Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:du_formos

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:du_formos [2019/10/01 10:32]
lida [2.3.1. SAM požymiai]
lt:du_formos [2020/06/29 15:10] (esamas)
aurelija
Linija 13: Linija 13:
  
 1. Klasė: 1. Klasė:
-  * „NUOMA_RENT“ – renkamasi kai formulė yra nuomos skaičiavimui,​ pvz. automobilio nuoma; +  * „NUOMA_RENT“ – renkamasikai formulė yra nuomos skaičiavimui,​ pvz. automobilio nuoma; 
-  * „KOMANDIRUOTE_TRIP“ – renkamasi kai formulė yra komandiruočių skaičiavimui;​ +  * „KOMANDIRUOTE_TRIP“ – renkamasikai formulė yra komandiruočių skaičiavimui;​ 
-  * „DU_SALARY“ – renkamasis ​kai formulė yra darbo užmokesčio skaičiavimui;​ +  * „DU_SALARY“ – renkamasi, ​kai formulė yra darbo užmokesčio skaičiavimui;​ 
-  * AUTORINIAI_AUTHORS – renkamasis ​kai formulė yra autorinių skaičiavimui;​+  * AUTORINIAI_AUTHORS – renkamasi, ​kai formulė yra autorinių skaičiavimui;​
  
 2. PD: 2. PD:
Linija 23: Linija 23:
   * „01_ATOSTOG_HOL“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostoginiai;​   * „01_ATOSTOG_HOL“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostoginiai;​
   * „01_KOMPENSACIJA_A_COMPENSATION_H“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostogų kompensacija   * „01_KOMPENSACIJA_A_COMPENSATION_H“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojama atostogų kompensacija
-  * „01_LIGA_SICK“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojami liga;+  * „01_LIGA_SICK“ – renkamasijei pagal formulę skaičiuojami liga
 +  * „01_PRASTOVA“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojamos prastovos;
   * „ANTSTOLIS_SEIZURE“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami išskaitymai antstoliams;​   * „ANTSTOLIS_SEIZURE“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojami išskaitymai antstoliams;​
   * „AVANSAS_ADVANCE“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojamas avansas;   * „AVANSAS_ADVANCE“ – renkamasi, jei pagal formulę skaičiuojamas avansas;
Linija 43: Linija 44:
  
 1. Mokesčių formulėse galimi šie PD pasirinkimai:​ 1. Mokesčių formulėse galimi šie PD pasirinkimai:​
-  * „GPM_PIT“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama GPM;  +  * „GPM_PIT“ – renkamasijei pagal formulę skaičiuojama GPM;  
-  * „GPM_L_PIT_S“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama GPM nuo ligos; +  * „GPM_L_PIT_S“ – renkamasijei pagal formulę skaičiuojama GPM nuo ligos; 
-  * „SODRA_IM_SOCIAL_COMP“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama darbdavio SODROS įmokos; +  * „SODRA_IM_SOCIAL_COMP“ – renkamasijei pagal formulę skaičiuojama darbdavio SODROS įmokos; 
-  * „SODRA_ZM_SOCIAL_EMP“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama darbuotojo SODROS įmokos; +  * „SODRA_ZM_SOCIAL_EMP“ – renkamasijei pagal formulę skaičiuojama darbuotojo SODROS įmokos; 
-  * „PENSIJA_PENSION“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama pensijos įmokos; +  * „PENSIJA_PENSION“ – renkamasijei pagal formulę skaičiuojama pensijos įmokos; 
-  * „KITI_MOK_OTHER_TAX“ – renkamasi jei pagal formulę skaičiuojama kiti mokesčiai.+  * „KITI_MOK_OTHER_TAX“ – renkamasijei pagal formulę skaičiuojama kiti mokesčiai.
  
  
Linija 67: Linija 68:
   * 01_NATURA_KIND;​   * 01_NATURA_KIND;​
   * 01_LIGA_SICK;​   * 01_LIGA_SICK;​
 +  * 01_PRASTOVA;​
   * ANTSTOLIS_SEIZURE;​   * ANTSTOLIS_SEIZURE;​
   * AVANSAS_ADVANCE;​   * AVANSAS_ADVANCE;​
Linija 92: Linija 94:
  
 :!: Svarbu, kad: :!: Svarbu, kad:
-  * PD kuris turi patekti į GPM312 formą prasidėtų „L5“ laukelyje nurodytu kodu ir nuo pavadinimo būtų atskirtas apatiniu brūkšneliu,​ pvz.: 01_PAGRINDINIS_MAIN+  * PDkuris turi patekti į GPM312 formą prasidėtų „L5“ laukelyje nurodytu kodu ir nuo pavadinimo būtų atskirtas apatiniu brūkšneliu,​ pvz.: 01_PAGRINDINIS_MAIN
   * Visi PD yra vardinami per kablelį be tarpelių, pvz.: 01_PAGRINDINIS_MAIN,​01_PRIEDAS_BONUS   * Visi PD yra vardinami per kablelį be tarpelių, pvz.: 01_PAGRINDINIS_MAIN,​01_PRIEDAS_BONUS
  
Linija 101: Linija 103:
 Eikite: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORT PARAMETERS Eikite: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORT PARAMETERS
  
-  * "​PARAMETRAS 2" - įrašius reikšmę "​Salary"​ galite atsifiltruoti ​reikiamsu ​užpildyti parametrius;​+  * "​PARAMETRAS 2" - įrašius reikšmę "​Salary"​ galite atsifiltruoti ​reikiamus ​užpildyti parametrius;​
   * "​PARAMETRAS 1" - šiame laukelyje įvedama reikiama informacija;​   * "​PARAMETRAS 1" - šiame laukelyje įvedama reikiama informacija;​
   * "​InsurerCode"​ - atsidarius šį parametrę "​PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite draudėjo kodą (atitinka SAM deklracijos 4 laukelį);   * "​InsurerCode"​ - atsidarius šį parametrę "​PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite draudėjo kodą (atitinka SAM deklracijos 4 laukelį);
-  * "​AuthorizedPerson"​ - atsidarius šį parametrę "​PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite infromaciją apie vadovą ar įgaliotą asmenį (atitinka SAM deklracijos 13 laukelį);​ +  * "​AuthorizedPerson"​ - atsidarius šį parametrą "​PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite infromaciją apie vadovą ar įgaliotą asmenį (atitinka SAM deklracijos 13 laukelį);​ 
-  * "​PreparatorDetails"​ - atsidarius šį parametrę "​PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite infromaciją apie deklaraciją užpildžiusį asmenį (atitinka SAM deklracijos 14 laukelį)+  * "​PreparatorDetails"​ - atsidarius šį parametrą "​PARAMETRAS 1" laukelyje įrašykite infromaciją apie deklaraciją užpildžiusį asmenį (atitinka SAM deklracijos 14 laukelį)
  
 {{ :​lt:​du_parametrai.png |}} {{ :​lt:​du_parametrai.png |}}
  
-Jei užpildysite transporto parametrus, SAM deklracijoje ​automatiškai užsipildys:​+Jei užpildysite transporto parametrus, SAM deklaracijoje ​automatiškai užsipildys:​
   * 4 - draudėjo kodas;   * 4 - draudėjo kodas;
   * 13 - vadovas ar įgaliotas asmuo;   * 13 - vadovas ar įgaliotas asmuo;
-  * 14 - pranešimą užpildes ​asmuo+  * 14 - pranešimą užpildęs ​asmuo
  
 ===== 1.5. 1/2 SD nustatymai ===== ===== 1.5. 1/2 SD nustatymai =====
Linija 120: Linija 122:
 {{ :​lt:​1_2_sd_duom_laukai.png |}} {{ :​lt:​1_2_sd_duom_laukai.png |}}
  
-  * **1SD - A9** Valstybinio socialinio draudimo prad=ios data - informacija nurodoma darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Darbo santykiai"​ skiltyje "​Pradžios data"+  * **1SD - A9** Valstybinio socialinio draudimo pradžios data - informacija nurodoma darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Darbo santykiai"​ skiltyje "​Pradžios data"
   * **2SD - A10** Valstybinio socialinio draudimo pabaigos data - informacija nurodoma darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Darbo santykiai"​ skiltyje "​Pabaigos data"   * **2SD - A10** Valstybinio socialinio draudimo pabaigos data - informacija nurodoma darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Darbo santykiai"​ skiltyje "​Pabaigos data"
  
Linija 128: Linija 130:
 ===== 2.1. GPM312 (metinė) ===== ===== 2.1. GPM312 (metinė) =====
  
 +==== 2.1.1. A klasė ====
 +=== 2.1.1.1. GPM312L priedas ===
  
-==== 2.1.1. GPM312L priedas ====+Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius (klasė ir PD), galite formuoti GPM312 deklaraciją.
  
-Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius (klasė ir PD) galite formuoti GPM312 deklaraciją. +Į deklaraciją pateks tik tos darbo užmokesčio formulėskurių PD turi numerį kodo pradžioje.
- +
-Į deklaraciją pateks tik tos darbo užmokesčio formulės kurių PD turi numerį kodo pradžioje.+
  
 Pagal minėtą numerį deklaracijoje bus parinkta ir priskirta išmokos rūšis. Pagal minėtą numerį deklaracijoje bus parinkta ir priskirta išmokos rūšis.
Linija 160: Linija 162:
  
  
-==== 2.1.2. GPM312U priedas ​====+=== 2.1.1.2. GPM312U priedas ===
  
 Jei įmonėje dirba užsieniečiai,​ kurių informacija turi patekti į GPM312U priedą: Jei įmonėje dirba užsieniečiai,​ kurių informacija turi patekti į GPM312U priedą:
Linija 175: Linija 177:
  
  
-==== 2.1.3. Deklaracijos formavimas ​====+=== 2.1.1.3. Deklaracijos formavimas ===
  
 Deklaracija yra formuojama iš ataskaitos „Darbo užmokesčio ataskaita“:​ PERSONALAS→ATASKAITOS→DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA Deklaracija yra formuojama iš ataskaitos „Darbo užmokesčio ataskaita“:​ PERSONALAS→ATASKAITOS→DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
Linija 182: Linija 184:
   * Laikotarpis – nurodome **visus metus**;   * Laikotarpis – nurodome **visus metus**;
   * „Rodyti“ – pasirenkame **„Iš apmokėjimų“**;​   * „Rodyti“ – pasirenkame **„Iš apmokėjimų“**;​
 +  * Uždėkite varneles ties reikšmėmis:​
 +    * DU formulės;
 +    * Naudojami mokesčiai;
   * Spaudžiame „Ataskaita“;​   * Spaudžiame „Ataskaita“;​
   * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“. ​   * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“. ​
Linija 187: Linija 192:
 {{ :​lt:​gpm312_formavimas.png |}} {{ :​lt:​gpm312_formavimas.png |}}
  
 +==== 2.1.2. B klasė ====
  
  
 +  * **1 Išmokas išmokėjusio asmens identifikacinis numeris (kodas)** - pagal transporto parametrų nustatymus, aprašytus punkte [[lt:​du_formos#​transporto_parametrai|Transporto parametrai]]
 +  * **2 Išmokas išmokėjusio asmens pavadinimas / vardas, pavardė** - pagal transporto parametrų nustatymus, aprašytus punkte [[lt:​du_formos#​transporto_parametrai|Transporto parametrai]]
 +  * **3 Mokestinis laikotarpis** - deklaracijos pagrindinio puslapio laikotarpis yra skaičiuojamas pagal ataskaitos formavimo pabaigos datą;
 +
 +=== 2.1.2.1. Tiekėjo kortelė ====
 +
 +Tiekėjo kortelėje būtina užpildyti šiuos laukus:
 +  * **Pavadinimas** - asmens vardas ir pavardė;
 +  * **Tipas** - **Privatus**;​
 +  * **Įm. kodas** - nurodomas asmens kodas;
 +  * **Darbuotojas** - varnelė uždedama, jei tai įmonės darbuotojas ir informacija neturi patekti į GPM312 deklaraciją;​
 +  * **Verslo liudijimo numeris** - nurodomas verslo liudijimo numerio :!: __ pirmieji aštuoni simboliai. Verslo liudijime po brūkšnelio įrašytas versijos numeris čia nenurodomas. __;
 +  * **Individualios veiklos vykdymo pažymėjimo numeris** - nurodomas individualios veiklos vykdymo pažymėjimo numeris;
 +  * **Išmokos rūšies kodas** - pasirenkama reikšmė, kuri atitinka išmokos rūšį.
 +
 +:!: Jei tiekėjas turi ir individualią veiklą, ir verslo liudijimą - turi būti naudojamos atskiros tiekėjo kortelės (jei šią infroamciją norite matyti deklaracijos skirtingose eilutėse).
 +
 +:!: Jei reikia deklaruoti su skirtingais išmokų kodais - privalo būti atskiros tiekėjo kortelės.
 +=== 2.1.2.2. GPM312L priedas ====
 +  * **L1**:
 +    * Jei asmens kodas - iš tiekėjo kortelės laukelio **Įm. kodas**;
 +    * Jei verslo liudijimo numeris - iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **Verslo liudijimo numeris**;
 +    * Jei individualios veiklos pažymėjimas - iš tiekėjo kortelės duomenų lauko ** Individualios veiklos vykdymo pažymėjimo numeris**
 +
 +:?: Jei tiekėjo kortelėje nurodytas asmens kodas, laukelyje **Įm. kodas** ir užpildytas vienas iš aukščiau išvardintų duomenų laukų, deklaracijoje atsispindės **Įm. kodas** laukelio informacija. Jei užpildyti aukščiau išvardinti abu duomenų laukai - informacija bus atvaizduojama iš duomenų lauko **Verslo liudijimo numeris**
 +
 +:!: Jei tiekėjas turi ir individualią veiklą, ir verslo liudijimą - turi būti naudojamos atskiros tiekėjo kortelės.
 +
 +  * **L2** - Priklausomai nuo **L1** laukelio reikšmės, užsipildys požymis;
 +  * **L3** - Tiekėjo kortelės laukelio **Pavadinimas** informacija;​
 +  * **L4** - visada **B**;
 +  * **L5** - Iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **Išmokos rūšies kodas**
 +
 +
 +:!: Jei reikia deklaruoti su skirtingais išmokų kodais - privalo būti atskiros tiekėjo kortelės.
 +
 +  * **L6** - visada tuščias;
 +  * **L7** - visada tuščias;
 +  * **L8** - išmokėta suma iš apmokėjimo dokumento laukelio **Sumokėta**;​
 +  * **L9** - visada **0.00**;
 +  * **L10** - visada **0.00**;
 +  * **L11** - visada **0.00**;
 +  * **L12** - visada tuščias;
 +  * **L13** - visada tuščias.
 +
 +
 +=== 2.1.2.3. Deklaracijos formavimas ===
 +
 +Deklaraciją formuojama iš ataskaitos **Apmokėjimų sąrašas**:​ **PIRKIMAI→ATASKAITOS→APMOKĖJIMŲ SĄRAŠAS**
 +
 +Naudojami filtrai:
 +  * **Laikotarpis** - nurodomas deklaracijos formuojamas laikotarpis;​
 +  * **Apmok. tipas** - su šauktuku galima išvardinti apmokėjimo tipus, kurių nereikia traukti į ataskaitą, pvz. !SUD
 +  * **Patvirtinti** - pasirenkama,​ kad būtų vertinami tik patvirtinti dokumentai;
 +  * **rodyti eilutes** - pasirenkama,​ kad būtų vertinamos dokumento eilutės;
 +  * **Tiekėjas**:​
 +    * **Tipas** - nurodoma reikšmė **1**;
 +    * **Darbuotojas** - nurodoma reikšmė, kuri yra nurodta nustatyme **Simbolis tuščio lauko paieškai**:​ **NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→SIMBOLIS TUŠČIO LAUKO PAIEŠKAI**
 +
 +:?: Jei norite pridėti filtrus Tipas ir Darbuotojas spauskite ant kvadretėlio su pliusiuku (paveiksliuke pažymėta žalia spalva)
 +
 +{{ :​lt:​gpm312_b_apmokejimas.png |}}
 +
 +==== 2.1.3. Deklaracijos failų (A ir B) apjungimas ====
 +
 +Norėdami apjungti A ir B klasių pajamų deklaraciją į vieną failą:
 +  * Deklaracijos formoje spauskite: **FILE→Unification File...**
 +  * Atsidariusiame lange pasirinkite norimą įkelti failą.
 +
 +Įkėlus failą:
 +  * Paspaudus saugojimo ikonėlę atsinaujins sumos deklaracijos pirmame lape;
 +  * Dešinėje deklaracijos pusėje matysite visus sukeltu puslapius, todėl jei nenorite, kad tam tikri puslapiai būtų įkelti į deklaraciją,​ juos turite ištrinti iš keliamo failo.
 +
 +{{ :​lt:​gpm312_b_a_apjungimas.png |}}
 ===== 2.2. GPM313 ===== ===== 2.2. GPM313 =====
  
Linija 194: Linija 274:
 ==== 2.2.1. GPM313 požymiai ==== ==== 2.2.1. GPM313 požymiai ====
  
-  - „Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias A klasės išmokas“ t. y. 5, 6, 7 laukeliai deklaracijoje užsipildys jei darbo užmokesčio formulėse bus priskirti PD kurie prasideda „01“; +  - „Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais susijusias A klasės išmokas“ t. y. 5, 6, 7 laukeliai deklaracijoje užsipildysjei darbo užmokesčio formulėse bus priskirti PD kurie prasideda „01“; 
-  - „Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusias A klasės išmokas“,​ t. y. 8, 9, 10 laukeliai deklaracijoje užsipildys jei darbo užmokesčio formulėse bus priskirtas PD kurie prasideda: „03“, „23“, „24“, „61“;+  - „Duomenys apie su darbo santykiais ir jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusias A klasės išmokas“,​ t. y. 8, 9, 10 laukeliai deklaracijoje užsipildysjei darbo užmokesčio formulėse bus priskirtas PDkurie prasideda: „03“, „23“, „24“, „61“;
   - „Duomenys apie B klasės išmokas, nuo kurių išskaičiuotas ir / arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas GPM“ t. y. 11, 12 laukeliai deklaracijoje – automatiškai neužsipildys. Juos reikia pildyti rankiniu būdu.   - „Duomenys apie B klasės išmokas, nuo kurių išskaičiuotas ir / arba išmokas išmokėjusio asmens lėšomis sumokėtas GPM“ t. y. 11, 12 laukeliai deklaracijoje – automatiškai neužsipildys. Juos reikia pildyti rankiniu būdu.
  
Linija 208: Linija 288:
   * „Rodyti“ – pasirenkame **„visi dokumentai“**;​   * „Rodyti“ – pasirenkame **„visi dokumentai“**;​
   * Pažymėkite požymį "​Naudojami mokesčiai";​   * Pažymėkite požymį "​Naudojami mokesčiai";​
 +  * Pažymėkite požymį "DU formulės";​
   * Spaudžiame „Ataskaita“;​   * Spaudžiame „Ataskaita“;​
   * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“.   * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“.
- 
-{{ :​lt:​gpm313_formavimas.png |}} 
- 
  
  
 +{{ :​lt:​gpm313_formav.png |}}
 ===== 2.3. SAM ===== ===== 2.3. SAM =====
  
-Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius galite formuoti SAM deklaraciją.+Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymiusgalite formuoti SAM deklaraciją.
  
  
Linija 235: Linija 314:
   * Reikšmės – „,​TAIP“ ​   * Reikšmės – „,​TAIP“ ​
  
-  * Į SAM deklaraciją nepateks informacija apie atleistuosius asmenis jei darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Darbo santykiai"​ bus nurodyta data laukelyje "​Pabaigos data"+  * Į SAM deklaraciją nepateks informacija apie atleistuosius asmenisjei darbuotojo kortelėje, burbuliuke "Darbo santykiai"​ bus nurodyta data laukelyje "​Pabaigos data"
  
 {{ :​lt:​sam_atleisti.png |}} {{ :​lt:​sam_atleisti.png |}}
Linija 250: Linija 329:
 {{ :​lt:​sam_liga2.png |}} {{ :​lt:​sam_liga2.png |}}
  
-:?: Jei dažnai pasitaiko, kad darbuotojas serga pilną mėn. darbo užmokesčio formulėje, kuri priskirta darbuotojui (su visais reikiamais SAM deklaracijai mokesčiai) uždėkite varnelė "​Always"​. Uždėjus šį požymį - formulė bus įterpiama visą laiką automatiškai,​ net ir tais atvejais jei suma bus lygi nuliui.+:?: Jei dažnai pasitaiko, kad darbuotojas serga pilną mėn. darbo užmokesčio formulėje, kuri priskirta darbuotojui (su visais reikiamais SAM deklaracijai mokesčiai) uždėkite varnelę "​Always"​. Uždėjus šį požymį - formulė bus įterpiama visą laiką automatiškai,​ net ir tais atvejaisjei suma bus lygi nuliui.
 ==== 2.3.2. Deklaracijos formavimas ==== ==== 2.3.2. Deklaracijos formavimas ====
  
Linija 259: Linija 338:
   * „Rodyti“ – pasirenkame **„priskaitymai“**;​   * „Rodyti“ – pasirenkame **„priskaitymai“**;​
   * Pažymėkite požymį "​Naudojami mokesčiai";​   * Pažymėkite požymį "​Naudojami mokesčiai";​
 +  * Pažymėkite požymį "DU formulės";​
   * Spaudžiame „Ataskaita“;​   * Spaudžiame „Ataskaita“;​
   * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“.   * Kai ataskaita užsikraus – pasirenkame spausdinimo formą ir spaudžiame „Spausdinti“.
Linija 293: Linija 373:
  
 :!: Darbuotojus reikia išvardinti per kablelį, nepaliekant jokių papildomų tarpelių pvz. Jonas,​Petras,​Tadas :!: Darbuotojus reikia išvardinti per kablelį, nepaliekant jokių papildomų tarpelių pvz. Jonas,​Petras,​Tadas
 +
 +
 +===== 2.6. 9SD =====
 +
 +FIXME
 +
 +Informacija apie įmonės rekvizitus (3-7 laukeliai), bei deklaraciją formuojantį asmenį (13-14) imami iš pagrindinių sistemos nustatymų bei [[lt:​du_formos#​transporto_parametrai|Transporto parametrai]]
 +
 +==== 2.6.1. 9SD požymiai ====
 +
 +  * **A2** - iš darbuotojo kortelės laukelio **Asmens kodas:**
 +  * **A3** - iš darbuotojo kortelės laukelio **Soc. dr. paž. Nr.**
 +  * **A4V** - iš darbuotojo kortelės laukelio **Pavadinimas** informacija iki pirmojo tarpelio;
 +  * **A4P** - iš darbuotojo kortelės laukelio **Pavadinimas** informacija po pirmojo tarpelio;
 +  * **A5** - iš darbuotojo kortelės duomenų lauko **9SD forma A5** (kodas: A5_9SD)**FIXME**
 +  * **A6** - užsipildo automatiškai pagal parinktą reikšmę laukelyje **A5**
 +  * **A15** - nedarbingumo pradžios data;
 +  * **A16** - nedarbingumo pabaigos data;
 +  * **A17** - iš darbuotojo kortelės duomenų lauko **9SD forma A17 (kodas: A17_9SD)****FIXME**
 +  * **A18** - iš darbuotojo kortelės burbuliuko **Susiję asmenys**, kurių tipas **Sūnus** arba **Dukra** laukelio **Gimimo data** infromacija (jai patenka į filtruojamą periodą);
 +  * **A19** - iš darbuotojo kortelės burbuliuko **Susiję asmenys**, kurių tipas **Sūnus** arba **Dukra** laukelio **PID** infromacija;​
 +
 +==== 2.6.2. 9SD formavimas ====
 +
 +Deklaraciją galima suformuoti ataskaitoje **Darbo laiko apskaita**:
 +  * **Asmuo** - pasirenkamas asmuo, kuriam reikia formuoti deklaraciją;​
 +  * **Tipas** - pasirenkamas nedarbingumo tipas, pagal kurio infromaciją reikės traukti į deklaraciją;​
 +  * **Laikotarpis** - pasirenkamas pradžios laikas (į pasirinktą laikotarpį turi patekti vaiko gimimo data);
 +  * **Rodyti** - **Įprastas**
 +
 +{{ :​lt:​9sd_1.png |}}
 +
 +===== 2.7. 12SD =====
 +
 +FIXME
 +
 +Informacija apie įmonės rekvizitus (3-7 laukeliai), bei deklaraciją formuojantį asmenį (13-14) imami iš pagrindinių sistemos nustatymų bei [[lt:​du_formos#​transporto_parametrai|Transporto parametrai]]
 +==== 2.7.1. 12SD požymiai ====
 +
 +  * **A1** - eilės numeris;
 +  * **A2** -  iš darbuotojo kortelės laukelio **Asmens kodas:**
 +  * **A3** - iš darbuotojo kortelės laukelio **Soc. dr. paž. Nr.**
 +  * **A13** - nedarbingumo pradžios data;
 +  * **A14** - nedarbingumo pabaigos data;
 +  * **A4V** - iš darbuotojo kortelės laukelio **Pavadinimas** informacija iki pirmojo tarpelio;
 +  * **A4P** - iš darbuotojo kortelės laukelio **Pavadinimas** informacija po pirmojo tarpelio;
 +  * **A5** - transporto parametras: FIXME nedrabingumo tipo duomenų laukai FIXME
 +    * **TIPAS** - **LT_settings**
 +    * **Kodas** - **12SD_A5**
 +    * **PARAMETRAS 1** - nurodoma deklaracijos laukelio A5 kodas, dedamas brūkšnelis | ir per kablelį išvardinami galimi nedarbingumo tipų kodai
 +    * **PARAMETRAS 2** - **Salary**
 +==== 2.2.2. 12SD formavimas ====
 +
 +Deklaraciją galima suformuoti ataskaitoje **Darbo laiko apskaita**:
 +
 +  * **Tipas** - pasirenkamI nedarbingumo tipaI, pagal kuriuos inforamciją reikės traukti į deklaraciją;​
 +  * **Laikotarpis** - pasirenkamas laikotarpis;​
 +  * **Rodyti** - Įprastas
 +
 +{{ :​lt:​12sd_1.png |}}
 +
 +===== 2.8. NPSD2 =====
 +
 +FIXME
 +
 +Informacija apie įmonės rekvizitus (3-7 laukeliai), bei deklaraciją formuojantį asmenį (11-14) imami iš pagrindinių sistemos nustatymų bei [[lt:​du_formos#​transporto_parametrai|Transporto parametrai]]
 +
 +==== 2.8.1. NPSD2 požymiai ==== 
 +
 +  * **A2** - iš darbuotojo kortelės laukelio **Asmens kodas:**
 +  * **A3** - iš darbuotojo kortelės laukelio **Soc. dr. paž. Nr.**
 +  * **A5** - nedarbingumo pradžios data (jei nedarbingumo pradžios data patenka į filtruojamą laikotarpį);​
 +  * **A6** - nedarbingumo pabaigos data (jei nedarbingumo pradžios data patenka į filtruojamą laikotarpį);​
 +  * **A7** - transporto parametras FIXME
 +  * **A4V** - iš darbuotojo kortelės laukelio Pavadinimas informacija iki pirmojo tarpelio;
 +  * **A4P** - iš darbuotojo kortelės laukelio Pavadinimas informacija po pirmojo tarpelio;
 +  * **B1** - nedarbingumo pradžios data (jei nedarbingumo pradžios data patenka į filtruojamą laikotarpį);​
 +  * **B2** - nedarbingumo pabaigos data (jei nedarbingumo pradžios data patenka į filtruojamą laikotarpį);​
 +  * **B3** - transporto parametras FIXME nedarbingumo pradžios data (jei nedarbingumo pradžios data patenka į filtruojamą laikotarpį) ir, jei data patenka į **B1** ir **B2** rėžius;
 +  * **B4** - transporto parametras FIXME nedarbingumo pabaigos data (jei nedarbingumo pradžios data patenka į filtruojamą laikotarpį) ir, jei data patenka į **B1** ir **B2** rėžius;
 +  * **B5** - transporto parametras FIXME, pirma kalendorinė diena, jei diena yra darbo diena - kitu atveju laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **B6** - transporto parametras FIXME, antra kalendorinė diena, jei diena yra darbo diena - kitu atveju laukelis paliekamas tuščias
 +  * **B7** - :!: susiformavus deklaraciją - reikšmė įrašoma rankiniu būdu;
 +  * **B8** - laukelis užsipildys automatiškai;​
 +  * **J1** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **J2** - laukelis paliekamas tuščias;
 +  * **J3** - laukelis paliekamas tuščias.
 +
 +:!: **PRIEŠ PATEIKIANT FORMĄ BŪTINA PATIKRINTI AR TEISINGAI ĮRAŠYTOS DATOS. JEI DARBUOTOJUI TAIKOMA SUMINĖ DARBO UŽMOKESČIO APASKAITA ARBA DIRBAMA PAGAL DARBO GRAFIKĄ - DATOS TURI BŪTI PATIKSLINAMOS RANKINIU BŪDU**
 +==== 2.8.2. NPSD2 formavimas ==== 
 +
 +Deklaraciją galima suformuoti ataskaitoje **Darbo laiko apskaita**:
 ====== 3. Spausdinimo formos ====== ====== 3. Spausdinimo formos ======
  
Linija 303: Linija 475:
 ==== 3.1.1. Žiniaraščio požymiai ==== ==== 3.1.1. Žiniaraščio požymiai ====
  
-  * Žiniaraščio ​informaicja ​priklauso nuo sudėliotų darbo užmokesčio ir mokesčių formulių klasių bei PD reikšmių. Jei ši informaijca nebus užpildyta - žiniaraštis bus tuščias;​ +  * Žiniaraščio ​informacija ​priklauso nuo sudėliotų darbo užmokesčio ir mokesčių formulių klasių bei PD reikšmių. Jei ši informaijca nebus užpildyta - žiniaraštis bus tuščias;​ 
-  * Tabelio numerio informacija užsipildys jei darbuotojo kortelėje, burbuliuke "​Vartotojo modulis"​ ties "​Tabelio numeris"​ bus įvesta informacija. Jei šis laukas neužpildytas - stulpelyje "​Tabelio numeris"​ atvaizduos darbuotojo kodo informaciją+  * Tabelio numerio informacija užsipildysjei darbuotojo kortelėje, burbuliuke "​Vartotojo modulis"​ ties "​Tabelio numeris"​ bus įvesta informacija. Jei šis laukas neužpildytas - stulpelyje "​Tabelio numeris"​ atvaizduos darbuotojo kodo informaciją
  
 {{ :​lt:​ziniarastis_tabelio_nr.png |}} {{ :​lt:​ziniarastis_tabelio_nr.png |}}
Linija 328: Linija 500:
  
  
-Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymius galite formuoti darbo užmokesčio pažymos spausdinimo formą.+Jei sudėjote darbo užmokesčio bei mokesčių formulių papildomus požymiusgalite formuoti darbo užmokesčio pažymos spausdinimo formą.
  
 ==== 3.2.1. Pažymos požymiai ==== ==== 3.2.1. Pažymos požymiai ====
Linija 339: Linija 511:
   * Mėn. kodas - nurodome **mėnesio kodą**. Mėnesio kodus galite nurodyti kelis, priklauso nuo reikiamo laikotarpio informacijos;​   * Mėn. kodas - nurodome **mėnesio kodą**. Mėnesio kodus galite nurodyti kelis, priklauso nuo reikiamo laikotarpio informacijos;​
 :?: Mėnesio kodus reikia atskirti dvitaškiu, pvz. 201901:​201903 - informacija bus formuoja su mėnesio kodais: 201901, 201902 ir 201903 :?: Mėnesio kodus reikia atskirti dvitaškiu, pvz. 201901:​201903 - informacija bus formuoja su mėnesio kodais: 201901, 201902 ir 201903
-  * "​Asmuo"​ - pasirenkamas asmuo kuriam bus formuojama pažyma;+  * "​Asmuo"​ - pasirenkamas asmuokuriam bus formuojama pažyma;
   * „Rodyti“ – pasirenkame **„visi dokumentai“**;​   * „Rodyti“ – pasirenkame **„visi dokumentai“**;​
   * Pažymėkite požymį "​Naudojami mokesčiai";​   * Pažymėkite požymį "​Naudojami mokesčiai";​
lt/du_formos.1569915171.txt.gz · Keista: 2019/10/01 10:32 vartotojo lida