Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:bendros_salygos

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
lt:bendros_salygos [2020/03/23 12:05]
indre
lt:bendros_salygos [2020/03/23 12:10] (esamas)
indre
Linija 136: Linija 136:
  
  
-7.1. Asmens duomenys, kurių atžvilgiu DIRECTO veikia kaip duomenų valdytojas, bus tvarkomi vadovaujantis ​Privatumo ​politika. Asmens duomenų rūšys, kurias DIRECTO tvarkys kaip duomenų valdytojas, yra nurodytos ​Privatumo ​politikoje. Naudodami Sistemą, Klientas ir Vartotojai patvirtina, kad jie yra susipažinę su Privatumo ​politika.+7.1. Asmens duomenys, kurių atžvilgiu DIRECTO veikia kaip duomenų valdytojas, bus tvarkomi vadovaujantis ​asmens duomenų tvarkymo ​politika. Asmens duomenų rūšys, kurias DIRECTO tvarkys kaip duomenų valdytojas, yra nurodytos ​asmens duomenų tvarkymo ​politikoje. Naudodami Sistemą, Klientas ir Vartotojai patvirtina, kad jie yra susipažinę su asmens duomenų tvarkymo ​politika.
  
 7.2. Asmens duomenų, kurie nenurodyti 7.1 p. (įskaitant,​ bet neapsiribojant,​ Kliento klientų Asmens duomenimis),​ atžvilgiu DIRECTO bus duomenų tvarkytojas. Veikdamas kaip Asmens duomenų tvarkytojas,​ DIRECTO Asmens duomenis tvarkys vadovaujantis ADTS nustatyta tvarka. 7.2. Asmens duomenų, kurie nenurodyti 7.1 p. (įskaitant,​ bet neapsiribojant,​ Kliento klientų Asmens duomenimis),​ atžvilgiu DIRECTO bus duomenų tvarkytojas. Veikdamas kaip Asmens duomenų tvarkytojas,​ DIRECTO Asmens duomenis tvarkys vadovaujantis ADTS nustatyta tvarka.
Linija 192: Linija 192:
 10.5. //​Konfidencialumas//​. Ši Sutartis ir jos sąlygos yra konfidencialios ir Šalys įsipareigoja,​ be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo, neatskleisti jų jokiai trečiai šaliai, išskyrus atvejus, kai pareiga atskleisti tokią informaciją numatyta Sutartyje ar taikytinuose įstatymuose. Konfidencialia informacija nelaikoma informacija,​ kuri: i) yra viešai žinoma; ii) rinkoje numanoma / bendrai žinoma prieš jos atskleidimą;​ iii) po to, kai atskleidžianti Šalis atskleidė gaunančiai Šaliai, tapo viešai žinoma ne dėl gaunančios Šalies kaltės; ar iv) kitais teisėtais būdais tapo žinoma gaunančiai Šaliai. 10.5. //​Konfidencialumas//​. Ši Sutartis ir jos sąlygos yra konfidencialios ir Šalys įsipareigoja,​ be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo, neatskleisti jų jokiai trečiai šaliai, išskyrus atvejus, kai pareiga atskleisti tokią informaciją numatyta Sutartyje ar taikytinuose įstatymuose. Konfidencialia informacija nelaikoma informacija,​ kuri: i) yra viešai žinoma; ii) rinkoje numanoma / bendrai žinoma prieš jos atskleidimą;​ iii) po to, kai atskleidžianti Šalis atskleidė gaunančiai Šaliai, tapo viešai žinoma ne dėl gaunančios Šalies kaltės; ar iv) kitais teisėtais būdais tapo žinoma gaunančiai Šaliai.
  
-10.6. //​Pasirašymas//​. Bendrosios sąlygos, ADTS ir Privatumo politika ​Šalių nėra atskirai pasirašomos. Laikoma, kad šie dokumentai yra pasirašyti,​ kai Šalys pasirašo Specialiąsias sąlygas.+10.6. //​Pasirašymas//​. Bendrosios sąlygos ir ADTS Šalių nėra atskirai pasirašomos. Laikoma, kad šie dokumentai yra pasirašyti,​ kai Šalys pasirašo Specialiąsias sąlygas.
  
lt/bendros_salygos.txt · Keista: 2020/03/23 12:10 vartotojo indre