Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:yld_settings

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:yld_settings [2019/10/16 14:21]
triin [Finantsi seadistused]
et:yld_settings [2020/03/17 15:24] (Hetkel kehtiv)
kulli
Rida 39: Rida 39:
   *Tekstidesse salvestuva kontokirjelduse tüüp - juhul, kui on täidetud, lisatakse ostuarvel olevad konto kirjeldused tekstide tabelisse, mille tüübiks on antud seadistus ja filtriks konto ise ning sisu väljalt saab juba sisestatud konto kirjeldusi ALT-T abil asetada ​   *Tekstidesse salvestuva kontokirjelduse tüüp - juhul, kui on täidetud, lisatakse ostuarvel olevad konto kirjeldused tekstide tabelisse, mille tüübiks on antud seadistus ja filtriks konto ise ning sisu väljalt saab juba sisestatud konto kirjeldusi ALT-T abil asetada ​
   *Objekti klassi arvestamine - kui arvestatakse,​ siis ostuarve kinnitamisel kontrollib ega päise ja ridade objektide klassid samad ei ole    *Objekti klassi arvestamine - kui arvestatakse,​ siis ostuarve kinnitamisel kontrollib ega päise ja ridade objektide klassid samad ei ole 
 +  ***Palga arvestus võtab puhkuse maksuvalemi kulu kontoks**- valikud: maksuvalemi reservi kulu, palgavalemi deebet, maksuvalemi deebet.
 +  * Palga- ja maksuvalemi konto objektifilter:​ Personal või Palga arvestus - kui valik on **personal** siis palga ja maksuvalemi objektikontod arvestavad töötaja küljes olevat objekti. Kui on valik **palga arvestus** siis lähtutakse arvestusel olevatast objektidest. ​
   *Palga maksude ümardus, mitu kohta peale koma: 0, 1 või 2 - mitme komakoha peale palga maksud ümardatakse ​   *Palga maksude ümardus, mitu kohta peale koma: 0, 1 või 2 - mitme komakoha peale palga maksud ümardatakse ​
   *Palga maksuvalemi klassid - komaga eraldatud nimekiri maksuvalemite eraldamiseks. Näiteks TULU,​SOTS,​AÜ jne    *Palga maksuvalemi klassid - komaga eraldatud nimekiri maksuvalemite eraldamiseks. Näiteks TULU,​SOTS,​AÜ jne 
Rida 151: Rida 153:
   *Arve trükkimisel teade kliendi lisaväljast - arvel trüki nuppu vajutades kuvatakse kliendi lisaväljast hoiatus ​   *Arve trükkimisel teade kliendi lisaväljast - arvel trüki nuppu vajutades kuvatakse kliendi lisaväljast hoiatus ​
   *Arvuta ladu muutva arve kate kinnitamisel kaubakulust - arve kinnitamisel arvutatakse kate ringi arvestades kaubakulu, mis tekkis arve kinnitamisel (FIFO väljast). Kulu väli jääb muutumata. ​   *Arvuta ladu muutva arve kate kinnitamisel kaubakulust - arve kinnitamisel arvutatakse kate ringi arvestades kaubakulu, mis tekkis arve kinnitamisel (FIFO väljast). Kulu väli jääb muutumata. ​
-  *Hinnaesitus - ei kasutata ​ 
   *Hinnavalemi piirang artikli asetamisel - kui jah, siis asetatakse ainult neid tooted, mis on valitud hinnavalemis ​   *Hinnavalemi piirang artikli asetamisel - kui jah, siis asetatakse ainult neid tooted, mis on valitud hinnavalemis ​
   *Hoiatus, kui ladumuutval arvel on rohkem kaupu kui reaalne/​vaba laoseis - 0 - ei hoiata, 1 - hoiatab (teeb koguse punaseks, kui kogus on suurem laoseisust) reaalse laoseisu pealt   *Hoiatus, kui ladumuutval arvel on rohkem kaupu kui reaalne/​vaba laoseis - 0 - ei hoiata, 1 - hoiatab (teeb koguse punaseks, kui kogus on suurem laoseisust) reaalse laoseisu pealt
et/yld_settings.1571224892.txt.gz · Viimati muutnud: 2019/10/16 14:21 persoon triin