Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:mr_aru_reskontro

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

et:mr_aru_reskontro [2015/06/18 13:14] (Hetkel kehtiv)
ott tekitatud
Rida 1: Rida 1:
 +====== Müügireskontro ======
 +
 +Müügireskontro on klientide ja arvete ja saldode väljavõte valitud ajahetkes.
 +
 +=====Filtreeringud===== ​
 +  *Klient - kliendi kood dokumendil (arve või laekumine) ​
 +  *Müüja - need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja. ​
 +  *Klass - dokumendil oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi ​
 +  *Aeg - mis hetkega on väljavõte ​
 +  *V konto - kliendi võlakonto, (vastavalt kliendiklassile või üldistele seadistustele) ​
 +  *EM konto - kliendi ettemaksukonto ​
 +  *Seeria - dokumendi numbriseeria ​
 +  *Kliendi lisaväli - annab tulemuseks kliendid, kelle kaardil on olemas valitud lisaväli ​
 +  *sisaldab - otsib lisavälja sisu järgi ​
 +
 +=====Valikud===== ​
 +  *kande aja järgi - aruannet vaadeldakse arve kande mitte arve aja järgi ​
 +  *valuutas - saldole lisaks näidatakse ka valuuta tulpa, ettemakse kursi kaupa ning lõpus valuutat kokku ja võrdluses hetkekursiga ​
 +  *jaga - jaotab aruande kokkuvõtte laekumata arvete summa ajalises lõikes laiali. Nt jaga 3x7 näitab maksetähtajast lähtudes oodatud laekumisi kolme möödunud ja kolme tulevase nädala jooksul. ​
 +  *kliendiandmed - näitab aruandes ka kliendi aadressi, telefoni, faksi ja e-maili ​
 +  *Näita (lisavälja) - kuvab valitud arve lisavälja sisu 
 +
 +=====Lingid===== ​
 +  *Arve number - avab arve 
 +  *Kliendi kood - avab kliendi kaardi ​
 +  *Tasuda - avab kliendi saldo 
 +  *Ettemaks - avab kliendi ettemaksude nimekirja ​
  
et/mr_aru_reskontro.txt · Viimati muutnud: 2015/06/18 13:14 persoon ott