Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:mr_laekumine

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
et:mr_laekumine [2015/06/19 00:31]
ott
et:mr_laekumine [2020/11/23 17:24] (Hetkel kehtiv)
triin
Rida 75: Rida 75:
 Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto,​ tasaarveldus jne  Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto,​ tasaarveldus jne 
 Kliendi võlg ja ettemaks võetakse kas kliendiklassist või ''​Süsteemi seadistused->​Müügireskontro seadistused->​Arve deebet, laekumise kreedit ning Laekumistel ostjate ettemaks ''​ Kliendi võlg ja ettemaks võetakse kas kliendiklassist või ''​Süsteemi seadistused->​Müügireskontro seadistused->​Arve deebet, laekumise kreedit ning Laekumistel ostjate ettemaks ''​
- + 
 +=====Ettemaksu konteeringud EtteID kaudu=====  
 +Need laekumise read, mis ei viita ühelegi konkreetsele müügiarvele,​ mõjutavad müügireskontro ettemaksu saldot ja bilansis ostjate ettemaksude saldot. Igale laekumise reale, millel on positiivne ettemaksu summa, genereerib Directo unikaalse ettemaksu ID ehk EtteID väärtuse, mida saab hiljem kasutada selleks, et müügiarvet siduda konkreetse ettemaksu laekumise reaga. Ettemaksulaekumise real saab kasutada kontot, millele ettemaksu summa bilansis kanda - juhul kui konto tühjaks jätta, võetakse see kandele kas laekumise real oleva kliendi klassi seadistustest või juhul, kui kliendiklassi külge pole kontot määratud, siis süsteemiseadistusest ''​Laekumistel ostjate ettemaks''​. Ettemaksulaekumise rea objekti ja projekti kasutatakse kande koostamisel sõltumata sellest, kas laekumise real on konto täidetud või mitte. 
 + 
 +Näide laekumisest,​ kus samalt kliendilt on saadud kaks erineva summa ja otstarbega ettemaksu (pildil on kujutatud ainult antud teema juures olulised väljad): 
 + 
 +{{:​et:​mrtn20201123-153458.png}} 
 + 
 +Sellise laekumise puhul tekib kanne, mis kasutab ühte tasumisviisist tulenevat pangakontot,​ aga ettemaksu osa konteeritakse kahele erinevale kontole ja erinevatele objektidele ning projektidele. 
 + 
 +{{:​et:​mrtn20201123-153644.png}} 
 + 
 +Müügiarve koostamise käigus saab EtteID kaudu identifitseeritavaid laekumise ridu arvega siduda. Valiku tegemiseks tuleb klikkida arve päises lingil Ettemaks, mis avab müügiarvel sektsiooni, kus on näha antud kliendi EtteID-d, millel on kasutatav saldo. 
 + 
 +Topeltklõps mõne Valitud tulba välja sees üritab seda konkreetset ettemaksu arve ettemaksuga katmata summa osas maksimaalselt siduda. 
 + 
 +{{:​et:​mrtn20201123-155513.png}} 
 + 
 +:!: EtteID-de käsitsi valimine ei ole kohustuslik! Juhul, kui käsitsi valikut ei tehta või ei kata valitud summad täielikult arve ettemaksu summat, valib Directo vajalikud ID-d automaatselt FIFO meetodil. 
 + 
 +Antud näites on valitud EtteID 2, mille puhul kasutati laekumisel ettemaksukontot,​ mida pole määratud ei ühegi kliendiklassi küljes ega süsteemi seadistuses. 
 + 
 +Arve kinnitamisel tekib selline kanne: 
 + 
 +{{:​et:​mrtn20201123-160515.png}} 
 + 
 +Ettemaksu kasutaval real kasutatakse kontot, objekti ja projekti, mis tuleneb valitud EtteID-ga seotud laekumise reast. 
 + 
 +:!: Juhul, kui laekumise real, millele EtteID viitab, oli objekt täitmata, kasutatakse vastava kanderea jaoks arve objekti. 
 + 
 +:!: Kui süsteemiseadistuse ''​Ettemaksud võtavad kande objekti kliendilt/​hankijalt''​ väärtus on midagi muud kui Ei, siis EtteID kaudu leitavat objekti ei kasutata. 
 + 
 +Juhul, kui laekumisega soovitakse ettemaksu saldot vähendada, tuleb negatiivse tasuda summaga laekumise reale valida mõni EtteID, millel on piisav saldo. Selleks tuleb teha vastava laekumise rea EtteID väljas topeltklõps,​ mille peale avaneb EtteID asetaja. 
 + 
 +{{:​et:​mrtn20201123-164919.png}} 
 + 
 +Antud näites on näha, et EtteID 2 kasutatav saldo on 940 eurot, kuigi algselt sai ettemaks üles võetud summas 1000 eurot. Põhjus on see, et eelmises punktis kirjeldatud EtteID sidumisel müügiarvega,​ mille summa on 60 eurot, kulutati algsest 1000 eurost ära 60 eurot ning kasutatav jääk on 940 eurot.
  
 =====Importimine pangast===== =====Importimine pangast=====
Rida 84: Rida 120:
 Seejärel avaneb veel üks aken, kus palutakse laekumised õigete arvetega ära siduda. Seejärel avaneb veel üks aken, kus palutakse laekumised õigete arvetega ära siduda.
 Kui andmed on laekumise dokumendile sisestatud, järgneb sama protseduur, mis tavalise laekumise koostamisel. ​ Kui andmed on laekumise dokumendile sisestatud, järgneb sama protseduur, mis tavalise laekumise koostamisel. ​
 +
 +====Faktooringu laekumiste import====
 +
 +Swedbank'​i klientidel on võimalik Directosse importida faktooringarvete laekumisi. Kajastada saab kahe erineva kirjeldusega XML faile (reservid ja avansid) ning importimisel luuakse vastavalt faili sisule laekumise read. Funktsionaalsuse eesmärgid on, et laekunud summat ei peaks Directos käsitsi arvete kaupa sisestama ning et "​T-tasu"​ väljale märgitud summat oleks võimalik konteerida erinevatele kontodele.
 +
 +**Seadistamine** \\ 
 +Pangast faktooringarvete laekumiste importimiseks tuleb luua ''​Raamatu seadistused > Tasumisviisid''​ alt uus tasumisviis,​ mille Ekspordi tüübiks on **SWED faktooring**.
 +{{:​et:​triin20191013-204649.png}}
 +
 +Väljale **Pangateenused** on võimalik määrata konto, millele konteeritakse laekumisel märgitud **T-tasu** summa. Kui konto on tasumisviisil tühi, siis kasutatakse Süsteemi seadistuses määratud **Pangateenused (ülekanded jne)** kontot.
 +{{:​et:​triin20191013-204755.png}}
 +
 +Pärast tasumisviisi seadistamist tekib salvestatud laekumisele nupp **IMPORT SWED faktooring**,​ mille alt saab pangast salvestatud faili programmi importida.
 +
 +{{:​et:​triin20191013-205633.png}}
 +
 +Kui avansi ja reservi laekumiste teenustasusid (komisjonitasu,​ intressid) soovitakse erinevalt konteerida, tuleb teha selleks erinevad tasumisviisid,​ millel on vastavad kontod **Pangateenus** väljadel. Programm tuvastab laekumiste tüübid automaatselt.
 +
 +Kui on LIST_ADV_BUYER,​ siis laekumisele leitakse väärtused järgmistest väljadest: \\ 
 +Kommentaar => PmtNr \\  ​
 +Aeg => PmtDate \\ 
 +Arve nr. => InvNo \\ 
 +Summa S => InvAdvCalc \\ 
 +T-tasu => InvComm + InvCommVat \\ 
 +
 +Kui on LIST_RES_BUYER,​ siis laekumisele leitakse väärtused järgmistest väljadest: \\ 
 +Kommentaar => PmtNr \\ 
 +Aeg => PmtDate \\ 
 +Arve nr. => InvNo \\ 
 +Summa S => InvResCalc \\ 
 +T-tasu => InvInterest
et/mr_laekumine.1434663072.txt.gz · Viimati muutnud: 2015/06/19 00:31 persoon ott