Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:yld_aru_likviidsus

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:yld_aru_likviidsus [2018/09/28 17:42]
agor
et:yld_aru_likviidsus [2018/09/29 14:31] (Hetkel kehtiv)
agor
Rida 26: Rida 26:
   * Valuuta - Sisestatakse valuuta kood, millega seotud dokumente soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata.   * Valuuta - Sisestatakse valuuta kood, millega seotud dokumente soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata.
   * Projekt - Sisestatakse projekt, millega seotud dokumente soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata. Dokumentide puhul toimub kontroll päise projekti välja järgi. Eelarvete puhul toimub kontroll eelarve rea projekti alusel.   * Projekt - Sisestatakse projekt, millega seotud dokumente soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata. Dokumentide puhul toimub kontroll päise projekti välja järgi. Eelarvete puhul toimub kontroll eelarve rea projekti alusel.
-  * Reklamatsioon - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse, et likviidsuse prognoosis näidatakse ostuarvete puhul summasid nii, ostuarve saldodest on reklamatsiooni summa maha lahutatud.+  * Reklamatsioon - Sisestatakse linnuke, kui soovitakse, et likviidsuse prognoosis näidatakse ostuarvete puhul summasid nii, et ostuarve saldodest on reklamatsiooni summa maha lahutatud.
   * Pakkumise staatus - Sisestatakse pakkumise staatus, millega seotud pakkumisi soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata.   * Pakkumise staatus - Sisestatakse pakkumise staatus, millega seotud pakkumisi soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata.
   * Ostupakkumise staatus - Sisestatakse ostupakkumise staatus, millega seotud ostupakkumisi soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata.   * Ostupakkumise staatus - Sisestatakse ostupakkumise staatus, millega seotud ostupakkumisi soovitakse likviidsuse prognoosi kaasata.
Rida 95: Rida 95:
 {{:​et:​agor20180928-160848.png}} {{:​et:​agor20180928-160848.png}}
  
-Antud näite puhul näidatakse aruande ridade päise kohal vasakus ääres rida Algsaldo: 100 0000,00. Sõltuvalt filtreeringutest sisaldab algsaldo kas ainult filtreeringutes valitud dokumentide,​ mille tähtaeg on aruande perioodi alguse kuupäeva seisuga saabunud, saldode summasid või juhul, kui filtreeringutes on täidetud ka Saldo kontod, siis liidetakse algsaldo arvutuses saabunud tähtajaga dokumentide saldodele juurde vastavate finantskontode saldod aruande perioodi alguse kuupäevale eelneva kuupäeva lõpu seisuga. ​+Antud näite puhul näidatakse aruande ridade päise kohal vasakus ääres rida Algsaldo: 100 000,00. Sõltuvalt filtreeringutest sisaldab algsaldo kas ainult filtreeringutes valitud dokumentide,​ mille tähtaeg on aruande perioodi alguse kuupäeva seisuga saabunud, saldode summasid või juhul, kui filtreeringutes on täidetud ka Saldo kontod, siis liidetakse algsaldo arvutuses saabunud tähtajaga dokumentide saldodele juurde vastavate finantskontode saldod aruande perioodi alguse kuupäevale eelneva kuupäeva lõpu seisuga. ​
  
 Aruande tavavaates näidatakse igat dokumenti eraldi reana ja järgmiste tulpadena: Aruande tavavaates näidatakse igat dokumenti eraldi reana ja järgmiste tulpadena:
Rida 108: Rida 108:
   * Saldo - Näidatakse vastava dokumendi saldot ja dokumendi valuutat. Saldo on dokumendi valuutas. Raha sissetulekud on positiivsete summadena ja väljaminekud negatiivsete summadena. Kui filtreeringutes on sisestatud linnuke Reklamatsioon,​ siis näidatakse ostuarvete saldot reklamatsiooni summa võrra väiksemana.   * Saldo - Näidatakse vastava dokumendi saldot ja dokumendi valuutat. Saldo on dokumendi valuutas. Raha sissetulekud on positiivsete summadena ja väljaminekud negatiivsete summadena. Kui filtreeringutes on sisestatud linnuke Reklamatsioon,​ siis näidatakse ostuarvete saldot reklamatsiooni summa võrra väiksemana.
   * Kokku - Näidatakse aruande algsaldo ja ridade kumulatiivset saldot selles aruande baasvaluutas,​ mis on määratud aruande seadistustes.   * Kokku - Näidatakse aruande algsaldo ja ridade kumulatiivset saldot selles aruande baasvaluutas,​ mis on määratud aruande seadistustes.
 +  * Päevi - Näidatakse mitu päeva on dokumendi maksetähtaeg kas ületatud (negatiivne number) või mitu päeva on veel jäänud maksetähtajani (positiivne number). Päevade arvestus käib aruande vaatamise kuupäeva suhtes, mitte filtrites määratud perioodi lõpu suhtes.
  
 Juhul, kui aruande filtreeringutes on valitud eelarve tüüp, siis kajastuvad aruandes ainult need vastava tüübiga eelarvete read, mille aeg jääb aruande vaatamise aja kuupäeva suhtes tulevikku. Näiteks, kui aruannet vaadatakse 27.09.2018, siis aruandesse näidatakse ainult sellised eelarve read, mille aeg on hilisem, kui 27.09.2018. Eelarve real peavad olema seejuures samad objektide, projektide, klientide, hankijate väärtused,​ mida on kasutatud aruande filtreeringutes. Juhul, kui aruande filtreeringutes on valitud eelarve tüüp, siis kajastuvad aruandes ainult need vastava tüübiga eelarvete read, mille aeg jääb aruande vaatamise aja kuupäeva suhtes tulevikku. Näiteks, kui aruannet vaadatakse 27.09.2018, siis aruandesse näidatakse ainult sellised eelarve read, mille aeg on hilisem, kui 27.09.2018. Eelarve real peavad olema seejuures samad objektide, projektide, klientide, hankijate väärtused,​ mida on kasutatud aruande filtreeringutes.
et/yld_aru_likviidsus.1538145729.txt.gz · Viimati muutnud: 2018/09/28 17:42 persoon agor