Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:tell_tellimus

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Next revision
Previous revision
et:tell_tellimus [2015/06/18 17:13]
ott tekitatud
et:tell_tellimus [2020/03/16 17:14] (Hetkel kehtiv)
triin [Vahesumma]
Rida 3: Rida 3:
 Tellimused on mõeldud müügitellimuste vormistamiseks. Tellimuste alusel saab edaspidi teha arveid. Lähetamata tellimused tekitavad laonõudluse,​ mille järgi saab vajadusel kaupa juurde osta. Tellimused on mõeldud müügitellimuste vormistamiseks. Tellimuste alusel saab edaspidi teha arveid. Lähetamata tellimused tekitavad laonõudluse,​ mille järgi saab vajadusel kaupa juurde osta.
  
 +===== Lehitseja =====
 +**PP** – pole lähetust, pole arvet\\
 +**LP** – lähetus on, pole arvet\\
 +**OO** – osaline lähetus, osaline arve\\
 +**OA** – osaline lähetus, arve on\\
 +**LO** – lähetus on, osaline arve\\
 +**OP** - osaline lähetus, pole arvet\\
 +**LA** - lähetatud ja arveldatud\\
  
 =====Kasutamine===== =====Kasutamine=====
Rida 119: Rida 127:
   *Artikli asendus- asendustoode - kasutatakse väljatrükkides ​   *Artikli asendus- asendustoode - kasutatakse väljatrükkides ​
   *Laoid-d laiali- kirjutab artikli mitmele reale laiali vastavalt võimalikele ID-dele   *Laoid-d laiali- kirjutab artikli mitmele reale laiali vastavalt võimalikele ID-dele
- + 
 +{{page>​et:​mr_arve#​vahesumma}} 
 =====Nüansid===== =====Nüansid=====
   *Lähetatud tellimusel ei saa ridadel kogust muuta väiksemaks kui on lähetatud ​   *Lähetatud tellimusel ei saa ridadel kogust muuta väiksemaks kui on lähetatud ​
Rida 169: Rida 179:
   *Uue lepingu klass - tellimusest lepingu tegemisel pannakse lepingule see klass    *Uue lepingu klass - tellimusest lepingu tegemisel pannakse lepingule see klass 
  
 +=====Kasuks mahukate tellimuste haldamisel===== ​
 +====Pakkumise artiklid====
 +Kliendile on võimalik sisestada kindlaks määratud toodete nimekiri, mis asetub tellimusele pärast kliendi valimist. Selleks tuleb luua kliendile uus pakkumise dokument soovitud artiklitega,​ mille kogused võiksid olla nullid (aga ei pea). Pakkumise artiklite kasutamiseks tuleb esmalt muuta ära seadistus - ''​Süsteemi seadistused > Tellimusele lisatakse kliendile määratud pakkumise artiklid ''​ "​**jah**"​ või "​**küsib**"​ peale. "​Küsib"​ valik tähendab seda, et pärast kliendi valimist programm küsib, kas soovitakse lisada pakkumise artiklid või mitte.
 +
 +Pärast seadistuse aktiveerimist tekib kliendikaardile lahter "​Pakkumine",​ kuhu tuleb sisestada pakkumise number.
 +{{:​et:​triin20190212-145403.png}}
 +
 +Seejärel kliendi asetamisel tellimusele lisatakse kohe ka tema pakkumise artiklid, mille koguseid saab vastavalt kliendi tellimusele jooksvalt muutma hakata.
 +
 +====Allahindluse grupid====
 +Artiklitele on võimalik määrata allahindluse grupid, mis võimaldavad pakkumise, tellimuse ja arve dokumentidel kõigile konkreetsesse gruppi kuuluvatele toodetele korraga allahindlust/​juurdehindlust teha. Näiteks rakendada allahindlus ainult teenustele.
 +Allahindluse gruppe saab luua ''​Müügi seadistused > Allahindluse grupid''​ alt, kuhu tuleb sisestada kood ning nimi. Artiklikaardil tuleb grupp määrata väljal "​Allahindlusgrupp"​.
 +{{:​et:​triin20190212-151354.png}}
 +
 +Allahindlusgrupiga artikliga dokumendile tekib ridade kohale vastav sektsioon.
 +{{:​et:​triin20190212-151518.png}}
 +  * **Lisa** - antud allahindlusgrupiga artiklitele lisatakse allahindlus- või juurdehindlusprotsent.
 +  * **Vali** - vastava allahindlusgrupiga artiklid määratakse punaseks.
 +
 +
 +====Artikliklassi grupeering====
 +Tellimuse dokumendil saab artikleid grupeerida artikliklassi või masterklassi kaupa, et pikkadel dokumentidel tellimusi paremini sisestada ning hallata. Grupeeringu aktiveerimiseks on vaja tellimuse peenhäälestuse alt määrata sobiv valik.
 +{{:​et:​triin20190212-154153.png}}
 +
 +Seejärel tekivad ridade kohale artikliklasside lingid.
 +{{:​et:​triin20190212-154340.png}}
 +
 +Linkide abil saab vaadata nii kõiki kui ka teatud artikliklassi/​masterklassi artikleid.
 +{{:​et:​triin20190212-154738.png}}
  
et/tell_tellimus.1434636839.txt.gz · Viimati muutnud: 2015/06/18 17:13 persoon ott