Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:likusiu_ivedimas

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
lt:likusiu_ivedimas [2019/09/27 13:29]
ugne ištrintas
— (esamas)
Linija 1: Linija 1:
-====== Likučių įvedimas ====== 
-===== Tiekėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas ===== 
-Norėdami įvesti skolų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PIRKIMAI -> DOKUMENTAI ​ -> PIRKIMO SĄSKAITOS**. 
- 
-Spauskite F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​. 
- 
-Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: 
-  * Numeris – pasirinkite norimą likučių numeraciją;​ 
-  * Sąskaitos data – nurodoma reali pirkimo sąskaitos data; 
-  * Apmokėjimo terminas – parinkite reikiamą apmokėjimo temriną. Rekomenduojame rinktis "​0"​. 
-  * Apmokėjimo data - nurodyktie realią apmokėjimo datą, kokią nurodė tiekėjas pirkimo sąskaitoje. 
-  * Tiekėjo S-F numeris - nurodykite tiekėjo sąskaitos faktūros numerį. 
-  * Pastaba – galite įrašyti pastabą, pavyzdžiui "​Likučiai 2019-12-31"​. 
-  * Valiuta - nurodykite pirkimo sąskaitos valiutą. Kursą sistema parinks pagal nurodytą pirkimo sąskaitos datą. 
- 
-Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus: 
-  * Sąskaita - buhalterinė sąskaita tiekėjų skolų likučių sukėlimui. Rekomenduojame naudoti tarpinę buhalterinę sąskaitą, kurią, taip pat, naudosite vedant didžiosios knygos likučius. Patvirtinus operaciją debetuosis Jūsų nurodyta tarpinė sąskaita, tad vedant didžiosios knygos likučius - tiekėjų skolą reiktų nurdyti toje pačioje sąskaitoje,​ kredito pusėje. 
-  * Be PVM - nurodyktie pirkimo sąskaitos likusią skolos dalį su PVM. 
-  * PVM tarifas - parinkite tarifą su 0%. 
- 
-===== Tiekėjų išankstinių apmokėjimų likučių įvedimas ===== 
-Norėdami įvesti išankstinių apmokėjimų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PIRKIMAI -> DOKUMENTAI ​ -> APMOKĖJIMAI** 
- 
-Spauskite F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​. 
- 
-Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: 
-  * Numeris – pasirinkite norimą likučių numeraciją;​ 
-  * Apmokėjimo tipas – parinkite norimą apmokėjimo tipą. Apmokėjimo tipo kortelėje rekomenduojame nurodyti tarpinę buhalterinę sąskaitą, kuri bus naudojama vedant tiekėjų išankstinių didžiosios knygos likučius; Patvirtinus dokumentą - debetuosis tiekėjų išankstinių buhalterinė sąskaita bei kredituosis buhalterinė sąskaitą nurodyta apmokėjimo tipo kortelėje. 
-  * Data – išankstinio gavimo data; 
-  * Pastaba – galite įrašyti pastabą, pavyzdžiui "​Likučiai 2019-12-31"​. 
- 
- 
-Apatinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: 
-  * Tiekėjas – spustelėkite kairiuoju pelytės klavišu 2 kartus ir iš sąrašo pasirinkite tiekėją, kurį norite įvesti. Sąraše neradę norimo tiekėjo, sąrašą galite papildyti spausdami mygtuką „F2-Naujas“. Taip į kiekvieną eilutę įvedame visų tiekėjų išankstinius apmokėjimus;​ 
-  * Banko suma – įveskite atitinkamo tiekėjo išankstinių apmokėjimų likutį; 
-  * Data - lauko nebūtina pildyti. Sistema reaguos į dokumento viršuje nurodytą datą. Šį laukelį reiktų pildyti atitinkamomis gavimo datomis - jei viename dokumente vestumėte likučius skirtingomis dienomis. 
- 
-Įsitikinę,​ kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti,​ spaudžiant mygtuką „patvirtinti“ ir tada iš karto mygtuką „išsaugoti“. 
- 
-===== Pirkėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas ===== 
-===== Pirkėjų išankstinių apmokėjimų likučių įvedimas ===== 
- 
-Norėdami įvesti išankstinių apmokėjimų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI ​ -> PINIGŲ GAVIMAI**. 
- 
-Spauskite F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​. 
- 
-Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: 
-  * Numeris – pasirinkite norimą likučių numeraciją;​ 
-  * Apmokėjimo tipas – parinkite norimą apmokėjimo tipą. Apmokėjimo tipo kortelėje rekomenduojame nurodyti tarpinę buhalterinę sąskaitą, kuri, taip pat, bus naudojama vedant pirkėjų išankstinių didžiosios knygos likučius; Patvirtinus dokumentą - debetuosis pirkėjų išankstinių buhalterinė sąskaita bei kredituosis buhalterinė sąskaitą nurodyta apmokėjimo tipo kortelėje. 
-  * Data – išankstinio gavimo data; 
-  * Pastaba – galite įrašyti pastabą, pavyzdžiui "​Likučiai 2019-12-31"​. 
- 
- 
-Apatinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: 
-  * Pirkėjas– parinkite reikiamą pirkėją; 
-  * Banko suma – įveskite pirkėjo išankstinio sumą; 
-  * Data - lauko nebūtina pildyti. Sistema reaguos į dokumento viršuje nurodytą datą. Šį laukelį reiktų pildyt- atitinkamomis gavimo datomis - jei viename dokumente vestumėte likučius skirtingomis dienomis. 
- 
-Įsitikinę,​ kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti,​ spaudžiant mygtuką „patvirtinti“ ir tada iš karto mygtuką „išsaugoti“. 
- 
-===== Didžiosios knygos likučių įvedimas ===== 
- 
-Norėdami įvesti didžiosios knygos likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> FINANSAI -> DOKUMENTAI ​ -> KORESPONDENCIJOS**. 
- 
-Spauskite F2 arba mygtuką "​F2-naujas"​. 
- 
-Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: 
-  * Numeris – pasirinkite norimą likučių numeraciją;​ 
-  * Data – nurodoma likučių įkėlimo data; 
-  * Aprašymas - galite pasižymėti pastabą, pvz. "​Liučiai 2019-12-31"​. 
- 
-Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus: 
-  * Sąskaita - buhalterinė sąskaita. 
-  * Kreditas / Debetas - atitinkamoje pusėje nurodykite buhalterinės sąskaitos balansą. Jeigu naudojate kaštų centrus/​objektus - kartokite buhalterinę sąskaitą kitose eilutėse, prie kiekvienos nurodant atitinkamą objektą ir sumą. 
- 
-:!: Vedant sandėlio, pirkėjų skolų, pirkėjų išankstinių,​ tiekėjų skolų bei tiekėjų išankstinių likučius - nurodykite tas pačias tarpinės buhalterines sąskaitas, kurias naudojote vedant analitinius skolų dokumentus: 
-  * Sandėlio likučiams - tarpinę iš prekių priėmimo. 
-  * Pirkėjų skoloms - tarpinę, kuri buvo nurodyta pardavimo sąskaitų eilutėse. 
-  * Pirkėjų išankstiniams - tarpinę, kuri buvo nurodyta pinigų gavimo dokumentuose pažymėtuose apmokėjimo tipo kortelėse. 
-  * Tiekėjų skoloms - tarpinę, kuri buvo nurodyta pirkimo sąskaitų eilutėse. 
-  * Tiekėjų išankstiniams - tarpinę, kuri buvo nurodyta apmokėjimo dokumentuose pažymėtuose apmokėjimo tipo kortelėse. 
- 
-Viską užpildžius nepamirškite išsaugot dokumento. 
- 
-==== Likučių sutikrinimas ==== 
-Ar teisingai suveisti likučiai - galite pasitikrinti didžiosios knygos ataskaitoje. 
-Naudotose tarpinėse buhalterinėse sąskaitose balansas turi būti 0. 
- 
----- 
-NUORODOS: 
-  * [[lt:​fin_aru_kanne|Ataskaita - Didžioji knyga]] 
-