Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


Külgriba

www.directo.ee

et:yld_aru_firma

See on dokumendi vana versioon!


Aruanne PALK ja TÖÖJÕUD

Personal → ARUANDED → Palk ja tööjõud

Aruanne kuvab perioodis arvestatud töötajate tasusid, töötajate arvu sh taandatud täistöö ajale. Arvestus aeg langeb vaadeldavasse perioodi dokumendi PALK aeg lahtri alusel.

Transpordi parameetrite seadistamine

Palk ja tööjõud aruande veerus x on koodid (tunnused), mille kaudu saab üldistest seadistustes transpordi parameetrite alt vajadusel lisada täiendavaid andmeid. Näiteks kood 05 - mis arvutab kokku kõik töötaja poolt saadud tasusid. Parameeter 1 alla on lisatud kõik need palgavalemid, mille summad peavad antud reas kajastuma.

Seadistused → ÜLDISED → Transpordi parameetrid

Kontroll aruanne

et/yld_aru_firma.1561528394.txt.gz · Viimati muutnud: 2019/06/26 08:53 persoon katrin