Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:per_aru_tooajad

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:per_aru_tooajad [2019/08/23 11:10]
kulli
et:per_aru_tooajad [2020/05/21 16:15] (Hetkel kehtiv)
kulli [Puhkuse jääk]
Rida 6: Rida 6:
  
 Puudumiste aruande **vaated** :  Puudumiste aruande **vaated** : 
-  * tavaline ​- näitab personalile sisestatud puudumisi valitud perioodis +  * **Tavaline** ​- näitab personalile sisestatud puudumisi valitud perioodis 
-  * puhkuse ​jääk - näitab personali puhkusejääki perioodi lõpuks ning seadistatud puhkusereservi kande koostamise korral on sellelt aruande vaatelt võimalik genereerida kogunenud puhkusereservi kanne +  * **Puhkuse ​jääk** - näitab personali puhkusejääki perioodi lõpuks ning seadistatud puhkusereservi kande koostamise korral on sellelt aruande vaatelt võimalik genereerida kogunenud puhkusereservi kanne 
-  * Päeva tabel - aruande vorm, mis kajastab töötajate töötatud tunde, puuudumisi, normtunde. Muuda linnukesega koos saab arundes otse täita ressursse TUND tüüpi palgavalmite jaoks.+  ​* **Päeva tabel** - aruande vorm, mis kajastab töötajate töötatud tunde, puuudumisi, normtunde. Muuda linnukesega koos saab arundes otse täita ressursse TUND tüüpi palgavalmite jaoks. 
 + 
 +**Peenhäälestus**\\ 
 +**Puhkusepäevade ümardus**- mõjutab aruandes kuvatavate arvväärtuste komakohtade arvu, samuti mitme komakohaga asetub arvestusele päevade jääk.\\ 
 +**Puhke- ja pühapäeva lühikood**- sisestatud sümbolit kuvatakse ''​päeva tabel''​ vaates puhkepäevadel ja nädalavahetustel.\\ 
 +**Täitmata tööaja lühikood**- sisestatud sümbolit kuvatakse ''​päeva tabeli''​ vaates nendel päevadel kuhu ei ole sisestatud töötajale töötunde\\ 
 +**Näita töötunde (kus pole puudumisi)**- kui see linnuke on peal siis kuvatakse.''​päeva tabel''​ vaates sisestatud töötunde nendel päevadel kus ei ole puudumist.\\ 
 +**Näita normtunde ja koormust**- kui see linnuke on peal siis kuvatakse ''​päeva tabel''​ vaates kukku sektsioonis töötaja normtunde ja koormust.\\ 
 +**Täidetavate töötundide artiklid**- sisestatakse artiklikoodid komaga eraldatud listina (ilma tühikuteta),​ et saaks ''​päeva tabeli''​ vaates muutmise olekus sisestada töötajatele töötunde sisestatud artiklitele.\\ 
 +**Tööaeg muudetav ka puudumise olemasolul**- seotud eelneva seadistusega,​ kui töötajale on sisestatud puudumine ja on vaja samale päevale ka töötunde sisestada siis valida see seadistus.\\ 
 +**Täidetava töötunni laius (px)**- vaates ''​päeva tabel''​ ühe päeva lahtri suurus\\ 
 +**Personali töösuhte tüübid, mille järgi võetakse tööleping**- täidetakse töösuhte tüüpidega ja nende tüüpide järgi võetakse töötajatele koormus ja normtunnid.\\ 
 +**Puhkuse artiklid**- sisestatakse need artiklid mis mõjutavad töötaja puudumisi. Näiteks kui töötaja puudub tööpäeval ainult mõni tund.\\ 
 +**Puhkusereserv välistab järgmise kuu palga**- seda seadistust mõjutab süsteemi seadistus ​ "​Töötajale säilitatakse puhkuse ajal palk". Kui Süsteemi seadistus on EI peal siis alati tuleb töötajale 6-kuu keskmine tasu. Kui süsteemi seadistus on JAH peal siis peenhäälestuse linnukese olemasolul järgmise kuu töötasu tõusu ei arvesta, aga kui linnukest ei ole siis arvestab järgmise kuu töötasu tõusuga.\\ 
 +**Puhkusereservis sisalduvad lisapuhkused**- kui on soov, et reservi kandesse tuleksid ka vähenenud töövõimega töötajate ja alaealiste kogunenud lisapäevad siis teha selle sätte ette linnuke.\\ 
 +**Tehtud kogus**- selle seadistuse valimise puhul tekib aruandesse juurde uus valik **kogus**. Selle valikuga saab muuta vaates ''​päeva tabel''​ milliselt ressursi dokumendi väljalt kuvatakse andmeid, kas kogus või tehtud. Vaikimisi kuvatakse kogus väljalt. 
 + 
 + 
 +===== Tavaline ===== 
 + 
 +Selles vaates kuvatakse aruande perioodi langeivad puudumisi. 
 + 
 +Aruande tulbad:\\ 
 +**Persoon**- töötaja kood ja link puudumise dokumendile kus asub vastav puudumine.\\ 
 +**Nimi**- töötaja nimi.\\ 
 +**Liik**- puudumise liigi kood.\\ 
 +**Algus**- puudumise alguskuupäev.\\ 
 +**Lõpp**- puudumise lõpu kuupäev.\\ 
 +**K. päevi**- puudumise pikkus kalendripäevades.\\ 
 +**Limiit**- kui on limiidiga puudumine ja märgitud limiit, siis kuvatakse selle liigi limiiti.\\ 
 +**Vahe**- arvutuslik. limiit-puudutud päevad.\\ 
 +**Asendaja**- informatiivne väli puudumise dokumendilt.\\ 
 +**Kommentaar**- informatiivne väli puudumise dokumendilt.\\ 
 +===== Puhkuse jääk ===== 
 +Sellest vaatest on võimalik saada ülevaade, kui palju on töötajatel kogunenud ja milline on puhkuse jääk aruande perioodi viimase kuupäeva seisuga. 
 + 
 +Kui süsteemi seadistustes on ära täidetud järgmised seadistused,​ siis on võimalik arvestust pidada ka vähenenud töövõimega ja alaealise töötaja lisapäevade kohta. 
 + 
 +Seadistused,​ mis peavad olema täidetud:​ 
 +  - Puudega töötaja puhkuse puudumiste liik 
 +  - Alaealise töötaja puhkuse puudumiste liik 
 +  - Limiidiga puudumiste liigid 
 + 
 +Nende väljade täitmise kohta saab lisainfot [[settings#​limiidiga_puudumiste_suesteemiseadistused|siit]]. 
 + 
 +{{:​et:​kulli20200319-100300.png}} 
 + 
 +**Aruandes kuvatavad väljad**\\ 
 +**Persoon**- töötaja kood\\ 
 +**Nimi**- töötaja nimi\\ 
 +**Tuli tööle**- tööle tuleku kuupäev\\ 
 +**Lahkus töölt**- töölt lahkumise kuupäev\\ 
 +**Eelnev jääk**- aruande perioodi alguskuupäeva jääk\\ 
 +**Kogunud**- aruande perioodi jooksul kogunud päevade arv\\ 
 +**Puhkusel**- aruande perioodi jooksul puhkusel olnud päevade arv\\ 
 +**Jääk**- aruande perioodi lõpu kuupäeva seisuga jääk\\ 
 +**Päevatasu**- viimase kuue kuu keskmine kalendripäeva tasu. Kuue kuu periood on ära toodud aruande päises.\\ 
 +**Puhkuse bruto**- arvutuslik, jääk*päevatasu\\ 
 +**Puhkuse reserv**- arvutuslik, puhkuse bruto+töötuskindlustus+sotsiaalmaks. Arvutus jälgib, millised maksuvalemid on töötajale märgitud. 
 + 
  
  
et/per_aru_tooajad.1566547812.txt.gz · Viimati muutnud: 2019/08/23 11:10 persoon kulli