Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:or_aru_reskontro

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

et:or_aru_reskontro [2015/06/18 13:20] (Hetkel kehtiv)
ott tekitatud
Rida 1: Rida 1:
 +====== Ostureskontro ======
 +
 +Ostureskontro on hankijate, ostuarvete ja saldode väljavõte valitud ajahetkes ​
 +
 +=====Filtreeringud===== ​
 +  *Hankija - hankija kood dokumendil, filtreeritakse valitud koodi järgi ​
 +  *Aeg - näitab, mis hetkega on väljavõte ​
 +  *Klass - dokumendil olev hankijaklass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. ​
 +  *V konto - näidatakse ainult valitud võlakontoga ostuarveid. (Ostuarvel kred. konto) ​
 +  *EM konto - hankija ettemaksukonto ​
 +  *Hankija lisaväli - lisaväli, kust filtreeritakse sisaldust. Kui sisaldab lahtirsse panna % märk, siis kuvatakse vaid valitud lisaväljaga hankijad ​
 +  *Sisaldab - aruandesse tulevad ainult need hankijad, kelle lisaväljas on soovitud otsing ​
 +
 +=====Valikud===== ​
 +  *Jaga - jaotab aruande kokkuvõtte laekumata arvete summa ajalises lõikes laiali. Nt jaga 3x7 näitab maksetähtajast lähtudes oodatud laekumisi kolme möödunud ja kolme tulevase nädala jooksul ​
 +  *Kande aja järgi - aruannet vaadeldakse arve kande, mitte arve aja järgi ​
 +  *Valuutas - saldole lisaks näidatakse ka valuuta tulpa, ettemaksusid kursi kaupa ning lõpus valuutat kokku ja võrdluses hetkekursiga ​
 +  *Kokku - lühendab väljavõtet tuues iga hankija taha kokku tema tasumata summa, ettemaksu ja hetke saldo 
 +  *Asumaa - linnuke "​asumaa"​ toimib koos "​kõik"​ linnukesega,​ aruanne kuvatakse kokkuvõtlikult asumaade lõikes. Need hankijad, kellel puudub asumaa, kuvatakse kokku ilma asumaa koodita ​
 +
 +=====Lingid===== ​
 +  *Hankija kood - avab hankija kaardi, kokku vaates avab hankija kood selle hankija ostureskontro väljavõtte ​
 +  *Number - avab ostuarve ​
 +  *Tasuda summa - avab vastava arve hetkeseisu ​
 +  *Ettemaks - avab hankija ettemaksudes nimekirja ​
  
et/or_aru_reskontro.txt · Viimati muutnud: 2015/06/18 13:20 persoon ott