Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


Külgriba

www.directo.ee

et:fin_aru_pea

See on dokumendi vana versioon!


Aruanne Pearaamat

Objekti nime näitamine

Aruande peenhäälestuse all on seadistus Näita objekti nime, kuhu saab sisestada komadega eraldatud nimekirja, milliste objekti tasemete nime näidatakse. Objekti nime kuvatakse koodi järel ainult siis, kui aruandes on märgitud linnuke tasemed.

et/fin_aru_pea.1539246115.txt.gz · Viimati muutnud: 2018/10/11 11:21 persoon triin