Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:per_persoon

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:per_persoon [2018/11/27 19:07]
katrin
et:per_persoon [2020/04/30 14:29] (Hetkel kehtiv)
kulli [Palk]
Rida 171: Rida 171:
 **Pank**- võib valida panga registrist aga kui sisestatakse arveldusarve nr ja Directo suudab selle tuvastada, siis ei ole vaja eelnevalt seda valikut teha. **Pank**- võib valida panga registrist aga kui sisestatakse arveldusarve nr ja Directo suudab selle tuvastada, siis ei ole vaja eelnevalt seda valikut teha.
  
-**A/a** - sisestada töötaja arveldusarve number;+**A/a** - sisestada töötaja ​IBAN/arveldusarve number. Kui sisestatakse IBAN, siis programm kontrollib standardile vastavust ning vale formaadi puhul läheb väli punaseks. Kontrolli ei teostata, kui sisestatud arveldusarve algab numbriga.
  
 **Puhkuearvestus**- valik menüüga. Valik **Ei** töötajale korralist puhkusepäevi ei arvestata nt töövõtulepingulised. Valik **Jah**- töötajale arvestatakse korralist puhkust vastavalt **[[et:​yld_settings#​finantsi_seadistused|süsteemi seadistustes]]** määratud kalendripäevade arvule aastas. Kui valitakse "​Jah",​ tekib personalikaardile puhkusepäevade sektsioon. **Puhkuearvestus**- valik menüüga. Valik **Ei** töötajale korralist puhkusepäevi ei arvestata nt töövõtulepingulised. Valik **Jah**- töötajale arvestatakse korralist puhkust vastavalt **[[et:​yld_settings#​finantsi_seadistused|süsteemi seadistustes]]** määratud kalendripäevade arvule aastas. Kui valitakse "​Jah",​ tekib personalikaardile puhkusepäevade sektsioon.
Rida 192: Rida 192:
 **Pensionikeskuse päring** ja **Elamisloa päring**- kui töötaja Kasutaja mooduli sakil on isikukood täidetud saab teha selle töötaja kohta vastavad päringud. **Pensionikeskuse päring** ja **Elamisloa päring**- kui töötaja Kasutaja mooduli sakil on isikukood täidetud saab teha selle töötaja kohta vastavad päringud.
  
-**Maksud**  ​+=== Palk === 
 +Sellesse sektsiooni saab sisestada töötajale määratud tasud. 
 +{{:​et:​kulli20200204-155456.png}} 
 + 
 +**Koefitsient**- korrutab töötaja töötasu läbi. Arvestusele asetatakse saadud korrutis. \\ 
 +**Tasu**- töötajale määratud töötasu vastavalt sisestatud palgavalemile.\\ 
 +**Valem**- töötasule vastav palgavalem.\\ 
 +**Kirjeldus**- valemi nimetus.\\ 
 +**Palgagrupp**- saab kasutada kui on sisse lülitatud süsteemi seadistus "​Palgagrupid"​\\  
 +**Objekt**- kui töötajal on kuupalk ja objekti väli on täidetud, siis asetub arvestusele vastav objekt. Kui tegemist on tunnipalgaga ja andmed võetakse ressursilt siis piirab vastav objekt ressursilt otitavaid kogused. Arvestusele asetub ressursil olev objekt.\\ 
 +**Kasutaja**- täidetakse ainult siis kui on vaja, piirata valemi koguse info päring ressursilt. Määrab ära, et võetakse ainult selle kasutaja kogused vastavale valemile.\\ 
 +**Algus kp.**- töötasu kehtivuse algus.\\ 
 +**Lõpp kp.**- töötasu kehtivuse lõpp.\\ 
 + 
 +Palga valemeid on võimalik lisada ka ametikohale ja neid kuvatakse peale palk sektsiooni. Need valemid mis enam ei kehti on vaikimisi peidetud aga nupuga {{:​et:​kulli20200204-155632.png}} on võimalik need nähtavale tuua. 
 + 
 +=== Maksud ​ ===
  
 **Valem**- teha linnukene maksuvalemi ette mis töötajale rakendub **Valem**- teha linnukene maksuvalemi ette mis töötajale rakendub
et/per_persoon.1543338466.txt.gz · Viimati muutnud: 2018/11/27 19:07 persoon katrin