Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:per_aru_palgad

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revision Both sides next revision
lt:per_aru_palgad [2019/04/19 14:16]
lida
lt:per_aru_palgad [2019/09/11 15:24]
lida [1. Ataskaitos formavimas]
Linija 25: Linija 25:
 {{ :​lt:​du_ataskaita.png |}} {{ :​lt:​du_ataskaita.png |}}
  
 +Nuorodos:
  
 +[[lt:​du_formos|Darbo užmokesčio formos/​deklaracijos]]
  
-====== 2. Spausdinimo formos ====== 
- 
- 
-===== 2.1. Nustatymai ===== 
- 
-==== 2.1.1. Darbo užmokesčio formulės ==== 
- 
-Darbo užmokesčio formulėse reikia sudėlioti papildomus formulių požymius, t. y. pasirinkti reikšmes „Klasė“ bei „PD“. 
- 
-:!: Vieną PD galite naudoti keliose formulėse. ​ 
- 
- 
-{{ :​lt:​du_pd.png |}} 
- 
-1. Klasė: 
-  * „NUOMA_RENT“ – renkamasi kai formulė yra nuomos skaičiavimui,​ pvz. automobilio nuoma; 
-  * „KOMANDIRUOTE_TRIP“ – renkamasi kai formulė yra komandiruočių skaičiavimui;​ 
-  * „DU_SALARY“ – renkamasis kai formulė yra darbo užmokesčio skaičiavimui;​ 
-  * AUTORINIAI_AUTHORS – renkamasis kai formulė yra autorinių skaičiavimui;​ 
- 
-2. PD: 
-  * „01_PAGRINDINIS_MAIN“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami pagrindinis darbo užmokestis,​ valandinis darbo užmokestis,​ darbas švenčių ir poilsio dienomis, darbas slenkančiu grafiku; 
-  * „01_PRIEDAS_BONUS“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami priedai; 
-  * „01_ATOSTOG_HOL“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostoginiai;​ 
-  * „01_KOMPENSACIJA_A_COMPENSATION_H“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostogų kompensacija 
-  * „01_LIGA_SICK“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojami liga; 
-  * „ANTSTOLIS_SEIZURE“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami išskaitymai antstoliams;​ 
-  * „AVANSAS_ADVANCE“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojamas avansas; 
-  * „01_NATURA_KIND“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami išmokos natūra; 
-  * „24_AUTO_NUOMA_CAR_RENT“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama automobilio nuoma 
-  * „23_PATALPU_NUOMA_PREMISES_RENT“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama patalų nuoma 
-  * „05_KOMANDIRUOTE_TRIP“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama komandiruotė;​ 
-  * „KITI_DU_OTHER_SAL“ – renkamasi kitais atvejais. 
- 
- 
- 
-==== 2.1.2. Mokesčių formulės ==== 
- 
-Mokesčių formulėse reikia sudėlioti papildomus formulių požymius, t. y. pasirinkti „PD“. 
- 
-:!: Vieną PD galite naudoti keliose formulėse. 
- 
-{{ :​lt:​mokesciu_pd.png |}} 
- 
-1. Mokesčių formulėse galimi šie PD pasirinkimai:​ 
-  * „GPM_PIT“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama GPM;  
-  * „GPM_L_PIT_S“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama GPM nuo ligos; 
-  * „SODRA_IM_SOCIAL_COMP“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama darbdavio SODROS įmokos; 
-  * „SODRA_ZM_SOCIAL_EMP“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama darbuotojo SODROS įmokos; 
-  * „PENSIJA_PENSION“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama pensijos įmokos; 
-  * „KITI_MOK_OTHER_TAX“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama kiti mokesčiai. 
- 
- 
- 
-==== 2.1.3. PD aprašymas/​kūrimas ==== 
- 
-Papildomus PD galite įsivesti nustatymuose:​ NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→FINANSŲ NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS KODAI 
- 
-:?: „Darbo užmokesčio formulės kodai“ – mokesčių formulėse bei darbo užmokesčio formulės šis požymis atitinka „PD“. 
- 
-Dalis sukurtų PD bus naudojami darbo užmokesčių formulėse, dalis mokesčių formulėse. Šiuo metu yra sukurti šie PD: 
- 
-**Darbo užmokesčio formulėse naudojami PD:** 
-  * 01_PAGRINDINIS_MAIN;​ 
-  * 01_PRIEDAS_BONUS;​ 
-  * 01_ATOSTOG_HOL;​ 
-  * 01_KOMPENSACIJA_A_COMPENSATION_H;​ 
-  * 01_NATURA_KIND;​ 
-  * 01_LIGA_SICK;​ 
-  * ANTSTOLIS_SEIZURE;​ 
-  * AVANSAS_ADVANCE;​ 
-  * KITI_DU_OTHER_SAL;​ 
-  * 05_KOMANDIRUOTE_TRIP;​ 
-  * 24_AUTO_NUOMA_CAR_RENT;​ 
-  * 23_PATALPU_NUOMA_PREMISES_RENT;​ 
-  * 61_AUTORINIAI_AUTHORS;​ 
- 
-**Mokesčių formulėse naudojami PD:** 
-  * GPM_PIT; 
-  * GPM_L_PIT_S;​ 
-  * SODRA_IM_SOCIAL_COMP;​ 
-  * SODRA_ZM_SOCIAL_EMP;​ 
-  * PENSIJA_PENSION;​ 
-  * KITI_MOK_OTHER_TAX. 
- 
-__**Darbo užmokesčio formulės kodų (PD) kūrimas**__ 
- 
-Kai kurie darbo užmokesčio formulėse naudojami PD prasideda skaičiais bei yra atskiriami apatiniu brūkšneliu. Skaičių reikšmės atitinka metinės GPM deklaracijos (GPM312) formos „L5 – išmokos rūšis“ laukelį, t. y. pagal šiuos požymius atitinkamai užsipildys metinė deklaracija:​ 
- 
-{{ :​lt:​gpm312_l5.png |}} 
- 
-Jei pastebėjote,​ kad sukurtų PD nepakanka, juos galite susikurti aukščiau minimame nustatyme. 
- 
-:!: Svarbu, kad: 
-  * PD kuris turi patekti į GPM312 formą prasidėtų „L5“ laukelyje nurodytu kodu ir nuo pavadinimo būtų atskirtas apatiniu brūkšneliu,​ pvz.: 01_PAGRINDINIS_MAIN 
-  * Visi PD yra vardinami per kablelį be tarpelių, pvz.: 01_PAGRINDINIS_MAIN,​01_PRIEDAS_BONUS 
- 
- 
- 
-==== 2.1.4. Transporto parametrai ==== 
- 
-Eikite: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORT PARAMETERS 
- 
-  * "​PARAMETRAS 2" - įrašius reikšmę "​Salary"​ galite atsifiltruoti reikiamsu užpildyti parametrius;​ 
-  * "​PARAMETRAS 1" - šiame laukelyje įvedama reikiama informacija;​ 
-  * "​InsurerCode"​ - atsidarius šį parametrę "​PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite draudėjo kodą (atitinka SAM deklracijos 4 laukelį); 
-  * "​AuthorizedPerson"​ - atsidarius šį parametrę "​PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite infromaciją apie vadovą ar įgaliotą asmenį (atitinka SAM deklracijos 13 laukelį); 
-  * "​PreparatorDetails"​ - atsidarius šį parametrę "​PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite infromaciją apie deklaraciją užpildžiusį asmenį (atitinka SAM deklracijos 14 laukelį) 
- 
-{{ :​lt:​du_parametrai.png |}} 
- 
-Jei užpildysite transporto parametrus, SAM deklracijoje automatiškai užsipildys:​ 
-  * 4 - draudėjo kodas; 
-  * 13 - vadovas ar įgaliotas asmuo; 
-  * 14 - pranešimą užpildes asmuo 
- 
- 
- 
-===== 2.2. GPM312 ===== 
- 
- 
-==== 2.2.1. GPM312L priedas ==== 
- 
-Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius (klasė ir PD) galite formuoti GPM312 deklaraciją. 
- 
-Į deklaraciją pateks tik tos darbo užmokesčio formulės kurių PD turi numerį kodo pradžioje. 
- 
-Pagal minėtą numerį deklaracijoje bus parinkta ir priskirta išmokos rūšis. 
- 
-Pvz. 
- 
-Jei darbo užmokesčio formulėje pasirinkote:​ 
-  * Klasė: „DU_SALARY“ 
-  * PD: 01_PAGRINDINIS_MAIN ​ 
- 
-Ataskaitos informacija užsipildys:​ 
-  * „L4“ – „A“; 
-  * „L5“ – „01“; 
-  * „L8“ – priskaityta suma; 
-  * „L9“ – 15.00; 
-  * „L10“ – išmokėta suma; 
- 
-Jei mokesčių formulėse bus pasirinkta: 
-  * PD: „GPM_PIT“ 
-  * PD: „GPM_L_PIT_S“ ​ 
- 
-Ataskaitos informacija užsipildys:​ 
-  * „L10“ – priskaityta GPM suma; 
-  * „L11“ – išmokėta GPM suma; 
- 
- 
- 
-==== 2.2.2. GPM312U priedas ==== 
- 
-Jei įmonėje dirba užsieniečiai,​ kurių informacija turi patekti į GPM312U priedą: 
-  * Darbuotojo kortelėje reikia sukurti papildomą duomenų lauką: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→DUOMENŲ LAUKO TIPAI 
-  * Kodas – „UZSIENIETIS“;​ 
-  * Pavadinimas – „Ar užsienio pilietis?​“;​ 
-  * Reikšmės – „,​TAIP“ ​ 
- 
-{{ :​lt:​du_duomenu_laukas.png |}} 
- 
-  * Darbuotojų kortelėse, kurių informacija turi patekti į priedą GPM312U sukurtame duomenų lauke pažymime „Ar užsienio pilietis?​“ „TAIP“; 
-  * Metinėje deklaracijoje ši informacija automatiškai neužsipildys. Ją reikės suvesti rankiniu būdu. 
- 
- 
- 
-==== 2.2.3. Deklaracijos formavimas ==== 
- 
-Deklaracija yra formuojama iš ataskaitos „Darbo užmokesčio ataskaita“:​ PERSONALAS→ATASKAITOS→DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA 
- 
-Pasirenkame:​ 
-  * Laikotarpis – nurodome visus metus; 
-  * „Rodyti“ – pasirenkame **„Iš apmokėjimų“**;​ 
-  * Spaudžiame „Ataskaita“;​ 
-  * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“. ​ 
- 
-{{ :​lt:​gpm312_formavimas.png |}} 
- 
- 
- 
-===== 2.3. GPM313 ===== 
- 
- 
-==== 2.3.1. GPM313 požymiai ==== 
- 
-  - „Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias A klasės išmokas“ t. y. 5, 6, 7 laukeliai deklaracijoje užsipildys jei darbo užmokesčio formulėse bus priskirti PD kurie prasideda „01“; 
-  - „Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusias A klasės išmokas“,​ t. y. 8, 9, 10 laukeliai deklaracijoje užsipildys jei darbo užmokesčio formulėse bus priskirtas PD kurie prasideda: „03“, „23“, „24“, „61“; 
-  - „Duomenys apie B klasės išmokas, nuo kurių išskaičiuotas ir / arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas GPM“ t. y. 11, 12 laukeliai deklaracijoje – automatiškai neužsipildys. Juos reikia pildyti rankiniu būdu. 
- 
- 
- 
-==== 2.3.2. Deklaracijos formavimas ==== 
- 
-Deklaracija yra formuojama iš ataskaitos „Darbo užmokesčio ataskaita“:​ PERSONALAS→ATASKAITOS→DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA 
- 
-Pasirenkame:​ 
-  * Laikotarpis – nurodome mėnesio laikotarpį;​ 
-  * „Rodyti“ – pasirenkame **„visi dokumentai“**;​ 
-  * Pažymėkite požymį "​Naudojami mokesčiai";​ 
-  * Spaudžiame „Ataskaita“;​ 
-  * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“. 
- 
-{{ :​lt:​gpm313_formavimas.png |}} 
- 
- 
- 
-===== 2.4. SAM ===== 
- 
-Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius galite formuoti SAM deklaraciją. 
- 
- 
- 
-==== 2.4.1. SAM požymiai ==== 
- 
-  * Kad informacija patektų į SAM ataskaitą, turi būti sukurtas priskaitymo dokumentas; 
-  * Jei darbuotojui neskaičiuojamas atlyginimas,​ tačiau jo informacija turi patekti į SAM deklaraciją - būtina formuoti priskaitymo dokumentą. 
- 
-:!: Priskaitymo metu turi būti pažymėtos reikiamos mokesčio formulės. Jei šios informacijos nebus priskaitymo metu (nors suma ir lygi 0) - deklaracijoje neužsipildys P3 laukelis "​P3-bendras įmokų tarifas"​. 
- 
-  * Jei įmonėje dirba užsienietis,​ kurio informacija neturi patekti į SAM deklaraciją:​ 
-  * ♦ Darbuotojo kortelėje reikia sukurti papildomą duomenų lauką: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→DUOMENŲ LAUKO TIPAI 
-  * ♦ Kodas – „UZSIENIETIS“;​ 
-  * ♦ Pavadinimas – „Ar užsienio pilietis?​“;​ 
-  * ♦ Reikšmės – „,​TAIP“ ​ 
- 
-  * Į SAM deklaraciją nepateks informacija apie atleistuosius asmenis jei darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Darbo santykiai"​ bus nurodyta data laukelyje "​Pabaigos data" 
- 
-{{ :​lt:​sam_atleisti.png |}} 
- 
- 
- 
-==== 2.4.2. Deklaracijos formavimas ==== 
- 
-Deklaracija yra formuojama iš ataskaitos „Darbo užmokesčio ataskaita“:​ PERSONALAS→ATASKAITOS→DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA 
- 
-Pasirenkame:​ 
-  * Mėn. kodas - nurodome mėnesio kodą; 
-  * Laikotarpis – nurodome laikotarpį;​ 
-  * „Rodyti“ – pasirenkame **„priskaitymai“**;​ 
-  * Pažymėkite požymį "​Naudojami mokesčiai";​ 
-  * Spaudžiame „Ataskaita“;​ 
-  * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“. 
- 
-{{ :​lt:​sam_filtrai.png |}} 
- 
-:?: Kaip suvesti duomenis į Directo, kad '​deklaracijos 4, 13 ir 14 laukelius (pagrindinis,​ t. y. pirmas deklaracijos lapas) užsipildytų automatiškai,​ skaitykite nustatymų skiltyje '​2.1.4. Transporto parametrai"​. 
- 
- 
- 
-===== 2.5. Žiniaraštis ===== 
- 
-Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius galite formuoti darbo užmokesčio žiniaraštį. ​ 
- 
- 
- 
-==== 2.5.1. Žiniaraščio požymiai ==== 
- 
-  * Žiniaraščio informaicja priklauso nuo sudėliotų darbo užmokesčio ir mokesčių formulių klasių bei PD reikšmių. Jei ši informaijca nebus užpildyta - žiniaraštis bus tuščias; 
-  * Tabelio numerio informacija užsipildys jei darbuotojo kortelėje, burbuliuke "​Vartotojo modulis"​ ties "​Tabelio numeris"​ bus įvesta informacija. Jei šis laukas neužpildytas - stulpelyje "​Tabelio numeris"​ atvaizduos darbuotojo kodo informaciją 
- 
-{{ :​lt:​ziniarastis_tabelio_nr.png |}} 
- 
- 
- 
-==== 2.5.2. Žiniaraščio formavimas ==== 
- 
-Deklaracija yra formuojama iš ataskaitos „Darbo užmokesčio ataskaita“:​ PERSONALAS-->​ATASKAITOS-->​DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA 
- 
-Pasirenkame:​ 
-  * Mėn. kodas - nurodome mėnesio kodą; 
-  * Laikotarpis – nurodome laikotarpį;​ 
-  * „Rodyti“ – pasirenkame **„visi dokumentai“**;​ 
-  * Pažymėkite požymį "​Naudojami mokesčiai";​ 
-  * Spaudžiame „Ataskaita“;​ 
-  * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“ 
- 
-{{ :​lt:​ziniarastis.png |}} 
lt/per_aru_palgad.txt · Keista: 2019/10/21 16:24 vartotojo ieva