Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:or_aru_tasumised

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

et:or_aru_tasumised [2015/06/18 13:32] (Hetkel kehtiv)
ott tekitatud
Rida 1: Rida 1:
 +====== Tasumiste nimekri ======
 +
 +Aruanne annab ülevaate perioodi tasumistest ​
 +
 +=====Filtreeringud===== ​
 +  *Periood - filtreeritakse valitud ajavahemiku tasumised ​
 +  *Tasumisviis - filtreeritakse valitud tasumisviisi järgi ​
 +  *Kommentaar - filtreeritakse tasumise päises oleva kommentaari järgi ​
 +  *Seeria - filtreeritakse dokumendi numbriseeria või kooloniga eraldatud numbrivahemik järgi. Näiteks 1000:1020. Võimalus vaadata konkreetset tasumist, asetades tasumisega samanumbrilise vahemiku ​
 +  *Objekt - filtreeritakse tasumise päises oleva objekti järgi ​
 +  *Hankija - filtreeritakse tasumise ridadel oleva hankija järgi ​
 +  *Hankija klass - filtreeritakse tasumise ridadel oleva hankija klassi järgi ​
 +  *Valuuta - filtreeritakse tasumise ridadel oleva valuuta järgi ​
 +  *Ostja - filtreeritakse ostuarvel oleva ostja järgi ​
 +  *Objekt - filtreeritakse ostuarvel oleva objekti järgi ​
 +  *Tingimus - filtreeritakse ostuarve maksetingimusejärgi ​
 +  *Hankija arve - filtreeritakse ostuarvel oleva hankija arve järgi ​
 +  *Kõik - võimaldab vaadelda kas kõiki, kinnitatud või kinnitamata tasumisi ​
 +
 +=====Valikud===== ​
 +Näita ridu - aruandes kuvatakse ka tasumiste read 
 +Valuutas - näidatakse valuuta tulpa, ettemaksusid kursi kaupa ning lõpus valuutat kokku ja võrdluses hetkekursiga ​
 +
 +=====Lingid===== ​
 +  *Number - avab tasumise ​
 +  *Ostuarve nr. - näita ridu linnukese korral ilmuvad aruandesse ka ostuarve numbrid, mille alt saab ostuarve avada 
  
et/or_aru_tasumised.txt · Viimati muutnud: 2015/06/18 13:32 persoon ott