Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:settings

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:settings [2019/03/29 13:06]
katrin
et:settings [2020/06/17 14:25] (Hetkel kehtiv)
anita
Rida 2: Rida 2:
  
  
-=====Registri väljade selgitused===== +=====Üldiste seadistuste registrid===== 
 <​BOOKMARK:​user>​ <​BOOKMARK:​user>​
 ====Kasutaja==== ​ ====Kasutaja==== ​
-  ​* **Kohad** - komaga eraldatud valik kohtadest, kuhu kasutaja tohib sisse logida. Kui kohti on üks, logitaksegi kasutaja sisenemisel sinna sisse, mitme koha puhul kuvatakse valik kohtadest ning kasutaja saab ise valida kuhu sisenebo+===Parool ja sisse logimine=== 
 +Directosse saavad sisse logida ainult kasutajad, kellele on määratud kasutajagrupp ja salasõna. Juhul, kui on soov kasutada ka ID loginit (ID-kaart, Mobiil-ID, Smart-ID), peab kasutajal olema täidetud ka isikukood. 
 + 
 +Kõikides Directo andmebaasides on ID login vaikimisi sisse lülitatud. Soovi korral saab selle välja lülitada süsteemi seadistusest **ID-kaardi / Mobiil-ID / Smart-ID login**.  
 + 
 +Juhul, kui ID login on sisse lülitatud, on see ainukene võimalus Directosse sisenemiseks juhul, kui salasõna on meelest ära läinud. Ilma ID-loginita kasutaja ise endale uut salasõna määrata ei saa ning sellisel puhul tuleb abi saamiseks pöörduda oma ettevõtte peakasutaja poole. 
 + 
 +Peakasutaja saab teiste kasutajate kontodega teha erinevaid turvalisust tõstvaid toiminguid. 
 + 
 +{{:​et:​mrtn20200615-112102.png}} 
 + 
 +  * Juhul, kui kasutajale on vaja määrata uus parool, tuleb see sisestada väljale **Uus parool**. Seda tehakse üldjuhul olukorras, kus kasutaja on oma parooli unustatnud ja ei saa seda ise vahetada. 
 +  * Juhul, kui vaja tagada, et kasutaja ei saaks enam Directosse sisse logida, tuleb kasutada nuppu **Eemalda parool**. Nagu eespool mainitud, ei saa ilma paroolita kasutaja sisse logida ka muude meetoditega nagu ID kaart vms. See toiming on vajalik näiteks siis, kui inimene on töölt lahkunud. 
 +  * Kui on soov kõrgema turvalisuse huvides vältida kasutajanime/​parooli kombinatsiooniga sisse logimist, tuleb kasutada nuppu **Luba ainult ID-kaardi/​Mobiil-id/​Smart-ID login** 
 +  * Nupu **Kasutaja peab parooli muutma järgmisel sisselogimisel** sunnib kasutajat oma parooli vahetama. Seda kasutatakse tavaliselt olukorras, kus on põhjust arvata, et parool on sattunud soovimatute isikute kätte. 
 + 
 + 
 +===Muud seadistused=== 
 +Kasutaja seadistamise lehel saab häälestada samu asju kui kasutaja ise saab muuta Isiklikud seadistused -> Kasutaja. Loe lähemalt [[et:​yld_personal2|Isiklikud seadistused]] 
 + 
 +Lisaks on võimalik määrata seadistusi, mis lisavad kasutajakontole piiranguid või vaikimisi väärtusi, nagu näiteks 
 +{{:​et:​mrtn20200615-113812.png}} 
 +  ​* **Kohad** - komaga eraldatud valik kohtadest, kuhu kasutaja tohib sisse logida. Kui kohti on üks, logitaksegi kasutaja sisenemisel sinna sisse, mitme koha puhul kuvatakse valik kohtadest ning kasutaja saab ise valida kuhu siseneb
   * **Aruande kasutaja** - Siia saab sisestada kasutaja koodi, kellel salvestatakse komplekt sobivaid (kõigile vajalikke) aruandeid. Need salvestatud aruandeid kuvataksegi siis muudetava kasutajale lisaks enda salvestatutele. Sedasi on hõlbus hallata kõikidele kasutajatele korraga mingit kindlat komplekti salvestatud aruandeid   * **Aruande kasutaja** - Siia saab sisestada kasutaja koodi, kellel salvestatakse komplekt sobivaid (kõigile vajalikke) aruandeid. Need salvestatud aruandeid kuvataksegi siis muudetava kasutajale lisaks enda salvestatutele. Sedasi on hõlbus hallata kõikidele kasutajatele korraga mingit kindlat komplekti salvestatud aruandeid
 +  * **Lubatud kliendiklassid** - komaga eraldatud loetelu kliendiklassidest,​ milledesse kuuluvaid kliente tohib kasutaja müügidokumendile valida
 +  * **Keelatud artikliklassid** - komaga eraldatud loetelu artikliklassides,​ millesse kuuluvaid tooteid antud kasutaja müügidokumendile asetada ei saa
 +  * **Uue artikli/​kliendi/​lepingu klass** - määrab antud kasutaja poolt loodava uue andmekaardi või dokumendi klassi vaikeväärtuse.
 +
 +===Automaatne seadistuste kopeerimine===
 +Directo saab kas ühekordse operatsioonina või igaöiselt korduva hooldusena üle kirjutada valitud kasutaja salvestatud valikud. Seda võimalust kasutatakse olukorras, kus töötajate enda õigused oma valikuid muuta on väga piiratud (näiteks kassa-müüjate puhul) ja selleks luuakse nö toorikkasutajad (näiteks MYYJA1 ja KAUPLUSEJUHATAJA),​ kelle kontodel on vajalikud valikud eelseadistatud. Niimoodi on lihtne luua uusi kasutajaid ja need automaatselt õigesti seadistada ning vajadusel kasutajate seadistusi kogu aeg toorikkasutajaga sünkroonis hoida. ​
 +
 +{{:​et:​mrtn20200615-114404.png}}
 +
 +Seadistuse grupi juurde tuleb sisestada toorikkasutaja kood, kellelt vastavad andmed võtta. Kasutaja kaardi salvestamisel toimub andmete uuendamine.
 +
 +Näide: kui antud kasutaja 555 puhul sisestada LEHITSEJA ja SALVESTATUD ARUANDED väljadele kasutajakood MYYJA1, siis kasutaja kaardi salvestamisel kustutatakse maha antud kasutaja registrite lehitsejate tulpade valikud (  [[et:​t_list2#​registri_kohandamine|Registri kohandamine]] ) ja salvestatud aruanded ([[et:​kasutaja_menuu?​s[]=kasutaja&​s[]=menüü#​salvestatud_aruanded|Salvestatud aruanded]] ) ning asendatakse need kasutaja MYYJA1 vastavate seadistustega.
 +
 +:!: Kui enne kasutaja salvestamist lülitada sisse toorikkasutaja välja juures olev nupp, jääb valik meelde ning Directo hakkab seadistusi igaöiselt üle kopeerima. Isegi kui kasutajale on antud näiteks õigus ise registrite lehitsejates tulpasid valida, siis kaovad tema muudatused järgmise tööpäeva algusesk.
 +
 +
  
 <​BOOKMARK:​keel>​ <​BOOKMARK:​keel>​
Rida 24: Rida 62:
 Lisaväljad asuvad Üldine->​Seadistused->​Lisaandmete liigid. Vajutades nupule „F2-LISA UUS“ saab luua uue lisavälja. Lisaväljad asuvad Üldine->​Seadistused->​Lisaandmete liigid. Vajutades nupule „F2-LISA UUS“ saab luua uue lisavälja.
  
-{{:et:la_1.png|}}+{{:et:anita20200617-141951.png}}
  
 Seejärel tuleb ette tühi lisavälja kaart. ​ Seejärel tuleb ette tühi lisavälja kaart. ​
Rida 30: Rida 68:
 **Kood** - lisavälja kood Directo. **Kood** - lisavälja kood Directo.
  
-{{:et:la_2.png|}}+{{:et:anita20200617-140234.png}}
  
  
 **Klass** - näitab seda, millise dokumendi peale see lisaväli läheb. Kui valida „Üldine“,​ siis saab seda lisavälja kasutada kõikidel nimekirjas olevatel dokumentidel. **Klass** - näitab seda, millise dokumendi peale see lisaväli läheb. Kui valida „Üldine“,​ siis saab seda lisavälja kasutada kõikidel nimekirjas olevatel dokumentidel.
  
-{{:et:la_3.png|}}+{{:et:anita20200617-140126.png}}
  
 **Nimi** - lisavälja nimi, see läheb ka dokumendi peale lisavälja nimeks. **Nimi** - lisavälja nimi, see läheb ka dokumendi peale lisavälja nimeks.
  
-{{:et:la_4.png|}}+{{:et:anita20200617-140556.png}}
  
 **Vaikimisi nähtav** - seadistab seda, kas antud lisaväli on dokumendi peal kohe nähtav või tuleb see rippmenüüst lisada. **Vaikimisi nähtav** - seadistab seda, kas antud lisaväli on dokumendi peal kohe nähtav või tuleb see rippmenüüst lisada.
  
-{{:et:la_5.png|}}+{{:et:anita20200617-140322.png}}
  
 **Hoiatus mittetäitmisel** - seadistab seda, kas antud lisavälja mittetäitmisel tuleb hoiatus, ei tule hoiatust või tuleb hoiatus ja ei lase dokumenti salvestada. **Hoiatus mittetäitmisel** - seadistab seda, kas antud lisavälja mittetäitmisel tuleb hoiatus, ei tule hoiatust või tuleb hoiatus ja ei lase dokumenti salvestada.
  
-{{:et:la_6.png|}}+{{:et:anita20200617-140402.png}}
  
  
 **Sorteeritud** - seadistab seda, mis järjekorras lisaväljad dokumendile tulevad. Näiteks kui sellele lisaväljale oleks märgitud antud lahtrisse 1, siis oleks see alati esimene lisaväli. \\ :!: Seotud lisaväljade puhul peavad erinevate tasemete lisaväljad olema järjestatuna väiksemast suuremaks. **Sorteeritud** - seadistab seda, mis järjekorras lisaväljad dokumendile tulevad. Näiteks kui sellele lisaväljale oleks märgitud antud lahtrisse 1, siis oleks see alati esimene lisaväli. \\ :!: Seotud lisaväljade puhul peavad erinevate tasemete lisaväljad olema järjestatuna väiksemast suuremaks.
  
-{{:et:la_7.png|}}+{{:et:anita20200617-140502.png}}
  
 **Tüüp** - seadistab antud lisavälja tüüpi. Kui Tüüp valik tühjaks jätta, siis saab lisavälja kirjutada igasugust sisu. Kui on valitud Tüüp:​Tekst,​ siis saab antud lisavälja kirjutada samuti erinevat sisu, kuid see tüüp tekitab väljale asetaja tabelist Üldine>​Seadistused>​Tekstid. Kui on valitud Tüüp:​Artikkel,​ siis dokumendi peal, lisavälja sisu lahtris topeltklikkides,​ saab artikli lehitsejast artikli valida. Sama loogika järgi töötavad ka teised valikud. ​ **Tüüp** - seadistab antud lisavälja tüüpi. Kui Tüüp valik tühjaks jätta, siis saab lisavälja kirjutada igasugust sisu. Kui on valitud Tüüp:​Tekst,​ siis saab antud lisavälja kirjutada samuti erinevat sisu, kuid see tüüp tekitab väljale asetaja tabelist Üldine>​Seadistused>​Tekstid. Kui on valitud Tüüp:​Artikkel,​ siis dokumendi peal, lisavälja sisu lahtris topeltklikkides,​ saab artikli lehitsejast artikli valida. Sama loogika järgi töötavad ka teised valikud. ​
  
-{{:et:la_8.png|}} \\ +{{:et:anita20200617-140658.png}} \\ 
  
           * **Aeg** - Ajatüüpi lisaväli, parem nupp lisaväljal avab kalendri \\           * **Aeg** - Ajatüüpi lisaväli, parem nupp lisaväljal avab kalendri \\
Rida 69: Rida 107:
  
  
-{{:et:la_9.png|}}+{{:et:anita20200617-140922.png}}
  
  
 **Unikaalne** - sisu tohib üle registri esineda ainult üks kord ehk kas ühte lisavälja saab topelt ühel dokumendil kasutada või mitte - vastasel korral hoiatus. **Unikaalne** - sisu tohib üle registri esineda ainult üks kord ehk kas ühte lisavälja saab topelt ühel dokumendil kasutada või mitte - vastasel korral hoiatus.
  
-{{:et:la_10.png|}}+{{:et:anita20200617-141006.png}}
  
 **Värv** - saab valida, mis värvi antud lisaväli dokumendil tuleb. **Värv** - saab valida, mis värvi antud lisaväli dokumendil tuleb.
  
-{{:et:la_11.png|}}+{{:et:anita20200617-141122.png}}
  
 ===Kohustuslik formaat=== ​ ===Kohustuslik formaat=== ​
  
-{{:et:la_13.png|}}+{{:et:anita20200617-141152.png}}
  
     * Formaat - [[http://​www.w3schools.com/​jsref/​jsref_obj_regexp.asp|JavaScript RegExp]] formaadis kirjeldus lubatud formaadist \\ Näiteks lubatud on ainult sisestada number:​number <​code>​^[0-9]+[:​][0-9]+$</​code>​     * Formaat - [[http://​www.w3schools.com/​jsref/​jsref_obj_regexp.asp|JavaScript RegExp]] formaadis kirjeldus lubatud formaadist \\ Näiteks lubatud on ainult sisestada number:​number <​code>​^[0-9]+[:​][0-9]+$</​code>​
Rida 89: Rida 127:
 Dokumendi peal näeks näites tehtud lisaväli välja järgmine. Dokumendi peal näeks näites tehtud lisaväli välja järgmine.
  
-{{:et:la_12.png|}}+{{:et:anita20200617-142218.png}}
  
  
Rida 183: Rida 221:
 Antud näite puhul tekiks artiklikood SN0001: Antud näite puhul tekiks artiklikood SN0001:
  
-{{:et:aklassid.png|}}+{{:et:anita20200617-142518.png}}
  
  
Rida 339: Rida 377:
  
 Lisaks tuleb süsteemi seadistustesse lisada dokumendi tüüp, mis peab vastama personali seadistustesse lisatud andmete tüübide dokumentidele. Samuti tuleb lisada hariduse tüüp, mille puhul tekib õppepuhkus. \\ Lisaks tuleb süsteemi seadistustesse lisada dokumendi tüüp, mis peab vastama personali seadistustesse lisatud andmete tüübide dokumentidele. Samuti tuleb lisada hariduse tüüp, mille puhul tekib õppepuhkus. \\
-:!: Juhul kui süsteemi ​seadistustess ​on kõik lisatud hakkab ​süsteem ​ise automaatselt ​personali kaardil ​limiite täitma. Kuid  personali kaardil ​peavad olema täidetud nii seotud isikud kui haridused. ​+:!: Juhulkui süsteemi ​seadistustesse ​on kõik lisatudhakkab ​programm ​ise automaatselt ​personalikaardil ​limiite täitma, kuid personalikaardil ​peavad olema täidetud nii seotud isikud kui haridused. ​
  
-{{:​et:​katrin20181127-184111.png}} 
 {{:​et:​katrin20190329-130618.png}} {{:​et:​katrin20190329-130618.png}}
- 
- 
  
  
Rida 352: Rida 387:
  
 ====== Automaatne limiitide täitmine ====== ====== Automaatne limiitide täitmine ======
-  * **Õppepuhkus**- ​Personali kaardil  ​peab olema täidetud Hariduse saki alla tüüp Haridus ja puudumise liik on lisatud ​süsteemi seadistustesse. Süsteem vaatab, kas sellel töötajal on selle tüübiga kehtivat haridust, st lõpu kuupäev ​on tühi või hilisem tänasest.  +  * **Õppepuhkus**- ​Personalikaardil ​peab olema täidetud Hariduse saki alla tüüp Haridus ja puudumise liik tuleb lisada ​süsteemi seadistustesse. Süsteem vaatab, kas sellel töötajal on selle tüübiga kehtivat haridust, st lõpukuupäev ​on tühi või hilisem tänasest.  
-  * **Isapuhkus**- Dokumendi tüüp ja puudumise liik peab olema lisatud süsteemi seadistustesse. Kui dokument, mis on lisatud süsteemi seadistusse on lisatud ​personali kaardile ​dokumentide saki alla, siis süsteem vaatab vastavalt ​lõpu kuupäeva. Kas lõpu kuupäev ​on 2 kuud enne või 2 kuud pärast ja täidab vastava puhkuse liigi limiidi. ​+  * **Isapuhkus**- Dokumendi tüüp ja puudumise liik peab olema lisatud süsteemi seadistustesse. Kui dokument, mis on lisatud süsteemi seadistusseon lisatud ​personalikaardile ​dokumentide saki alla, siis süsteem vaatab vastavalt ​lõpukuupäeva. Kas lõpukuupäev ​on 2 kuud enne või 2 kuud pärast ja täidab vastava puhkuse liigi limiidi. ​
   * **Lapsepuhkus**- seotud isikute pealt.   * **Lapsepuhkus**- seotud isikute pealt.
-  * **Puudega lapse puhkus**- Dokumendi tüüp ja puudumise liik peab olema lisatud süsteemi seadistustesse. Süsteem jälgib ​lõpu kuupäeva, kui see on möödas siis uude aastasse seda juurde ei tee kui ei siis lisab limiidi ​personali kaardile.  +  * **Puudega lapse puhkus**- Dokumendi tüüp ja puudumise liik peab olema lisatud süsteemi seadistustesse. Süsteem jälgib ​lõpukuupäeva, kui see on möödassiis uude aastasse seda juurde ei teki, kui eisiis lisab limiidi ​personalikaardile.  
-  * **Puudega töötaja puhkus**- Dokumendi tüüp ja puudumise liik peab olema lisatud süsteemi seadistustesse. Süsteem jälgib ​lõpu kuupäeva, kui see on läbi siis enam juurde järgmisesse aastasse ei tee.  +  * **Puudega töötaja puhkus**- Dokumendi tüüp ja puudumise liik peab olema lisatud süsteemi seadistustesse. Süsteem jälgib ​lõpukuupäeva, kui see on läbisiis enam juurde järgmisesse aastasse ei lisandu.  
-  * Süsteemi seadistus: **Puudumise limiidid, mis lükkuvad järgmisesse aastasse**. Selle seadistusse ​puhul lisataks ​puudumise liigid, mille puhul juhul kui on eelmisest aasta jääk peab see liikuma järgmisesse aastasse. Kui on süsteemis ​seadistustesse on liigid lisatud siis nende liikde puhul aastavahetusel kui luuakse uue aasta väljad täidetakse limiit, millele on lisatud eelmise aasta jääk, kuid mitte rohkem kui limiit ise. Seadistus kontrollib, kas töötajal on eelmisest aastast puhkamata päevi ja lisab need juurde. Kui aasta alguses tehakse puudumine, mis seda limiiti vähendab siis ööhoolduse tulemusel korrigeeritakse jääki. ​+  * Süsteemi seadistus: **Puudumise limiidid, mis lükkuvad järgmisesse aastasse**. Selle seadistuse ​puhul lisatakse ​puudumise liigid, mille puhul kui on eelmisest aasta jääkpeab see liikuma järgmisesse aastasse. Kui süsteemi ​seadistustesse on liigid lisatudsiis nende liikde puhul aastavahetuselkui luuakse uue aasta väljadtäidetakse limiit, millele on lisatud eelmise aasta jääk, kuid mitte rohkem kui limiit ise. Seadistus kontrollib, kas töötajal on eelmisest aastast puhkamata päevi ja lisab need juurde. Kui aasta alguses tehakse puudumine, mis seda limiiti vähendabsiis ööhoolduse tulemusel korrigeeritakse jääki. ​
  
  
et/settings.1553857605.txt.gz · Viimati muutnud: 2019/03/29 13:06 persoon katrin