Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:du_formos

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
lt:du_formos [2020/06/23 11:51]
lida [2.7.1. 12SD požymiai]
lt:du_formos [2020/06/29 15:10] (esamas)
aurelija
Linija 13: Linija 13:
  
 1. Klasė: 1. Klasė:
-  * „NUOMA_RENT“ – renkamasi kai formulė yra nuomos skaičiavimui,​ pvz. automobilio nuoma; +  * „NUOMA_RENT“ – renkamasikai formulė yra nuomos skaičiavimui,​ pvz. automobilio nuoma; 
-  * „KOMANDIRUOTE_TRIP“ – renkamasi kai formulė yra komandiruočių skaičiavimui;​ +  * „KOMANDIRUOTE_TRIP“ – renkamasikai formulė yra komandiruočių skaičiavimui;​ 
-  * „DU_SALARY“ – renkamasis ​kai formulė yra darbo užmokesčio skaičiavimui;​ +  * „DU_SALARY“ – renkamasi, ​kai formulė yra darbo užmokesčio skaičiavimui;​ 
-  * AUTORINIAI_AUTHORS – renkamasis ​kai formulė yra autorinių skaičiavimui;​+  * AUTORINIAI_AUTHORS – renkamasi, ​kai formulė yra autorinių skaičiavimui;​
  
 2. PD: 2. PD:
Linija 23: Linija 23:
   * „01_ATOSTOG_HOL“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostoginiai;​   * „01_ATOSTOG_HOL“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostoginiai;​
   * „01_KOMPENSACIJA_A_COMPENSATION_H“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostogų kompensacija   * „01_KOMPENSACIJA_A_COMPENSATION_H“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostogų kompensacija
-  * „01_LIGA_SICK“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojami liga; +  * „01_LIGA_SICK“ – renkamasijei pagal formulę skaičiuojami liga; 
-  * „01_PRASTOVA“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojamos prastovos;+  * „01_PRASTOVA“ – renkamasijei pagal formulę skaičiuojamos prastovos;
   * „ANTSTOLIS_SEIZURE“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami išskaitymai antstoliams;​   * „ANTSTOLIS_SEIZURE“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami išskaitymai antstoliams;​
   * „AVANSAS_ADVANCE“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojamas avansas;   * „AVANSAS_ADVANCE“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojamas avansas;
Linija 44: Linija 44:
  
 1. Mokesčių formulėse galimi šie PD pasirinkimai:​ 1. Mokesčių formulėse galimi šie PD pasirinkimai:​
-  * „GPM_PIT“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama GPM;  +  * „GPM_PIT“ – renkamasijei pagal formulę skaičiuojama GPM;  
-  * „GPM_L_PIT_S“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama GPM nuo ligos; +  * „GPM_L_PIT_S“ – renkamasijei pagal formulę skaičiuojama GPM nuo ligos; 
-  * „SODRA_IM_SOCIAL_COMP“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama darbdavio SODROS įmokos; +  * „SODRA_IM_SOCIAL_COMP“ – renkamasijei pagal formulę skaičiuojama darbdavio SODROS įmokos; 
-  * „SODRA_ZM_SOCIAL_EMP“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama darbuotojo SODROS įmokos; +  * „SODRA_ZM_SOCIAL_EMP“ – renkamasijei pagal formulę skaičiuojama darbuotojo SODROS įmokos; 
-  * „PENSIJA_PENSION“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama pensijos įmokos; +  * „PENSIJA_PENSION“ – renkamasijei pagal formulę skaičiuojama pensijos įmokos; 
-  * „KITI_MOK_OTHER_TAX“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama kiti mokesčiai.+  * „KITI_MOK_OTHER_TAX“ – renkamasijei pagal formulę skaičiuojama kiti mokesčiai.
  
  
Linija 94: Linija 94:
  
 :!: Svarbu, kad: :!: Svarbu, kad:
-  * PD kuris turi patekti į GPM312 formą prasidėtų „L5“ laukelyje nurodytu kodu ir nuo pavadinimo būtų atskirtas apatiniu brūkšneliu,​ pvz.: 01_PAGRINDINIS_MAIN+  * PDkuris turi patekti į GPM312 formą prasidėtų „L5“ laukelyje nurodytu kodu ir nuo pavadinimo būtų atskirtas apatiniu brūkšneliu,​ pvz.: 01_PAGRINDINIS_MAIN
   * Visi PD yra vardinami per kablelį be tarpelių, pvz.: 01_PAGRINDINIS_MAIN,​01_PRIEDAS_BONUS   * Visi PD yra vardinami per kablelį be tarpelių, pvz.: 01_PAGRINDINIS_MAIN,​01_PRIEDAS_BONUS
  
Linija 103: Linija 103:
 Eikite: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORT PARAMETERS Eikite: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORT PARAMETERS
  
-  * "​PARAMETRAS 2" - įrašius reikšmę "​Salary"​ galite atsifiltruoti ​reikiamsu ​užpildyti parametrius;​+  * "​PARAMETRAS 2" - įrašius reikšmę "​Salary"​ galite atsifiltruoti ​reikiamus ​užpildyti parametrius;​
   * "​PARAMETRAS 1" - šiame laukelyje įvedama reikiama informacija;​   * "​PARAMETRAS 1" - šiame laukelyje įvedama reikiama informacija;​
   * "​InsurerCode"​ - atsidarius šį parametrę "​PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite draudėjo kodą (atitinka SAM deklracijos 4 laukelį);   * "​InsurerCode"​ - atsidarius šį parametrę "​PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite draudėjo kodą (atitinka SAM deklracijos 4 laukelį);
-  * "​AuthorizedPerson"​ - atsidarius šį parametrę "​PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite infromaciją apie vadovą ar įgaliotą asmenį (atitinka SAM deklracijos 13 laukelį);​ +  * "​AuthorizedPerson"​ - atsidarius šį parametrą "​PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite infromaciją apie vadovą ar įgaliotą asmenį (atitinka SAM deklracijos 13 laukelį);​ 
-  * "​PreparatorDetails"​ - atsidarius šį parametrę "​PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite infromaciją apie deklaraciją užpildžiusį asmenį (atitinka SAM deklracijos 14 laukelį)+  * "​PreparatorDetails"​ - atsidarius šį parametrą "​PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite infromaciją apie deklaraciją užpildžiusį asmenį (atitinka SAM deklracijos 14 laukelį)
  
 {{ :​lt:​du_parametrai.png |}} {{ :​lt:​du_parametrai.png |}}
  
-Jei užpildysite transporto parametrus, SAM deklracijoje ​automatiškai užsipildys:​+Jei užpildysite transporto parametrus, SAM deklaracijoje ​automatiškai užsipildys:​
   * 4 - draudėjo kodas;   * 4 - draudėjo kodas;
   * 13 - vadovas ar įgaliotas asmuo;   * 13 - vadovas ar įgaliotas asmuo;
-  * 14 - pranešimą užpildes ​asmuo+  * 14 - pranešimą užpildęs ​asmuo
  
 ===== 1.5. 1/2 SD nustatymai ===== ===== 1.5. 1/2 SD nustatymai =====
Linija 122: Linija 122:
 {{ :​lt:​1_2_sd_duom_laukai.png |}} {{ :​lt:​1_2_sd_duom_laukai.png |}}
  
-  * **1SD - A9** Valstybinio socialinio draudimo prad=ios data - informacija nurodoma darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Darbo santykiai"​ skiltyje "​Pradžios data"+  * **1SD - A9** Valstybinio socialinio draudimo pradžios data - informacija nurodoma darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Darbo santykiai"​ skiltyje "​Pradžios data"
   * **2SD - A10** Valstybinio socialinio draudimo pabaigos data - informacija nurodoma darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Darbo santykiai"​ skiltyje "​Pabaigos data"   * **2SD - A10** Valstybinio socialinio draudimo pabaigos data - informacija nurodoma darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Darbo santykiai"​ skiltyje "​Pabaigos data"
  
Linija 133: Linija 133:
 === 2.1.1.1. GPM312L priedas === === 2.1.1.1. GPM312L priedas ===
  
-Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius (klasė ir PD) galite formuoti GPM312 deklaraciją.+Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius (klasė ir PD)galite formuoti GPM312 deklaraciją.
  
-Į deklaraciją pateks tik tos darbo užmokesčio formulės kurių PD turi numerį kodo pradžioje.+Į deklaraciją pateks tik tos darbo užmokesčio formulėskurių PD turi numerį kodo pradžioje.
  
 Pagal minėtą numerį deklaracijoje bus parinkta ir priskirta išmokos rūšis. Pagal minėtą numerį deklaracijoje bus parinkta ir priskirta išmokos rūšis.
Linija 201: Linija 201:
 === 2.1.2.1. Tiekėjo kortelė ==== === 2.1.2.1. Tiekėjo kortelė ====
  
-Tiekėjo ​korteljė būtina užpildyti šiuos laukus:+Tiekėjo ​kortelėje būtina užpildyti šiuos laukus:
   * **Pavadinimas** - asmens vardas ir pavardė;   * **Pavadinimas** - asmens vardas ir pavardė;
   * **Tipas** - **Privatus**;​   * **Tipas** - **Privatus**;​
   * **Įm. kodas** - nurodomas asmens kodas;   * **Įm. kodas** - nurodomas asmens kodas;
-  * **Darbuotojas** - varnelė uždedama jei tai įmonės darbuotojas ir informacija neturi patekti į GPM312 deklaraciją;​+  * **Darbuotojas** - varnelė uždedamajei tai įmonės darbuotojas ir informacija neturi patekti į GPM312 deklaraciją;​
   * **Verslo liudijimo numeris** - nurodomas verslo liudijimo numerio :!: __ pirmieji aštuoni simboliai. Verslo liudijime po brūkšnelio įrašytas versijos numeris čia nenurodomas. __;   * **Verslo liudijimo numeris** - nurodomas verslo liudijimo numerio :!: __ pirmieji aštuoni simboliai. Verslo liudijime po brūkšnelio įrašytas versijos numeris čia nenurodomas. __;
   * **Individualios veiklos vykdymo pažymėjimo numeris** - nurodomas individualios veiklos vykdymo pažymėjimo numeris;   * **Individualios veiklos vykdymo pažymėjimo numeris** - nurodomas individualios veiklos vykdymo pažymėjimo numeris;
Linija 212: Linija 212:
 :!: Jei tiekėjas turi ir individualią veiklą, ir verslo liudijimą - turi būti naudojamos atskiros tiekėjo kortelės (jei šią infroamciją norite matyti deklaracijos skirtingose eilutėse). :!: Jei tiekėjas turi ir individualią veiklą, ir verslo liudijimą - turi būti naudojamos atskiros tiekėjo kortelės (jei šią infroamciją norite matyti deklaracijos skirtingose eilutėse).
  
-:!: Jei reikia deklaruoti su skirtingais išmokų ​kodai - privalo būti atskiros tiekėjo kortelės.+:!: Jei reikia deklaruoti su skirtingais išmokų ​kodais ​- privalo būti atskiros tiekėjo kortelės.
 === 2.1.2.2. GPM312L priedas ==== === 2.1.2.2. GPM312L priedas ====
   * **L1**:   * **L1**:
Linija 219: Linija 219:
     * Jei individualios veiklos pažymėjimas - iš tiekėjo kortelės duomenų lauko ** Individualios veiklos vykdymo pažymėjimo numeris**     * Jei individualios veiklos pažymėjimas - iš tiekėjo kortelės duomenų lauko ** Individualios veiklos vykdymo pažymėjimo numeris**
  
-:?: Jei tiekėjo kortelėje nurodytas asmens kodas laukelyje **Įm. kodas** ir užpildytas vienas iš aukščiau išvardintų duomenų laukų, deklaracijoje atsispindės **Įm. kodas** laukelio informacija. Jei užpildyti aukščiau išvardinti abu duomenų laukai - informacija bus atvaizduojama iš duomenų lauko **Verslo liudijimo numeris**+:?: Jei tiekėjo kortelėje nurodytas asmens kodaslaukelyje **Įm. kodas** ir užpildytas vienas iš aukščiau išvardintų duomenų laukų, deklaracijoje atsispindės **Įm. kodas** laukelio informacija. Jei užpildyti aukščiau išvardinti abu duomenų laukai - informacija bus atvaizduojama iš duomenų lauko **Verslo liudijimo numeris**
  
 :!: Jei tiekėjas turi ir individualią veiklą, ir verslo liudijimą - turi būti naudojamos atskiros tiekėjo kortelės. :!: Jei tiekėjas turi ir individualią veiklą, ir verslo liudijimą - turi būti naudojamos atskiros tiekėjo kortelės.
Linija 229: Linija 229:
  
  
-:!: Jei reikia deklaruoti su skirtingais išmokų ​kodai - privalo būti atskiros tiekėjo kortelės.+:!: Jei reikia deklaruoti su skirtingais išmokų ​kodais ​- privalo būti atskiros tiekėjo kortelės.
  
   * **L6** - visada tuščias;   * **L6** - visada tuščias;
Linija 247: Linija 247:
 Naudojami filtrai: Naudojami filtrai:
   * **Laikotarpis** - nurodomas deklaracijos formuojamas laikotarpis;​   * **Laikotarpis** - nurodomas deklaracijos formuojamas laikotarpis;​
-  * **Apmok. tipas** - su šauktuku galima išvardinti apmokėjimo tipus kurių nereikia traukti į ataskaitą, pvz. !SUD+  * **Apmok. tipas** - su šauktuku galima išvardinti apmokėjimo tipuskurių nereikia traukti į ataskaitą, pvz. !SUD
   * **Patvirtinti** - pasirenkama,​ kad būtų vertinami tik patvirtinti dokumentai;   * **Patvirtinti** - pasirenkama,​ kad būtų vertinami tik patvirtinti dokumentai;
   * **rodyti eilutes** - pasirenkama,​ kad būtų vertinamos dokumento eilutės;   * **rodyti eilutes** - pasirenkama,​ kad būtų vertinamos dokumento eilutės;
Linija 260: Linija 260:
 ==== 2.1.3. Deklaracijos failų (A ir B) apjungimas ==== ==== 2.1.3. Deklaracijos failų (A ir B) apjungimas ====
  
-Norėdami apjungti A ir B klasių pajamų ​deklraciją į vieną failą:+Norėdami apjungti A ir B klasių pajamų ​deklaraciją į vieną failą:
   * Deklaracijos formoje spauskite: **FILE→Unification File...**   * Deklaracijos formoje spauskite: **FILE→Unification File...**
   * Atsidariusiame lange pasirinkite norimą įkelti failą.   * Atsidariusiame lange pasirinkite norimą įkelti failą.
  
 Įkėlus failą: Įkėlus failą:
-  * Paspaudus saugojimo ikonėle atsinaujins sumos deklaracijos pirmame lape; +  * Paspaudus saugojimo ikonėlę atsinaujins sumos deklaracijos pirmame lape; 
-  * Dešinėje deklaracijos pusėje matysite visus sukeltu puslapius, todėl jei nenorite, kad tam tikri puslapiai būtų įkelti į deklaraciją juos turite ištrinti iš keliamo failo.+  * Dešinėje deklaracijos pusėje matysite visus sukeltu puslapius, todėl jei nenorite, kad tam tikri puslapiai būtų įkelti į deklaracijąjuos turite ištrinti iš keliamo failo.
  
 {{ :​lt:​gpm312_b_a_apjungimas.png |}} {{ :​lt:​gpm312_b_a_apjungimas.png |}}
Linija 274: Linija 274:
 ==== 2.2.1. GPM313 požymiai ==== ==== 2.2.1. GPM313 požymiai ====
  
-  - „Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias A klasės išmokas“ t. y. 5, 6, 7 laukeliai deklaracijoje užsipildys jei darbo užmokesčio formulėse bus priskirti PD kurie prasideda „01“; +  - „Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias A klasės išmokas“ t. y. 5, 6, 7 laukeliai deklaracijoje užsipildysjei darbo užmokesčio formulėse bus priskirti PD kurie prasideda „01“; 
-  - „Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusias A klasės išmokas“,​ t. y. 8, 9, 10 laukeliai deklaracijoje užsipildys jei darbo užmokesčio formulėse bus priskirtas PD kurie prasideda: „03“, „23“, „24“, „61“;+  - „Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusias A klasės išmokas“,​ t. y. 8, 9, 10 laukeliai deklaracijoje užsipildysjei darbo užmokesčio formulėse bus priskirtas PDkurie prasideda: „03“, „23“, „24“, „61“;
   - „Duomenys apie B klasės išmokas, nuo kurių išskaičiuotas ir / arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas GPM“ t. y. 11, 12 laukeliai deklaracijoje – automatiškai neužsipildys. Juos reikia pildyti rankiniu būdu.   - „Duomenys apie B klasės išmokas, nuo kurių išskaičiuotas ir / arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas GPM“ t. y. 11, 12 laukeliai deklaracijoje – automatiškai neužsipildys. Juos reikia pildyti rankiniu būdu.
  
Linija 296: Linija 296:
 ===== 2.3. SAM ===== ===== 2.3. SAM =====
  
-Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius galite formuoti SAM deklaraciją.+Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymiusgalite formuoti SAM deklaraciją.
  
  
Linija 314: Linija 314:
   * Reikšmės – „,​TAIP“ ​   * Reikšmės – „,​TAIP“ ​
  
-  * Į SAM deklaraciją nepateks informacija apie atleistuosius asmenis jei darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Darbo santykiai"​ bus nurodyta data laukelyje "​Pabaigos data"+  * Į SAM deklaraciją nepateks informacija apie atleistuosius asmenisjei darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Darbo santykiai"​ bus nurodyta data laukelyje "​Pabaigos data"
  
 {{ :​lt:​sam_atleisti.png |}} {{ :​lt:​sam_atleisti.png |}}
Linija 329: Linija 329:
 {{ :​lt:​sam_liga2.png |}} {{ :​lt:​sam_liga2.png |}}
  
-:?: Jei dažnai pasitaiko, kad darbuotojas serga pilną mėn. darbo užmokesčio formulėje, kuri priskirta darbuotojui (su visais reikiamais SAM deklaracijai mokesčiai) uždėkite varnelė "​Always"​. Uždėjus šį požymį - formulė bus įterpiama visą laiką automatiškai,​ net ir tais atvejais jei suma bus lygi nuliui.+:?: Jei dažnai pasitaiko, kad darbuotojas serga pilną mėn. darbo užmokesčio formulėje, kuri priskirta darbuotojui (su visais reikiamais SAM deklaracijai mokesčiai) uždėkite varnelę "​Always"​. Uždėjus šį požymį - formulė bus įterpiama visą laiką automatiškai,​ net ir tais atvejaisjei suma bus lygi nuliui.
 ==== 2.3.2. Deklaracijos formavimas ==== ==== 2.3.2. Deklaracijos formavimas ====
  
Linija 399: Linija 399:
 Deklaraciją galima suformuoti ataskaitoje **Darbo laiko apskaita**: Deklaraciją galima suformuoti ataskaitoje **Darbo laiko apskaita**:
   * **Asmuo** - pasirenkamas asmuo, kuriam reikia formuoti deklaraciją;​   * **Asmuo** - pasirenkamas asmuo, kuriam reikia formuoti deklaraciją;​
-  * **Tipas** - pasirenkamas nedarbingumo tipas, pagal kurio infroamciją reikės traukti į deklaraciją;​+  * **Tipas** - pasirenkamas nedarbingumo tipas, pagal kurio infromaciją reikės traukti į deklaraciją;​
   * **Laikotarpis** - pasirenkamas pradžios laikas (į pasirinktą laikotarpį turi patekti vaiko gimimo data);   * **Laikotarpis** - pasirenkamas pradžios laikas (į pasirinktą laikotarpį turi patekti vaiko gimimo data);
   * **Rodyti** - **Įprastas**   * **Rodyti** - **Įprastas**
Linija 428: Linija 428:
 Deklaraciją galima suformuoti ataskaitoje **Darbo laiko apskaita**: Deklaraciją galima suformuoti ataskaitoje **Darbo laiko apskaita**:
  
-  * **Tipas** - pasirenkamI nedarbingumo tipaI, pagal kuriuos ​infroamciją reikės traukti į deklaraciją;​+  * **Tipas** - pasirenkamI nedarbingumo tipaI, pagal kuriuos ​inforamciją reikės traukti į deklaraciją;​
   * **Laikotarpis** - pasirenkamas laikotarpis;​   * **Laikotarpis** - pasirenkamas laikotarpis;​
   * **Rodyti** - Įprastas   * **Rodyti** - Įprastas
Linija 475: Linija 475:
 ==== 3.1.1. Žiniaraščio požymiai ==== ==== 3.1.1. Žiniaraščio požymiai ====
  
-  * Žiniaraščio ​informaicja ​priklauso nuo sudėliotų darbo užmokesčio ir mokesčių formulių klasių bei PD reikšmių. Jei ši informaijca nebus užpildyta - žiniaraštis bus tuščias;​ +  * Žiniaraščio ​informacija ​priklauso nuo sudėliotų darbo užmokesčio ir mokesčių formulių klasių bei PD reikšmių. Jei ši informaijca nebus užpildyta - žiniaraštis bus tuščias;​ 
-  * Tabelio numerio informacija užsipildys jei darbuotojo kortelėje, burbuliuke "​Vartotojo modulis"​ ties "​Tabelio numeris"​ bus įvesta informacija. Jei šis laukas neužpildytas - stulpelyje "​Tabelio numeris"​ atvaizduos darbuotojo kodo informaciją+  * Tabelio numerio informacija užsipildysjei darbuotojo kortelėje, burbuliuke "​Vartotojo modulis"​ ties "​Tabelio numeris"​ bus įvesta informacija. Jei šis laukas neužpildytas - stulpelyje "​Tabelio numeris"​ atvaizduos darbuotojo kodo informaciją
  
 {{ :​lt:​ziniarastis_tabelio_nr.png |}} {{ :​lt:​ziniarastis_tabelio_nr.png |}}
Linija 500: Linija 500:
  
  
-Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius galite formuoti darbo užmokesčio pažymos spausdinimo formą.+Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymiusgalite formuoti darbo užmokesčio pažymos spausdinimo formą.
  
 ==== 3.2.1. Pažymos požymiai ==== ==== 3.2.1. Pažymos požymiai ====
Linija 511: Linija 511:
   * Mėn. kodas - nurodome **mėnesio kodą**. Mėnesio kodus galite nurodyti kelis, priklauso nuo reikiamo laikotarpio informacijos;​   * Mėn. kodas - nurodome **mėnesio kodą**. Mėnesio kodus galite nurodyti kelis, priklauso nuo reikiamo laikotarpio informacijos;​
 :?: Mėnesio kodus reikia atskirti dvitaškiu, pvz. 201901:​201903 - informacija bus formuoja su mėnesio kodais: 201901, 201902 ir 201903 :?: Mėnesio kodus reikia atskirti dvitaškiu, pvz. 201901:​201903 - informacija bus formuoja su mėnesio kodais: 201901, 201902 ir 201903
-  * "​Asmuo"​ - pasirenkamas asmuo kuriam bus formuojama pažyma;+  * "​Asmuo"​ - pasirenkamas asmuokuriam bus formuojama pažyma;
   * „Rodyti“ – pasirenkame **„visi dokumentai“**;​   * „Rodyti“ – pasirenkame **„visi dokumentai“**;​
   * Pažymėkite požymį "​Naudojami mokesčiai";​   * Pažymėkite požymį "​Naudojami mokesčiai";​
lt/du_formos.txt · Keista: 2020/06/29 15:10 vartotojo aurelija