Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:yld_print_form

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:yld_print_form [2020/09/22 16:04]
ott [EveryPay Linkpay]
et:yld_print_form [2021/01/25 17:12] (Hetkel kehtiv)
mrtn
Rida 5: Rida 5:
   * ''​ÜLDINE > Üldised seadistused > Väljtrükkide häälestamine''​   * ''​ÜLDINE > Üldised seadistused > Väljtrükkide häälestamine''​
  
 +
 +
 +Igal dokumendiliigil saab olla mitu erinevat väljatrükivormi. Kasutaja saab trükkides või meilides valida sobiva vormi, klõpsates **Trüki** või **Meil** nupu peal parema hiireklahviga. Juhul, kui kasutaja ise väljatrükki ei vali, teeb Directo seda automaatselt.
 +
 +Automaatvaliku korral kasutatakse esimest väljatrükimalli,​ mis sobib kõikide kirjeldatud tingimustega,​ st seadistustes määratud keel, projekt, objekt vms kattuvad trükitaval dokumendil olevate väärtustega. Automaatvaliku järjekorra määramiseks muudetakse seadistustes välja Järjekord väärtust - väljatrükimallide valik käib selle numbri järgi kasvavas järjekorras.
 +
 +:!: Alati peab seadistama vähemalt ühe väljatrükimalli,​ millel ei ole määratud ühtegi filtrit ja mis on järjekorras viimane (kõige suurema järjekorranumbriga). Niimoodi välditakse olukorda, kus ühtegi vormi valida ei õnnestu ja trükkimine ebaõnnestub.
 +
 +Väljatrükimall,​ mille juures on märgitud linnuke **Nupp**, ilmub vastava dokumendi päisesse eraldi nupuna. Nii saab kiiresti ja mugavalt kasutada erinevaid väljatrükimalle,​ ilma et peaks neid parema hiireklahvi abil valima. ​
 +
 +{{:​et:​mrtn20210125-165234.png}}
  
 =====Parameetrid XSLis===== =====Parameetrid XSLis=====
Rida 13: Rida 24:
   * <​nowiki><​!--</​nowiki>​mailnopdf:​1<​nowiki>​ --></​nowiki>​pdfi asemelt tehakse html    * <​nowiki><​!--</​nowiki>​mailnopdf:​1<​nowiki>​ --></​nowiki>​pdfi asemelt tehakse html 
   * <​nowiki><​!--</​nowiki>​mailnoattachment:<​nowiki>​ --></​nowiki>​pdfi manust ei lisata üldse, ainult enda kirjutatud tekst    * <​nowiki><​!--</​nowiki>​mailnoattachment:<​nowiki>​ --></​nowiki>​pdfi manust ei lisata üldse, ainult enda kirjutatud tekst 
-  * PDF parameetrid \\ Väljund landscape: \\ <​nowiki><​!--</​nowiki>​pdfparams:​BrowserWidth=1000,​isLandscape=1,​version=1,​HeaderHeight=60,​FooterHeight=60<​nowiki>​--></​nowiki> ​ **debug_pdf=1** - näha visuaalselt päise ja jaluse tsoon \\ **Engine=1** - Gecko renderer (IE asemel) \\ **FontEmbed=1** - lisab PDFi fondid kaasa (lisada saab serverile [[et:​fntlist|installitud fontide]] seast) \\ **InsetX=10,​InsetY=10** - X ja Y koordinaadid joonistamise alguseks \\ **BrowserWidth=800** võimaldab määrata nö Zoom astet, ehk kui suur vaade välja näeb (vaikimisi 800).+  * PDF parameetrid \\ Väljund landscape: \\ <​nowiki><​!--</​nowiki>​pdfparams:​BrowserWidth=1000,​isLandscape=1,​version=1,​HeaderHeight=60,​FooterHeight=60<​nowiki>​--></​nowiki> ​ **debug_pdf=1** - näha visuaalselt päise ja jaluse tsoon \\ **Engine=1** - Gecko renderer (IE asemel) \\ **FontEmbed=1** - lisab PDFi fondid kaasa (lisada saab serverile [[et:​fntlist|installitud fontide]] seast) \\ **InsetX=10,​InsetY=10** - X ja Y koordinaadid joonistamise alguseks \\ **BrowserWidth=800** võimaldab määrata nö Zoom astet, ehk kui suur vaade välja näeb (vaikimisi 800). \\ ** ImageQuality=10** pildifailide kompressioon 0 - 100  (0=pakitud, halb kvaliteet, 100=ilma pakkimata, kvaliteedikaota)
   * <​nowiki><​!--</​nowiki>​output-excel <​nowiki>​ --></​nowiki>​lisab exceli headeri - fail avatakse exceliga ​   * <​nowiki><​!--</​nowiki>​output-excel <​nowiki>​ --></​nowiki>​lisab exceli headeri - fail avatakse exceliga ​
   * <​nowiki><​!--</​nowiki>​clear-output<​nowiki>​ --></​nowiki>​väljundiks on ainult puhas XSL-i transformatsioon (ilma Directo päiseta)   * <​nowiki><​!--</​nowiki>​clear-output<​nowiki>​ --></​nowiki>​väljundiks on ainult puhas XSL-i transformatsioon (ilma Directo päiseta)
Rida 362: Rida 373:
  
 ====Alustamine==== ====Alustamine====
-LinkPay lahenduse kasutamiseks Directos võta ühendust endale sobivaima EveryPay partnerpangaga,​ milleks on kas LHV, SEB või Swedbank. Sind saab aidata sinu kliendihaldur või täida ise ära [[https://​support.every-pay.com/​et/​merchant-support/​online-maksete-vastuvotmise-alustamine/​|vastava panga taotlusvorm]]. Hinnainfo koos lepingu tingimustega saad otse pangalt. ​:!: Loe kuidas täpsemalt kasutada ​Linkpayd ​ ​[[https://​support.every-pay.com/​et/​merchant-support/​kuidas-kasutada-linkpayd/​|EveryPay portaalist]] ​ +LinkPay lahenduse kasutamiseks Directos võta ühendust endale sobivaima EveryPay partnerpangaga,​ milleks on kas LHV, SEB või Swedbank. Sind saab aidata sinu kliendihaldur või täida ise ära [[https://​support.every-pay.com/​et/​merchant-support/​online-maksete-vastuvotmise-alustamine/​|vastava panga taotlusvorm]]. Hinnainfo koos lepingu tingimustega saad otse pangalt. Loekuidas täpsemalt kasutada ​LinkPayd ​ ​[[https://​support.every-pay.com/​et/​merchant-support/​kuidas-kasutada-linkpayd/​|EveryPay portaalist]]
 ====Seadistamine==== ====Seadistamine====
   - EveryPay portaalis tuleb luua **LINKPAY>​Lingid** alt link   - EveryPay portaalis tuleb luua **LINKPAY>​Lingid** alt link
-  - Lingi detailvaates on kuvatud **Lingi token**, mis tuleks ​kopeerida ning määrata Directo ​süsteemiseadistustes ​''​EveryPay LinkPay lingi token''​ väärtuseks +  - Lingi detailvaates on kuvatud **Lingi token**, mis tuleb kopeerida ning määrata Directo ​süsteemi seadistustes ​''​EveryPay LinkPay lingi token''​ väärtuseks 
-  - Lingi //Muuda// vaates ​tuleks ​//​Aktiivne//​ tulbas valida aktiivseks __ainult__ //Arve number// väli+  - Lingi //Muuda// vaates ​tuleb //​Aktiivne//​ tulbas valida aktiivseks __ainult__ //Arve number// väli. Lisaks määrata väljadele //​Tasumisele kuuluv summa// ja //Arve nr// linnud ​ tulbas ​ //URL MUUDETAV// {{:​et:​ott20201005-151349.png}} :!: Kui //URL MUUDETAV// tulpa pole näha, pöörduda EveryPay kasutajatoe poole, et see lisada.
   - EveryPay portaali **SEADED>​Üldised seaded** alt kopeerida **API salasõna** Directo süsteemiseadistuse ''​EveryPay LinkPay API salasõna''​ väärtuseks   - EveryPay portaali **SEADED>​Üldised seaded** alt kopeerida **API salasõna** Directo süsteemiseadistuse ''​EveryPay LinkPay API salasõna''​ väärtuseks
-  - Süsteemiseadistus ​''​EveryPay LinkPay URL''​ on vaikimisi täidetud testkeskkonna aadressiga <​nowiki>​https://​igw-demo.every-pay.com</​nowiki> ​Peale testimist ​tuleks ​see täita live teenuse aadressiga <​nowiki>​https://​igw.every-pay.com</​nowiki>​ +  - Süsteemi seadistus ​''​EveryPay LinkPay URL''​ on vaikimisi täidetud testkeskkonna aadressiga <​nowiki>​https://​igw-demo.every-pay.com</​nowiki> ​Pärast ​testimist ​tuleb see täita live teenuse aadressiga <​nowiki>​https://​pay.every-pay.eu</​nowiki>​ 
-  - Link tekkib ​arve XMLi, kui väljatrüki definitsiooni aknasse **Väljad** alt on valitud //EveryPay LinkPay link// \\ :?: See valik tekkib ​automaatselt peale salvestamist,​ kui lisada //​everypay_link//​ XMLi tag järgmises punktis toodud näite alusel.+  - Link tekib arve XMLi, kui väljatrüki definitsiooni aknasse **Väljad** alt on valitud //EveryPay LinkPay link// \\ :?: See valik tekib automaatselt peale salvestamist,​ kui lisada //​everypay_link//​ XMLi tag järgmises punktis toodud näite alusel.
   - Lingi võib lisada väljatrükile sobivasse kohta, loomise näide: <code xsl><​a><​xsl:​attribute name="​href"><​xsl:​value-of select="/​documents/​document/​everypay_link"​ disable-output-escaping = "​yes"/></​xsl:​attribute>​MAKSA SIIN</​a></​code>​   - Lingi võib lisada väljatrükile sobivasse kohta, loomise näide: <code xsl><​a><​xsl:​attribute name="​href"><​xsl:​value-of select="/​documents/​document/​everypay_link"​ disable-output-escaping = "​yes"/></​xsl:​attribute>​MAKSA SIIN</​a></​code>​
  
-:!: Vajadusel saab mitme lingi olemasolul luua eraldi loogika, mis valib mis iganes kriteeriumi põhjal sobiva (eeldefineeritud) lingi, mida konkreetsele väljatrükile luuakse. Seadistamiseks ​tuleks kirjutada ​[[info@directo.ee]]+:!: Vajadusel saab mitme lingi olemasolul luua eraldi loogika, mis valib mis iganes kriteeriumi põhjal sobiva (eeldefineeritud) lingi, mida konkreetsele väljatrükile luuakse. Seadistamiseks ​kirjuta palun [[info@directo.ee]]
  
 =====HMAC signatuuri loomine välisele lingile===== =====HMAC signatuuri loomine välisele lingile=====
Rida 478: Rida 488:
               </tr>               </tr>
 </​code>​ </​code>​
 +
 +
 +====Splitter - Mingi tekstilise sisu laiali jagamine separaatori alusel====
 +  ​
 +Parameetrid 1. String, 2. separaator (näiteks tühik ' '), 3. mitmes element tagastada (algab 0-iga, ehk siis esimene tagastatav element on 0)
 +  * XSL- päises peab olema [[et:​yld_print_form#​scripti_kasutamine_xslis|skripti deklaratsioon]]
 +  * splitterfunktsioon <code js>​function splitter( str, splitter, pos ){
 + ret = '';​
 +    var arr = str.split(splitter); ​
 +    if(arr[pos])
 +      ret = arr[pos]
 +
 + return ret
 + }</​code>​
 +  * Funktsiooni kutsumine <code xml> ​         <​xsl:​for-each select="/​documents/​document/​rows/​row">​
 +           
 +                  <td> <​xsl:​value-of select="​string(script:​splitter(string(nimetus),'​ ', 1))"/> ​                 ​
 +                  </td>
 +                ​
 +              </tr>
 +</​code>​
 +
 +
 +
 +  ​
  
 ====dateDiff - kuupäevade vahemiku päevade arvu arvutamine==== ====dateDiff - kuupäevade vahemiku päevade arvu arvutamine====
Rida 574: Rida 609:
 <​xsl:​variable name="​pjaak2"​ select="​substring-before(substring-after(substring-after(pjaak,​ ';'​),​ ';'​),​ ';'​)"/>​ <​xsl:​variable name="​pjaak2"​ select="​substring-before(substring-after(substring-after(pjaak,​ ';'​),​ ';'​),​ ';'​)"/>​
 <​xsl:​variable name="​pjaak3"​ select="​substring-before(substring-after(substring-after(substring-after(pjaak,​ ';'​),​ ';'​),​ ';'​),​ ';'​)"/>​ <​xsl:​variable name="​pjaak3"​ select="​substring-before(substring-after(substring-after(substring-after(pjaak,​ ';'​),​ ';'​),​ ';'​),​ ';'​)"/>​
-<​xsl:​variable name="​pjaak4"​ select="​substring-after(substring-after(substring-after(substring-after(pjaak,​ ';'​),​ ';'​),​ ';'​),​ ';'​)"/>​+<​xsl:​variable name="​pjaak4"​ select="​substring-before(substring-after(substring-after(substring-after(substring-after(pjaak, ';'​), ';'​),​ ';'​),​ ';'​),​ ';'​)"/>​
  
 <​xsl:​value-of select="​format-number($pjaak2 - $pjaak3 - $pjaak1 - $pjaak4, '#####​0'​)"/>​ <​xsl:​value-of select="​format-number($pjaak2 - $pjaak3 - $pjaak1 - $pjaak4, '#####​0'​)"/>​
et/yld_print_form.1600779882.txt.gz · Viimati muutnud: 2020/09/22 16:04 persoon ott