Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:pakendiaruanne

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
et:pakendiaruanne [2020/04/15 10:47]
katrin [Aruanne]
et:pakendiaruanne [2020/04/15 10:53] (Hetkel kehtiv)
katrin
Rida 7: Rida 7:
   * **Veopakend ehk kolmandane pakend** - mõeldud teatud hulga müügiühikute või rühmapakendis kaupade käsitsemiseks ja veoks, et vältida veol kauba füüsilisi kahjustusi, siia ei kuulu maantee-, raudtee-, mere- ja õhuveokonteinerid.   * **Veopakend ehk kolmandane pakend** - mõeldud teatud hulga müügiühikute või rühmapakendis kaupade käsitsemiseks ja veoks, et vältida veol kauba füüsilisi kahjustusi, siia ei kuulu maantee-, raudtee-, mere- ja õhuveokonteinerid.
   * **Oma veo- ja rühmapakend;​ oma müügipakend** – ettevõtja enda poolt pakendatud kauba müügi- ja/või rühma- ja veopakend.   * **Oma veo- ja rühmapakend;​ oma müügipakend** – ettevõtja enda poolt pakendatud kauba müügi- ja/või rühma- ja veopakend.
-:!: Oma müügipakend tuleb sisestada ka siiskui ettevõte ​ise ei paki kaupa vaid müüb ​seda hankijalt saadud pakendis. Sellisel juhul mõisted "oma müügipakend" ​ja "müügipakend" kattuvad.+:!: Oma müügipakend tuleb sisestada ka siis kui ettevõtte ​ise ei paki vaid müüb hankijalt saadud pakendis ​siis oma müügipakend ja müügipakend ​võrduvad
  
 ==== Seadistamine ==== ==== Seadistamine ====
Rida 19: Rida 19:
  
 === Artikli pakendid === === Artikli pakendid ===
-Pakendite kaalu arvutatakse artiklikaardil **Pakendid** saki alla lisatud kaalude alusel. Pakendi klass ja tüüp määratakse rippmenüüs antud valikute hulgast ja pakendi kaal sisestatakse väljale Pakendi kaal. Vaikimisi kogus on 1. \\ +Pakendite kaalu arvutatakse artiklikaardil **Pakendid** saki alla lisatud kaalude alusel. Pakendi klass ja tüüp määratakse rippmenüüs antud valikute hulgast ja pakendi kaal sisestatakse väljale Pakendi kaal. Vaikimisi kogus on 1. Süsteem arvutab pakendi kaaluks dokumendil oleva koguse, pakendi saki alla lisatud ​Pak.kogus ja Pakendi ​kaalu korrutise. ​
-Süsteem arvutab pakendi kaaluks dokumendil oleva koguse, pakendi saki alla lisatud Pakendi ​kaal korrutise. ​+
  
 :!: Pakendi kaal sisestatakse alati kilogrammides. :!: Pakendi kaal sisestatakse alati kilogrammides.
Rida 30: Rida 29:
 {{:​et:​katrin20190401-110530.png}} {{:​et:​katrin20190401-110530.png}}
  
 +Kui pakendi saki alla imporditakse andmed massiporti kasutades tuleb täita järgmised anded : Artikkel, pakendi klass, pakendi tüüp, pakendi kogus, pakendi kaal ja pakendi kaal kokku.\\  
 +{{:​et:​katrin20200415-094457.png}}
 === Pakendiaruande klassid === === Pakendiaruande klassid ===
 Üdiste seadistuste valiku all Pakendiaruande klassid määratakse pakendiklasside paiknemine aruandes. Need seadistused juhivad: Üdiste seadistuste valiku all Pakendiaruande klassid määratakse pakendiklasside paiknemine aruandes. Need seadistused juhivad:
Rida 37: Rida 37:
   - Milliste laodokumentide pealt selle klassi info vastavasse aruande sektsiooni leitakse   - Milliste laodokumentide pealt selle klassi info vastavasse aruande sektsiooni leitakse
  
-{{:et:mrtn20190522-134558.png}}+{{:et:katrin20200108-145007.png}}
  
-Vaikimisi on aruandel seadistatud kaks sektsiooni - Pakendatud ja Maaletoodud. Tulenevalt erinevate ettevõtete spetsiifikast võib tekkida vajadus sektsioone lisada või ka ümber nimetada. ​Aruande tulemuses näidatakse nii palju erinevaid ​sektsioone, kui nendes seadistustes esineb ​Sektsioon ​tulbas unikaalseid väärtusi.+Aruande tulemuses näidatakse nii palju erinevaid ​klasse, kui nendes seadistustes esineb ​klassi ​tulbas unikaalseid väärtusi
 +Tulenevalt erinevate ettevõtete spetsiifikast võib tekkida vajadus klasse ehk tulba pealkirju ümber nimetada, seda saab teha sektsiooni tulbas
  
 Tulbas Dokument määratakse komaga eraldatud loetelu artikli ajaloo tehingu tüüpidest,​ mida antud pakendiklassi ja sektsiooni puhul kasutatakse. ​ Tulbas Dokument määratakse komaga eraldatud loetelu artikli ajaloo tehingu tüüpidest,​ mida antud pakendiklassi ja sektsiooni puhul kasutatakse. ​
Rida 53: Rida 54:
   * TAG - tagastus   * TAG - tagastus
   * TOOT - tootmistellimus   * TOOT - tootmistellimus
 +:!: - Müügidokumentidel kui asumaa ei ole täidetud loetakse asumaaks EE. Ostudokumendile,​ kus asumaa on tühi loetakse samuti EE ja neid sissetulekuid aruandes ei kuvata. ​
  
 ==== Aruanne ==== ==== Aruanne ====
Rida 58: Rida 60:
  
 Aruande vaatamiseks tuleb sisestada tehingute periood. Näitlik tulemus (aruande seadistamisel on kasutatud eelnevate näidete seadistusi):​ Aruande vaatamiseks tuleb sisestada tehingute periood. Näitlik tulemus (aruande seadistamisel on kasutatud eelnevate näidete seadistusi):​
- +{{:​et:​katrin20200415-104829.png}}
-{{:​et:​katrin20200415-104754.png}} +
 Kui aruandes vajutada nooltele siis tekib teine aruanne, kus on näha kuidas number antud aruandesse on tekkinud. ​ Kui aruandes vajutada nooltele siis tekib teine aruanne, kus on näha kuidas number antud aruandesse on tekkinud. ​
  
et/pakendiaruanne.txt · Viimati muutnud: 2020/04/15 10:53 persoon katrin