Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:per_aru_personal

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
et:per_aru_personal [2020/11/25 16:26]
kulli [Personali nimekiri]
et:per_aru_personal [2020/11/25 17:09] (Hetkel kehtiv)
mer [Personali nimekiri]
Rida 5: Rida 5:
 Aruanne asub ''​Personal → ARUANDED → **Personali nimekiri**''​ Aruanne asub ''​Personal → ARUANDED → **Personali nimekiri**''​
  
-Aruande loogika on järgmine: aruande ülemine osa puudutab kogu personali moodulis ​olevat infot ja ridadega osa konkreetset sakki personali kaardil.+Aruande loogika on järgmine: aruande ülemine osa puudutab kogu personalimoodulis ​olevat infot ja ridadega osa konkreetset sakki personali kaardil.
  
 {{:​et:​kulli20201125-161458.png}} {{:​et:​kulli20201125-161458.png}}
  
-Ridade ees on valikud **On** ja **Pole**, nende abil on võimalik ​vastava ​reale sisestad ​filtrite kehtivust määrata. Kas sisestatud filtrid kehtivad või vastavatele filtritele vasteid ei ole.+Ridade ees on valikud **On** ja **Pole**, nende abil on võimalik ​vastavale ​reale sisestatud ​filtrite kehtivust määrata. Kas sisestatud filtrid kehtivad või vastavatele filtritele vasteid ei ole.
  
-Näiteks soovitakse välja võtta kõik töötajad kelle töösuhe kehtib novembris 2020 ja kellel ei ole magistri taseme haridust.+Näiteks soovitakse välja võtta kõik töötajadkelle töösuhe kehtib novembris 2020 ja kellel ei ole magistri taseme haridust.
  
 Esmalt määran **töösuhte** rea ette **On** ja aja väljale valin **Kehtiv** ning perioodiks sisestan 01.11.2020-30.11.2020\\ Esmalt määran **töösuhte** rea ette **On** ja aja väljale valin **Kehtiv** ning perioodiks sisestan 01.11.2020-30.11.2020\\
et/per_aru_personal.txt · Viimati muutnud: 2020/11/25 17:09 persoon mer