Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:inventari_klassid

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
et:inventari_klassid [2015/08/24 13:45]
egon
et:inventari_klassid [2015/08/24 13:46] (Hetkel kehtiv)
egon
Rida 2: Rida 2:
  
   ***KOOD** - Inventari klassi tähis;   ***KOOD** - Inventari klassi tähis;
-  ***NIMI** - Inventari klassi nimi, kirjelduse (näit. Maa; Ehitised; Transpordivahendid jne.);\\ +  ***NIMI** - Inventari klassi nimi, kirjelduse (näit. Maa; Ehitised; Transpordivahendid jne.); 
-**KULUMI KONTO** - Akumuleeritud kulum (bilansi konto);\\ +  ***KULUMI KONTO** - Akumuleeritud kulum (bilansi konto); 
-**AMORDI KONTO** - Amortisatsioonikulu (kulukonto, kasumiaruande konto). Kasutatakse koos kontoga väljalt KULUMI KONTO amortisatsiooniarvestuse kandes: Deebet AMORDI KONTO; Kreedit KULUMI KONTO;\\ +  ***AMORDI KONTO** - Amortisatsioonikulu (kulukonto, kasumiaruande konto). Kasutatakse koos kontoga väljalt KULUMI KONTO amortisatsiooniarvestuse kandes: Deebet AMORDI KONTO; Kreedit KULUMI KONTO; 
-**MAHAKANDMISE KONTO**- Jääkväärtuse kulukonto põhivara maha kandmisel;\\ +  ***MAHAKANDMISE KONTO**- Jääkväärtuse kulukonto põhivara maha kandmisel;​ 
-**VARA KONTO**- Soetusmaksumus (bilansi konto);\\ +  ***VARA KONTO**- Soetusmaksumus (bilansi konto); 
-**AMORDI %**- antud klassi kuuluva inventari tavapärane amortisatsiooni määr aastas;\\ +  ***AMORDI %**- antud klassi kuuluva inventari tavapärane amortisatsiooni määr aastas; 
-**TAKSONOOMIA**- taksonoomia kood elektroonses aastaaruandes. Vt. RAAMAT > Aastaaruanded;​\\ +  ***TAKSONOOMIA**- taksonoomia kood elektroonses aastaaruandes. Vt. RAAMAT > Aastaaruanded;​ 
-**MASTER**- Inventari klassi ülemklass (peab olema ka ise klassina defineeritud). Võimaldab inventari aruannetes teha päringuid terve ülemklassi (master) kohta korraga. //Näiteks, saame luua inventari klassi ’Masinad ja seadmed’, mille määrame master-klassiks klassidele ’Transpordivahendid’,​ ’Arvutid ja arvutisüsteemid’ ja ’Muud masinad ja seadmed’. Kusjuures klassi ’Masinad ja seadmed’ enda alla ei kuulu ühtegi põhivara. Ehk, saame aastaaruande tarvis pärida infot iga üksiku klassi kohta kui ka kokku ’Masinad ja seadmed’//​.+  ***MASTER**- Inventari klassi ülemklass (peab olema ka ise klassina defineeritud). Võimaldab inventari aruannetes teha päringuid terve ülemklassi (master) kohta korraga. //Näiteks, saame luua inventari klassi ’Masinad ja seadmed’, mille määrame master-klassiks klassidele ’Transpordivahendid’,​ ’Arvutid ja arvutisüsteemid’ ja ’Muud masinad ja seadmed’. Kusjuures klassi ’Masinad ja seadmed’ enda alla ei kuulu ühtegi põhivara. Ehk, saame aastaaruande tarvis pärida infot iga üksiku klassi kohta kui ka kokku ’Masinad ja seadmed’//​.
  
 **NB!** //Väljade **KULUMI KONTO, AMORDI KONTO, MAHAKANDMISE KONTO, VARA KONTO, AMORDI %** väärtused asetatakse Inventarile klassi valides vastavate Inventari kaardi väljade väärtusteks. Inventari kaardil saab nende väljade väärtusi vajadusel muuta. Kannetes jms kasutatakse väärtusi, mis on Inventari kaardil.  ​ **NB!** //Väljade **KULUMI KONTO, AMORDI KONTO, MAHAKANDMISE KONTO, VARA KONTO, AMORDI %** väärtused asetatakse Inventarile klassi valides vastavate Inventari kaardi väljade väärtusteks. Inventari kaardil saab nende väljade väärtusi vajadusel muuta. Kannetes jms kasutatakse väärtusi, mis on Inventari kaardil.  ​
 // //
et/inventari_klassid.txt · Viimati muutnud: 2015/08/24 13:46 persoon egon