Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:per_aru_palgad

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:per_aru_palgad [2019/06/13 17:12]
lida
lt:per_aru_palgad [2019/10/21 16:24] (esamas)
ieva
Linija 1: Linija 1:
-======= Darbo užmokesčio ataskaita ​=======+====== Darbo užmokesčio ataskaita ======
  
-====== 1. Ataskaitos formavimas ​======+===== 1. Ataskaitos formavimas =====
  
 Darbo užmokesčio ataskaitoje galite peržiūrėti informaciją apie priskaitytą ir mokėtiną darbo užmokestį,​ apie atliktus apmokėjimus,​ pasižiūrėti darbo užmokesčio istoriją ir kt. Darbo užmokesčio ataskaitoje galite peržiūrėti informaciją apie priskaitytą ir mokėtiną darbo užmokestį,​ apie atliktus apmokėjimus,​ pasižiūrėti darbo užmokesčio istoriją ir kt.
Linija 25: Linija 25:
 {{ :​lt:​du_ataskaita.png |}} {{ :​lt:​du_ataskaita.png |}}
  
 +Nuorodos:
  
 +  * [[lt:​du_formos|Darbo užmokesčio formos/​deklaracijos]]
  
-====== 2. Spausdinimo formos ====== 
- 
- 
-===== 2.1. Nustatymai ===== 
- 
-==== 2.1.1. Darbo užmokesčio formulės ==== 
- 
-Darbo užmokesčio formulėse reikia sudėlioti papildomus formulių požymius, t. y. pasirinkti reikšmes „Klasė“ bei „PD“. 
- 
-:!: Vieną PD galite naudoti keliose formulėse. ​ 
- 
- 
-{{ :​lt:​du_pd.png |}} 
- 
-1. Klasė: 
-  * „NUOMA_RENT“ – renkamasi kai formulė yra nuomos skaičiavimui,​ pvz. automobilio nuoma; 
-  * „KOMANDIRUOTE_TRIP“ – renkamasi kai formulė yra komandiruočių skaičiavimui;​ 
-  * „DU_SALARY“ – renkamasis kai formulė yra darbo užmokesčio skaičiavimui;​ 
-  * AUTORINIAI_AUTHORS – renkamasis kai formulė yra autorinių skaičiavimui;​ 
- 
-2. PD: 
-  * „01_PAGRINDINIS_MAIN“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami pagrindinis darbo užmokestis,​ valandinis darbo užmokestis,​ darbas švenčių ir poilsio dienomis, darbas slenkančiu grafiku; 
-  * „01_PRIEDAS_BONUS“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami priedai; 
-  * „01_ATOSTOG_HOL“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostoginiai;​ 
-  * „01_KOMPENSACIJA_A_COMPENSATION_H“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostogų kompensacija 
-  * „01_LIGA_SICK“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojami liga; 
-  * „ANTSTOLIS_SEIZURE“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami išskaitymai antstoliams;​ 
-  * „AVANSAS_ADVANCE“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojamas avansas; 
-  * „01_NATURA_KIND“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami išmokos natūra; 
-  * „24_AUTO_NUOMA_CAR_RENT“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama automobilio nuoma 
-  * „23_PATALPU_NUOMA_PREMISES_RENT“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama patalų nuoma 
-  * „05_KOMANDIRUOTE_TRIP“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama komandiruotė;​ 
-  * „KITI_DU_OTHER_SAL“ – renkamasi kitais atvejais. 
- 
- 
- 
-==== 2.1.2. Mokesčių formulės ==== 
- 
-Mokesčių formulėse reikia sudėlioti papildomus formulių požymius, t. y. pasirinkti „PD“. 
- 
-:!: Vieną PD galite naudoti keliose formulėse. 
- 
-{{ :​lt:​mokesciu_pd.png |}} 
- 
-1. Mokesčių formulėse galimi šie PD pasirinkimai:​ 
-  * „GPM_PIT“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama GPM;  
-  * „GPM_L_PIT_S“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama GPM nuo ligos; 
-  * „SODRA_IM_SOCIAL_COMP“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama darbdavio SODROS įmokos; 
-  * „SODRA_ZM_SOCIAL_EMP“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama darbuotojo SODROS įmokos; 
-  * „PENSIJA_PENSION“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama pensijos įmokos; 
-  * „KITI_MOK_OTHER_TAX“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama kiti mokesčiai. 
- 
- 
- 
-==== 2.1.3. PD aprašymas/​kūrimas ==== 
- 
-Papildomus PD galite įsivesti nustatymuose:​ NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→FINANSŲ NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS KODAI 
- 
-:?: „Darbo užmokesčio formulės kodai“ – mokesčių formulėse bei darbo užmokesčio formulės šis požymis atitinka „PD“. 
- 
-Dalis sukurtų PD bus naudojami darbo užmokesčių formulėse, dalis mokesčių formulėse. Šiuo metu yra sukurti šie PD: 
- 
-**Darbo užmokesčio formulėse naudojami PD:** 
-  * 01_PAGRINDINIS_MAIN;​ 
-  * 01_PRIEDAS_BONUS;​ 
-  * 01_ATOSTOG_HOL;​ 
-  * 01_KOMPENSACIJA_A_COMPENSATION_H;​ 
-  * 01_NATURA_KIND;​ 
-  * 01_LIGA_SICK;​ 
-  * ANTSTOLIS_SEIZURE;​ 
-  * AVANSAS_ADVANCE;​ 
-  * KITI_DU_OTHER_SAL;​ 
-  * 05_KOMANDIRUOTE_TRIP;​ 
-  * 24_AUTO_NUOMA_CAR_RENT;​ 
-  * 23_PATALPU_NUOMA_PREMISES_RENT;​ 
-  * 61_AUTORINIAI_AUTHORS;​ 
- 
-**Mokesčių formulėse naudojami PD:** 
-  * GPM_PIT; 
-  * GPM_L_PIT_S;​ 
-  * SODRA_IM_SOCIAL_COMP;​ 
-  * SODRA_ZM_SOCIAL_EMP;​ 
-  * PENSIJA_PENSION;​ 
-  * KITI_MOK_OTHER_TAX. 
- 
-__**Darbo užmokesčio formulės kodų (PD) kūrimas**__ 
- 
-Kai kurie darbo užmokesčio formulėse naudojami PD prasideda skaičiais bei yra atskiriami apatiniu brūkšneliu. Skaičių reikšmės atitinka metinės GPM deklaracijos (GPM312) formos „L5 – išmokos rūšis“ laukelį, t. y. pagal šiuos požymius atitinkamai užsipildys metinė deklaracija:​ 
- 
-{{ :​lt:​gpm312_l5.png |}} 
- 
-Jei pastebėjote,​ kad sukurtų PD nepakanka, juos galite susikurti aukščiau minimame nustatyme. 
- 
-:!: Svarbu, kad: 
-  * PD kuris turi patekti į GPM312 formą prasidėtų „L5“ laukelyje nurodytu kodu ir nuo pavadinimo būtų atskirtas apatiniu brūkšneliu,​ pvz.: 01_PAGRINDINIS_MAIN 
-  * Visi PD yra vardinami per kablelį be tarpelių, pvz.: 01_PAGRINDINIS_MAIN,​01_PRIEDAS_BONUS 
- 
- 
- 
-==== 2.1.4. Transporto parametrai ==== 
- 
-Eikite: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORT PARAMETERS 
- 
-  * "​PARAMETRAS 2" - įrašius reikšmę "​Salary"​ galite atsifiltruoti reikiamsu užpildyti parametrius;​ 
-  * "​PARAMETRAS 1" - šiame laukelyje įvedama reikiama informacija;​ 
-  * "​InsurerCode"​ - atsidarius šį parametrę "​PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite draudėjo kodą (atitinka SAM deklracijos 4 laukelį); 
-  * "​AuthorizedPerson"​ - atsidarius šį parametrę "​PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite infromaciją apie vadovą ar įgaliotą asmenį (atitinka SAM deklracijos 13 laukelį); 
-  * "​PreparatorDetails"​ - atsidarius šį parametrę "​PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite infromaciją apie deklaraciją užpildžiusį asmenį (atitinka SAM deklracijos 14 laukelį) 
- 
-{{ :​lt:​du_parametrai.png |}} 
- 
-Jei užpildysite transporto parametrus, SAM deklracijoje automatiškai užsipildys:​ 
-  * 4 - draudėjo kodas; 
-  * 13 - vadovas ar įgaliotas asmuo; 
-  * 14 - pranešimą užpildes asmuo 
- 
- 
- 
-===== 2.2. GPM312 ===== 
- 
- 
-==== 2.2.1. GPM312L priedas ==== 
- 
-Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius (klasė ir PD) galite formuoti GPM312 deklaraciją. 
- 
-Į deklaraciją pateks tik tos darbo užmokesčio formulės kurių PD turi numerį kodo pradžioje. 
- 
-Pagal minėtą numerį deklaracijoje bus parinkta ir priskirta išmokos rūšis. 
- 
-Pvz. 
- 
-Jei darbo užmokesčio formulėje pasirinkote:​ 
-  * Klasė: „DU_SALARY“ 
-  * PD: 01_PAGRINDINIS_MAIN ​ 
- 
-Ataskaitos informacija užsipildys:​ 
-  * „L4“ – „A“; 
-  * „L5“ – „01“; 
-  * „L8“ – priskaityta suma; 
-  * „L9“ – 15.00; 
-  * „L10“ – išmokėta suma; 
- 
-Jei mokesčių formulėse bus pasirinkta: 
-  * PD: „GPM_PIT“ 
-  * PD: „GPM_L_PIT_S“ ​ 
- 
-Ataskaitos informacija užsipildys:​ 
-  * „L10“ – priskaityta GPM suma; 
-  * „L11“ – išmokėta GPM suma; 
- 
- 
- 
-==== 2.2.2. GPM312U priedas ==== 
- 
-Jei įmonėje dirba užsieniečiai,​ kurių informacija turi patekti į GPM312U priedą: 
-  * Darbuotojo kortelėje reikia sukurti papildomą duomenų lauką: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→DUOMENŲ LAUKO TIPAI 
-  * Kodas – „UZSIENIETIS“;​ 
-  * Pavadinimas – „Ar užsienio pilietis?​“;​ 
-  * Reikšmės – „,​TAIP“ ​ 
- 
-{{ :​lt:​du_duomenu_laukas.png |}} 
- 
-  * Darbuotojų kortelėse, kurių informacija turi patekti į priedą GPM312U sukurtame duomenų lauke pažymime „Ar užsienio pilietis?​“ „TAIP“; 
-  * Metinėje deklaracijoje ši informacija automatiškai neužsipildys. Ją reikės suvesti rankiniu būdu. 
- 
- 
- 
-==== 2.2.3. Deklaracijos formavimas ==== 
- 
-Deklaracija yra formuojama iš ataskaitos „Darbo užmokesčio ataskaita“:​ PERSONALAS→ATASKAITOS→DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA 
- 
-Pasirenkame:​ 
-  * Laikotarpis – nurodome visus metus; 
-  * „Rodyti“ – pasirenkame **„Iš apmokėjimų“**;​ 
-  * Spaudžiame „Ataskaita“;​ 
-  * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“. ​ 
- 
-{{ :​lt:​gpm312_formavimas.png |}} 
- 
- 
- 
-===== 2.3. GPM313 ===== 
- 
- 
-==== 2.3.1. GPM313 požymiai ==== 
- 
-  - „Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias A klasės išmokas“ t. y. 5, 6, 7 laukeliai deklaracijoje užsipildys jei darbo užmokesčio formulėse bus priskirti PD kurie prasideda „01“; 
-  - „Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusias A klasės išmokas“,​ t. y. 8, 9, 10 laukeliai deklaracijoje užsipildys jei darbo užmokesčio formulėse bus priskirtas PD kurie prasideda: „03“, „23“, „24“, „61“; 
-  - „Duomenys apie B klasės išmokas, nuo kurių išskaičiuotas ir / arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas GPM“ t. y. 11, 12 laukeliai deklaracijoje – automatiškai neužsipildys. Juos reikia pildyti rankiniu būdu. 
- 
- 
- 
-==== 2.3.2. Deklaracijos formavimas ==== 
- 
-Deklaracija yra formuojama iš ataskaitos „Darbo užmokesčio ataskaita“:​ PERSONALAS→ATASKAITOS→DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA 
- 
-Pasirenkame:​ 
-  * Laikotarpis – nurodome mėnesio laikotarpį;​ 
-  * „Rodyti“ – pasirenkame **„visi dokumentai“**;​ 
-  * Pažymėkite požymį "​Naudojami mokesčiai";​ 
-  * Spaudžiame „Ataskaita“;​ 
-  * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“. 
- 
-{{ :​lt:​gpm313_formavimas.png |}} 
- 
- 
- 
-===== 2.4. SAM ===== 
- 
-Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius galite formuoti SAM deklaraciją. 
- 
- 
- 
-==== 2.4.1. SAM požymiai ==== 
- 
-  * Kad informacija patektų į SAM ataskaitą, turi būti sukurtas priskaitymo dokumentas; 
-  * Jei darbuotojui neskaičiuojamas atlyginimas,​ tačiau jo informacija turi patekti į SAM deklaraciją - būtina formuoti priskaitymo dokumentą. 
- 
-:!: Priskaitymo metu turi būti pažymėtos reikiamos mokesčio formulės. Jei šios informacijos nebus priskaitymo metu (nors suma ir lygi 0) - deklaracijoje neužsipildys P3 laukelis "​P3-bendras įmokų tarifas"​. 
- 
-  * Jei įmonėje dirba užsienietis,​ kurio informacija neturi patekti į SAM deklaraciją:​ 
-  * ♦ Darbuotojo kortelėje reikia sukurti papildomą duomenų lauką: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→DUOMENŲ LAUKO TIPAI 
-  * ♦ Kodas – „UZSIENIETIS“;​ 
-  * ♦ Pavadinimas – „Ar užsienio pilietis?​“;​ 
-  * ♦ Reikšmės – „,​TAIP“ ​ 
- 
-  * Į SAM deklaraciją nepateks informacija apie atleistuosius asmenis jei darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Darbo santykiai"​ bus nurodyta data laukelyje "​Pabaigos data" 
- 
-{{ :​lt:​sam_atleisti.png |}} 
- 
- 
- 
-==== 2.4.2. Deklaracijos formavimas ==== 
- 
-Deklaracija yra formuojama iš ataskaitos „Darbo užmokesčio ataskaita“:​ PERSONALAS→ATASKAITOS→DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA 
- 
-Pasirenkame:​ 
-  * Mėn. kodas - nurodome mėnesio kodą; 
-  * „Rodyti“ – pasirenkame **„priskaitymai“**;​ 
-  * Pažymėkite požymį "​Naudojami mokesčiai";​ 
-  * Spaudžiame „Ataskaita“;​ 
-  * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“. 
- 
-{{ :​lt:​sam_filtrai.png |}} 
- 
-:?: Kaip suvesti duomenis į Directo, kad '​deklaracijos 4, 13 ir 14 laukelius (pagrindinis,​ t. y. pirmas deklaracijos lapas) užsipildytų automatiškai,​ skaitykite nustatymų skiltyje '​2.1.4. Transporto parametrai"​. 
- 
- 
- 
-===== 2.5. Žiniaraštis ===== 
- 
-Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius galite formuoti darbo užmokesčio žiniaraštį. ​ 
- 
- 
- 
-==== 2.5.1. Žiniaraščio požymiai ==== 
- 
-  * Žiniaraščio informaicja priklauso nuo sudėliotų darbo užmokesčio ir mokesčių formulių klasių bei PD reikšmių. Jei ši informaijca nebus užpildyta - žiniaraštis bus tuščias; 
-  * Tabelio numerio informacija užsipildys jei darbuotojo kortelėje, burbuliuke "​Vartotojo modulis"​ ties "​Tabelio numeris"​ bus įvesta informacija. Jei šis laukas neužpildytas - stulpelyje "​Tabelio numeris"​ atvaizduos darbuotojo kodo informaciją 
- 
-{{ :​lt:​ziniarastis_tabelio_nr.png |}} 
- 
- 
- 
-==== 2.5.2. Žiniaraščio formavimas ==== 
- 
-Deklaracija yra formuojama iš ataskaitos „Darbo užmokesčio ataskaita“:​ PERSONALAS-->​ATASKAITOS-->​DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA 
- 
-Pasirenkame:​ 
-  * Mėn. kodas - nurodome mėnesio kodą; 
-  * Laikotarpis – nurodome laikotarpį;​ 
-  * „Rodyti“ – pasirenkame **„visi dokumentai“**;​ 
-  * Pažymėkite požymį "​Naudojami mokesčiai";​ 
-  * Spaudžiame „Ataskaita“;​ 
-  * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“ 
- 
-{{ :​lt:​ziniarastis.png |}} 
lt/per_aru_palgad.1560435123.txt.gz · Keista: 2019/06/13 17:12 vartotojo lida