Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


Külgriba

www.directo.ee

et:fin_aru_pea

See on dokumendi vana versioon!


Aruanne Pearaamat

Objekti nime näitamine

Aruande peenhäälestuse all on seadistus Näita objekti nime, kuhu saab sisestada komadega eraldatud nimekirja, milliste objekti tasemete nime näidatakse. Objekti nime kuvatakse koodi järel ainult siis, kui aruandes on märgitud linnuke tasemed.

Valuuta summade ja kursside näitamine

Aruande peenhäälestuse all on võimalik seadistada valuuta summade ja kursside tulpade kuvamist.

  • Näita valuuta summasid
  • Näita valuutat
  • Näita kurssi
  • Näita pöördkurssi

:?: Väljade väärtuseid näidatakse ainult kande ridade taga. Summaridadel ei näidata nendes tulpades mingeid väärtusi. Kui on valitud vaade ainult summad, siis neid tulpi ei teki.

et/fin_aru_pea.1539247259.txt.gz · Viimati muutnud: 2018/10/11 11:40 persoon triin