Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:yld_maksegraafik

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
et:yld_maksegraafik [2018/11/14 22:59]
egon
et:yld_maksegraafik [2018/11/15 15:36] (Hetkel kehtiv)
triin
Rida 13: Rida 13:
 **Protsent**- osamakse proportsioon protsentides;​\\ **Protsent**- osamakse proportsioon protsentides;​\\
 **Osamakse**- osamakse summa;\\ **Osamakse**- osamakse summa;\\
-**Põhjus**- osamakse põhjus. Võimaldab vajadusel osamakseid tähistada põhjuse tunnusega (põhjuskood). Ei ole kohustuslik. See tulp tekib siis kui on põhjuskoodid on häälestatud. Põhjusekoodid loob Directo klient vastavalt oma vajadusele. Põhjuskoode saab häälestada ''​Seadistused->​ Süsteemi seadistused->​ Maksegraafiku põhjuskoodid'':​+**Põhjus**- osamakse põhjus. Võimaldab vajadusel osamakseid tähistada põhjuse tunnusega (põhjuskood). Ei ole kohustuslik. See tulp tekib siiskui on põhjuskoodid on häälestatud. Põhjusekoodid loob Directo klient vastavalt oma vajadusele. Põhjuskoode saab häälestada ''​Seadistused->​ Süsteemi seadistused->​ Maksegraafiku põhjuskoodid'':​
 {{:​et:​egon20181114-221543.png}} {{:​et:​egon20181114-221543.png}}
  
-**Põhjuskoode** saab kasutada näiteks olukordades,​ kus arve või ostuarve laekub/​tasutakse osade kaupa ning olulised osamaksed soovitakse esile tuua. Näiteks**tagatisraha kinnipidamine** ehituses või **sissemaks** järelmaksu müügil jne. Põhjuskoode saab  kasutada ka ostuarvete tasumise organiseerimiseks selliselt, et makstakse ära ainult kindlale põhjusele vastavad või mittevastavad summad. Vt: [[et:​or_aru_tasu_ennustus|Tasumisennustus]]+**Põhjuskoode** saab kasutada näiteks olukordades,​ kus arve või ostuarve laekub/​tasutakse osade kaupa ning olulised osamaksed soovitakse esile tuua. Näiteks **tagatisraha kinnipidamine** ehituses või **sissemaks** järelmaksu müügil jne. Põhjuskoode saab kasutada ka ostuarvete tasumise organiseerimiseks selliselt, et makstakse ära ainult kindlale põhjusele vastavad või mittevastavad summad. Vt: [[et:​or_aru_tasu_ennustus|Tasumisennustus]]
  
  
 ==== Graafiku loomine ==== ==== Graafiku loomine ====
-Graafiku avanedes on sellel ​täidetu ​esimene rida arve (tellimuse) **tasuda summa** ja **maksetähtajaga**. Järgnevatele ridadele tuleb sisestada graafiku osamaksed selliselt, et sisestatakse osamakse protsent kogusummast või osamakse summa. Iga uue rea sisestamisel lahutatakse selle rea osamakse ning protsent maha esimesest (algsest) reast. Kui sisestada reale **protsent**,​ siis arvutatakse automaatselt välja sellele vastav **osamakse** ning ka vastupidi. Graafiku salvestamisel kontrollib Directo, kas protsendid ja osamaksed annavad kokku terviku (100%) ning võib seejuures korrigeerida ridade osamaksete summasid või protsente. Kui soovitakse, et mingi sisestatud väärtus (% või summa) ei muutuks sellise ümberarvutuse käigus (näiteks on kliendi või hankijaga kokku lepitud kindlad summad sõltumata protsendi täpsusest),​ siis tuleb vastaval arvu väljas teha hiirega topeltklikk. Selle tulemusena muutub väljal olev summa või % rasvasesse kirja ning salvestamisel see ei muutu.\\+Graafiku avanedes on sellel ​täidetud ​esimene rida arve (tellimuse) **tasuda summa** ja **maksetähtajaga**. Järgnevatele ridadele tuleb sisestada graafiku osamaksed selliselt, et sisestatakse osamakse protsent kogusummast või osamakse summa. Iga uue rea sisestamisel lahutatakse selle rea osamakse ning protsent maha esimesest (algsest) reast. Kui sisestada reale **protsent**,​ siis arvutatakse automaatselt välja sellele vastav **osamakse** ning ka vastupidi. Graafiku salvestamisel kontrollib Directo, kas protsendid ja osamaksed annavad kokku terviku (100%) ning võib seejuures korrigeerida ridade osamaksete summasid või protsente. Kui soovitakse, et mingi sisestatud väärtus (% või summa) ei muutuks sellise ümberarvutuse käigus (näiteks on kliendi või hankijaga kokku lepitud kindlad summad sõltumata protsendi täpsusest),​ siis tuleb vastaval arvu väljas teha hiirega topeltklikk. Selle tulemusena muutub väljal olev summa või % rasvasesse kirja ning salvestamisel see ei muutu.\\
 Salvestamisel järjestatakse graafik tähtaegade järgi. Salvestamisel järjestatakse graafik tähtaegade järgi.
  
et/yld_maksegraafik.txt · Viimati muutnud: 2018/11/15 15:36 persoon triin