 +
 +=== Priedo formulės kūrimas ===
 +
 +Jeigu darbuotojui yra išmokamas priedas už darbą, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS.
 +
 +Pildoma informacija:​
 +
 +  * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas;
 +  * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas;​
 +  * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą;
 +  * Tipas - diena arba mėnuo;
 +  * Uždėkite varnelę "​Veikia vidutinį darbo užmokestį";​
 +  * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei.
 +
 +{{ :​lt:​bonus.png |}}
 + 
 +=== Valandinio DU (HOUR) formulės kūrimas ===
 +
 +Sukurkite naują darbo užmokesčio formulę, jei tojia dar nesukurta: NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS
 +  * Užpildykite viršutinė formulės dalį, būtinai uždėkite varnelę **Grafikas** bei pasirinkite **Tipas** – **valanda**. Taip pat užpildykite kitus privalumus laukus;
 +  * Burbuliuke **Kiekis**:
 +      * **Dauginamas** įrašykite „1“;
 +      * **Nuo** pasirinkite **Išteklių kiekis**;
 +      * **Kaip** – nurodykite naujai sukurtai prekei priskirtą prekės klasę:
 +
 +{{ :​lt:​du_valand_formule.png |}}
 +
 +:!: Būtinai patikrinkite burbuliukus **Mokesčių formulės** ir **Nedarbingumo tipai** bei priskirkite reikiamus mokesčiu bei nedarbingumo tipus.
lt/per_palgavalem.txt · Keista: 2020/07/09 14:54 vartotojo modesta