Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:per_palgavalem

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:per_palgavalem [2019/03/25 13:39]
olga
et:per_palgavalem [2020/05/13 10:56] (Hetkel kehtiv)
kulli
Rida 33: Rida 33:
   * **Tükk** valikut kasutatakse ühekordsete tasude tasumiseks.   * **Tükk** valikut kasutatakse ühekordsete tasude tasumiseks.
   * **Kalendripäev** valikut kasutatakse puudumiste valemitel. Koguseks tuleb puudumiste kalendripäevade arv.\\   * **Kalendripäev** valikut kasutatakse puudumiste valemitel. Koguseks tuleb puudumiste kalendripäevade arv.\\
 +
 +**Lisa koefitsient**- võimalik kasutada palgavalemi üleselt, lisa korrutisena. Kui valemile on määratud summad sakile väärtus tulema siis saab seda koefitsienti valemi peal kasutada.
     ​     ​
 **Klass**- klasse kasutatakse valemite koondamisteks palgaarvestuse dokumendil valemite asetamisel või aruannetes. Klassid seadistatakse süsteemi seadistustes palgavalemi klassid. ​ **Klass**- klasse kasutatakse valemite koondamisteks palgaarvestuse dokumendil valemite asetamisel või aruannetes. Klassid seadistatakse süsteemi seadistustes palgavalemi klassid. ​
Rida 38: Rida 40:
 **Valikud valemi seadistamisteks:​**\\ **Valikud valemi seadistamisteks:​**\\
  
-**Puhkus**- teha linnuke siis kui tegemist on põhipuhkuse valemiga. Valik mõjutab süsteemi seadistust ​"Palga arvestus võtab puhkuse maksuvalemi kulu kontoks ​palgavalemi deebeti"​.+**Puhkus**- teha linnuke siis kui tegemist on põhipuhkuse valemiga. Valik mõjutab süsteemi seadistust ​''​Palga arvestus võtab puhkuse maksuvalemi kulu kontoks''​.
  
 **Keskmise palga arvestus**- teha linnuke siis kui see valem peab minema keskmise tasu arvestuse alus summa sisse.\\ **Keskmise palga arvestus**- teha linnuke siis kui see valem peab minema keskmise tasu arvestuse alus summa sisse.\\
Rida 52: Rida 54:
 :!: Süsteemi seadistust "​Lühendatud töötunnid võetakse sisestatud töötundide järgi"​. :!: Süsteemi seadistust "​Lühendatud töötunnid võetakse sisestatud töötundide järgi"​.
  
-**TSD**- Maksu- ja Tolliameti poolt määratletud kood.+**TSD**- Maksu- ja Tolliameti poolt määratletud kood.\\ 
 + 
 +Palgavalemi sakk kontod. 
 +{{:​et:​katrin20200102-105902.png}} 
 +Selle saki alla saab lisada kontod. See kust võetaks objekt kandele on määratud seadistusega : **Palga- ja maksuvalemi konto objektifilter**. [[http://​wiki.directo.ee/​et/​yld_settings#​finantsi_seadistused|Finants süsteemi seadistused]] 
  
 Palgavalemit on võimalik lisaks eelnevale seadistada alus infot võtma Directo erinevatest andmekogudest. Selleks on palgavalemil sakid **Kogused, Summad, Maksuvalemid,​ Puudumiste liigid** Palgavalemit on võimalik lisaks eelnevale seadistada alus infot võtma Directo erinevatest andmekogudest. Selleks on palgavalemil sakid **Kogused, Summad, Maksuvalemid,​ Puudumiste liigid**
Rida 159: Rida 166:
  
 **Pühad** linnuke tehakse siis kui peab arvestama ka pühad sisse. **Pühad** linnuke tehakse siis kui peab arvestama ka pühad sisse.
 +
 +====== Lastepuhkuse valem ======
 +
 +Lastepuhkuse palgavalemile tuleb valida summad sakil __kust__ väärtuseks **Lastepuhkus**.
 +{{:​et:​kulli20191217-171431.png}}
 +
 +====== Koondamisega seotud valemid ======
 +
 +===== Tasu vähem etteteatatud aja eest =====
 +
 +See valem tule ise palgaarvestuse dokumendile lisada ja sisestada õige kogus.
 +
 +Valemi tüübiks tuleb määrata **tükk**.
 +{{:​et:​kulli20200217-184942.png}}
 +
 +**Kogused** sakki ei täideta.
 +
 +**Summad** sakile määrata **Korrutis** 1 ja **Kust** valida Keskmine päevatasu.
 +{{:​et:​kulli20200217-185033.png}}
 +
 +**Maksuvalemid** sakile määrata maksud, mida sellelt tasult tuleb arvestada.
 +
 +**Puudumiste liigid** sakil ei täideta ühtegi väärtust.
 +
 +===== Koondamishüvitis =====
 +
 +See valem tuleb ise palgaarvestuse dokumendile lisada.
 +
 +Valemi tüübiks tuleb määrata **tükk**.
 +{{:​et:​kulli20200217-185449.png}}
 +
 +**Kogused** sakile määrata **Korrutis** väärtuseks 0,1667 ja **Kust** väärtuseks kuu tööpäevad,​ **Algus** sisestada -6 ja **Lõpp** -1, Lisades teha linnuke **Tegelik**.
 +{{:​et:​kulli20200217-185620.png}}
 +
 +Summad sakile määrata **Korrutis** väärtuseks 1 ja **Kust** Keskmine palk.
 +{{:​et:​kulli20200217-185740.png}}
 +
 +Maksuvalemi sakile määrata maksud, mida sellelt tasult tuleb arvestada.
 +
 +Puudumiste liigid sakil ei täideta ühtegi väärtust.
 +
 +====== Puhkusekompensatsiooni valemid ======
 +Järgnevaid valemeid kasutatakse lõpparvel puhkusekompensatsiooni arvestamiseks.
 +
 +Kui kasutatakse pidevat puhkusereservi arvestust siis on valemi **deebet** kontoks bilansi puhkusereservi konto, kui ei kasutata siis on kulu konto. **Kreedit** kontoks on võlad töövõtjatele. Valemi tüübiks on **kalendripäevad**.\\
 +Linnuke **Puhkus** määrab ära milline on arvestuse kanne. Seda mõjutab süsteemi seadistus ''​Palga arvestus võtab puhkuse maksuvalemi kulu kontoks''​.
 +
 +Valemi kogused sakil määrata, mis kogus peab tulema arvestuse dokumendile kui te selle valmi asetate.
 +
 +**Põhipuhkuse** kompensatsioonil valida ''​Kust''​ välja väärtuseks **Puhkuse jääk** ja kuidas jätta tühjaks.
 +
 +{{:​et:​kulli20200317-153849.png}}
 +
 +**Vähenenud töövõimega töötaja** lisapäevade kompensatsiooni valemil valida ''​Kust''​ välja väärtuseks **Puudumiseliigi jääk** ja ''​Kuidas''​ väljale sisestada vastav puudumise liigi kood, millel kajastatakse vähenenud töövõimega töötajate lisapäevade puudumist.
 +
 +**Alaealise** töötaja lisapäevade kompensatsiooni valemil valida ''​Kust''​ välja väärtuseks **Puudumiseliigi jääk** ja ''​Kuidas''​ väljale sisestada vastava puudumise liigi kood, millel kajastatakse alaealise töötaja lisapäevade puudumist. ​
 +
 +
 +
 +
 +
et/per_palgavalem.1553513971.txt.gz · Viimati muutnud: 2019/03/25 13:39 persoon olga